1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szűcs Lajos:
Szentesen rendben és nyugalomban zajlottak az óvodai és iskolai tanévzáró értekezletek.
Az önkormányzat által, a város szépítése érdekében meghirdetett "Virágos Magyarországért" verseny jelentkezési határideje június 15-e volt, 3 kategóriában 26 jelentkezés érkezett, eredményéről augusztus elején döntenek.
A Kiséri városrészben megkezdődött a szennyvízcsatorna-beruházás.
Június 10-én könyvbemutatóra és az új honlap ismertetésére került sor.
Az idei Kiséri Napok az Ifjúsági Parkban zajlottak.
Csongrád - Szentes sportvetélkedőt szerveztek.
Június 15-én a Felsőpárti városrészben felavatták a Guliver játszóteret.
Kiértékelték az első félévi pályázatokat, a pályázatkészítők elismerésére ünnepséget szerveztek.
A Sportközpont területén kijelölték a grafiti falat és a görkorcsolya pályát.
Szarvason rendezték meg a Nemzeti Sportváros találkozót.
A Horváth Mihály Gimnáziumban dr. Nagyajtósi tanár úr emlékére táblát avattak.
Június 22-én ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság, majd a 35. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár ponton összeállításának bemutatóján vettek részt.
Június 24-én Strassburgan vette át a városi küldöttség az Európa Diplomát. Gratulált mindazoknak, akik részt vettek az elismerés megszerzésében.
Makón került megrendezésre a megyei sportnap, ahol Szentes II. helyezést ért el. 2005-ben Szentes lesz a sportesemény helyszíne.
Átadásra került Hékéden a Közösségi Pszichiátriai Nappali Ellátás Klubja, ahol 21-25 fő nappali ellátását tudják biztosítani.
A TEKI-pályázat keretében zöld utat kapott a strand hideg-meleg víz ellátása.
Július 1-jén volt a Köztisztviselők Napja, a dolgozók 25 eFt-os üdülési csekket vehettek igénybe.
A város 2,83 millió Ft támogatást kapott a Gazdasági Minisztériumtól a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására.
Kedvezően bírálták el a tűzoltó ügyeleti vezérlő rendszer és a hozzákapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázatot.
Az önkormányzat 300 eFt üzemanyag-támogatást nyújt a Szentesi Rendőrkapitányságnak.
A Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál a Semmelweis-nap keretében köszöntötték az egészségügyi dolgozókat.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter Ollai Istvánné képviselőnek a kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Caritate-díjat adományozott. Gratulált a képviselő asszonynak.

Olytán Lajos:
A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában régió szintű tehetséggondozó zenei táborra került sor. A Szabadidő Sportklub és a Gyermekbarátok Szentesi Csoportja kézműves tábort szervezett, mely a Hegedűs László Helyőrségi Klubban került megrendezésre.

Füsti Molnár Lajos:
Június 18-20. között zajlott az Országos Ifjúsági Horgászverseny. Két szentesi fiatal is tagja a magyar ifjúsági válogatottnak. A Körös partján egyhetes horgásztábort szerveztek 17 gyermek részvételével.

Baranyi Imre:
Nyolcadik alkalommal rendezték meg az "Óvodától az olimpiáig" úszóversenyt, melyen 12 csapat vett részt.

Hornyik László:
Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Damó Gyermeknap, ahol 1.500-2.000 gyermeket láttak vendégül.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Két úszónk az országos úszóbajnokságon harmadik helyezést ért el.

Halmai László:
Június 13-án zajlott az Európai Parlament tagjainak választása, melyen a többséget a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség szerezte meg. Kifogásolta, hogy a médiumok nem megfelelően számoltak be az eseményről, mert nem a város vezetésével megegyező párt nyerte a választást.

Oltyán Lajos:
A Szentesi Életben és a Délvilág napilapban is megjelentek a választás eredményei. A szentesi választásra jogosultak 20%-ának jobban tetszettek a jobboldali párt képviselői.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Minden testületi ülésen megemlékeztek az aktuális országos választások eredményéről. Kívánjanak hasznos és jó munkát Becsei Zsoltnak, aki a térséget fogja képviseli az Európai Parlamentben.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a tájékoztató tudomásul vételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.


2./ Szentes város Egészségmegőrző Programjának elfogadása

Szűcs Lajos:
A Képviselő-testület a 2003. decemberi ülésén döntött a város egészségmegőrző tervének kidolgozásáról. Ismertette a bizottsági véleményeket.

Oltyán Lajos:
A szoros költségvetés miatt az előterjesztés csak általános feladatokat tartalmaz, ezért a költségvetési koncepció tervezési időszakában ki kell dolgozni a konkrét feladatokat, forrásokat, határidőket és felelősöket tartalmazó tervet. Több pályázat benyújtásának feltétele a tervprogram megléte.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság szerint a sportnak is az egészségmegőrző terv részét kell képeznie.

Pap Imre:
A társadalomban jelentkező kedvezőtlen népegészségügyi folyamatok hatékonyabb munkával lassíthatók. A pályázatokhoz szükséges önerőt az önkormányzatnak kell biztosítania. A fiatalok egészséges életmódra nevelése a jövő nemzedék egészségesebb életfeltételét és a sporthoz való könnyebb hozzájutást eredményezheti. A felnőtt és idős korú lakosság részére szűrővizsgálatokat kell szervezni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta, hogy 2005. évtől a szociális kereten belül 1 millió Ft pénzalapot különítsenek el a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására, és a konkrét feladatokat a költségvetési koncepcióban jelöljék meg.

Kálmán János:
Az előterjesztés csak általánosan foglalkozik az egészségmegelőző tervekkel. Mit lehet tenni a szakszolgálati előjegyzési rendszer lerövidítése érdekében? Az egészségügyi törvény szerint a lakosságszám alapján biztosítani kellene a sürgősségi fogászati ellátást.

Dr. Gyenes Ágota:
Megkezdődött-e a térség Regionális Egészségügyi Tanácsának megszervezése és ki képviseli a várost? A sürgősségi betegellátó osztály épületében található az általános laboratórium, a traumatológia szakrendelés, a sürgősségi belgyógyászati ellátó osztály is. A kórház területén pszichiátriai gondozó és nem ideggondozó működik. Az előterjesztéssel ellentétben nincs minden nőnek szemüveggel vagy kontaklencsével korrigálható enyhe látászavara.

Agócs Lászlóné:
Az előterjesztés egy alapot képez, mely valóban általánosan fogalmaz. A tervprogramnak összhangban kell lennie a 46/2003.(IV.16.)OGY határozatban foglaltakkal. A szakszolgálati előjegyzések rövidítése érdekében a korház vezetésével kell felvenni a kapcsolatot. Az OEP nem írja elő, de a kistérségi összefogás alappillére lehet a sürgősségi fogászati ellátás kialakítása. Az előterjesztésből kimaradt, hogy "minden 4. nőnek van látászavara". A Regionális Egészségügyi Tanácsra és az egészségmegőrző tervre vonatkozó törvényt az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte. A kórház járóbeteg szakellátására vonatkozó adatok a márciusi állapotot tükrözik. Az adigtológián nincs rendelés, mert csak a személyi feltétel biztosított.

Szűcs Lajos:
A sürgősségi fogászattal kapcsolatban Vajdovics főorvos úrral tárgyalásokat folytatnak és a költségvetési koncepcióban forrást kívánnak biztosítani a rendelő kialakításához.

Móra József:
A kórház neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza Szentes, mely autonóm intézményként működik, de regionális feladatokat is ellát. Finanszírozását a Csongrád Megyei Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja. A korház területén a járóbeteg szakellátást önálló intézmény végzi. Az egészségmegőrző terv sikere érdekében szükség van a lakosság együttműködésére is. Csökken a kötelező szűrővizsgálatok száma, így a betegségeket nem tudják időben felismerni. A törvények betartásával több betegség is megelőzhető lenne.

Dr. Gyenes Ágota:
Egyetért az előterjesztésben szereplő célokkal, melyek egymásra épülnek. Fontosnak tartja a "méltó módon való gyógyítást és gyógyulást", valamint hogy "minél többet éljünk egészségesen és egészségben". A program megvalósításához nem elegendő az 1 millió Ft-os pénzalap. A kórház nem autonóm intézményként működik, nagy területet lát el. A lakosság magáénak érzi az intézményt és az önkormányzat is segíti működését

Kálmán János:
A Polgári Frakció fontosnak tartja egy előremutató egészségmegelőzési program elkészítését, melyben konkrét tervek és hozzárendelt pénzösszegek szerepeljenek, ezért tartózkodnak a jelen előterjesztés elfogadásától.

Törőcsik Zoltán:
A lakosság egészségi állapotának 89%-át az életmód, a genetikus tényezők, a természeti, társadalmi, környezeti hatások és 11%-ban az egészségügyi ellátás határozza meg. Az önkormányzat és a kórház a rendelkezésére álló keretek alapján mindent megtesz a lakosság érdekében. Az életmód változására csak kedvező parlamenti döntések esetén nyílna lehetőség. Sajnos az egészségügyi ellátásban dolgozók bére nem megfelelő.

Halmai László:
A város és az ország vezetése is tehet az életmódról, a természeti és társadalmi, valamint környezeti hatásokról. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy 1998-2002. között egészségesebben, jobban életek az emberek, mert volt jövőképük. Az egészségmegőrző terv lényege, hogy az egészséges emberek őrizzék meg egészségüket, és legyen az embereknek jövőképük. Olyan tervre lenne szükség, mely mindenki számára jó közérzetet biztosítana.

Oltyán Lajos:
Nem ért egyet Halmai László képviselő által elmondottakkal, mert vannak "kirekesztett" csoportok, akik érdekeiket csak a többségi társadalom segítségével tudják megvédeni. Ezek a folyamatok nem 2002-ben indultak el, és nem "kormányfüggők". 1975. óta folyamatosan csökken a város lélekszáma és a fiataloknak nincs jövőképük. A program végrehajtásához mindenki segítségére szükség van.

Szűcs Lajos:
Elfogadta dr. Gyenes Ágota képviselő által elmondottakat. A város sokat tett a korház adósságának csökkentése érdekében. Továbbra is várják a programmal kapcsolatos véleményeket, javaslatokat.

Pap Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat utolsó bekezdésének "2004. évi költségvetési támogatást nem igényel. A további években a szociális keret terhére 1 millió Ft pénzalapot biztosít az egészségmegőrző terv céljaihoz kapcsolódó pályázatok önerejére." módosítását javasolta.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Szociális és Egészségügyi, valamint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a kiegészítésekkel az előterjesztést elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

156/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: Szentes város Egészségmegőrző Programja

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségmegőrző Tervben foglaltakat az ülésen elhangzott módosításokkal megvalósításra alkalmasnak tartja. Felkéri az e területen dolgozó szakembereket, hogy a megfogalmazott célok megvalósításában vegyenek részt, és segítsék elő az egészséges környezet kialakítását.

A Képviselő-testület a sikeres pályázás érdekében indokoltnak tartja az Egészségmegőrző terv komplex kidolgozását és a megvalósításhoz szükséges igény meghatározását.

Határidő: októberi testületi ülés
Felelős: Szűcs Lajos alpolgármester

2004. évi költségvetési támogatást nem igényel. A Képviselő-testület a további években a szociális keret terhére 1 millió Ft pénzalapot biztosít az Egészségmegőrző terv céljaihoz kapcsolódó pályázatok önerejére.

Határidő: folyamatos
Felelős: a város egészségügyi referense

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Háziorvosok
2./ Védőnői szolgálat
3./ ÁNTSZ
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Szentes Város Alpolgármestere
6./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
7./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya3./ Szentes, Kossuth utca forgalomcsillapítása /17/

Szűcs Lajos:
Köszöntötte dr. Csorja Zsuzsannát, a munka irányítóját. A képviselő-testület több alkalommal foglalkozott a Kossuth u. forgalomcsillapításával, lakossági fórumokat is szerveztek. Ismertette a bizottsági véleményeket.

Dr. Dömsödi József:
Számításba vették-e, hogy a Bocskai u. kinyitásával megnövekszik az utcában lévő óvodák előtti forgalom?

Czirok Jánosné:
Az előterjesztés egy vitaanyagra épül. A kivitelezési munkálatok csak engedélyes és kivitelezési tervek alapján valósulhatnak meg, ezért a tervezőnek mindent meg kell vizsgálnia.

Ollai Istvánné:
A Bocskai u. korábban is ki volt nyitva és nem jelentett problémát az óvodák előtti forgalom.

Megérkezett az ülésre: Dongó László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Halmai László:
A Képviselő-testület mikor döntött a tervezésről és a tervező megbízásáról? A beruházási költségek ismeretének hiányában nem tudnak megfelelő döntést hozni.

Dr. Csorja Zsuzsanna:
Nem tudja mi alapján bízták meg a tervezőt. Az előterjesztés egy döntés-előkészítő tanulmány, mely a lehetőségeket vizsgálta. Az ütemezések forintok szerinti meghatározását csak építési és kiviteli tervek alapján lehet meghatározni. Egy körforgalmi csomópont kiépítése 30-100 millió Ft-ba kerül. A beruházás ütemezés szerint is megvalósítható.

Móra József:
A határozati javaslat tartalmazza, hogy a 2004. évi költségvetés pályázati támogatással és hitelfelvétellel biztosít forrást a tervek elkészítéséhez és az előkészítő munkálatokra. A költségvetési rendeletben szerepel a Kossuth u. forgalomcsillapítására vonatkozó tanulmányterv elkészítése. Nem a bekerülési összegről, hanem a szükséges feladatokról kell dönteni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Kérte az alpolgármestert, hívja fel a képviselők figyelmét, hogy tartózkodjanak a személyes megjegyzésektől. Az önkormányzat a határozati javaslat utolsó mondatával olyan kötelezettséget vállalna, melynek nem ismeri pontos pénzügyi hátterét.

Szűcs Lajos:
Korábban döntöttek a Kossuth u. forgalomcsillapításáról. Az előterjesztés az első lépések ütemezését tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság javaslatában a pénzügyi forrás is meg van jelölve. Dönteni kell arról, hogy továbbfolytatják-e a Kossuth u. átszervezését, ha igen, akkor biztosítani kell a szükséges pénzügyi forrásokat.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is többször foglalkozott a kérdéssel. A lakossági fórumokon hasznos vélemények hangzottak el. A körforgalmi csomópontok kiépítése folyamatos, az önálló vezetésű kerékpárút biztonságosabb közlekedést biztosít. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a pályázatok elkészülhetnek és egyes munkafázisok megkezdődhetnek. Dr. Dömsödi József képviselő felvetésére elmondta, hogy a város többi óvodája is forgalmas utcákra nyílnak.

Halmai László:
A tervező munkájába ne szóljon bele a politika. Javasolta, hogy a határozati javaslat az alábbiak szerint módosuljon "Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Kossuth L. u, Tóth J. u. és Rákóczi F. u. közötti szakasz átépítését és a forgalmi rend megváltoztatását, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztési beruházásokat. Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy készíttesse el az engedélyezési és kivitelezési terveket, amely forrását hitelfelvétellel biztosítja. Felkéri továbbá a Műszaki Osztályt a pályázatok előkészítésére, melyek benyújtásáról a Képviselő-testület dönt."

Baranyi Imre:
A határozati javaslat 1./ és 2./ pontjában foglaltakról már korábban döntött a Képviselő-testület. Javasolta a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadását.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Egyetért Halmai László képviselő módosító javaslatával, de szükségesnek tartja a Pénzügyi Bizottság javaslatának beépítését.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László és Baranyi Imre képviselő, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott).

157/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: Szentes, Kossuth utca forgalomcsillapítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Kossuth L. u., Tóth J. u. és Rákóczi F. u. közötti szakasz átépítését és a forgalmi rend megváltoztatását, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztési beruházásokat.
Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy készíttesse el az engedélyezési és kivitelezési terveket

1./ Önállóan vezetett kerékpárút készüljön a Kossuth u. déli oldalán
2./ Legyen körforgalmi csomóponttá alakítva a Kossuth utcának a Tóth J. utcai, a Kossuth téri, a Klauzál utcai, a Mátyás király utcai és a Rákóczi F. utcai kereszteződései.
irányelvek betartásával, melyek forrását hitelfelvétellel biztosítja.

Felkéri továbbá a Műszaki Osztályt a pályázatok elkészítésére, melyek benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.

Határidő: folyamatos
Felelős: Műszaki Osztály Vezetője

Az önkormányzat a feladatok megvalósítására pályázatot nyújt be és sikeres pályázat esetén a Képviselő-testület a saját forrást maximálisan 10 millió Ft összegben a 2004. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

Elment az ülésről: Karikó-Tóth Tibor képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


4./ Elővásárlási jog megállapításáról szóló rendelet módosítása

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendeletmódosítást tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendeletmódosítás elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2004.(VII.16.)ÖR.
rendelete
a településrendezési cél megvalósítása érdekében elővásárlási jog megállapításáról szóló 2/2001.(II.10.)Kt. rendelet módosításáról

/A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza./5./ 2004. évi költségvetési rendelet módosítása

Krajsóczki Sándorné:
A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetését írásos dokumentumokkal kell alátámasztani. A féléves beszámolót augusztus 10-ig kell az Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához benyújtani, amennyiben ezen idő alatt pótelőirányzat lebontására kerülne sor, azt a testület elé kell terjeszteni. Az V. fejezet 10 pontban tartalmazza a fejlesztési feladatok módosítását.

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalásra alkalmasnak tartja és elfogadását javasolja.

Baranyi Imre:
Kérte, hogy az 5/1 sorszámú előterjesztést a költségvetési rendelettel együtt tárgyalják. A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta, hogy a céltartalékból 6.727 eFt-ot csoportosítsanak át a fejlesztési feladatokhoz a pályázatokhoz szükséges tervek elkészítésére. A céltartalékban megjelölt előirányzatokból javasolják biztosítani a Zsoldos Ferenc Műszaki Szakközépiskola állványozási, rabicolási munkáinak költségét, illetve az Uszoda működéséhez szükséges vízminőségi kárelhárítási tervének elkészítését.

Szűcs Lajos:
A Zsoldos Ferenc Műszaki Szakközépiskola felújításának teljes összegét a Csongrád Megyei Önkormányzat finanszírozta, az önkormányzat csak a felmerült plusz költséget biztosítaná. Az Uszodánál a vízjogi engedély kiadásához van szükség a vízminőségi kárelhárítási terv elkészítésére.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy a III. fejezet 1./ pontját egészítsék ki a Dózsaház parkettájának felújításával. A Szilver TE elnöke levélben kérte, hogy lehetősége szerint az önkormányzat biztosítson 1 millió Ft-ot anyagköltségre és 100 eFt-ot munkadíjra. Több egyesület jelezte, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközből nem tudják a megfelelő működtetést biztosítani. Javasolta, hogy a Közgazdasági Osztályt a szeptemberi ülésre készítsen előterjesztést, hogyan lehetne a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság által felosztható pénzösszeget megemelni.

Szűcs Lajos:
Nem tudja milyen forrást lehetne bevonni a sportegyesületek támogatására.

Krajsóczki Sándorné:
Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásáról szóló féléves beszámoló tárgyalásakor lehetőség lesz a további feladatok "végiggondolására". A 10.972 eFt intézményfelújítási keretből az 5/1 előterjesztés elfogadását követően 3.252 eFt céltartalék-maradvány keletkezik. A terem padlójának cseréjét az intézményeknél felmerült problémákkal együtt kellene megvizsgálni. A költségvetés csak a legszükségesebb feladatokra biztosít forrást.

Halmai László:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő módosító indítványt tett, nem azt kérdezte, hogy a feladat megvalósítható-e. Az ajánlat csak erre a hétre vonatkozik. Javasolta, hogy a Dózsaház tornatermének parketta felújítására a céltartalék terhére 1.100 eFt-ot biztosítsanak.

Oltyán Lajos:
Támogatja dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslatát.

Móra József:
A parkettacsere megvalósítható-e az intézmény-felújítási alapból?

Krajsóczki Sándorné:
A felújítási feladatoknál műszaki szakvéleményt és költségvetést kell készíttetni. A 3.252 eFt szabad keret, ha más intézmény problémáját nem kezelik.

Szűcs Lajos:
A felosztásra került sportalapból mennyi támogatást kapott az egyesület?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A támogatás nevezési, utazási és egyéb költségekre használható fel. A felújítás többletköltsége nem a várost, hanem az egyesületet terhelné.

Móra József:
Az utolsó pillanatban más intézmény is előállhat ilyen kéréssel. Az önkormányzat akkor támogassa a felújítást, ha a műszaki szakvélemény az 1,1 millió Ft-os költséget akceptálja. Nem támogatja a javaslatot, ha a padlózat cseréje ezen összegből csak részben valósul meg.

Baranyi Imre:
Korrektnek tartja az igényt, ha a műszaki szakvélemény alátámasztja a megjelölt bekerülési összeget.

Oltyán Lajos:
A Dózsaház padozata már évek óta rossz, a felújítás költségével el kell számolni. Az egyesület kb. 600 eFt támogatásban részesült.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Egyetért azzal, hogy a felújítás az intézmény-felújítás terhére valósuljon meg. A műszaki szakvélemény tartalmazni fogja, hogy ideiglenes vagy tényleges megoldást jelent-e az 1,1 millió Ft-os parkettacsere.

Dr. Demeter Attila:
A levél tartalmának ismeretében reálisnak tartja az ajánlatot és támogatja a felújítást, de egyetért a műszaki vélemény készítésével. Védeni kell a gyermekek egészségét.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A támogatást a Sportközpont Dózsaházának felújítására kérte. Javasolta, hogy hétfőn műszaki szakember és az egyesület képviselőjével folytassanak megbeszélést, ahol a döntést az irodavezető asszony erősítse meg.

Pap Imre:
Az Egészségmegőrző terv alapján javasolja a felújítás elvégzését. Kérte, hogy a jövőben konzekvensebben viszonyuljanak a kérelmekhez és megfelelően előkészítve kerüljenek a testület elé.

Füsti M. Lajos:
Indokoltnak tartja a támogatást.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2004.(VII.16.)ÖR.
rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(III.5.)Kt. rendelet módosításáról

/A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza./


Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az 5/1 sorszámú előterjesztést dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő által javasoltak kiegészítve elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

158/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: Intézmény-felújítás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a céltartalék csökkentésével és a fejlesztési feladatok közötti kiadások emelésével

- 1,1 millió Ft-ot biztosít a Dózsaház parkettájának felújítására - megfelelő műszaki vélemény csatolásával
- 6.727 eFt-ot a mellékletben szereplő intézményeknél felmerült feladatok tervezésére
- 488 eFt-ot a Zsoldos Ferenc Műszaki Szakközépiskola által használt önkormányzati ingatlan felújítása kapcsán felmerült állványozási, rabicolási munkák költségére
- 500 eFt-ot az Uszoda működéséhez szükséges vízjogi engedélyhez szükséges vízminőségi kárelhárítási terv elkészítésére.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Sportközpont
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája6./ Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása

Lencséné Szalonta Mária:
A rendelettervezet 7.§-ában a térítési díjak csak az Általános Iskolai Kollégiumnál változnak, mert a nyár folyamán az intézményben történik a gyermekek ellátása.

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.

Pap Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság indítványozta, hogy a testület éljen felterjesztési jogával, mert a régebbi építésű lakásállomány alapterülete meghaladja a normatív támogatásnál igénybe vehető lakásnagyságot. A támogatásra szorulók többsége él ilyen ingatlanokban, melyek fenntartása költséges. A rendeletmódosítás továbbra is tartalmazza a méltányosság gyakorlását, melyet önkormányzati forrásból finanszíroz.

Kiment az ülésről: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Halmai László:
A lakásfenntartási támogatás kiszámításának képletében a minimális összeg nem lehet kevesebb 2.500,- Ft-nál. Szentesen mennyi a legnagyobb kifizetett lakástámogatás?

Kiment az ülésről: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalásra alkalmasnak tartja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Lencséné Szalontai Mária:
A hatályos rendelet alapján a normatív lakásfenntartási támogatás 5.000,- Ft, méltányosság alapján egyedül élő esetén 4.000,- Ft, családban élő esetén 3.000,- Ft. A módosított törvény az 5.000,- Ft-os mértéket 2.500,- Ft-ban határozta meg. A rendeletmódosítás alapján a méltányosság esetén adható támogatás összegét 3.000,- Ft-ban, a normatív támogatás mértékét 3.500,- Ft-ban javasolják megállapítani.

Halmai László:
A fűtési támogatás kikerült a szociális törvény szabályozásából. A továbbiakban milyen forrásból biztosítják a támogatást?

Lencséné Szalontai Mária:
A szociális törvény a fűtési támogatást beemelte a lakásfenntartási támogatás szabályozási körébe és nem határozza meg, milyen alapon adható. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat saját forrásai terhére más pénzbeli ellátásokat állapítson meg, illetve kiegészítse a benne meghatározott összegeket.

Visszaérkezett az ülésre: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Lencséné Szalontai Mária:
Az elmúlt évben 1.200 család részére állapítottak meg fűtési támogatást, melyet az önkormányzat saját forrásból biztosított. A lakásfenntartási támogatás egész évben igényelhető, a fűtési támogatás összege havonta max. 5.000,- Ft, mely 6 hónapra állapítható meg.

Halmai László:
Kilyukadt a szociális háló, ezért szükség van az önkormányzat támogatására. Javasolja, hogy a Képviselő-testület éljen felterjesztési jogával. Tudomásul kell venni, hogy a városnak átmenetileg a "saját zsebébe kell nyúlnia".

Dr. Gyenes Ágota:
A Lakásügyi Bizottság ezen időszakban végzi a kérelmezők lakhatási körülményeinek vizsgálatát. A családok szociálisan rászorultak az igényelt összegre. Több esetben 200-300,- Ft miatt nem részesülhetnek szociális segélyben. A szociális hálót akár ideiglenesen is, de meg kell tartani és nem szabad kilyukasztani.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával a rendelettervezetet efogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2004.(VII.16.)ÖR.
rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 24/1999.(IX.3.)Kt. rendelet, valamint a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999.(IX.18.)Kt. rendelet módosításáról

/A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza./7./ Óvodák és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési Programjainak, Pedagógiai Programjának és Intézményi Minőségirányítási Programjainak jóváhagyása /8/

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

159/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: Óvodák és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési Programjainak, Pedagógiai Programjának és Intézményi Minőségirányítási Programjainak jóváhagyása

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elismerését fejezi ki az óvodai munkáltatói körzetek, illetve a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola vezetőinek és nevelőtestületeinek az elkészített dokumentumok precíz, törvényszerű kidolgozásáért.

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja az Apponyi Téri-, Felsőpárti-, Kossuth Utcai-, Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Helyi Nevelési Programjait, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Minőségirányítási Programjait.
A Nevelési-, Pedagógiai Programokban megfogalmazott nevelési-oktatási feladatok bevezetéséért, ellátásáért:

Felelős: az intézmények vezetői, igazgatója
Határidő: 2004. szeptember 1. és folyamatos

3./ A Képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzati óvodai munkáltatói körzetek és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Minőségirányítási Programjait.
Az intézményi minőségirányítási-rendszerek, minőségfejlesztési feladatok bevezetéséért, működtetéséért:

Felelős: az intézmények vezetői, igazgatója
Határidő: 2004. szeptember 1. és folyamatos

4./ Az intézmények a 2004/2005. nevelési-, illetve tanévre vonatkozó programjaik, terveik elkészítésekor legyenek figyelemmel az önkormányzat 2004. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott feladatokra és elvárásokra.

Felelős: az intézmények vezetői, igazgatója
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Az érintett intézmények vezetői
2./ Városi Intézmények Gazdasági irodája
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Szentes Város Alpolgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája