1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Március 18-án megnyílt az "Utazás 2004." Kiállítás, melyen Csongrád várossal közös standon 8. alkalommal vesz részt. A képviselők figyelmébe ajánlotta a kiállításra készült városkatalógusokat.
A mai napon jelent meg a Szentesi városismertető kötet 2. kiadása.

Megérkezett az ülésre: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Március 15-én megünnepelték a Nemzeti ünnepet és átadták a 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár részére az alakulatzászlót.
Március 11-én fogadónapot tartottak Alpolgármester Úrral.
Március 10-én részt vett a Tisza Volán Rt 2003. évének értékékelő ülésén, ahol az rt privatizációjáról is szó esett.
Március 8-án megünnepelték a Nőnapot, illetve befektetésekkel kapcsolatban konzultációt folytatott a dán követséggel.
Alpolgármester Úr részt vett a Magyar Olimpiai Bizottság soros ülésén és áttekintette az óvodai beíratásokat. A korábbi évekhez képest a 2004/2005. tanévre 50-60 fővel kevesebb gyermeket írattak be az óvodákba, mely további intézkedéseket von maga után.
A Tűzoltóság évértékelésén a Parancsnok Úr büszkén számolt be az elért eredményekről.
Részt vett a kórházi osztályok által szervezett dolgozói fórumokon, ahol áttekintették az elmúlt év stabilizációinak hatását. Az egészségügyi miniszter úr a reorganizációs eljárásban résztvevő kórházaknál nem a 2002-2003. év finanszírozás bázisát, hanem a helyreállítási terv betegmutatóját fogja figyelembe venni.
A Csongrád Megyei Közgyűlés döntött a szentesi kórház céljait és lehetőségeit biztosító pénzeszközökről is.
Február végén köszöntötték az év sportolóit.
Bemutatta a belügyminiszter asszony elismerő oklevelét, melyet az Európai Uniós felkészülés és jogharmonizáció érdekében kifejtett tevékenységéért kapott az önkormányzat.

Oltyán Lajos:
85 évvel ezelőtt március 19-én Vix francia alezredes átnyújtotta a magyar vezetőknek azt a dokumentumot, melynek végleges formáját a Versaillei-szerződés rögzített. 60 évvel ezelőtt, 1944. március 19-én bevonult Magyarországra a fastiszta német hadsereg.

Megérkezett az ülésre: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Halmai László:
A Polgári Oldal értetlenül és szomorúan vette tudomásul, hogy a Szegedi Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kara nem Szentesre, hanem Hódmezővásárhelyre került.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) tudomásul vette.


2./ Beszámoló a Rendőrkapitányság munkájáról

Szirbik Imre:
Köszöntötte Lukács János megyei rendőrfőkapitány urat és Földvári N. István kapitányságvezetőt.

Földvári N. István:
Fél éven belül a hatóság kezére került az a fiatalkorú garázdacsoport, akik a Kurcába dobálták az Eszperantó-hídról a virágokat és eltulajdonították az öntözőberendezés vezérlőjét. A beszámoló tartalmazza, hogy csökkent a bűncselekmények száma, de az apróbb közterületi lopások, rongálások emelkedtek. A médián keresztül felhívta a szülők és gyerekek figyelmét arra, hogy mindenkinek védenie kell a más, illetve a város vagyonát. A családon belüli erőszakkal kapcsolatban beérkezett 91 bejelentésből 69 esetben állapítottak meg bűncselekményt, ebből 31 alkalommal kis- és gyermekkorút érintett, 26 esetben bűntető eljárást kezdeményeztek. Jó kapcsolat alakult ki a rendőrség és a Gyámhatóság között. Az elmúlt évben nem kezdeményeztek intézménybe való elhelyezést. A fiatalkorúak nyilvános helyen való részvételével kapcsolatban közös szolgálatot végeznek a Gyámhivatallal és a Közterület Felügyelettel.

Dr. Demeter Attila:
Hivatalos, vagy közfeladatot ellátó személyek ellen történt-e atrocitás, sérelem? Volt-e olyan vagyonelleni bűncselekmény, mely a megélhetéssel kapcsolatban merült fel? A létszámhiány nem fogja befolyásolni a munkavégzést?

Dr. Dömsödi József:
A közbiztonsági érzetünk javítása érdekében szükség lenne látható, posztoló rendőrségre. 2002. óta hogyan alakult az állományi létszám?

Karikó-Tóth Tibor:
A költségvetés és a normatíva hogyan segíti elő a rendőrség járműparkjának korszerűsítését?

Dongó László:
Milyen korosztályhoz kapcsolódik a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye?

Dr. Gyenes Ágota:
A pénzbírásággal sújtottak száma és a befolyt összeg is csökkent. A bírság kiszabásánál figyelembe veszik a szociális helyzetet is. Hogyan alkalmazzák ezt a kettős mércét?

Kálmán János:
Milyen bűnmegelőző tevékenységeket folytatnak az általános iskolás korú gyermekek bűncselekményeinek visszaszorítására?

Halmai László:
A rendőrségen is bevezetésre kerül a minőségbiztosítási rendszer és július 1-jén befejeződik az ORFK átszervezése. Mennyire készült fel a rendőrkapitányság az Európai Unióhoz való csatlakozásra és milyen nyelvtudással rendelkezik az állomány?

Oltyán Lajos:
Milyennek ítélik meg az általános iskolákban folyó drogmegelőzési tevékenységet és hogyan kívánják azt fejleszteni?

Pap Imre:
A költségvetés megállapításakor végeztek-e költségelemzést? A beszámoló 4. oldalán olvasható, hogy a költségcsökkentés érdekében csökken a közterületen töltött rendőri órák és rendőrök száma. A költségcsökkentés arányban van-e az elkövetők elfogására irányuló nyomozati cselekmény költségével?

Varga Árpád:
Csökkent az ismeretlen felderítési és a nyomozás eredményességi mutató. Volt-e 2003. évben kitűzött céljuk és annak elérésére rendelkezésre állt-e minden eszköz és humán erő?

Szirbik Imre:
Milyen hatása lesz Szentesen az elmúlt napok madridi eseményeinek?

Farkas Sándor országgyűlési képviselő:
Meg kell köszönni az állománynak a városban és a környező településeken végzett munkát. A létszámcsökkentés miatt kevesebb időt fognak közterületen tölteni a rendőrök. Csatlakozott Szirbik Imre polgármester úr kérdéséhez. Hogyan kívánják megoldani a kisebb települések rendőri szolgálatát? Mikorra várható a környező települések 100%-os rendőri lefedettsége?

Földvári N. István:
Két esetben fordult elő közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, mely nem rendőr ellen irányult. A létszámhiánnyal kapcsolatban elmondta, hogy Csongrád megyétől nem vonnak el további létszámot. Szükség lenne a látható, posztoló rendőrségre, de anyagi problémák miatt nem tudják biztosítani, de a nap minden időszakában vannak rendőrjárőrök. A célkitűzésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a rendőrség egy reagáló szervezet, a bűncselekményeket az elkövetők tervezik. 1992 óta folyamatosan csökkent az állomány létszáma és a meghatározott költségvetési létszám miatt nem tudják azokat "visszatölteni". A járművek beszerzéséről az ORFK költségvetése rendelkezik. Információja szerint két megyében bérelt járművekkel fognak szolgálatot teljesíteni. A gépkocsik több mint 200 ezer km-t futottak és 4 évesnél idősebbek. A kábítószer elleni bűncselekmény a fiatalkorúakra és a fiatal felnőttekre jellemző. A pénzbírság megállapításánál egy -tól - ig határt alkalmaznak, hogy az elkövetők érezzék, tettükért felelősséggel tartoznak. Az általános iskolákban a DADA-program zajlik, mely a kábítószer, a drog, az alkohol és a dohányzás ellen lép fel. Minden iskolában el kellene kezdeni a megelőzést. Tájékoztatást tartanak a pedagógusoknak, a diákokat pedig osztályfőnöki óra keretében világosítják fel. A kapitányságon 12 fő rendelkezik nyelvvizsgával, de több kolléga jár nyelvtanfolyamra. A rendőrség átszervezésének javaslata április végére készül el. A közterületen töltött órák száma a létszámhiány miatt csökkent. A nyomozási költséget még nem forintosították, de a szolgálatos rendőr rezsi órabére bruttó 4.500,- Ft. A rendőrség mindent megtesz a hatékony működés érdekében, ezért a kitűzött statisztikai mutatókat igyekszenek teljesíteni. A Magyar Köztársaság rendőrsége és a határőrség felkészült a madridi eseményekből adódó problémákra, de a közigazgatási területen nincsenek olyan objektumok, amelyek veszélyben lennének. Megköszönte Farkas Sándor országgyűlési képviselő értékelését. Nem tudja megmondani, mikor lesz a környező településeken 100%-os rendőri lefedettség.

Móra József:
A beszámoló elfogadását javasolta. Véleménye szerint az új egyenruha nem vált ki mindenkiből tiszteletet és nincs ellátva piktogrammal. Javasolta, határozatban ismerjék el a rendőrség munkáját.

Halmai László:
Kérte, hogy tanítási napokon 7.20-7.40 óra között a Tóth J. - Kossuth - Szent I. herceg utcai csomópontban a balesetveszély érdekében rendőr irányítsa a forgalmat.

Füsti M. Lajos:
A Horgászegyesület elnökeként megköszönte a rendőrség hatékony és gyors munkáját.

Pap Imre:
A közterületen eltöltött órák számának csökkenésével a külterületen megjelenő rendőrök száma is kevesebb lett. Kérte, hogy a lehetőségeik szerint növeljék meg a külterületi járőrözést.

Karikó-Tóth Tibor:
A kapitányság munkatársai egyre előkelőbb helyen szerepelnek a kapitányságok munkáját összehasonlító rangsorban. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a trafipax vásárlásának támogatása helyett a rendőrség gépkocsi vásárlásához nyújtson támogatást, mert a gépkocsi jelenléte visszatartó erőt jelen a bűnözőknek.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Jó kezdeményezésnek tartja a Gyermekjóléti Szolgálat részéről, hogy Kissné Orosz Katalin százados felajánlotta segítségét a város gyermekvédelmi felelőseinek és pedagógusainak. Örömmel tapasztalta, hogy Nagyhegyen egyre többször járőröznek. Az újonnan kijelölt szakaszok sebességkorlátozását be kellene tartatni. A külterületekkel kapcsolatban csatlakozott Pap Imre képviselő által elmondottakhoz. Gratulált a rendőrkapitányság munkájához.

Oltyán Lajos:
A rendőröknek minden iskolában az első tagozattól kellene elkezdeni a tájékoztatást, felvilágosítást. Munkatársaik elismerő munkát végeznek és népszerűek a gyermekek körében.

Szűcs Lajos:
Fontosnak tartja a DADA-program és a drogmegelőzés hatékonyabbá tételét, ezért felajánlotta, tartsanak tájékoztatást az igazgatói értekezleteken.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, melyet alaposnak és részletesnek tartott. Javasolta, köszönjék meg a beszámoló elkészítőinek munkáját. Gratulált és jó egészséget kívánt Földvári N. István kapitány úr főtanácsosi címéhez.

Lukács János, a Csongrád Megyei Főkapitányság vezetője:
A bűnügyi helyzet, a közbiztonság és a belső rend megítélése kapcsán nem az a lényeg, hogyan adja elő a rendőrség a színes statisztikai ábráit, hanem az, hogy az emberek hogyan érzik magukat, hogyan tűrik és bírják a belső rend változását. Csongrád megyében helyén van a rendőrség, ha csak padrongálás, falfirkálás, száguldozó autók, hangoskodás a jellemző. A szentesi kapitányság az eredmények alapján az első negyvenben, fertőzöttség szerint a 123. helyen van a 158 rendőrkapitányság közül. A költségvetési létszám betartásával nem kell rendőrt és közalkalmazottat elbocsátaniuk a testülettől. A lehetőségeket figyelembe véve támogatni fogja a létszámok visszatöltését. A gépkocsik és a technikai beszerzések központilag történnek, melyek a tárca költségvetéséhez igazodnak. Tervezik a körzeti megbízotti szolgálat visszaállítását, bár nem minden településen tudják biztosítani az állandó rendőri jelenlétet. Tovább folytatják a tanyás területeken az emberek objektív és szubjektív biztonságérzetét növelő programokat. A tanyaprogram egyik fázisa a civil hírlánc, mely témában májusban országos konferenciát szerveznek. Az átszervezést egy bizottság végzi az egységes rendőri struktúra kialakítása érdekében. Ígéretet kaptak a megyei sajátosságokhoz igazodó minőségi eltérésekre. A madridi eseményekkel kapcsolatban csütörtökön kaptak eligazítást az országos főkapitány úrtól. A rendőrség az erőt, a hatékonyságot és a nyugalmat szeretné teljesíteni. "Láthatatlanok vagyunk, de amikor kell, akkor beavatkozunk."

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület köszönje meg a szentesi rendőrkapitányság elmúlt évben végzett munkáját, valamint fejezze ki elismerését a kapitányság vezetésének és teljes személyi állományának. Hívják fel a rendőrkapitányság figyelmét arra, hogy fordítson kiemelt figyelmet a közterületi rongálások megelőzésére, tetteseinek felderítésére, a megfelelő eljárás lefolytatására és a külterületen élők biztonságérzetének javítására.
Kérte a képviselőket, aki a beszámolót a javaslat alapján tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

24/2004.(III.19.)Kt.
Tárgy: Beszámoló a Rendőrkapitányság munkájáról

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét és elismerését fejezi ki a rendőrkapitányság vezetésének és teljes személyi állományának a 2003. évben végzett munkájáért.

A Képviselő-testület felhívja a rendőrkapitányság figyelmét, hogy fordítson kiemelt figyelmet a közterületi rongálások megelőzésére, tetteseinek felderítésére, a megfelelő eljárás lefolytatására, valamint a külterületen élők biztonságérzetének javítására.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Rendőrkapitányság Szentes
2./ Szentes Város Polgármestere

Szirbik Imre:
Megköszönte a rendőrfőkapitány és a rendőrfőkapitány úr részvételét.

Kiment az ülésről: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


3./ Hasznosításra kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok ármegállapítása

Szirbik Imre:
Korábbi döntésükben kétszeri meghirdetésig határozták meg az ingatlanok árait. A második hirdetés jelenleg folyamatban van, ezért kérte, hogy eredménytelen meghirdetés esetén térjenek vissza a kérdésre.
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatást elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

25/2004.(III.19.)Kt.
Tárgy: Hasznosításra kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok ármegállapítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hasznosításra kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok ármegállapításáról szóló előterjesztést a pályázati kiírás eredményessége után tárgyalja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilvássy Árpádné Irodavezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szirbik Imre polgármester
2./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája4./ Tájékoztató az önkormányzati intézmények felújításáról
Céljellegű decentralizált alapra (CÉDE) pályázatok benyújtása /21/

Szirbik Imre:
Az előterjesztéseket a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, az Ifjúsági és Sportbizottság elfogadásra javasolja, a Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalásra alkalmasnak tartja.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az Ifjúsági és Sportbizottság javasolta, hogy a 2. sz. mellékletben szerepeljen a Dózsa ház padozatának cseréje.

Visszaérkezett az ülésre: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Dr. Dömsödi József:
Mi indokolta a felújítási előirányzat összegének csökkenését?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A város intézményrendszerének - a kor követelményeinek megfelelő - digitális telefonnal való ellátására vonatkozó korábbi javaslatát továbbra is fenntartja.

Halmai László:
Mi alapján rangsorolták a 3. sz. mellékletben felsorolt feladatokat? Prioritást kellene élveznie a Szentes Rádió Kht falmegerősítésének.

Karikó-Tóth Tibor:
Javasolta, hogy a 3. sz. mellékletben szereplő tetőfedési munkálatok mielőbb valósuljanak meg, mert a beázás nagyobb kárt fog okozni. Hogyan állapították meg a sorrendiséget és vannak-e olyan feladatok, melyet az előterjesztés nem tartalmaz?

Dr. Gyenes Ágota:
Milyen állapotban vannak a Központi Gyermekélelmezési Konyha gépészeti berendezései és időszerű-e a HACCP szerinti felújítás?

Kozák János, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
A strand régi uszodai részének közmű vezetékrendszere rossz állapotban van, melynek felújítását, cseréjét ütemterv alapján kellene végrehajtani. Milyen elképzelések vannak a feladat megvalósítására?

Szirbik Imre:
A költségvetés tárgyalásakor döntöttek a felújítási előirányzat keretéről, melyet pályázati pénzeszközökkel javasoltak kiegészíteni. A lehetőségek és a követelmények között egyensúlyt kell kialakítani.

Bayer Károly:
Az intézményeknél felmerült felújítási munkálatokat a műszaki szükségesség és a szakhatósági előírások alapján a 2004. évi felújítási keretösszeghez kellett hozzárendelni. A 2. sz. mellékletet a feladatok fontossági sorrendje alapján állították össze. A Dózsa ház padozatának cseréje az általános intézményfelújítási tervben szerepel. Meg fogják vizsgálni az intézmények digitális telefonnal való ellátásának műszaki lehetőségeit. A rádió épületének falmegerősítését akkor tudják megvalósítani, ha a 2. sz. mellékletben felsorolt felújítási feladatokból maradvány képződik. A 2004. évi költségvetésben nem szereplő feladatok nem rangsorolva szerepelnek. A 2. sz. mellékletben szereplő tetőfedések azonnali megvalósítást igényelnek, a 3. sz. mellékletben felsoroltak pedig halaszthatóak. A Központi Gyermekélelmezési Konyha berendezési tárgyai működőképesek, de felújítási cseretervet kell készítenie az intézményvezetőnek. A strand felújításának egy része megtörtént, a további feladatokat a pénzügyi lehetőségek alapján valósítják meg.

Szirbik Imre:
Az adott költségvetési számok korlátozzák a lehetőségeket.

Dr. Dömsödi József:
Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére való tekintettel a Polgári Összefogás képviselői a polgármester és az alpolgármester úrhoz csatlakozva lemondanak évi prémiumukról.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal a korszerűbb és egyszerűbb adatáramlás érdekében alakítson ki a város intézményrendszerével egy átfogó számítógépes hálózatot valamint vizsgálják felül, hogy a 2. sz. mellékletben felsoroltak között vannak-e garanciális jellegű munkálatok.

Oltyán Lajos:
Támogatja mindkét előterjesztést, mert a pályázati lehetőséggel több felújítási munkálatot tudnak megvalósítani.

Karikó-Tóth Tibor:
Elodázhatatlanok a munkálatok. Javasolta, hogy a strandon szükséges felújítási munkálatokat helyezzék előtérbe, hogy azokat a nyári szezon kezdetére el tudják végezni.

Halmai László:
Kérte, hogy a felújítási munkálatokról, a költségek ismertében készüljön előterjesztés az önkormányzat teljes intézményhálózatára vonatkozóan. Javasolta, hogy a határozati javaslat "A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a strandra és a Központi Gyermekélelmezési Konyhára vonatkozóan a költségek ismeretében készítsen pontos feladat meghatározást a júliusi testületi ülésre.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László és dr. Rébeli Sz. Tamás képviselők módosító javaslataival, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a módosított határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

26/2004.(III.19.)Kt.
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati intézmények felújításáról

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2003. és 2004. évi felújítási munkáiról szóló előterjesztést elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően járjon el annak érdekében, hogy pályázati lehetőségek kihasználásával a felújítási előirányzat ez évben is minél nagyobb mértékben növelhető legyen.

2./ A Képviselő-testület a II. sz. mellékletben részletezett munkák elvégzését támogatja.

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a III. sz. mellékletben felsorolt munkák elvégzése indokolt, de forrás hiányában e feladatok megvalósítására jelen időszakban nincs lehetőség.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

4./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a strandra és a Központi Gyermekélelmezési Konyhára vonatkozóan a költségek ismeretében készítsen pontos feladat meghatározást a júliusi testületi ülésre.

Határidő: júliusi testületi ülés
Felelős: Vagyongazdálkodási Iroda

5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a korszerűbb és egyszerűbb adatáramlás érdekében alakítson ki a város intézményrendszerével egy átfogó számítógépes hálózatot, valamint vizsgálják felül, a 2. sz. mellékletben felsoroltak között vannak-e garanciális jellegű munkálatok

Határidő: 2004. július 1.
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a céljellegű decentralizált alapra történő pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

27/2004.(III.19.)Kt.
Tárgy: Céljellegű decentralizált alapra (CÉDE) pályázatok benyújtása

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács Céljellegű decentralizált alapjára az alább felsorolt feladatok tekintetében a munkák elvégzéséhez a 30%-ois saját forrásokat biztosítja, így a pályázatok elkészíthetők és a Területfejlesztési Tanácshoz benyújthatók.

A Vörösmarty utcai szolgálati lakás átalakítása orvosi rendelővé a kivitelezés összköltsége: 10.000.000,- Ft, melyből pályázati forrás 7.000.000,- Ft, a saját forrás 3.000.000,- Ft

- Az intézményi felújítások keretén belül az a kivitelezés összköltsége: 15.672.857,- Ft, melyből pályázati forrás 10.971.000,- Ft, a saját forrás 4.701.857,- Ft.

Az intézmény és a feladat
Köztársaság úti óvoda tetőszigetelése összköltsége: 2.895.000,- Ft
Kossuth utcai óvoda tetőfedés felújítás összköltsége: 3.105.500,- Ft
Deák F. Általános Iskola esőcsatorna felújítása összköltsége: 2.310.845,- Ft
Tóth J. Ifjúsági Ház földszinti terasz felújítási összköltsége: 4.615.544,- Ft
Szent A. utcai óvoda fűtési rendszer felújítási összköltsége: 2.745.968,- Ft
Összes felújítási költség 15.672.857,- Ft

2./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok esetében, amennyiben a támogatás vagy annak egy részének jogerős visszafizetési kötelezettsége fennáll, azt az Államkincstár az Önkormányzat számlájával szemben benyújtott, azonnali inkasszóval érvényesítheti.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a területi kiegyenlítő alapra benyújtandó pályázatokat készíttesse el, és azt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2004. április 5.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája5./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Szirbik Imre:
A rendelettervezetet a Jogi és Ügyrendi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatokkal elfogadásra, az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalásra alkalmasnak tartja. Kérte a képviselőket, tartózkodjanak a további módosításoktól.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta, hogy az 5.§. /2/ bekezdésébe "a főnapirendi pontokat követően" szövegrész kerüljön.

Halmai László:
A rendeletmódosítás a Polgármesteri Hivatal és a testület működésének praktikumaira vonatkozik, de nem tartalmazza az információtechnológia alkalmazásának lehetőségét.

Dr. Sztantics Csaba:
A januári ülésre beterjesztett tervezet utalt arra, hogy a képviselő úr indítványát az SZMSZ-ben nem kell szerepeltetni. Véleménye szerint az elmúlt 2 hónapos időszak lehetőséget biztosított a módosító javaslatok megtételére.

Kálmán János:
Nem javasolta a rendelet 29.§ /6/ pontjának módosítását.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Technikai jellegű észrevétele a TEAOR számok jelölésére irányult.

Oltyán Lajos:
A Képviselő-testület tárgyalási rendjében törés fog bekövetkezni, ha "az interpellációk kivizsgálására tett intézkedések, interpellációk bejelentése, kérdésfelvetés" a főnapirendeket követően szerepelnek. Nem támogatja az erre vonatkozó javaslatot.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem javasolta, hogy a polgármesteri beszámolót követően legyen lehetőség a soron kívüli, halasztást nem tűrő, a lakosságot érintő kérdések, interpellációk felvetésére. A lakosság érdekében a főnapirendet követően legyen lehetőség az interpellációk feltevésére.

Szirbik Imre:
A jelenlegi szabályozás marad érvényben, ha a módosító indítvány nem kap minősített többséget.

Halmai László:
Kálmán János képviselő javaslata arra vonatkozott, hogy a rendelet 29.§. /6/ bekezdése ne változzon.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az 5.§-ra vonatkozóan a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Kálmán János képviselő javaslatával egyezően nem támogatja az 5.§. /3/ bekezdés elfogadását, szavazzon

A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 17 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslatával, miszerint az interpellációk feltevésére a polgármesteri beszámolót követően kerüljön sor, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazatta, 4 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslatával, mely az 5.§ elhagyására vonatkozik, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, mely a 7.§. /1/ bekezdésének elhagyására vonatkozik, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, mely a 7.§. /3/ bekezdés elhagyására vonatkozik, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslatával, miszerint a 7.§. /1/ bekezdésében az első hozzászólás idejét 8 percben határozzák meg, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, mely a 13.§. elhagyására vonatkozik, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok bizottságának javaslatával, mely a 9.§. elhagyására vonatkozik, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 Igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 11 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az így módosított rendelettervezet elfogadását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2004.(IV.02.)Kt.
rendelete
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2003.(IV.04.)Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Kiment az ülésről: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


6./ Szentes, átkelési szakasz forgalomcsillapítása - 1. olvasat

Szirbik Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megrendelte a Kossuth utca forgalmi rendjének forgalomcsillapítására vonatkozó tervezést, melyet több fórumon ismertettek és szakmai egyeztetéseket tartottak. A Kossuth u. teljes forgalommentesítésére nincs lehetőség, mert nem tudják a forgalmat más átkelési folyosókon biztosítani. A terv a forgalom lassítására a Tóth J. u. - Kossuth u., Petőfi u. - Kossuth u., a forgalmi jelzőlámpás csomópont kiváltásával, a Klauzál u. - Somogyi u. - Kossuth u., a Mátyás király u. - Kossuth u., valamint a Rákóczi F. u. - Kossuth u. forgalmi csomópontokban körforgalom kialakítását javasolja. Az előterjesztés tartalmazza az egységes városi kerékpárúthálózat kiépítését, vagyis a Tiszai strand, valamint az Ipartelepi és Szarvasi úti kerékpárút összekötését.

Visszaérkezett az ülésre: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, hogy a vitaanyagot széles körben ismertessék, mert döntésük hosszú időre befolyásolni fogja a város alapvető közlekedését.

Dongó László:
Mennyibe kerül egy körforgalom kialakítása, a közművek áthelyezése és az útburkolatok rekonstrukciója?

Karikó-Tóth Tibor:
Mikorra valósulna meg a beruházás és mi biztosítja annak fedezetét?

Szirbik Imre:
Szentesen közép méretű körforgalmat kívánnak kialakítani, mely 2003. évben a közművek áthelyezése és a burkolat javítása nélkül kb. 20 millió Ft-ba került. Dönteni kell az alapvető koncepcionális kérdésekben, hogy a pályázati kiíráskor az önkormányzat rendelkezzen a megfelelő "munkaokmányokkal". A tervezés forrását a költségvetés biztosítja.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Hosszú időnek kell eltelni ahhoz, hogy a város területén a kerékpárosok biztonságosan és nyugodtan közlekedhessenek.

Dr. Dömsödi József:
Nagy forgalmat bonyolít a Kossuth utca és vannak olyan időszakok, amikor nincs szabad parkoló, ezért meg kell tenni a szükséges lépéseket.

Dr. Gyenes Ágota:
A mozgáskorlátozottak közlekedésének segítésére kiépített átkelők egyenetlenek, nem folyik le az esővíz. Hogyan valósul meg a kerékpáros és gyalogos forgalom? Üdvözölte a Penny Market előtti átkelőhely kialakítását.

Móra József:
Az előterjesztés önálló vezetésű kerékpárút kiépítését tartalmazza, ahol elkülönül a gyalogos és a kerékpáros forgalom. Az anyagot komoly munka előzte meg és a különféle javaslatok közül a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az anyagban szereplő gondolatok kidolgozását javasolja. A bizottsági ülésen javasolta, hogy épüljön híd a Hegedűs L. utcánál, mely az elkerülő utat összekötné az Arany J. és a Váradi L. Á. utcával, a bizottság viszont a jelenlegi melletti javasolta megépíteni a kerékpárosok számára.

Szűcs Lajos:
A Képviselő-testület évek óta foglalkozik a Kossuth u. problémájával. Javasolta a tervek elkészítését, hogy azok a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álljanak.

Halmai László:
A Kossuth utca déli oldalán nem lesz parkolási lehetőség, ha ott önálló vezetésű kerékpárutat alakítanak ki. Az intézkedés hogyan fogja érinteni a város kereskedelmét és az üzlettulajdonosokat? Javaslatok kialakításánál figyelembe kell venni az érdekeit is.

Kiment az ülésről: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Oltyán Lajos:
Többször felvetette már a kerékpárút kialakításának lehetőségét. A Kossuth utcai parkolást át lehet irányítani a Jövendő utcai területre. A déli oldalon lévő üzletek az áruszállítást, rakodást jelenleg is a hátsó bejárat felől valósítják meg. Javasolta az előterjesztés elfogadását és kérte, hogy a képviselők fórumokon tájékoztassák a lakosságot, illetve kérjék ki véleményüket a Kossuth u. forgalomcsillapításával kapcsolatban.

Törőcsik Zoltán:
Korábbi elképzelés alapján a Kossuth utcát sétáló utcának akarták kialakítani. Javasolta, hogy első ütemben a Tóth J. és a Mátyás király utcai körforgalmat építsék ki, ezzel lehetőséget biztosítanak arra, hogy a korábbi elképzelések valósuljanak meg.

Visszaérkezett az ülésre: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
Kérte, hogy az alapkérdésekben a nyári ülési szünet előtt döntsenek.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztést, mint vitaanyagot lakossági fórumon ismertessék, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 4 nem szavazattal elfogadta.

28/2004.(III.19.)Kt.
Tárgy: Szentes, átkelési szakasz forgalomcsillapítása - 1. olvasat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes, átkelési szakasz forgalomcsillapításáról szóló előterjesztést 1. olvasatként tudomásul veszi.

Felkéri a képviselőket, hogy a Műszaki Osztály szervezésében a vitaanyagot lakossági fórumon ismertessék.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya7./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat támogatása

Szirbik Imre:
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismeretében figyelembe kell venni minden olyan lehetőséget, mely a költségvetéshez forrásokat biztosít.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az elmúlt ülésen a Polgármester Úr elmondta, hogy a költségvetés olyan kitételeket is tartalmaz, mely lehetőséget nyújt a pályázat benyújtására. Véleménye szerint, ha a lakosságtól elvárják, hogy időben tegyenek eleget adókötelezettségüknek, akkor az önkormányzatnak is "tisztességes és őszinte" költségvetést kell készítenie. Ezért nem támogatja az előterjesztést.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

29/2004.(III.19.)Kt.
Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat támogatása

Határozat

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény. 22.§. /1/ bekezdése és 6. sz. mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

1./ Az Önkormányzat lakosságszáma 2003. január 1-jén 500 fő feletti.
2./ Az Önkormányzat a polgármesteri hivatalon túli intézményeket tart fenn.
3./ Az Önkormányzat 2003. január 1-jei lakosságszáma 3.000 fő feletti és
a.) közoktatási intézményeken kívüli intézményeinek intézményenkénti kihasználtsága a 70%-ot eléri
b.) közoktatási intézményei intézményenkénti kihasználtsága a 2003/2004-es, valamint a 2004/2005-ös tanévre vonatkozó feltételek alapján a 70%-ot eléri.
4../ Az Önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel - intézményeit is beleértve - nem rendelkezik.
5./ Az Önkormányzat helyi adó - építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó - bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez.
6./ Az Önkormányzat a 2003. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A.§.a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Határidő: 2004. április 20.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem a pályázat benyújtásával nem ért egyet, hanem a költségvetésben szereplő számokkal.


8./ Idősek Otthona előkészítése
Pszichiátriai Otthon telephelye /10/

Szirbik Imre:
A pályázat elbírálásakor kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű pszichiátriai és szenvedélybetegekkel foglalkozó otthonok kialakítását. A Csongrád Megyei Közgyűlés pályázattal kívánja kiváltani a Szentes, Sima F. utcai Pszichiátriai Otthont, amennyiben az önkormányzat térítésmentesen közművesített területet biztosít e célra. Az előterjesztésben szereplő 4497/3 hrsz-ú ingatlan esetében a terület 1 ha 192 m2. Amennyiben azonos központi előirányzatra irányul a Pszichiátriai Otthon és az Idősek Otthona pályázat, akkor a prioritások alapján a Csongrád Megyei Közgyűlés pályázata megelőzi a városét. Ismertette a címzett pályázatok elbírálásának rendjét. A szakma elutasította azt az elképzelést, hogy a két intézmény együtt valósuljon meg. Javasolta, hogy az önkormányzat támogassa a pszichiátriai otthon címzett támogatással való felújítását, de kérje fel a Csongrád Megyei Közgyűlést, hogy pályázatát 2005. évben nyújtsa be. A Kormány 2004. őszén, a Parlament 2005. nyarán dönt a pályázatokról.

Karikó-Tóth Tibor:
Kérte, hogy a határozati javaslatban "emelt szintű" idősek otthona szerepeljen.

Móra József:
Az előterjesztésben szereplő ingatlanok nem intézmény területként szerepelnek, ezért módosítani kell a részletes rendezési tervet. Javasolta, hogy az érintett területek tulajdonosaival kezdeményezzenek opciós szerződést és a területre jegyeztessék be az önkormányzat elővásárlási jogát.

Halmai László:
A pszichiátriai otthon lakói hátrányos helyzetbe kerülnek azért, mert nem rendelkeznek választójoggal. A város akkor dönt bölcsen, ha mindkét pályázat benyújtását támogatja.

Móra József:
Nem a választók megnyerése, hanem a pszichiátriai betegek számának emelkedése indokolja a nagyobb létszám befogadására alkalmas otthon kialakítását.

Halmai László:
Szívén viseli azoknak a sorsát, akik "nem teljesen egészségesek". Támogatja a pszichiátriai otthon létesítését.

Szirbik Imre:
Nem valaki kárára, hanem valami mellett kell állást foglalni. A város emelt szintű idősek otthonát kíván kialakítani, de ezt a pályázati kiírás nem teszi lehetővé.

Hornyik László:
A pszichiátriai otthon kialakítására alkalmas terület megvásárlására a 2004. évi költségvetés nem biztosít fedezetet, ezért a pályázatot a következő évben kellene benyújtani.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Karikó-Tóth Tibor képviselő javaslatával, miszerint a határozati javaslatban az "emelt szintű" szöveg szerepeljen, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 12 nem szavazat ellenében nem fogadta el

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az Idősek Otthona előkészítésére vonatkozó határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

30/2004.(III.19.)Kt.
Tárgy: Idősek Otthona előkészítése

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 205. évi címzett támogatáshoz benyújtandó, a 150 férőhelyes idősek otthona megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével és a pályázat jogszabályi határidőre történő benyújtásával. A pályázatot az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai irányelveiben megfogalmazott prioritások figyelembe vételével kell elkészíteni.

2./A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a költségvetésében 5% saját erőt biztosítja a pályázati döntés szerinti ütemezésben.

Határidő: pályázati határidő szerint
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Szirbik Imre:
Előterjesztőként a bizottsági javaslatokat magáévá teszi.

Halmai László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület nem támogatja a Pszichiátriai otthon kialakítását.

Szirbik Imre:
Ismertette a bizottsági véleményekben szereplő Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát.

Halmai László:
2004. évben nem, de 2005. évben támogatják a pályázat benyújtását. A Polgári Frakció nevében bejelentette, hogy ilyen formában támogatják a javaslatot.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy kérjék fel a Csongrád Megyei Közgyűlést, hogy a pszichiátriai otthon megvalósításához a pályázatot 2005-ben nyújtsák be, mivel akkora tudja a város biztosítani a kialakításhoz szükséges telephelyet, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Móra József képviselő javaslatával, miszerint az érintett területek tulajdonosaival kössön opciós szerződést, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy amennyiben nem sikerül a tulajdonosokkal megegyezni, az önkormányzat a területre jegyeztesse be elővásárlási jogát.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslatával, miszerint a területre jegyeztessék be az önkormányzat elővásárlási jogát, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

31/2004.(III.19.)Kt.
Tárgy: Pszichiátriai Otthon telephelye

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Csongrád Megyei Közgyűlést, hogy a pszichiátriai otthon megvalósításához a pályázatot 2005. évben nyújtsa be, mivel a város akkora tudja biztosítani az otthon kialakításához szükséges telephelyet.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintett területek tulajdonosaival kezdeményezze opciós szerződés megkötését és a területre jegyeztesse be az önkormányzat elővásárlási jogát.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya