23./ Termál Gyógyfürdő szolgáltatásfejlesztése pályázat /22/

Szirbik Imre:
A Dél-Alföldi Turisztikai pályázat lehetővé teszi az atraktivitás növeléséhez szükséges munkálatok elvégzését. A közegészségügyi hatóság által előírt felújítások önerejét a Csongrád Megyei Közgyűlés biztosítja. A kezelő eszközök cseréjére és fejlesztésére az önerő a felújítási keretben rendelkezésre áll.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

100/2003. (V.23.) KT
Tárgy: Termál Gyógyfürdő szolgáltatásfejlesztése pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a tulajdonát képező Termál Gyógyfürdő gyógyászati szolgáltatásainak fejlesztését. Ennek érdekében állami támogatást és saját forrást kíván biztosítani a beruházás megvalósítása érdekében.

I. Pályázati téma
A Termál Gyógyfürdő tulajdonosi jogait gyakorló Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárságához (SZTP-2003-DAL-1 jelű dél-alföldi termékfejlesztés támogatása) a Termál Gyógyfürdő gyógyászati szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

II. Saját forrás
A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges előfinanszírozást és a saját forrást 2003-2004. évi költségvetéséből az alábbiak szerint biztosítja:
- pályázati támogatás: 8.000.000 Ft
- önkormányzati saját erő: 8.157.987 Ft,
- összesen: 16.157.987 Ft

III. Egyéb nyilatkozatok
Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a beruházást, azzal, hogy ahhoz - az elnyert összeg ismeretében - módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a MeH Turisztikai Államtitkárságához.

Az Önkormányzat vállalja a létesítmény turisztikai célú hasznosítását legalább 5 évig.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati díjat határidőben befizeti.

Felelős: a polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ MeH Turisztikai Államtitkársága Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4./ Termál Gyógyfürdő
5./ Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi Referense24./ Fedett uszoda engedélyezési tervdokumentációja iránti pályázat /23/

Szirbik Imre:
A Pályázatelőkészítő Alaphoz egy kistérség csak 1 projekttel pályázhat. A Széchenyi Terv Turisztikai előirányzata lehetőséget biztosít az európai alapokra benyújtandó pályázatok műszaki elődokumentációinak, illetve gazdasági megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének finanszírozására. Ilyen jellegű pályázati kiíráskor lehetőség lesz a fedett uszoda projekt benyújtására. A saját forrást a fejlesztési terv pályázatok tervezéséhez előállított 20 millió Ft biztosítja.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

101/2003. (V.23.) KT
Tárgy: Fedett uszoda engedélyezési tervdokumentációja iránti pályázat


Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a tulajdonát képező Strandfürdő területén fedett uszoda létrehozását. Ennek érdekében állami támogatást és saját forrást kíván biztosítani a beruházás megvalósításához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, illetve a projekt részletes kidolgozása érdekében. A projekt kidolgozását követően 10%-os önerő mellett a Strukturális Alapokra is pályázni kíván.

I. Pályázati téma
A Strandfürdő tulajdonosi jogait gyakorló Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárság "Nemzetközi jelentőségű turisztikai beruházásokat megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatása" (SZTP-2003-TUL-9) című kiírására, illetve a Projekt Előkészítő Alapra a fedett uszoda engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és a projekt részletes kidolgozása érdekében.

II. Saját forrás
A Képviselő-testület vállalja, hogy a Széchenyi-pályázathoz kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció előfinanszírozását és a saját forrást 2003-2004. évi költségvetéséből az alábbiak szerint tervezi be:
- pályázati támogatás: 9.000 e Ft
- önkormányzati saját erő: 9.000 e Ft,
- összesen: 18.000 e Ft

III. Egyéb nyilatkozatok
Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a pályázati célt, azzal, hogy ahhoz - az elnyert összeg ismeretében - módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a MeH Turisztikai Államtitkárságához.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az engedélyezési tervdokumentációt - sikeres pályázat esetén - 1 éven belül elkészítteti.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati díjat határidőben befizeti.

Felelős: a polgármester
A határozatról értesítést kapnak:
1./ MeH Turisztikai Államtitkársága Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi Referense25./ Parkerdő egészségprojekt megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésére irányuló pályázat /24/

Szirbik Imre:
A város nagy álma a parkerdő kialakítása. A rendezési terv a Vecseri-fok Kontasett mögötti 20 ha-os területen termál gyógyászati központ kialakítását tervezték. Előtanulmányt kell végezni, hogy a város idegenforgalmi vonzereje képes-e asszimináli annyi vendéget, hogy "meg tudjon élni". Az önerő forrását nem tartalmazza a költségvetés.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

102/2003. (V.23.) KT
Tárgy: Parkerdő egészségprojekt megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésére irányuló pályázat


Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a tulajdonát képező Parkerdő területén wellness és gyógyászati szolgáltatásokkal felruházott hotel megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését.

I. Pályázati téma
A Parkerdő tulajdonosi jogait gyakorló Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárság "Turisztikai fejlesztéseket megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatása" (SZTP-2003-TU-25) című kiírásra a Parkerdőben kialakítandó wellness komplexum és szálloda megvalósítási tanulmányának elkészítése érdekében.

II. Saját forrás
A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges előfinanszírozást és a saját forrást 2004. évi költségvetéséből az alábbiak szerint tervezi be:
- pályázati támogatás: 3.000 e Ft
- önkormányzati saját erő: 4.500 e Ft,
- összesen: 7.500 e Ft

III. Egyéb nyilatkozatok
Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a beruházást, azzal, hogy ahhoz - az elnyert összeg ismeretében - módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a MeH Turisztikai Államtitkárságához.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az engedélyezési tervdokumentációt - sikeres pályázat esetén - 1 éven belül elkészítteti.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati díjat határidőben befizeti.

Felelős: a polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ MeH Turisztikai Államtitkársága Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi Referense26./ Egészségnevelő nyári tábor pályázat /36/

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

103/2003. (V.23.) KT
Tárgy: Egészségnevelő nyári tábor pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete indokoltank és szükségesnek tartja a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek egészségnevelő nyári táboroztatását és támogatja a Szentesi Családsegítő Központ SZ/I/A kódszámú pályázatának benyújtását.

A pályázatban megjelölt saját erő az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: az intézményvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Családsegítő Központ
2./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya27./ Szakmai kiadványok támogatása pályázat /37/

Szirbik Imre:
A saját erőt az intézményi költségvetésében rendelkezésre áll.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

104/2003. (V.23.) KT
Tárgy: Szakmai kiadványok támogatása pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete indokoltnak és szükségesnek tartja a Szentesi Családsegítő Központ Módszertani Gyermekjóléti Szolgálata által tervezett szakmai kiadvány megvalósítását, és támogatja a 03.GY/D kódszámú pályázatának benyújtását.

A pályázatban megjelölt önerő az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: az intézményvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Családsegítő Központ
2./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya28./ Hajléktalan családok önsegítő erejének növelése pályázat /38/

Szirbik Imre:
A saját forrás az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

105/2003. (V.23.) KT
Tárgy: Hajléktalan családok önsegítő erejének növelése pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szükségesnek tartja a szentesi hajléktalan családok önsegítő erejének növelését célzó programot és egyetért a Szentesi Családsegítő Központ 03.GY/A/b kódszámú pályázatának benyújtását.

A pályázatban megjelölt saját erő az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: az intézményvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Családsegítő Központ
2./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya29./ Kapcsolattartási ügyelet létrehozása és működtetése pályázat /39/

Szirbik Imre:
A saját erő az önkormányzati költségvetésben rendelkezésre áll.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal elfogadta (2 fő nem szavazott).

106/2003.(V.23.) KT
Tárgy: Kapcsolattartási ügyelet létrehozása pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete indokoltnak és szükségesnek tartja a kapcsolattartási ügyelet megszervezését és működtetését és támogatja a Szentesi Családsegítő Központ 03.GY/A/a/II kódszámú pályázatának benyújtását.

A pályázatban megjelölt saját erő az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: az intézményvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Családsegítő Központ
2./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya30./ Tanyagondnoki hálózat kialakítása pályázat /40/

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Elismerését fejezte ki a pályázatok elkészítéséért. A 13. sz. választókerület Cserebökényi részén közel 400 ember él a tanyavilágban, akiknek gondot jelent a kenyér és a gyógyszerellátás. Kérte, támogassák a pályázat benyújtását.

Szirbik Imre:
A saját erő biztosítása a szociális keret terhére történik.
Kérte a képviselőket, aki támogatja a pályázat benyújtását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

107/2003.(V.23.) KT
Tárgy: Tanyagondnoki hálózat kiépítése pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete indokoltnak és szükségesnek tartja a Szentes külterületéhez tartozó cserebökényi körzet tanyagondnoki ellátásának létrehozását, és támogatja a Szentesi Családsegítő Központ ezen irányú pályázatának benyújtását.

Sikeres pályázat esetén saját erőként a kilenc személyes gépkocsi megvásárlásához a szociális ellátások terhére 1.574 eFt-ot biztosít, továbbá az intézmény engedélyezett létszámát 1 fő tanyagondnoki státusszal megemeli.

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: az intézményvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Családsegítő Központ
2./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya31./ Vis maior támogatás igénylése /41/

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a vis maior támogatás igénylésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

108/2003.(V.23.) KT
Tárgy: Vis maior támogatás igénylése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2003. február 4-től kezdődő rendkívüli hóhelyzet miatt az Önkormányzat tulajdonában lévő szentesi Kórház épületeiben keletkezett károkkal kapcsolatban felmerült többletköltségek igénylésére irányuló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:

1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a város 2003. évi költségvetése a felmerült többletek fedezésére nem tartalmaz előirányzatot, az Önkormányzat saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja feloldani, ezért egyetért azzal, hogy a kérelem a feltételeknek megfelelően benyújtásra kerüljön.

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy más - a tulajdonában lévő - épületekben a feladatát nem tudja ellátni, ezért elengedhetetlen a károsult épületek helyreállítása.

3./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy a káresemény elhárítási munkálatok tervezett befejezési határideje 2003. október 31.

4./ A Képviselő-testület felhívja a figyelmet a határidők betartására, a károk helyreállításának pontos, megfelelő minőségben történő elvégzésére.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei TÁH 6701 Szeged, Pf. 418
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája32./ A Terney Béla Középiskolai Kollégium Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje, valamint a Sportközpont Alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata /26/

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott).

109/2003.(V.23.) KT
Tárgy: A Terney Béla Középiskolai Kollégium Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje, valamint a Sportközpont Alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a./ a Terney Béla Középiskolai Kollégium Alapító Okiratát, Szervezeti és működési Szabályzatát az Ügyrenddel,
b./ a Szentes Város Önkormányzat Sportközpontja Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékletek alapján hagyja jóvá.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Terney Béla Középiskolai Kollégium
2./ Sportközpont
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Szentes Város Alpolgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája33./ A szentesi 079/6 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga /27/

Szirbik Imre:
Az előterjesztést a helyzet tisztázása érdekében az előző ülésen levették a napirendről.

Kálmán János:
Miért éri meg az önkormányzatnak 2.500,- Ft/m2 áron telket vásárolni, amikor 1.000,- Ft/m2 áron közművesített telkeket értékesít?

Móra József:
Bejelentette, hogy érintettsége miatt nem vesz részt a vitában és a szavazásban.

Szirbik Imre:
Az ingatlan épületet és utat is magában foglal. Az Ilona-parti rendezési területen található az ingatlan, így felügyelhetik az ingatlanforgalmat.

Baranyi Imre:
Az önkormányzat értékes ingatlanban lesz társtulajdonos, mely lehetővé teszi a fennmaradó ingatlanrész megvásárlását, a területen folyó tevékenységek ellenőrzését és a parkerdő bővítését.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott.)

110/2003.(V.23.) KT
Tárgy: A szentesi 079/6 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga

Határozat

A Képviselő-testület jelenleg nem kíván élni a jelzett ingatlanra fennálló elővásárlási jogával.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
2./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája34./ A Sima F. u. 20. sz. alatti résztulajdon értékesítése /28/

Szirbik Imre:
Az előző és a jelenlegi tulajdonos között nincs rokoni kapcsolat.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság felkérte a Vagyongazdálkodási Irodát, hogy a vásárlóktól szerezzenek be nyilatkozatot, mennyi összegért vásárolnák meg a résztulajdont.

Szilvássy Árpádné:
Május 21-én Vígh József vevő megerősítette korábbi vételi szándékát és a résztulajdont 650 eFt összegért kívánja megvásárolni.

Dr. Demeter Attila:
Javasolta az előterjesztés napirendről való levételét, mert a két ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése nagyon eltér egymástól.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatával, miszerint az előterjesztést vegyék le a napirendről, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazott).

111/2003.(V.23.) KT
Tárgy: Sima F. u. 20. sz. alatti résztulajdon értékesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sima F. u. 20. sz. alatti résztulajdon értékesítésével kapcsolatos előterjesztést levette a napirendről.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája

Halmai László:
A jelenlévő képviselők közül a 9 fő igen szavazata nem haladja meg az 50%-ot.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
A döntéshez nem kell minősített többség.


35./ Szentes Város Lakóépület-felújítási programjának módosítása /29/

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

112/2003.(V.23.) KT
Tárgy: Szentes város Lakóépület-felújítási programjának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 97/2002.(VI.28.)KT sz. határozattal jóváhagyott "Szentes város Lakóépület-felújítási programja" melléklet szerinti módosításához

Határidő: a pályázat benyújtására folyamatos
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája36./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok építési telekként történő értékesítése /30/

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

113/2003.(V.23.) KT
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok építési telekként történő értékesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes-Nagyhegy Madách utcában és Gergely dűlőtől keletre eső területen hat db építési telek kialakításához, valamint azok és a Kiss E. utcában már kialakított négy db építési telek 1.000,- Ft/m2 áron történő értékesítéséhez hozzájárul. Ez az egységár az ingatlanokra vonatkozó műszaki feltételek megváltozásáig, de legfeljebb 2004. május 30-ig érvényes. Az értékesítést a vagyonrendelet szabályai szerint kell végrehajtani.

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Csoportja37./ Csatornázással kapcsolatos vagyon rendezés /35/

Szirbik Imre:
A vízdíj megállapításakor úgy döntöttek, hogy a nyereséget a Csm-i Víz- és Csatornamű Kft a csatornaépítés lakossági támogatására fordítja. Az előterjesztést 4 könyvvizsgáló és 3 közgazdász vizsgálta és megfelel a törvényi előírásoknak. Az államháztartási törvény kötelezte az önkormányzatokat a tulajdon belüli vagyontárgyak felértékelésére és forgalmi értéken történő vagyonnyilvántartásba vételére. A szennyvíztisztító nyilvántartási értékét átértékelték forgalmi értékként és leírták az amortizációs kulcs alapján a bérleti díjat. A szennyvíztisztító tartalékvagyonként szerepelt, a törzstőke visszapótlásáról a jövőben gondoskodni kell. A határozati javaslat 1./ pontjának ".. 81.361 eFt bruttó értéknek megfelelő vagyon nettó értékével…" módosítását javasolja.

Dr. Sipos Ferenc:
A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést.

Kálmán János:
Miből tudja megvalósítani a Vízmű Kft a váratlan felújításokat? Mennyiben érinti ez a víz- és csatornadíjakat?

Szirbik Imre:
Az előterjesztés csak a nyereségre vonatkozik, az amortizációs oldalon képződő költségekre nem. Vis maior helyzet esetén a tulajdonos önkormányzatnak kell a fedezetet biztosítani, mely a költségvetésből esetleg a díjak emeléséből valósítható meg.

Halmai László:
A díjemelések a szolgáltatást igénybevevőket érinti. A csatornázási projekt önkormányzati finanszírozására a vízmű kft vízszolgáltatását veszi igénybe. Az önkormányzat legálisan ki tudja vonni a kft-től a csatornaépítéshez szükséges önkormányzati finanszírozás összegét. A kft többletjövedelme a magasan megszabott vízdíjból származik. Javasolta, hogy a beruházás befejezésével a víz- és csatornadíjból kerüljön ki a csatornaberuházás finanszírozásának összege.

Móra József:
A díjemelés magában foglalta a csatornaberuházás biztosításához szükséges forrást. A beruházáshoz szükséges pénzösszeget a rendelkezésre álló forrásokból kell megvalósítani.

Szirbik Imre:
Elfogadja Halmai László indítványát, de a beruházás pénzügyi elszámolása, s így teljes befejezése 2010-ben lesz. A csatornaberuházás befejezésével az akkori képviselő-testület dönthet a felhalmozódott pénzügyi alapot közösségi célokra felhasználja-e fel vagy csökkenti a díjtételeket. Szentesen a víz- és csatornadíj mértéke Szeged után a legalacsonyabb. Több mint ötezren léptek be a csatorna- programba.

Baranyi Imre:
Az önkormányzat a Vízmű Kft nyereségét eredménytartalékba helyezte.

Dr. Sipos Ferenc:
Igennel szavaz minden olyan kérdésre, mely a csatornahálózat megvalósítását szolgálja.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pontosított határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében elfogadta.

114/2003.(V.23.) KT
Tárgy: Csatornázással kapcsolatos vagyon rendezés

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvíz-csatornázási program megvalósítása érdekében indokoltnak tartja a Szentes-Víz Kft tőketartalékának a szennyvíztisztító (felépítmény+gépészet) nyilvántartás szerinti 81.361 eFt bruttó értékének megfelelő vagyona nettó értékével, továbbá a jegyzett tőkét 6.000 eft-tal csökkenteni.

Határidő: 2003. május 31.
Felelős: Polgármester

2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Szentes-Víz Kft jegyzett tőkéjének csökkentésével kapcsolatosan a Cégbíróságon történő szabályszerű eljárás lefolytatására az intézkedést tegye meg.

Határidő: 2003. május 31.
Felelős: Polgármester

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonával érintett szennyvízcsatorna közművezeték, illetve a szennyvízcsatorna átemelő földingatlan szabályok szerinti, a vagyon-kataszterben felbecsült értéke után az Önkormányzat 2003. január 1. napjától, a visszavett vagyontárgy felbecsült értéke után 2003. június 1. napjától az átlagos 3,23%-kal számolt amortizációs kulcsnak megfelelő bérleti díj megállapításra kerüljön.

Határidő: 2003. május 31.
Felelős: Polgármester

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a bérleti díj fizetéséből, a jegyzett tőke csökkentésből adódó fizetési kötelezettség ütemezésénél a Szentes-Víz Kft likviditási helyzetét vegye figyelembe.

Határidő: 2003. május 31.
Felelős: Polgármester

5./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a bérleti díjból és a jegyzett tőke leszállításából származó összegen felül 2003-ban 13.000 eFt-ot a Szentes Víz Kft Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Alapítványba fizessen be.

6./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a határozati javaslatban szereplő jegyzett tőke csökkentés visszapótlásáról a beruházás befejezését követően gondoskodik.

7./ A Képviselő-testület a jelen határozattal megállapított bérleti bevételt a szennyvíz-beruházás érdekében megkötött lakástakarékpénztári szerződésekhez való Alapítványi támogatás részleges fedezetér kívánja felhasználni.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Víz- és Csatornamű Kft
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája38./ Szentes, Tóth J. u. 28/A sz. alatti ingatlan bérbeadása /42/

Szirbik Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát a bizottsági vélemény tartalmazza. Az elvégzendő munkák és azok pénzügyi fedezetét és biztonságát kellett megvizsgálni. A munkák ütemezését a határozati javaslat tartalmazza. Áttekintette az iskola tavalyi évről szóló beszámolóját és jelenlegi pénzügyi helyzetét. A bankszámla kivonat alapján 8 millió Ft jelenleg is rendelkezésre áll és a munkák elvégzésének pénzügyi fedezete 2 év alatt megvalósulhat.

Dr. Sipos Ferenc:
A Pénzügyi Bizottság 3 igennel, 1 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében nem foglalt állást. A bizottsági tagok támogatják az iskola tevékenységét, de az épületet forgalomképesnek tartják. Javasolta, hogy funkciójának megfelelő épületet kellene az iskolának biztosítani.

Oltyán Lajos:

Egyetért a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatával. Javasolta, hogy a szerződés megkötésekor az iskola igazgatója nyilatkozzon, hogy az alapfokú művészeti iskolák normatív támogatásának csökkenésekor is vállalni tudja-e a feltételeket.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Polgári Oldal támogatja az előterjesztés elfogadását.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért Oltyán Lajos képviselő javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a módosított határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

115/2003.(V.23.) KT
Tárgy: Szentes, Tóth J. u. 28/A sz. alatti ingatlan bérbeadása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a "JÖVÖNKÉRT" Alapfokú Művészeti Iskola (Szentes, Köztársaság u. 6.) a szentesi 145 hrsz-on nyilvántartott ingatlant 10 évre bérbe vegye az épület kb. 10 millió Ft értékben történő felújítása és alapfokú művészeti iskola céljára történő átalakítása fejében az alábbi ütemezésben:

I./ 2003. december 31-ig a megfelelő szakhatósági engedélyek birtokában a következő munkálatok elvégzését tervezik:
- az épület tetőszerkezetének javítása
- épületvillamossági munkák
- épületgépészeti munkák
- falazó, vakoló kőműves munkák

II./ 2004. szeptember 30-ig
- aljzatképzési és burkolási munkák
- asztalosmunkák
- tűzvédelmi és betörésvédelmi riasztórendszer

III./ az épület teljes körű homlokzati felújításának elkezdése és legkésőbb 2005. szeptember 1-jei befejezésével.

IV./ Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, a szerződésben garanciális elemek beépítését javasolja:
- az épületet csak az alapító okiratában szereplő tevékenységi célra használhatja
- köteles az épületet folyamatosan felújítani, karbantartani
- ha valamelyik ütem nem teljesülne, bontó feltételnek kell tekinteni, a bérbevevő az épületet köteles visszaadni, de az addigi beruházás költségeit és az alapítvány elhelyezését az önkormányzattól nem követelheti.

Az elvégzett munkákat a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának műszaki ellenőre hivatott ellenőrizni.

A bérlő vállalja, hogy a felújítást a saját költségére elvégzi. Ennek fejében 10 évre a művészeti iskola telephelyéül kívánja használni az ingatlant és a bérleti díjat úgy fizeti meg, hogy az elvégzett felújítási munkák (számla szerinti) ellenértéke beszámításra kerül.

Szentes Város Önkormányzata a 67/2003.(IV.25.)KT sz. határozatában úgy döntött, hogy a 27/1999.(IX.18.)KT sz. rendelet 13.§-a alapján gazdasági érdeknek tekinti az intézmény elhelyezését.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szirbik Imre polgármestert - a Jogi és Ügyrendi-, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság egyetértésével - a fenti tárgyra vonatkozó bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2003. május 30.
A bérleti szerződés elkészítésért felelős: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának vezetője

A szerződés megkötésekor a "JÖVÖNKÉRT" Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója nyilatkozik, hogy az alapfokú művészeti iskolák normatív támogatásának csökkenésével vállalja-e a feltételeket.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ "JÖVÖNKÉRT" Alapfokú Művészeti Iskola
2./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája39./ A Városszépitési Alap Kuratóriuma rendelkezésére álló összeg felosztása /43/

Dr. Gyenes Ágota:
Örömét fejezte ki, hogy a Szent Anna utcai Óvoda előtti lánckorlát építése meg fog történni, mert ez megállítja a gyerekek útra való kirohanását.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Kuratórium döntését tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

116/2003. (V.23.) KT
Tárgy: A Városszépítési Alap Kuratóriuma rendelkezésére álló összeg felosztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városszépítési Alap Kuratórium rendelkezésére álló pénzösszeg felosztásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Városszépítési Alap Kuratóriuma elnöke40/ A Közművelődési Alap Kuratóriumának tájékoztatója /44/

Szirbik Imre:
A Kuratórium 1.880 eFt elosztásáról döntött.

Kálmán János:
Milyen szempontok alapján osztotta fel a kuratórium a támogatásokat? Javasolta a Keresztény Pedagógus Társaság támogatását is.

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület csak jóváhagyhatja a kuratórium döntését.
Kérte a képviselőket, aki a Kuratórium döntését tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében elfogadta.

117/2003. (V.23.) KT
Tárgy: A Közművelődési Alap Kuratórium rendelkezésére álló összeg felosztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közművelődési Alap Kuratórium rendelkezésére álló pénzösszeg felosztásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Közműfejlesztési Alap Kuratórium elnöke

Kiment az ülésről: Hornyik László és Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 16 fő

Szentesi Szolgáltató Kft hitelfelvétele

Szirbik Imre:
Baranyi Imre képviselő kérte, döntsenek újra a Szentes Városi Szolgáltató Kft távfűtőrendszer rekonstrukciójának hitelfelvételéről
Kérte a képviselőket, aki hozzájárul ahhoz, hogy a Szentes Városi Szolgáltató Kft a távfűtőrendszer rekonstrukciójához 40 millió Ft hitelt felvegyen, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

118/2003.(V.23.)KT
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft hitelfelvétele

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy Döbrőssy Iván a Szentes Városi Szolgáltató Kft ügyvezetője 40 millió Ft erejéig hitelszerződést írjon alá a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel.

A Képviselő-testület megbízza Szirbik Imre Polgármestert a hitelfelvételhez szükséges kezesi okiratok aláírására.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Városi Szolgáltató Kft ügyvezetője
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája41/ Interpellációkra válasz /31/1, 31/2, 31/3, 31/4/

Szirbik Imre:
Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 31/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, és megköszönte a Polgármester Úrnak, hogy eljárt az óvodások ügyében, többet tudott elérni, mint ami az interpellációban szerepelt.

Szirbik Imre:
Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 31/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Nem volt egyértelmű az interpellációja, a napokban beszélt Varga Sándorral és el fogják végezni a munkálatokat.

Szirbik Imre:
Pap Imre képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 31/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Pap Imre:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációjára adott választ nem fogadta el, mert 1993-2003. között több alkalommal történt aszfaltjavítás és minden alkalommal újra kezdődik a szavatosság.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációjára adott választ nem fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 5 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 6 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Visszaérkezett az ülésre: Baranyi Imre és Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Kiment az ülésről: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő


Interpellációk

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A nyári szabadságok megkezdése előtt vizsgálják meg, hogy a város frekventált területein, kiemelten a Tóth J. - Kossuth u. kereszteződésben körforgalmi csomópont kialakításának lehetőségét. Ne halogassák a döntést addig, amíg súlyos baleset történik.
Az úszócsoportoknál a szülőknek kétszer kell megváltani a 150,- Ft-os kísérőjegyet. Ezért kérte, hogy a gyermekét kísérő szülőknek kétszeres belépésre jogosító jegyet biztosítsanak.

Kálmán János:
A Sürgősségi Osztály bejáratánál lévő parkoló burkolata rossz állapotban van. Kérte, hogy a biztonságos parkolás érdekében a parkolót lássák el megfelelő burkolattal.

Visszaérkezett az ülésre: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Szirbik Imre:
Megköszönte a figyelmet és bejelentette, hogy munkájukat zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera - aljegyző
Szirbik Imre - polgármester

Törőcsik Zoltán - Dr. Sipos Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő