Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Interpellációkra válasz

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy az idősek tájékoztatása az idősek klubjának működésével kapcsolatos interpellációjára a 15/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A klubtagok száma jelentős, de mind a három idősek otthonában nappal a klubtagok egynegyede, maximum 14-15 fő tartózkodik bent. Miért vannak várakozólistán az idősek? A kiséri idősek otthonában is csak 7-8 fő tartózkodik nappal, illetve csak ebédért járnak be. Elhiszi, hogy klubtagok, de nappal nincsenek az intézményben, így elveszik azoktól a helyet, akik szeretnének nappal az otthonba lenni, mert magányosnak érzik magukat.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 5 tartózkodás és 18 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Interpellációkra válasz

Szirbik Imre:
Megkérdezte Halmai László képviselő urat, hogy a Szentesi Élet c. napilapban megsértették szerzői jogával kapcsolatos interpellációjára a 15/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Halmai László:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy milyen szerepe van Keserű Imrének a Szentesi Élet c. hetilap szerkesztésében?

Lovas József:
Keserű Imre tördelő szerkesztő a Szentesi Élet c. hetilapnál.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Interpelláció

Ollai Istvánné:
A Tiszaszigethez vezető úton fakitermelés folyik, amellyel tönkreteszik az utat. Kérte ennek vizsgálatát.

Halmai László:
Felhívta a figyelmet, hogy Szentes Város Önkormányzata költségvetését kárveszély fenyegeti. A 2004. április 14-i közbeszerzési értesítőben megjelent a 2773/2004. számon Szentes Város Önkormányzatának ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására a Petőfi u. 16. sz. alatt létesítendő lakóépület tárgyában. Szentes város nevében a Csominvest Beruházó és Befektető Kft. jár el. Megkérdezte, hogy az ajánlati felhívás megfogalmazásában ki vett részt. Több tízmillió forint kockázata van az elbírálás miatt. Három részszempontot határoztak meg. Az 1. részszempont az ajánlati ár 80-as súlyszámmal, a 2. részszempont a vállalt garanciaidő 20-as súlyszámmal, 3. részszempont a teljesítési határidő 10-es súlyszámmal. Az egyes részszempontok között az értékelés 1-10 pont. A polgári összefogás frakciója korábban már javasolta, hogy határozzanak meg minden körülményt és csak az ár számítson, amely kikerülne minden kockázatot. Jelen esetben ez 153 mFt-tal szerepel a költségvetésben, de az ajánlati árak 100-200 mFt között szólhatnak.
80-as súlyszám esetén 800 pontot kap a legkedvezőbb (100 mFt), 1 pontot a legkedvezőtlenebb, 640 pontot pedig a 120 mFt-os ajánlat. 160 pont különbség van, 20 mFt értékben. Előfordulhat, hogy a garanciaidő tekintetében egy nap a különbség a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb ajánlat között. A törvény kötelezően írja elő, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő a maximális pontszámot kapja. Egy nap különbség Szentesnek 20 millió forintjába kerülhet. Véleménye szerint vissza kellene vonni az eljárást és olyan részszempontokat meghatározni, amiben semmilyen kockázata nincs annak, hogy Szentes városára kényszerítő erővel ráoktrojálnak egy olyan szerződést, amely nem a város javát szolgálja.

Szirbik Imre:
Megvizsgálja az ügyet, amelyben kéri a képviselő úr segítségét.

Hornyik László:
A Szöllősy Géza tér elnevezésű tábla eltűnt. Pótlását kérte.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Csongrád felől érkezve a Tiszai hídról való lehajtásnál a jobbra kanyar veszélyes, mert balra egy bejáró út vezet. Kérte, hogy útfelfestéssel, sebességkorlátozó tábla kihelyezésével hívják fel a figyelmet.
Továbbá az útnak a hídról levezető része egy kicsit szélesebb, amely pár méter után megszűnik. Kérte, hogy felfestéssel jelezzék az útszűkületet.
A déli országokban dézsába ültetett növényeket helyeznek ki a csomópontoknál, ez jelenti a szigetet. Szentesen a kisebb utak találkozásánál - megfelelő figyelmeztető táblák kihelyezésével - meg kellene próbálni ennek bevezetését.
A kertvárosi kis utcákban megnőtt a gépjárműforgalom. Véleménye szerint egyirányúsítással lehetne a járművezetőket arra kényszeríteni, hogy ne a kis utcákat, hanem a Honvéd utcát használják. A belső utak keskenyek, a nagy forgalomtól tönkrementek.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Interpelláció

Ollai Istvánné:
A Tiszaszigethez vezető úton fakitermelés folyik, amellyel tönkreteszik az utat. Kérte ennek vizsgálatát.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Csongrád felől érkezve a Tiszai hídról való lehajtásnál a jobbra kanyar veszélyes, mert balra egy bejáró út vezet. Kérte, hogy útfelfestéssel, sebességkorlátozó tábla kihelyezésével hívják fel a figyelmet.
Továbbá az útnak a hídról levezető része egy kicsit szélesebb, amely pár méter után megszűnik. Kérte, hogy felfestéssel jelezzék az útszűkületet.
A déli országokban dézsába ültetett növényeket helyeznek ki a csomópontoknál, ez jelenti a szigetet. Szentesen a kisebb utak találkozásánál - megfelelő figyelmeztető táblák kihelyezésével - meg kellene próbálni ennek bevezetését.
A kertvárosi kis utcákban megnőtt a gépjárműforgalom. Véleménye szerint egyirányúsítással lehetne a járművezetőket arra kényszeríteni, hogy ne a kis utcákat, hanem a Honvéd utcát használják. A belső utak keskenyek, a nagy forgalomtól tönkrementek.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Interpelláció

Halmai László:
Felhívta a figyelmet, hogy Szentes Város Önkormányzata költségvetését kárveszély fenyegeti. A 2004. április 14-i közbeszerzési értesítőben megjelent a 2773/2004. számon Szentes Város Önkormányzatának ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására a Petőfi u. 16. sz. alatt létesítendő lakóépület tárgyában. Szentes város nevében a Csominvest Beruházó és Befektető Kft. jár el. Megkérdezte, hogy az ajánlati felhívás megfogalmazásában ki vett részt. Több tízmillió forint kockázata van az elbírálás miatt. Három részszempontot határoztak meg. Az 1. részszempont az ajánlati ár 80-as súlyszámmal, a 2. részszempont a vállalt garanciaidő 20-as súlyszámmal, 3. részszempont a teljesítési határidő 10-es súlyszámmal. Az egyes részszempontok között az értékelés 1-10 pont. A polgári összefogás frakciója korábban már javasolta, hogy határozzanak meg minden körülményt és csak az ár számítson, amely kikerülne minden kockázatot. Jelen esetben ez 153 mFt-tal szerepel a költségvetésben, de az ajánlati árak 100-200 mFt között szólhatnak.
80-as súlyszám esetén 800 pontot kap a legkedvezőbb (100 mFt), 1 pontot a legkedvezőtlenebb, 640 pontot pedig a 120 mFt-os ajánlat. 160 pont különbség van, 20 mFt értékben. Előfordulhat, hogy a garanciaidő tekintetében egy nap a különbség a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb ajánlat között. A törvény kötelezően írja elő, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő a maximális pontszámot kapja. Egy nap különbség Szentesnek 20 millió forintjába kerülhet. Véleménye szerint vissza kellene vonni az eljárást és olyan részszempontokat meghatározni, amiben semmilyen kockázata nincs annak, hogy Szentes városára kényszerítő erővel ráoktrojálnak egy olyan szerződést, amely nem a város javát szolgálja.

Szirbik Imre:
Megvizsgálja az ügyet, amelyben kéri a képviselő úr segítségét.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Interpelláció

Hornyik László:
A Szöllősy Géza tér elnevezésű tábla eltűnt. Pótlását kérte.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. hegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

62/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata 2003. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról, a normatív támogatás elszámolásáról, a 2003. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletét az alábbiak figyelembe vételével alkotja meg:

1.) Megállapítja, hogy az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodása rendkívül feszített volt, azonban a forráshiány és a likviditási gondok ellenére a kitűzött célok többsége megvalósult, a fizetőképesség és a működőképesség megőrizhető volt.

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati szinten a pénzforgalomból levezetett pénzmaradvány a fejlesztési körben a feladatok és a pályázati támogatások időbeli eltolódása miatt nem fedezi az intézményi körben keletkezett pénzmaradvány összegét, ezért annak korrekciója a 2004. évi költségvetés terhére indokolt.
3.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a 2003. évben keletkezett pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, ezért egyetért a pénzmaradvány felülvizsgálata során alkalmazott elvekkel és a rendelet 10. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá a 2003. évi pénzmaradvány összegét.
4.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat a normatív támogatások, valamint a központosított előirányzatok elszámolási kötelezettségét teljesítette és a 2003. évi zárszámadási rendelet elfogadásával eleget tett a jogszabályban előírt kötelezettségének.
5.) Indokoltnak tartja a Képviselő-testület a gazdálkodási fegyelem erősítése, a költségvetési pénzeszközökkel való hatékonyabb gazdálkodás érdekében a vezetői és munkafolyamatba épített belső ellenőrzések fokozását, következetes számonkérését.
6.) A Képviselő-testület megköszöni mindazok munkáját, akik az önkormányzat 2003. évi eredményes gazdálkodásához hozzájárultak.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Osztályai
5./ Önkormányzati Intézmények vezetői

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:
leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

63/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Koszta József Általános Iskola 5 éves munkájáról szóló beszámoló

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Koszta József Általános Iskola ötéves munkájáról szóló beszámolót.
A végzett munkáért elismerését fejezi ki az intézmény igazgatójának, vezetőinek, nevelőtestületének és valamennyi alkalmazottjának.

A határozatról értesítést kap:
1./ Koszta József Általános Iskola igazgatója
2./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

64/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Megállapítja, hogy a gyámhivatal tevékenységét elősegítené, ha minden településen biztosítottak lennének azok a törvényileg kötelező alapellátások, amelyek a gyermekek családban, saját közösségében történő megtartását eredményeznék.
A gyermekek védelmét szolgálná, ha a településeken kapcsolattartási ügyelet működne, ahol rendezetlen körülmények között élő szülők találkozhatnának felügyelet mellett gyermekeikkel.

2.) Felkéri a körzetközponthoz tartozó települések Képviselő-testületeit, hogy vizsgálják meg e feladatok megvalósításának lehetőségeit.

3.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, oktatási intézmények ifjúságvédelmi referenseinek, nevelőszülőknek, gondnokoknak a gyermekvédelemben végzett munkájukért.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
4./ Körzetközponthoz tartozó települések

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

65/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Informatikai stratégia

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal informatikai stratégiáját a melléklet szerint elfogadja.

2.) Felhívja a jegyzőt, hogy a rövid-, közép- és hosszútávú célok elérése érdekében - a 2005. évi költségvetési koncepciót megelőzően - feladat, költség, felelős, végrehajtási határidő megjelölésével készüljön pontos projektterv.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2004. októberi képviselő-testületi ülés

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

66/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Szentes város sportkoncepciója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes város sportkoncepcióját megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
3./ Szentes város területén működő sportegyesületek

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

67/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Szentes 4127/7. hrsz.-ú ingatlan (Ipartelepi út mellett) értékesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 4127/7. hrsz.-ú 2150 m2 beépítetlen terület értékesítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes, Ipartelepi út mellett lévő 4127/7. hrsz.-ú 2150 m2 területű önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület értékesítéséhez hozzájárul, minimálisan 2.100,- Ft/m2 + áfa áron.
Ez az ár legfeljebb 2004. december 31-ig érvényes.
Az értékesítést a vagyonrendelet szabályai szerint kell végrehajtani. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eredményes pályázat esetén az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2004. december 31.
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

68/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Szentes 4129/3. és a 4129/4. hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes 4129/3. és és a 4129/4. hrsz.-ú ingatlanok hasznosításáról szóló előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

69/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Ingatlanértékesítések zárt ülésen való tárgyalása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztéseket az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel elsődlegesen zárt ülés keretében tárgyalja. Nyilvános ülésen csak erre irányuló külön döntés esetén tárgyalhatóak az ilyen tárgyú ügyek.

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Osztály és Irodái

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

70/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Szabadidős és Technikai Sportcentrum létesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bubor Zoltán Szentes, Mentő u. 1. sz. alatti lakos, mint ingatlan tulajdonos kérelmét, amelyben a Szentes, Kiss E. u. feletti területen tervezett lakóterülettől északra fekvő ingatlanokon Szabadidős és Technikai Sportcentrum megvalósítását kérte, és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Sportcentrum létesítését és a Szentes, Kiss E. u. feletti területen kialakításra kerülő lakóterület mellett. A szabályozási terv elkészíttetésének költsége a terület tulajdonosát terheli.
Felkéri a Műszaki Osztály, hogy a szabályozási terv engedélyezési eljárásának lefolytatását koordinálja.

Felelős: Műszaki Osztály vezetője

A határozatról értesítést kap:
1./ Bubor Zoltán Szentes, Mentő u. 1.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

71/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Sportalap Kuratórium rendelkezésére álló összeg felosztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportalap Kuratórium rendelkezésére álló összeg felosztásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A határozatról értesítést kap:
1./ Sportalap Kuratórium elnöke
2./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

72/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Városszépítő Alap Kuratórium rendelkezésére álló összeg felosztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városszépítő Alap Kuratórium rendelkezésére álló összeg felosztásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A határozatról értesítést kap:
1./ Városszépítő Alap Kuratórium elnöke
2./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

73/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés - Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház 5600/2. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 5600/2. hrsz.-ú Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004. évben a SAPARD program keretében kiírt pályázat támogatásával kívánja a Szentes 5600/2. hrsz.-ú Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház felújítását megvalósítani.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

74/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges önerőről döntés - Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház 5600/2. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 5600/2. hrsz.-ú Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésben a megvalósításhoz szükséges 40.000 eFt összegű önerőt hitelből biztosítja a Szentes 5600/2. hrsz.-ú Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház felújítására.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

75/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés BM pályázaton való részvételről - Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház 5600/2. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 5600/2. hrsz.-ú Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház 8/2004. (BK) Belügyminisztérium támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes 5600/2. hrsz.-ú Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház felújításához SAPARD pályázaton önerőként felveendő hitel kiváltására a 8/2004. (BK) BM tájékoztató szerint pályázatot nyújt be a 40%, azaz 10.000 eFt támogatásra.

A Képviselő-testület egyben nyilatkozik arról, hogy a Belügyminisztériumhoz beadandó pályázat forrás összetétele megegyezik a SAPARD Hivatalhoz beadott pályázattal.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

76/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés - Ifjúsági Park és Kurca sétány 117-123. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 117-123. hrsz.-ú Ifjúsági Park és Kurca sétány SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004. évben a SAPARD program keretében kiírt pályázat támogatásával kívánja a Szentes 117-123. hrsz.-ú Ifjúság Park és Kurca sétány felújítását megvalósítani.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

77/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges önerőről döntés - Ifjúsági Park és Kurca sétány 117-123. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes117-123. hrsz.-ú Ifjúsági Park és Kurca sétány SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésben a megvalósításhoz szükséges 8.750 eFt összegű önerőt hitelből biztosítja a Szentes 117-123. hrsz.-ú Ifjúsági Park és Kurca sétány felújítására.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

78/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés BM pályázaton való részvételről - Ifjúsági PARK ÉS Kurca sétány 117-123. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 117-123. hrsz.-ú Ifjúsági Park és Kurca sétány 8/2004. (BK) Belügyminisztérium támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes 117-123 hrsz.-ú Ifjúsági Park és Kurca sétány felújításához SAPARD pályázaton önerőként felveendő hitel kiváltására a 8/2004. (BK) BM tájékoztató szerint pályázatot nyújt be a 40%, azaz 3.500 eFt támogatásra.

A Képviselő-testület egyben nyilatkozik arról, hogy a Belügyminisztériumhoz beadandó pályázat forrás összetétele megegyezik a SAPARD Hivatalhoz beadott pályázattal.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

79/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés - Széchenyi liget 7508/1. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 7508/1. hrsz.-ú Széchenyi liget SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004. évben a SAPARD program keretében kiírt pályázat támogatásával kívánja a Szentes 7508/1. hrsz.-ú Széchenyi liget revitalizációját megvalósítani.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

80/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges önerőről döntés - Széchenyi liget 7508/1. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 7508/1. hrsz.-ú Széchenyi liget SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésben a megvalósításhoz szükséges 25.000 eFt összegű önerőt hitelből biztosítja a Szentes 7508/1. hrsz.-ú Széchenyi liget revitalizációjára.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

81/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés BM pályázaton való részvételről - Széchenyi liget 7508/1. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 7508/1. hrsz.-ú Széchenyi liget 8/2004. (BK) Belügyminisztérium támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes 7508/1. hrsz.-ú Széchenyi liget felújításához SAPARD pályázaton önerőként felveendő hitel kiváltására a 8/2004. (BK) BM tájékoztató szerint pályázatot nyújt be a 40%, azaz 10.000 eFt támogatásra.

A Képviselő-testület egyben nyilatkozik arról, hogy a Belügyminisztériumhoz beadandó pályázat forrás összetétele megegyezik a SAPARD Hivatalhoz beadott pályázattal.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

82/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés - Szent Miklós tér 828/4., 828/3., 831/2. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 828/4., 828/3., 831/2. hrsz.-ú Szent Miklós tér SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004. évben a SAPARD program keretében kiírt pályázat támogatásával kívánja a Szentes 828/4., 828/3., 831/2 hrsz.-ú Szent Miklós tér felújítását megvalósítani.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

83/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges önerőről döntés - Szent Miklós tér 828/4., 828/3., 831/2. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 828/4., 828/3., 831/2. hrsz.-ú Szent Miklós tér SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésben a megvalósításhoz szükséges 25.000 eFt összegű önerőt hitelből biztosítja a Szentes 828/4., 828/3., 831/2. hrsz.-ú Szent Miklós tér felújítására.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

84/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés BM pályázaton való részvételről - Szent Miklós tér 828/4., 828/3., 831/2. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 828/4., 828/3., 831/2. Szent Miklós tér 8/2004. (BK) Belügyminisztérium támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes 828/4., 828/3., 831/2. hrsz.-ú Szent Miklós tér felújításához SAPARD pályázaton önerőként felveendő hitel kiváltására a 8/2004. (BK) BM tájékoztató szerint pályázatot nyújt be a 40%, azaz 10.000 eFt támogatásra.

A Képviselő-testület egyben nyilatkozik arról, hogy a Belügyminisztériumhoz beadandó pályázat forrás összetétele megegyezik a SAPARD Hivatalhoz beadott pályázattal.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

85/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés - Klauzál u., Ady E. u., Kossuth utcai növénytelepítés 1017., 826., 5589/4. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 1017., 826., 5589/4. hrsz.-ú Klauzál u., Ady E. u. és Kossuth utcai növénytelepítést a SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004. évben a SAPARD program keretében kiírt pályázat támogatásával kívánja a Szentes 1017., 826., 5589/4. hrsz.-ú Klauzál u., Ady E. u. és Kossuth utca növénytelepítését megvalósítani.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

86/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges önerőről döntés - Klauzál u., Ady E. u., Kossuth utca 1017., 826., 5589/4. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 1017., 826., 5589/4. hrsz.-ú Klauzál u., Ady E. u., Kossuth utca SAPARD program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésben a megvalósításhoz szükséges 2.500 eFt összegű önerőt hitelből biztosítja a Szentes 1017., 826., 5589/4. hrsz.-ú Klauzál u., Ady E. u., Kossuth utca növénytelepítésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

87/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés BM pályázaton való részvételről - Klauzál u., Ady E. u., Kossuth utca 1017., 826., 5589/4. hrsz.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 1017., 826. 5589/4 hrsz.-ú Klauzál u., Ady E. u., Kossuth utca 8/2004. (BK) Belügyminisztérium támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes 1017., 826., 5589/4. hrsz.-ú Klauzál u., Ady E. u., Kossuth utca növénytelepítésére SAPARD pályázaton önerőként felveendő hitel kiváltására a 8/2004. (BK) BM tájékoztató szerint pályázatot nyújt be a 40%, azaz 1.000 eFt támogatásra.

A Képviselő-testület egyben nyilatkozik arról, hogy a Belügyminisztériumhoz beadandó pályázat forrás összetétele megegyezik a SAPARD Hivatalhoz beadott pályázattal.

Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázati határidőktől függően, 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

88/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: "Zöld Forrás" program keretében fatelepítési pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium "ZÖLD FORRÁS" programjának kertében fák telepítésére kiírt pályázatra készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület "4.5 A por- és zajterhelés csökkentése őshonos fafajok telepítése belterületi közterületen" kiírt pályázat keretében kívánja megvalósítani a
- Szentes, Nagyhegy-széli parkerdőbe (3636. hrsz.) és az
- Ilona-parti parkerdőre záródó telkek oldalába
történő fatelepítést.

2.) A pályázatban vállalt 600.000,- Ft önerőt a Képviselő-testület a 2004. évi költségvetés felújítási előirányzatának terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatos előirányzatok átvezetését a 2004. évi költségvetésben indokoltnak tartja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2004. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

89/2004. (IV.23.) Kt.
Tárgy: Az Art mozik korszerűsítésének a 2004. évben elnyerhető támogatását célzó pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által az art mozik korszerűsítésének 2004. évben elnyerhető támogatását célzó pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázathoz szükséges 584 eFt-os önerőt a 2004. évi költségvetési rendeletében a Szentesi Művelődési Központ felújítási előirányzata terhére.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által önerőként biztosított összegeket a Szentesi Művelődési Központ rendelkezésére bocsátja.

3.) A támogatásban részesülő intézménynek a rendelkezésére bocsátott támogatást elkülönítetten kell kezelnie és annak felhasználásáról tételes analitikus nyilvántartást kell vezetnie úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenőrizhető legyen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szentesi Művelődési Központ igazgatója

4.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2004. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: a pályázat döntését követő költségvetési rendeletmódosításakor
Felelős: Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda

A határozatról értesítést kapnak:
3.) Szentes Város Polgármestere
4.) Szentesi Művelődési Központ
5.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
6.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Hornyik László sk. - Ollai Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2004. (IV.28.) ÖR. rendelete

az állatok tartásáról szóló 20/2003. (IX. 19.) KT. számú rendelet
módosításáról

1. §

A rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul:

E rendelet célja a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján azon szabályok megalkotása, melyek elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, biztosítják az állatok egészségvédelmét, fokozzák az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, törekednek arra, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.

2. §
A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint kiegészül:
Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli.
Jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztántartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).
Különös méltánylást érdemlő eset:
a.) a kérelmező vagy lakókörnyezete testi vagy lelki egészsége megóvása vagy helyreállítása
b.) a kérelmező és családja létfenntartását nagymértékben befolyásoló állattartás, amely a rendeletnek megfelelően nem megoldható
(a családi szükségletet meghaladó mértékű állattartás csak határidő tűzésével engedélyezhető)

Nagyállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, sertés, kecske, juh, strucc (ez utóbbi veszélyes állat, tartása a 17. § szerint lehetséges).

Kisállat: nyúl, pulyka, liba, kacsa, gyöngyös, csirke, galamb

Haszonállat: a nagyállat és a kisállat

Kedvtelésből tartott állat: kutya, macska, madarak, teknősbéka, mókus, tengerimalac, stb.

Vadállat: amelyik állat normális élőhelye a szabad természetben található, pl.: pókok, kígyók, tigris, nutria, nyérc, stb.

Családi szükséglet:
- juh, kecske 4 db
- sertés 5 db
- nyúl 5 db
és ezek nem ivarérett szaporulata
- csirke, tyúk 100 db
- liba, kacsa, pulyka, gyöngyös 10 db

Nagykutya: marmagassága 30 cm-nél nagyobb (2. számú melléklet)

3. §

A rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

A haszonállatok tartását a jegyző megtiltja, ha az állattartó a jogszabályokban vagy e rendeletben foglaltakat nem tartja be. Ha az állattartást megtiltó határozatot a tulajdonos írásos felszólítás ellenére nem hajtja végre, az állatok nyilvános árverés során értékesíthetők. Az állatok értékesítése során befolyt összegből az épületek tisztítását, a trágya eltakarítását, az épületek és a trágyatároló fertőtlenítését, a rágcsáló és rovarmentesítést el kell végeztetni. Az e költségeken felül megmaradó vételár a tulajdonost illeti meg.

4. §

(1) A rendelet 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A jegyző a kutya kártalanítás nélkül kiirtását rendeli el, ha
- veszettség ellen nem oltatták be
- TBC-vel fertőzött
- gyógykezeléséről nem gondoskodnak
- közterületen kóborol, és befogása után 14 napig nem jelentkezik érte gazdája a gyepmesternél (kiváltáskor tartási költségeit ki kell fizetni)
- kiirtását jogszabály írja elő.

(2) A rendelet 14. § (1) bekezdés 4. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- közterületen kóborol, és befogása után 14 napig nem jelentkezik érte gazdája a gyepmesternél (kiváltáskor a kutya 100,- Ft/nap tartási költségét ki kell fizetni)

5. §

E rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Záradék:
A rendeletet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2004. április 23. napján megtartott ülésén alkotta meg.
Kihirdetve: 2004. április 28. napján.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2004. (IV.28.) ÖR. rendelete

az Európai Uniós jogharmonizációval összefüggő rendelet-módosításokról

1.§.

A közbeszerzésekről szóló 15/1997./III. 21./KT. rendelet, a közbeszerzési törvény értékhatára alatti közbeszerzésekről szóló 20/1997./V. 30./KT. rendelet és az azt módosító 37/1999./XII. 01./KT. rendelet hatályát veszti azzal, hogy 2004. május 1. napja előtt indult eljárásokban az előírásait még alkalmazni kell.

2.§.

/1/ A vásárokról és piacokról szóló 19/1993./IX. 24./KT. rendelet /továbbiakban: R./ 2.§./1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/1/ Vásár rendezésére és piac fenntartására csak az kaphat jogosítványt, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. Vásárt, illetve piacot a helyi önkormányzat, továbbá gazdálkodó szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy rendezhet, illetve tarthat fenn, ha a jegyző a vásár rendezőjét, illetve a piac fenntartóját nyilvántartásba vette. Az önkormányzat által fenntartott piacok vonatkozásában az üzemeltetői feladatokat Szentes Város Önkormányzatának Városellátó Intézménye látja el.

/2/ A R. 4.§. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/1/ Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint - a /2/ bekezdésben foglaltak szerint - magánszemély árusíthat.

/3/ A R. 4. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/2/ Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő -az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező - egyéb magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a kirakodóvásáron és használtcikk-piacon alkalomszerűen értékesítheti. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, továbbeladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.

/4/ A R. 4.§. /4/ bekezdése hatályát veszti.

/5/ A R. 9.§. /5/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/5/ Az állatforgalomra vonatkozóan az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény, a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 48/1993./III. 24./Korm. rendelet, és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003./XI. 18./FVM. rendelet előírásait be kell tartani.

3.§.

A lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról szóló 36/1995./XII. 22./KT. rendelet 1.§. /2/ bekezdése, 6. §. a/ pontja, 8.§. /4/ bekezdése második és harmadik mondata, 8.§. /5/ bekezdése, valamint 9.§. b/ pontja hatályát veszti.

4.§.

/1/ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999. /VII. 10./KT. rendelet /továbbiakban: R./ 15.§./1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/1/ A bérleti ajánlat megtételekor 5. 000,- Ft igénylési letéti díjat kell fizetni, amely a lakásbérleti szerződés megkötésekor vagy a bérleti ajánlat visszavonása esetén kamat nélkül visszajár.

/2/ A R. 26.§. /2/ bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/2/ Az újabb bérleti ajánlathoz ugyanazokat a mellékleteket kell csatolni, mint az eredeti bérleti ajánlathoz.

/3/ A R. 28. §. /9/ bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

/9/ A lakásbérleti szerződés megszűnése esetén e rendelet hatályba lépéséig befizetett garanciális letétet a jegybanki alapkamattal számított kamataival együtt a bérlő részére vissza kell fizetni. A fizetendő kamat számításakor a naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat az irányadó.

/4/ A R. 31/B.§. /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

/3/ Amennyiben bármelyik feltétel nem teljesül, a támogatást meg kell szüntetni.

/5/ A R. 32.§. /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

/3/ A határozott időre szóló lakásbérleti jogviszony felmondása esetén az e rendelet hatályba lépéséig befizetett garanciális letét visszafizetésén túl pénzbeli térítés nem jár.

/6/ A R. 28.§. /4/ és /5/ bekezdése, a 31/B.§. /1/ bekezdés harmadik francia bekezdése, a 31/B.§. /2/ bekezdése, valamint a garanciális letéti díjakra vonatkozó 1. számú melléklet hatályát veszti.

5.§.

/1/ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 24/1999./IX.3./KT. rendelet /továbbiakban: R./ 1.§. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/1/ E rendelet hatálya kiterjed a Szentes városban állandó bejelentett lakással rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, a város illetékességi területén tartózkodó hajléktalanokra. Az ápolási díj, valamint a méltányossági közgyógyellátás tekintetében kiterjed a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt tartózkodó Európai Gazdasági Térség állampolgárára és - az 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek mellett - a harmadik államból származó hozzátartozójára.

/2/ A R. 4.§. /1/ és /2/ bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/1/ Átmeneti segélyben részesülhet az, aki különös méltánylást érdemlő helyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.

/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából különös méltánylást érdemlő helyzet:
a/ krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés
b/ nagyobb összegű, váratlan, vagy tervezhető és önhibán kivüli kiadások: tüzelővásárlás, gyógyszervásárlás, temetési költségek, ruhanemű vásárlás, stb.
c/ munkanélküliség
d/ elemi károsultság, baleset.

/3/ A R. 5. §. /1/ bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A fenti jövedelemhatároktól a 4.§. /2/ bekezdésében meghatározott valamely feltétel megléte esetén el lehet térni.

/4/ A R. 20.§. /3/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/3/ Ha az ápoló családjában - az ápolt jövedelme nélkül számított - egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét meghaladja, ápolási díj nem állapítható meg.

/5/ A R. 21.§. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/1/ Lakásfenntartási támogatás adható annak a családnak vagy egyedül élő személynek, aki Szentes város területén e rendeletben meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik.

/6/ A R. 5. §. /2/ és /3/ bekezdése, 6.§-a, a 9.§. /4/ bekezdése, a 20.§. /4/ bekezdésében a "közös háztartásban" szövegrész, a 20.§. /5/ és /9/ bekezdése, a 28.§-a, a 29.§./11/ bekezdése, a 30.§./3/ bekezdése, a 40/A.§. /3/ bekezdése, az 56.§. /7/ bekezdése, valamint az 58.§./1/ bekezdésének b/ pontja és az "a/ pont" megjelölés hatályát veszti.

6.§.

/1/ A pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999./IX.18./KT. rendelet /továbbiakban: R./ 7.§. /1/ és /2/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/1/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermeket nevelő, gondozó család, amely különös méltánylást érdemlő helyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.

/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából különös méltánylást érdemlő helyzet:
a/ krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés
b/ nagyobb összegű, váratlan, vagy tervezhető és önhibán kívüli kiadások: tüzelővásárlás, beiskolázás, ruhanemű vásárlás, gyógyszervásárlás, stb.
c/ elemi károsultság, baleset.

/2/ A R. 8.§. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/1/ A fenti jövedelemhatároktól a 7.§. /2/ bekezdésében meghatározott valamely feltétel megléte esetén el lehet térni.

/3/ A R. 4.§. /4/ bekezdésében a "közös háztartásban" szövegrész, a 6.§. /7/ bekezdése, a 8.§./2/ és /4/ bekezdése, valamint a 11.§. /7/ bekezdése hatályát veszti.

7.§.

Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.

dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Záradék:
A Rendeletet Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. április 23. napján tartott ülésén alkotta meg.
Kihirdetve: 2004. április hó 28. napján.

dr. Sztantics Csaba
jegyző


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2004. (V.07.) ÖR. rendelete

a 2003. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról

Szenes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a 2003. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1/2003. (II.07.) Kt. számú rendelettel jóváhagyott, a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve 2. és 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
7.047.258 eFt bevétellel, korrekciós tétel nélkül 4.884.336 eFt,
6.911.375 eFt kiadással, korrekciós tétel nélkül 4.690.064 eFt
jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését a 3. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja.

(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a 6/2004. (IV.16.) CKÖ. sz. határozattal elfogadott módon épült be.

2.§

(1) Az Önkormányzat intézményeinél elvégzett felújítási feladatok pénzügyi teljesítését 33.285 eFt főösszegben a 2/a. számú melléklet szerint, az intézményeknél megvalósuló felhalmozási feladatok teljesítését 81.208 eFt összegben a 2/b. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 464.493 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3.§

Az Önkormányzat 2003. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c. számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg.

4.§

Az önállóan gazdálkodó intézmények 2003. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 138.310 eFt összegben jóváhagyja, melyből a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 63.739 eFt.

5.§

(1) Az Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b., 10/a. és 10/b. számú mellékletek szerint elfogadja.

(2) Felkéri a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy az Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges intézkedést tegye meg.

6.§

Az Önkormányzat Jegyzője, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2004. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4.§ szerint.

7.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Záradék:
A Rendeletet Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. április 23. napján tartott ülésén alkotta meg.
Kihirdetve: 2004. május hó 7. napján.

Dr. Sztantics Csaba
jegyzőT A R T A L O M J E G Y Z É K

Határozat, rendelet száma

Tárgya

Oldalszám

60/2004.(IV.23.) Kt.

Zárt ülés elrendelése

3.

61/2004.(IV.23.) Kt.

Napirend

4.

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

4.

62/2004.(IV.23.) Kt.

Szentes Város Önkormányzata 2003. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

13.

10/2004.(V.07.) ÖR

A 2003. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról

14.

63/2004.(IV.23.) Kt.

Koszta József Általános Iskola 5 éves munkájáról szóló beszámoló

16.

64/2004.(IV.23.) Kt.

Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

17.

11/2004.(V.07.) ÖR

Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004. (III.05.) Kt. rendelet módosításáról

20.

12/2004.(IV.28.)ÖR

Az Európai Uniós jogharmonizációval összefüggő rendeletmódosításokról

22.

13/2004.(IV.28.)ÖR

Az állatok tartásáról szóló 20/2003.(IX.19.) Kt. rendelet módosításáról

22.

65/2004.(IV.23.) Kt.

Informatikai stratégia

24.

66/2004.(IV.23.) Kt.

Szentes város sportkoncepciója

27.

67/2004.(IV.23.) Kt.

Szentes 4127/7.hrsz.-ú ingatlan (Ipartelepi út mellett) értékesítése

28.

68/2004.(IV.23.) Kt.

Szentes 4129/3. és 4129/4. hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása

29.

69/2004.(IV.23.) Kt.

Ingatlanértékesítések zárt ülésen való tárgyalása

29.

70/2004.(IV.23.) Kt.

Szabadidős és Technikai Sportcentrum létesítése

30.

71/2004.(IV.23.) Kt.

Sportalap Kuratórium rendelkezésére álló összeg felosztása

31.

72/2004.(IV.23.) Kt.

Városszépítő Alap Kuratórium rendelkezésére álló összeg felosztása

32.

73/2004.(IV.23.) Kt.

SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés - Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház 5600/2.hrsz.

35.

74/2004.(IV.23.) Kt.

SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges önerőről döntés - Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház 5600/2.hrsz.

35.

75/2004.(IV.23.) Kt.

SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés BM pályázaton való részvételről - Mátéffy-Burg féle "gólyás" ház 5600/2.hrsz.

36.

76/2004.(IV.23.) Kt.

SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges döntés - Ifjúsági Park és Kurca sétány 117-123. hrsz.

36.

77/2004.(IV.23.) Kt.

SAPARD támogatással megvalósítható fejlesztési feladatok pályázataihoz szükséges önerőről döntés - Ifjúsági Park és Kurca sétány 117-123. hrsz.

37.Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

2004. április 23. napján
megtartott

4. rendes ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E