20.) Közművelődési Alap kuratóriumának döntése (12)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Dr. Gyenes Ágota:
Célszerű lenne a Felügyelő Bizottságok személyi összetételének felülvizsgálatához hasonlóan a kuratóriumi tagságokat is átvizsgálni. Felkérte a jegyzőt, hogy a szeptemberi ülésre dolgozza ki a kuratóriumok megújításának tervét, amely garantálja azok hatékony működését.

Móra József:
A kuratóriumi tagokat nem a Képviselő-testület delegálja, hanem azok az adózók, akik helyi adójukból ezekre az alapokra a pénzt elkülönítik. A Képviselő-testületnek az a jogosítványa, hogy a delegálást jóváhagyja. A kuratóriumi tagok nem politikai személyek. Úgy érzi, hogy a kuratóriumokba nem fontos a változás.

Karikó Tóth Tibor:
Az indítványnak nem politikai indítéka volt. Furcsának tartotta, hogy Szentes Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be saját Kuratóriumához, és nyert is támogatást. Időnként illik felülvizsgálni a személyi összetételt.

Móra József:
"Ha egy csapat jól játszik, akkor nincs szükség sem személyi, sem edzői cserére." A kuratóriumokba szervezetek delegálnak. Részükről nem érkezett jelzés a személyi összetétel megváltoztatására.

Szirbik Imre:
A Felügyelő Bizottsági tagságok áttekintésekor a kuratóriumokba az önkormányzat által delegált személyek átvizsgálásra kerülnek.
Kérte a képviselőket, aki a Kuratórium döntését elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

131/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: Közművelődési Alap Kuratóriumának döntése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette a Közművelődési Alap Kuratóriumának pénzfelosztásáról szóló döntését.

A határozatról értesítést kap:
1./ Közművelődési Alap Kuratóriuma
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Osztálya21.) Sporttelep elnevezése - Pusztai László Sporttelep, Janó György sétány (13)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye. A Sportbizottság támogatja a sporttelep névfelvételét azzal, hogy a szervező bizottság 2004. október 1-jéig gondoskodjon arról, hogy a létesítmény kerüljön olyan körülmények közé, amely méltó az elnevezendő sportoló karrierjéhez. Ez önmagunknak is szól, adott helyzetben elfogadjuk.

Karikó Tóth Tibor:
Megkérdezte, hogy a mobil lelátó ügye hol áll?

Szűcs Lajos:
Dr. Török Lajostól, az Olimpiai Központ vezetőjétől május 26-án az alábbi levelet kapta. "Köszönettel vettük megkeresését a Budapesti Olimpiai Központ területén található mobil lelátók vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy kérésének megpróbálunk eleget tenni, megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy milyen férőhely számú mobil lelátó részünkről történő átadására van lehetőség, figyelemmel a helyi igénybevételek gyakoriságára. A megoldási lehetőségek vonatkozásában néhány napon belül írásban visszajelzünk Önnek."
Továbbra is folytatja a tárgyalásokat. A levélből is kitűnik, hogy nem utasítottak el bennünket. Más irányba is elindultak lelátó szerzésével kapcsolatban, türelmet kért.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az elnevezésekkel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

132/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: Sporttelep elnevezése - Pusztai László Sporttelep, Janó György sétány

Határozat

1.) Szentes város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §. h./ pontjában biztosított jogkörénél fogva a Kinizsi pályának a "Pusztai László Sporttelep" nevet adományozza, a Kurca partján a sportpálya mellett húzódó járdaszakaszt pedig "Janó György sétánynak" nevezi el.

Felhívja a jegyzőt a névadományozással kapcsolatos további intézkedések megtételére.

A határozatról értesítést kap:
1./ Hornyik László önkormányzati képviselő
2./ Szakács Ernő az Emlékbizottság elnöke - Szentes, Apponyi tér G. ép.
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

Szirbik Imre:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság kérése nemcsak a Szervező Bizottság felé, hanem önmagunk felé is érvényes.


22.) Média etikai kódex (14)

Dr. Gyenes Ágota:
A Délvilág c. napilap olvasóit a gondolatrendőrséggel riogatják. Felolvasta a rádióhallgatók részére az előterjesztésben szereplő etikai kódex pontjait. A nyilatkozatot aláírta a Fidesz-MPP, az MDF, az MSZP, a FKGP, a KDNP, a MIÉP és a Munkáspárt helyi szervezetének a megbeszélésen jelenlévő képviselője.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság ügyrendjében szerepel az a megbízás, hogy a Bizottság a médiákkal foglalkozzon. Ezt februárban megtették. Az ülésen jelenlévő bizottsági tagok közül senkiben sem merült fel a médiák működésével kapcsolatban probléma. Megkérdezte Besenyei Gábort, a Rádió Szentes Kht. megbízott ügyvezetőjét, hogy volt-e olyan eset, amikor valamelyik párt képviselője, Halmai László képviselő úr, vagy Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr nem kapott szót a rádióban? Megkérdezte Lovas Józsefet, a Szentesi Élet c. hetilap megbízott szerkesztőjét, előfordult-e, hogy valakinek az írását nem közölték le?

Dr. Dömsödi József:
Megkérdezte, hogy az elmúlt ülésen miért nem tartották tárgyalásra alkalmasnak az előterjesztést?

Kálmán János:
Miért nem lehet a rádiónak kinevezett stúdióvezetője?

Dongó László:
Miért a Könyvtár Kht. alkalmazottja a Szentesi Mozaik főszerkesztője? Miért nem választható le a Szentesi Élet gazdálkodása a Kft.-től?

Dr. Demeter Attila:
Mi a pontos cím? Önkormányzati média etikai kódex vagy önkormányzati média politikai kódex?

Pap Imre:
A jobboldal a rendszerváltás 15 éve alatt sokat tett a sajtószabadságért és a sajtó függetlenségért. Ezt az előterjesztést és a kuratórium létrehozását összeegyeztethetőnek tartják-e a sajtószabadsággal és a sajtó függetlenségével?

Oltyán Lajos:
A polgári frakció úgy tartja-e, hogy Farkas Sándor nem demokratikusan lett megválasztva? Az előterjesztésben demokratikus politikai kultúra megteremtése szerepel. Ha ezután akarják megteremteni a demokratikus kultúrát, akkor eddig Szentesen nem volt demokratikus kultúra?

Karikó Tóth Tibor:
Az MSZP részéről Papp István, a Munkáspárt részéről pedig Hegyaljai Waldemárné aláírta a nyilatkozatot. Ők miért tartották fontosnak, hogy aláírásukkal hitelesítsék?

Dr. Demeter Attila:
Ismételten megkérdezte, hogy mi a pontos cím? Önkormányzati média etikai kódex vagy önkormányzati média politikai kódex?

Besenyei Gábor:
Nem tud olyan esetről, hogy bárki, aki megkereste a rádiót, nem kapott szót benne.

Lovas József:
Egyszer fordult elő, hogy Halmai László képviselő úr írását nem a teljes 9 ezer karakteres terjedelemben, hanem rövidített változatban közölte a Szentesi Élet c. hetilap.

Szirbik Imre:
A Könyvtár Kht. ügyvezetője már nyilatkozott arról, hogy a Mozaik nem a könyvtár részeként működik. Vidovics Ferenc a Könyvtár Kht. alkalmazásában áll, internet üzemeltetésében vesz részt. Függetlenként működteti a Mozaikot.

Ollai Istvánné:
Mi a gond Vidovics Ferenccel? Bármilyen rendezvény van a városban vagy a környező községekben, Vidovics úr ott van. A város hálás lehet neki, hogy szabadidejét a város tájékoztatása érdekében tölti el. Nem fizetjük meg neki azt a munkát, amelyet a városért tesz. Köszönetet kellene neki mondani.

Karikó Tóth Tibor:
A polgári frakciónak nincs személyi problémája sem Besenyei Gáborral, sem Lovas Józseffel, sem Vidovics Ferenccel. Egyetlen probléma, hogy státuszuk bizonytalan, ugyanis nem kinevezett, hanem megbízott vezetők. Hogyan lehet valaki független, ha fizetését máshonnan kapja? Az a céljuk, hogy legyen kinevezett felelős szerkesztője a Rádió Szentes Kht.-nak, a Szentesi Életnek és a Mozaiknak. Ez nem gondolatrendőrség, hanem a tényszerű hiteles tájékoztatás igényére való törekvés. A minőségbiztosítás során elvárták az oktatási intézményektől, a működő folyamatok ellenőrzését, a hibák megállapítását. Ennek kell a médiában is érvényesülni. Miért nem kaphat esélyt 5 évre kinevezett vezetőként Lovas József és Besenyei Gábor? A Képviselő-testület bizonytalan helyzetben tart embereket. Ez nem lehet érdeke sem a jobb,- sem a baloldalnak.

Kálmán János:
Legyenek önálló, jogilag stabil státuszok. A közpénzek felhasználása egyértelműen, tiszta, átlátható módon történjen. Ne legyen kiskapu a hatalom és a média között.

Oltyán Lajos:
Szentesen a választójoggal rendelkező állampolgárok 13,7%-a szavazott a jobboldali blokkra. Ez a politikai súly. A baloldali képviselőket nem a párt helyezte a képviselői székbe, hanem a lakosság választotta meg. Tudomása szerint a Rádió Kht.-nak van Felügyelő Bizottsága. Az előterjesztők hogyan képzelik el a kuratórium működtetését? Mit ellenőrizne? A cím szerint politikai etikai kódexről van szó. A politikáról ellenőrizne? Lényeg, hogy tudunk-e együtt Szentesért kiállni?

Karikó Tóth Tibor:
Miért nem bíznak meg Besenyei Gáborban és Lovas Józsefben? Az intézményvezetőket kinevezték 5 évre. Javasolta, hogy kapjanak bizalmat, kapjanak felelősséget a munkájukhoz. 1 éves megbízatás esetén nem lehet hosszú távra tervezni.

Szirbik Imre:
Kálmán János képviselő úr úgy fogalmazott, hogy a tisztánlátás érdekében zárják be a kiskapukat a hatalom és a média között. Mind a két média esetében elfogadták a mérlegbeszámolót. A gazdálkodás szabályszerűségével szemben nem merült fel kétség.

Móra József:
Véleménye szerint néhány képviselő politikai nagygyűlést csinált a Képviselő-testületi ülésből. Gondolatrendőrség felállításáról van szó. Az Alkotmánybíróság legutóbbi ülésén kimondták, hogy a vélemény szent. Különféle szabályzatokat készítve a médiákat egy kuratórium ellenőrizze és betartását figyelje. Ez micsoda dolog? Egy Tájékoztatási Hivatalt kellene a városban felállítani? Csak azok a hírek jelenhetnének meg, amelyet a független kuratórium jóváhagy? A polgári frakció a kuratórium szót politikával átitatottan kezeli. A lakosság 1990-ben döntött arról, hogy mit szeretnének. Egy demokratikus országban élni. Önök most szeretnék megteremteni a demokratikus politikai kultúrát. Eddig nem volt demokratikus politikai kultúra a városban? Úgy érzi, hogy csak azért írták alá a jelenlévők, hogy végre túllépjenek rajta. Úgy gondolta, hogy a Képviselő-testületbe be nem került politikai pártok képviselői nem tudják befolyásolni a Képviselő-testület döntését. Véleménye szerint a határozati javaslat B.) változatát támogassák.

Dr. Demeter Attila:
Ha önkormányzati média politikai etikai kódexről van szó, akkor megérti, hogy a politikai pártok egymás között rendezték. Nem tartotta helyesnek, hogy az önkormányzati Képviselő-testület ilyen foglalkozzon ilyen kérdésekkel. A 2. pont szerint szeretnék, ha megjelenne a kisebbségi álláspont is. Ki a kisebbség? Ki dönti ezt el? Bemutatásra vonatkozó elvekről is szó van? Hol vannak ezek az elvek? A politika a társadalmi tudatformák között a hatalomról szól, az erkölcs pedig valamiféle társadalmi magatartás, illetve értékítélet valamely jó vagy rossz magatartásról.

Megérkezett az ülésre: Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Karikó Tóth Tibor:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület pontonként szavazzon a kódexről.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy pontonként szavazzanak, szavazzon.

Oltyán Lajos:
A határozati javaslat nem erről szól. A Képviselő-testület egyetért vagy nem ért egyet a médiaetikai kódex szükségességéről.

Halmai László:
Ha az előterjesztő kéri a pontonkénti szavazást, akkor a polgármester úr tegye fel szavazásra.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a kódex pontjairól külön-külön szavazzanak, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A.) változatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett (4 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat B.) változatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

133/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: Média etikai kódex

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem ért egyet a szentesi politikai pártok által aláírt önkormányzati médiaetikai kódex szükségességéről szóló nyilatkozattal.

A határozatról értesítést kap:
1./ FIDESZ-MPSZ Szentesi Szervezete
2./ MSZP Helyi Szervezete
3./ MDF Helyi Szervezete
4./ SZDSZ Helyi Szervezete
5./ Munkáspárt Helyi Szervezete
6./ MIÉP Helyi Szervezete
7./ FKGP Helyi Szervezete
8./ KDNP Helyi Szervezete
9./ Szentes Város Polgármestere
10./ Aláíró képviselők
11./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája

Halmai László:
Az előterjesztők javaslata volt, hogy történjen pályázati kiírás a Szentesi Élet c. hetilap szerkesztői és a Rádió Szentes Kht. ügyvezetői állására.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 12 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Elment az ülésről: Halmai László képviselő
Kiment a teremből: Dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


23.) "Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes-Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának megépítése" (20)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A kiadott módosítás annyiban különbözik az eredeti előterjesztéstől, hogy a Belügyminisztériumi pályázat esetében nem 40%-os, hanem 60%-os pályázatra van lehetőség. Ez a pályázat foglalja magában a strandhoz tartozó parkoló kiépítését, a kerékpárutat a Liget bejárattól a Tisza hídig, a hozzá tartozó kiegészítő részekkel együtt. Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

134/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: "Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes- Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának megépítése"

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a kerékpárút megépítésére vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a "Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes- Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának megépítése" c. projekt benyújtását a MTRFH ROP Irányító Hatóság által meghirdetett "Turisztikai vonzerők fejlesztése" c. pályázati intézkedésre.
Ennek alapján állami támogatást és saját forrást kíván biztosítani a beruházás megvalósítása érdekében.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges előfinanszírozást és a saját forrást a költségvetésben a mellékelt ütemezés szerint vállalja:
- pályázati támogatás: 258.005 e Ft
- saját forrás/pályázat hitelből: 13.579 e Ft
- összesen: 271.584 e Ft

3.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a beruházást azzal, hogy ahhoz - az elnyert összeg ismeretében - módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a ROP Közreműködő Szervezethez.

4.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező partnerségi megállapodás-tervezetet, mely Szentes Város Önkormányzata, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság között jön létre.

Felelős: a polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ ROP Irányító Hatóság Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája


135/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: "Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes- Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának megépítése"

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a "Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes-Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának megépítése" c. projekt 8/2004. (BK) Belügyminisztérium támogatásával történő megvalósítását.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1.) pontban megnevezett ROP "Turisztikai vonzerők fejlesztése" pályázathoz felveendő 13.579 eFt hitel kiváltására a 8/2004. (BK) BM tájékoztató szerint pályázatot nyújt be a saját forrás 60%-a, azaz 8.147,4 eFt támogatásra.

3.) A Képviselő-testület egyben nyilatkozik arról, hogy a Belügyminisztériumhoz beadandó pályázat forrás-összetétele megegyezik a ROP Irányító Hatóság részére beadott pályázattal.

Felelős: a polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ ROP Irányító Hatóság Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

Visszajött a terembe: dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


24.) Beiskolázás 2004/2005. tanévre (21)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint az Érdekegyeztető Tanács véleménye.

Szűcs Lajos:
A létszám megállapításokkal az iskolák gond nélkül fognak működni. Sajnos pedagógusoktól kell megválni. Az önkormányzat iskola,- gyermek,- szülő,- és pedagógusbarát. Sajnos nincs gyerek. A folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt valószínű, hogy a jövőben az egész rendszert át kell tekinteni.

Dr. Sipos Ferenc:
Van gyerek, de sajnos kevés. Egy ilyen ellátó rendszer gyerekekről, szülőkről, pedagógusokról szól. Üres tantermeket nem érdemes fűteni vagy takarítani. Úgy kell a meglévő rendszert fenntartani, hogy hatékony és jobb legyen.

Szűcs Lajos:
Nemcsak önkormányzati általános iskolák vannak. Az előzetes számítások alapján lehetett látni, hogy nagy változás nem fog bekövetkezni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

136/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: Beiskolázás a 2004/2005. tanévre

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a "Beiskolázások a 2004/2005. tanévre" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola ének-zene emelt szintű tantárgyat tanuló első osztályában 28 fős tanulólétszám legyen.

2.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a 2004/2005. tanévben az önkormányzati általános iskolák az alábbiak szerint szervezzék az első osztályos tanulócsoportokat:
- a Petőfi Sándor Általános Iskola 52 főnek számító tanulóval 2 első osztályt,
- a Deák Ferenc Általános Iskola a központi iskolában 37 főnek számító tanulóval bontásban (19 és 18 fő létszámokkal) 2 első osztályt,
a Damjanich János Tagiskola 23 beíratott elsőssel 1 első osztályt,
- a Koszta József Általános Iskola 72 főnek számító tanulóval 3 első osztályt,
- a Klauzál Gábor Általános Iskola 26 beíratott tanulóval 1 első osztályt indítson.
- a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában első osztály nem indítható.

3.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskolájában a 2004/2005. tanévben a jelenlegi két hetedik osztályból egy nyolcadikos tanulócsoport legyen összevonással kialakítva. Ezért és a további óraszámcsökkenések miatt az intézmény pedagógus létszámszükségletét 1 fővel csökkenti, valamint 1 üres álláshelyet elvon az iskolától. Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója a Kjt. rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős: intézményvezető

4.) A Képviselő-testület kötelezi a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatóját, hogy a csökkenő létszám és az ennek megfelelő osztálylétszám csökkenés miatt 4 pedagógus esetében a létszámleépítéshez szükséges Kjt. rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős: intézményvezető

5.) A tényleges csoport, tanulószámoknak, pedagóguslétszámoknak a 2004. évi költségvetési tervezési adataihoz képest változó költségvetési növekedéseket, illetve csökkenéseket az intézményi költségvetésekben érvényesíteni kell.

Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős: Alpolgármester

Jegyző
Intézményvezetők

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Önkormányzati általános iskolák igazgatói
3./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája25.) Közoktatási intézményi társulás létrehozásának kezdeményezése Eperjes Község Önkormányzatával (22)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Napirenden van az önkéntes kistérségi társulások létrehozása egy törvényi döntés alapján. Szentes és a hozzá tartozó 8 község alkotják az ún. településfejlesztésről szóló statisztikai körzetet. Ha több kérdésben közös tevékenységet folytatnak, akkor külön állami támogatást igényelhetnek. Ennek sarkalatos pontja a közoktatási együttműködés. Júniusban a községekkel közösen egy rendkívüli képviselő-testületi ülést kell tartani, ahol a társulásról együttesen döntenek.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, hogy támogassák a határozati javaslatot.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatta és meghozta az alábbi határozatot:

137/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: Közoktatási intézményi társulás létrehozásának kezdeményezése Eperjes Község Önkormányzatával

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Közoktatási intézményi társulás létrehozásának kezdeményezése Eperjes Község Önkormányzatával című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Hozzájárul ahhoz, hogy Eperjes Általános Iskola és Óvoda 12 felső tagozatos tanulója az előterjesztésben szereplő feltételekkel (normatíva, gyermekek utaztatása) 2004. szeptember 1-jétől a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában folytassa tanulmányait. A finanszírozással kapcsolatos teendők lebonyolításával a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodáját és a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatóját bízza meg.

Felelős: Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda Vezetője
Klauzál Gábor Általános Iskola Igazgatója

Határidő: 2004. szeptember 1.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a társulási megállapodást terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2004. június 30.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Eperjes Község Polgármestere
4./ Klauzál Gábor Általános Iskola Igazgatója
5./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
7./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája26.) Tájékoztató a 2004/2005. évi óvodai felvételről (23)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint az Érdekegyeztető Tanács véleménye.

Szűcs Lajos:
A mostani óvodai beiratkozásokkal és létszámokkal értek el egy olyan optimális szintet, hogy minden óvodai csoporthoz két óvónő tartozik.

Móra József:
Örömmel vette tudomásul, hogy az önkormányzat kisebb létszámú csoporttal is kívánja működtetni az óvodákat. A kiscsoportos nevelésnek sok előnye van, megvalósítható a tehetséggondozás. Örül, hogy az önkormányzat erre áldoz. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

138/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a 2004/2005. évi óvodai felvételről

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2004/2005. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratásokról szóló tájékoztatót azzal, hogy:

1.) Engedélyezi, hogy
- a Kossuth Utcai Óvodai Munkáltató Körzetben összesen 15 óvodai csoport,
- a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzetben összesen 10 óvodai csoport,
- a Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben összesen 8 óvodai csoport,
- az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzetben összesen 10+1 óvodai csoport
induljon a 2004/2005-ös nevelési évben.

2.) Engedélyezi, hogy a Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben, illetve a Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben a 2004. októberi statisztikában szerepeltethető átlag csoportlétszám a képviselő-testületi határozattól eltérően 21,3 fő illetve 21,9 fő legyen.

3.) A Képviselő-testület kötelezi a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet és az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet vezetőit, hogy az óvónői áthelyezéssel, illetve a dajkai álláshely megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős: Intézményvezetők

4.) A tényleges óvodai csoport- és gyermeklétszámoknak, óvodapedagógus létszámoknak a 2004. évi költségvetési tervezési adataihoz képest változó költségvetési növekedéseket, illetve csökkenéseket az intézményi költségvetésekben érvényesíteni kell.

Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős: Alpolgármester

Jegyző
Intézményvezetők

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Alpolgármestere
2.) Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti vezetőóvónője
3.) Köztársasági Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti vezetőóvónője
4.) Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti óvónője
5.) Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti óvónője
6.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája
7.) Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
8.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája27.) A "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása" elnevezésű pályázat benyújtása - Deák Ferenc Általános Iskola, Felsőpárti ÓMK (24)
A "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása" elnevezésű pályázat benyújtása - Koszta J. Általános Iskola, Kossuth Utcai ÓMK (24/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztésekkel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Szűcs Lajos:
A TIOK pályázatokban az iskolák konzorciumot hoznak létre, és az elnyerhető támogatás mértéke 80-120 mFt. A következőkben olyan pályázati lehetőségek nyílnak meg, amelyek több 100 mFt-os tételben hozhatnak támogatást az intézményeknek, azoknak lesz kiírva, akik a pályázaton bekerülnek az első körbe és nyernek. A pályázatokhoz kell az önkormányzat javaslata, ezért kérte, hogy támogassák a határozati javaslatokat.

Móra József:
Ezek a pályázatok biztosítják, hogy a város olyan központ legyen, ahol más településekről jönnek az oktatásban, nevelésben résztvevők újat tanulni.

Oltyán Lajos:
Úgy gondolta, jó lett volna, ha korábban nyílik mód ilyen típusú együttműködésre. A határozati javaslat kiegészítéseként javasolta, az önkormányzat nyilvánítsa ki, hogy nyertes pályázat esetén sem tud külön költségvetési támogatást biztosítani az intézmények számára 2006. december 31-ig. Vigyázni kell arra, hogy azt a szűkös pénzt, amelyet biztosítani tudnak a szentesi oktatási intézményeknek, ne kelljen egy későbbi körben nem arányosan osztani.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A szentesi pályázókat kiválogatás alapján kérték fel?

Szűcs Lajos:
Nem értett egyet Oltyán Lajos képviselő úr felvetésével. Azok a pályázók, akik a körbe bekerülnek, azoknak nincs szükségük támogatásra, a konzorcium adja a támogatást, az eszközöket. Nem szeretné, ha a Képviselő-testület ilyen kikötése valamiféle hátrányt okozzon az intézményeknek. Az iskolákat a konzorcium főpályázója kereste meg.

Dongó László:
Az elmúlt napokban részt vett egy ilyen jellegű pályázat előkészítő megbeszélésen. Oltyán Lajos képviselő úr által felvetett probléma nem létezik. Ha a pályázatot 100 mFt-ra vetítik le, akkor a 10%-át lehet felhasználni a résztvevők díjazására, 30%-át eszközökre, 60%-át programcsomagok bevezetésére. Ehhez még pedagógus továbbképzések társulnak. A programban olyan általános iskolák vehetnek részt, ahol 2008-ig garantálni tudják az évfolyamonkénti két osztály indítását, óvodák esetében a négy csoportot, a szakközépiskolák, szakiskolák, gimnáziumok esetében két osztály indítását. A továbbiakban együttműködésről lesz szó.

Oltyán Lajos:
Amennyiben javaslata bármiféle hátrányhoz vezethet, úgy visszavonja. Bejelentette, ha az intézményeknek mégis bármilyen költségvetési igénye lesz, nemmel fog szavazni.

Dr. Demeter Attila:
A határozati javaslat számára azt jelenti, hogy az intézmény a konzorcium tagjaként nyújt be pályázatot. Önállóan vagy a konzorcium tagjaként pályázhat az intézmény? Ha közösen pályáznak, előnyt élveznek-e? Először pályázatot nyújtanak be, utána lesz meg a konzorciális szerződés? Vagy feltétel, hogy az intézmény először a konzorcium tagja legyen?

Szirbik Imre:
Az utóbbiról van szó. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

139/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: A "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása" elnevezésű pályázat benyújtása - Deák Ferenc Általános Iskola, Felsőpárti ÓMK

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy konzorcium tagjaiként a Deák Ferenc Általános Iskola (6600 Szentes, Deák F. u. 53-55.) és a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet (6600 Szentes, Rákóczi F. u. 46.) pályázatot nyújtson be a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságához, amely a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériumon belül működik.
A pályázat tárgya: "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem szükséges.

Felelős: Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója és a
Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője
Határidő: 2004. június 24.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója
3./ Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda vezetője


140/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: A "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása" elnevezésű pályázat benyújtása - Koszta J. Általános Iskola, Kossuth Utcai ÓMK

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy konzorcium tagjaiként a Koszta József Általános Iskola (6600 Szentes, Köztársaság u. 6.) és a Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet (6600 Szentes, Kossuth u. 18.) pályázatot nyújtson be a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságához, amely a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériumon belül működik.
A pályázat tárgya: "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem szükséges.

Felelős: Koszta József Általános Iskola igazgatója és a
Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője
Határidő: 2004. június 24.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Koszta József Általános Iskola igazgatója
3./ Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda vezetője28.) Bodrogi Bau Kft. kivitelező közterület használati díj elengedése iránti kérelme (25)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az ügyvezető igazgató úr jelezte, hogy szeretné állásfoglalását kifejteni. Aki helyt ad a kérésnek, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Kiment a teremből: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Bodrogi Ferenc, a Bodrogi Bau Kft. ügyvezető igazgatója:
A Horváth M. u. 4-6. sz. alatti társasház építése ügyében elmondta, hogy elkezdődtek a kivitelezés munkálatai. Jelenleg a föld alatti munkákat végzik. Folyamatban van a társasházi ingatlanok értékesítése. A földszinti üzletek mind gazdára találtak, jelenleg 6 mélygarázst és 7 lakást adtak el.
Kérte az önkormányzatot, hogy a Kft.-re kirótt közterület használati díjat engedjék el. Hangsúlyozta, hogy a Kossuth utca ezen része régóta rendezetlen, a beruházás során 50 ingyenes parkolóhelyet alakítanak ki.

Bodrogi Ferenc, a Bodrogi Bau Kft. ügyvezető igazgatója:
Megemlítette, hogy a csongrádi Fő téri társasház építésekor sem terhelte a Kft.-t közterület használati díj. A telek megvásárlásakor nem volt arról szó, hogy az építkezés során ilyen teherrel is számolnia kell a Kft.-nek. Az önkormányzat részéről felmerült az az igény, hogy Kossuth tér és a Sportcsarnok között létesüljön egy olyan átjáró út, amely az épület alatt megy el, illetve a Horváth M. u. és a Kossuth tér között legyen egy átjáróút, ezt a tervezésnél figyelembe vettek.
Kérte a képviselőket, vegyék figyelembe az elmondott indokokat és a Kft. az építkezés idejére kapjon mentességet a közterület használati díj megfizetése alól.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Móra József:
A mélygarázs építése előtt készült-e talajmechanikai szakvélemény?

Kálmán János:
Mi az oka, hogy a Nagy Ferenc utcában az úttest és a járda leszakadt? Milyen hibák okozták? Helyreállítása mikor történik meg és mennyibe kerül?

Ollai Istvánné:
Ha a lakások értékesítésekor a haszon Önöket illeti, akkor ne várják el az önkormányzattól, hogy az utat és a közterületet ingyen használhatják. A Nagy Ferenc és a Horváth Mihály utcában az építkezés miatt nehéz a közlekedés, kellemetlenségeket okoznak.

Dr. Demeter Attila:
Egyetért-e azzal, hogy a járda használata műszakilag indokolt? Egyetért-e azzal, hogy az úttest használata kivitelezői hiányosságok miatt nem indokolt?

Kiment a teremből: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Bodrogi Bau Kft. képviselője:
A talajmechanikai szakvélemény alapján készültek el a statikus tervek, ez alapján folynak a kivitelezési munkálatok. A munkagödör kiemelésénél kialakított rézsű megcsúszott, amely következtében az utcát ideiglenesen le kellett zárni. A helyreállítás költségei a Kft.-t terhelik. Ha a beruházást további költségekkel terhelik, akkor olyan kényszerhelyzetben lesznek, hogy a vásárlókra kell hárítaniuk a többletköltséget. Kérte a közterület használati díj elengedését. Az üzletek tulajdonosaival napi kapcsolatban vannak.

Dr. Demeter Attila:
Nem kapott választ az előző kérdésére.

Bodrogi Bau Kft. képviselője:
Úgy próbálták az építkezést megoldani, hogy a legkisebb kellemetlenséget okozzák. A dúcolást nem a kezdetektől készítették el. Az először elképzelt megoldás nem volt elégséges. Nem hibáról van szó, csak nem megfelelő műszaki megoldást alkalmaztak.

Móra József:
Valaki tévedése hónapokon keresztül a lakosságnak és az önkormányzatnak kellemetlenséget okoz. Ezt megfelelő műszaki megoldással meg lehetett volna előzni. Az átjárás a szerződésben ki volt kötve. Ha valaki valamit használ, azt meg kell fizetni. A bizottsági ülésen is az volt a vélemény, hogy a közterület használati díjat ne engedjék el, legfeljebb adjanak részletfizetési kedvezményt. Úgy gondolta, hogy az összeg nem a beruházás megvalósulását fenyegeti.

Szirbik Imre:
A részletfizetési kedvezmény biztosítása jegyzői hatáskör.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A.) változatával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

141/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: Bodrogi Bau Kft. kivitelező közterület használati díj elengedése iránti kérelme

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bodrogi Bau Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.) kérelmét, amelyben a részére megállapított közterület használati díj elengedését kérte, és az alábbi határozatot hozta:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem javasolja a közterület használati díj elengedését.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

Elment az ülésről: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő


29.) Terület kiegyenlítő és céljellegű decentralizált alapokra pályázatok benyújtása (26)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatokat:

142/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: Terület kiegyenlítő alapra pályázatok benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Terület kiegyenlítő alapra benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács Terület kiegyenlítő alapjára az alább felsorolt feladatok tekintetében a munkák elvégzéséhez a 30%-os saját forrásokat biztosítja, így a pályázatok elkészíthetők, és a Területfejlesztési Tanácshoz benyújthatók a következő feladatok:

Téglajárdák felújítása:
1/1.) "Ny" városrészben járdafelújítás folytatása a kivitelezés összes költsége 20.000 eFt, melyből pályázati forrás 13.999 eFt, a saját forrás 6.001 eFt (melynek évenkénti ütemezése 2004. évben 1.715 eFt, 2005. évben 2.572 eFt és 2006. évben 1.714 eFt).
1/2.) "É" városrészben járdafelújítás folytatása a kivitelezés összes költsége 21.500 eFt, melyből pályázati forrás 14.593 eFt, a saját erő 6.907 eFt (melynek évenkénti ütemezése 2004. évben 1.715 eFt, 2005. évben 3.502 eFt és 2006. évben 1.690 eFt).

1/3.) "D" városrészben járdafelújítás folytatása a kivitelezés összes költsége: 8.500 eFt, melyből pályázati forrás 5.949 eFt, a saját forrás 2.551 eFt (melynek évenkénti ütemezése 2004. évben 858 eFt, 2005. évben 1.693 eFt).

2.) Szentes, Klauzál u. 6. körül díszburkolat és parkoló kialakítás, a kivitelezés összes költsége 7.000 eFt, melyből pályázati forrás 4.900 eFt, a saját forrás 2.100 eFt (melynek évenkénti ütemezése 2004. évben 857 eFt és 2005. évben 1.243 eFt).

Utak felújítása:
3.) Szentes városközpontban útfelújítása a kivitelezés összes költsége 9.000 eFt, melyből pályázati forrás 6.300 eFt, a saját forrás 2.700 eFt (melynek évenkénti ütemezése 2004. évben 1.072 eFt és 2005. évben 1.628 eFt).

4.) Kertvárosban I. ütem útfelújítás, a kivitelezés összes költsége 18.000 eFt, melyből pályázati forrás 12.600 eFt, a saját forrás 5.400 eFt (melynek évenkénti ütemezése 2004. évben 2.700 eFt és 2005. évben 2.700 eFt).

5.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok esetében, amennyiben a támogatás vagy annak egy részének jogerős visszafizetési kötelezettsége fennáll, azt az Államkincstár az Önkormányzat számlájával szemben benyújtott, azonnali inkasszóval érvényesítheti.

6.) A 2-4. pontban felsorolt feladatok esetében a szükséges saját forrás az elmaradó - Kórház sebészeti tömb korszerűsítése (TTFC) támogatással - című feladatnál felszabaduló összegből biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a terület kiegyenlítő alapra benyújtandó pályázatokat készíttesse el, és azt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2004. július 5.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája


143/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: A céljellegű decentralizált alapra benyújtandó pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Céljellegű decentralizált alapra benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Területfejlesztési Céljellegű decentralizált alapjára az alábbi feladat tekintetében a munkák elvégzéséhez a 30%-os saját forrást biztosítja, így a pályázat elkészíthetők és a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtható.

- A strand területén sportpályák kialakítása, beléptető rendszer átalakítása, a kivitelezés összes költsége 7.142 eFt, melyből a pályázati forrás 5.000 eFt, a saját forrás 2.142 eFt, melynek fedezetét a Polgármesteri Hivatal 2003. évi pénzmaradványának terhére biztosít.

2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok esetében, amennyiben a támogatás vagy annak egy részének jogerős visszafizetési kötelezettsége fennáll, azt az Államkincstár az Önkormányzat számlájával szemben benyújtott, azonnali inkasszóval érvényesítheti.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a területi kiegyenlítő alapra benyújtandó pályázatokat készíttesse el, és azt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2004. július 5.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája30.) Szentes, Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése (27)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A pályázat a buszpályaudvar felújítását jelenti. A Volán Rt. is benyújtotta ugyanerre a pályázatot. Az önkormányzat önállóan tud pályázni, illetve csatlakozó pályázatot tudnak benyújtani. Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

144/2004. (V.28.) Kt.
Tárgy: Szentes, Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítési munkáira vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Szentes, Szabadság tér autóbusz pályaudvar korszerűsítésére vonatkozó projekt benyújtását és az 1/2004ROP2.1.3. "A helyi tömegközlekedés szolgáltatásai minőségének és infrastrukturális feltételeinek javítása" c. pályázati intézkedésre.
Ennek alapján saját forrást kíván biztosítani beruházás megvalósítása érdekében.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges 4.205 eFt saját forrást a 2004. évi költségvetés a Városellátó Intézmény e feladatra tervezett (szűkített feladatára) 2.315 eFt előirányzat elvonásával, illetve a költségvetésben pályázattal megvalósításra tervezett, de a pályázat kiírásának elmaradása miatt felszabaduló 1.890 eFt forrás átrendezéssel biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező munkák elvégzéséhez 4.205 eFt összeghatárig a Tisza Volán Rt.-vel a partnerségi megállapodást kösse meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: pályázat beadásának határideje, költségvetési rendeletmódosítás

A határozatról értesítést kap:
1./ ROP Irányító Hatóság - Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri IrodájaInterpellációkra válasz

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy a Tiszaszigethez vezető út helyreállításával kapcsolatos interpellációjára a 15/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kiment a teremből: Nagy Mihály képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. Az út nincs helyreállítva. A fakivágást irányító Traj Lajos közölte, hogy az út elején nem volt kihelyezve az a tábla, hogy 5,5 tonnás teherautó nem mehet be. Az út egy részét kijavították, de a többi része ugyanolyan rossz állapotban van.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 3 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre.
Megkérdezte Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő asszonyt, hogy a 45-ös főközlekedési úton a kiszáradt fák pótlásával kapcsolatos interpellációjára a 15/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Móra József képviselőt, hogy a Jász-Nagykun Szolnok megyei határszakaszon lévő balesetveszélyes útkanyarulattal kapcsolatos interpellációjára a 15/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móra József:
Az interpellációra adott választ elfogadta. A Közútkezelő Kht. hozzáállása korrekt volt.

Visszajött a terembe: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte Hornyik László képviselőt, hogy a Szöllősy Géza tér elnevezésű tábla kihelyezésével kapcsolatos interpellációjára a 15/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Csányiné dr. Bakró N. Vera:
Bejelentette, hogy dr. Dömsödi József képviselő úr a következő ülésig visszavonta a Yee-lo Söröző előtti parkolók kialakításával kapcsolatos interpellációját. Félreértés történt az interpelláció megválaszolásában.

Visszajött a terembe: Nagy Mihály képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő asszonyt, hogy a kajánújfalui megállóban álljon meg a Szegedi autóbuszjárattal kapcsolatos interpellációjára a 15/7. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A kajáni lakosság azért kérte, hogy Szegedre való utazásukkor megkíméljék magukat a többszöri átszállástól és várakozástól.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 18 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.


Interpellációk, bejelentések

Ollai Istvánné:
A kiséri lakosság a Farkas Antal utcai élelmiszerbolt elé bankautomata kihelyezését kéri.

Szirbik Imre:
Az ilyen jellegű lakossági kéréseket már többször jelezték a pénzintézetek felé. A bankok üzleti álláspontja az, ha az automata forgalma heti háromezer tranzakciót nem ér el, akkor gazdasági okok miatt nem telepítenek automatát.

Ollai Istvánné:
Kérte, hogy a polgármester úr által elmondottak az újságságban jelenjen meg.

Kálmán János:
A fiatalok a közterületi szobrok talpazatát, lépcsőket gördeszkával, görkorcsolyával rongálják. Kérte, vizsgálják meg, hogyan lehet ezt megakadályozni. Van-e lehetőség olyan helyet kialakítani, ahol a fiatalok ezt a fajta hobbijukat kiélhetik?

Hornyik László:
A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola iskolaszékének társelnökeként köszönetét tolmácsolta az intézmény tantestülete, a diákok és a szülők nevében a Rákóczi Ferenc és a Dósai utcai gyalogosátkelőhely megépítéséért. Köszönetét fejezte ki, hogy megkezdődött a Balogh udvari játszótér építése.
A Damjanich János Tagiskola szülői munkaközösségének és tantestületének a nevében meghívta a lakosságot a városi DAMO gyermeknapra, amely május 29-én kerül megrendezésre. A rendezvény sikeres lebonyolításához rengeteg segítséget kaptak a Szabadidős Sportklub és a Művelődési Központ munkatársaitól. A rendezvény rangját emeli, hogy Szirbik Imre polgármester úr itt adja át Szentes Városi Közéleti Ifjúsági Díjat. Lesznek sportrendezvények, technikai bemutatók, kézműves foglalkozások, vetélkedők, sétakocsikázás, szórakoztató műsorok. Köszönetet mondott minden támogatónak és segítőnek, aki a szervezésben és kivitelezésben részt vettek. Szeretettel várnak mindenkit.

Oltyán Lajos:
Választókörzetét végigjárta és örömmel tapasztalta, hogy sok rendezett előkertű ház van.
A Sportcsarnok környéke szép és rendezett, a mellette lévő ház előtt gaztenger áll. A volt Megyeháza sarkától a Munkácsy utca sarkáig a járdák mellett, illetve a Munkácsy M. u. - Kiss B. u. sarkán lévő üres telken is gaztenger van.
A Kálvária temető rendezetlen. Kérte, hogy legalább a temető belső részét és a főútvonal melletti területek tegyék rendbe.

Karikó Tóth Tibor:
A Kiss Bálint Református Általános Iskola mellett elkészült a parkoló. Kérte, hogy a parkolóhelyek legyenek felfestve, illetve jelezzék a ki- és behajtás irányát.
A gördeszkás fiatalok a padokat is használják gördeszkázásra. Kérte, hogy alakítsanak ki részükre egy parkot, a többi területen szabályozzák és tiltsák meg.
A Református Nagytemplom és az újonnan kialakított parkoló között van egy kis füves terület, ahová egy-két kisebb játékot el lehetne helyezni, hogy megmaradjon a játszótér hangulata is.
Az Arany J. utcai italdiszkont előtt a helyzet változatlan. Az italszállítók nem a bolt elé állnak be, hanem az úttesten parkolnak, illetve a bolt előtti területet használják a göngyölegek tárolására.

Dr. Dömsödi József:
Van-e arra lehetőség, hogy a rászorulók augusztusban igénybe vehessék a tüzelőutalványokat?
Jogerős bírósági ítélet folytán a várost 2,5 mFt-tal büntették meg egy 1997-ben bekövetkezett közlekedési baleset miatt. Az összeg miből lesz kifizetve? Személyi vétkes esetén hogyan fognak eljárni?

Szirbik Imre:
Kártérítésről van szó, valaki elesett az úton és a bíróság úgy ítélte meg, hogy a gödör miatt történt a baleset. Személyi felelősségről nincs szó.
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben kívánja folytatni.

K.m.f.

Csányiné dr. Bakró N. Vera aljegyző
Szirbik Imre polgármester

Törőcsik Zoltán - Dongó László
jegyzőkönyv-hitelesítő