1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
A többéves hagyományoknak megfelelően március 31-én megtörtént az "új élet fák" átadása.
A Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola által a kertészeti szakmában megrendezésre került a "szakma kiváló tanulója" országos verseny döntője, amely jelentős szentesi sikerrel zárult.
Április 3-án Szarvason részt vett a városi polgármesterek találkozóján.
Április 5-én Szentesen járt a tatabányai Modern Tudományok Főiskolájának főigazgatója. A Csongrád Megyei Közgyűlés állásfoglalása alapján jövő év februárjától két szakmában akkreditált felsőfokú képzés indulhat Szentesen a főiskola akkreditált kihelyezett tagozataként.
Sor került Hadzsy János emléktáblájának megkoszorúzására. Ősszel lesz Bácskatopolya és Szentes város közös orvosa halálának 100 éves évfordulója.
Az elmúlt nap a Csongrád Megyei Közgyűlés döntést hozott a Kórház reorganizációba történő lépéséről, amelyet április 28-án délután a Kórház önkormányzati biztosa összértekezleten ismertet a kollektívával. A biztos jelentése a Kórház könyvtárában mindenki számára megtekinthető. A Közgyűlés dr. Borzi Mártát a csepeli Kórház volt igazgatóját 2004. december 31-ig ideiglenes főigazgatónak nevezte ki.
Az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos népszavazáson a város részvételi aránya átlagában az országoséval volt egyenértékű. A népszavazáson, mint nemzetközi megfigyelő vett rész Skierniewice város polgármestere, jegyzője és képviselői.
Folyamatos egyeztetés folyik a Mentőknél az ügyelet kérdésében. A társadalombiztosítás finanszírozásában nincs benne az a többlet, amely a 2002. évi közalkalmazotti béremeléssel az ügyeleteket a mentősöknek biztosítaná. Amíg ez a pénzügyi fedezet hiányzik, addig igyekeznek minden tárgyalási pozíciót kialakítani.
A héten dán üzleti napra került sor, az érdeklődés kisebb volt, mint amire számítottak.
A mai napon nyílt napot tart a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár.
Nem kapták meg Húsvét előtt a fizetési gondokkal küzdő Ruhagyár dolgozói az áprilisban esedékes munkabérüket. Az ott dolgozók alacsony jövedelme igazolta, hogy szükség volt arra a beavatkozásra, amely a rendkívüli szociális segély biztosítását jelentette. A dolgozók helyzetét átvizsgálva nem találtak olyat, aki ha megkapta volna a fizetését sem maradt volna szociális alany.
Április 24-én az ÁFÉSZ szervezésében a szentesi kereskedők körében fórumra került sor annak tisztázására, hogy jönnek-e multik Szentesre vagy sem. Ezen a fórumon több képviselőtársa is jelen volt.

Kérte a képviselőket,
aki a szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

Megérkezett az ülésre: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő


2.) Szentes város idegenforgalmi koncepciója

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, az Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Legutóbb 1997-ben fogadták el a város idegenforgalmi koncepcióját. A mostani koncepció részletezi, hogy az elmúlt években az előző koncepció sok eleme megvalósításra került, de a szálláshelyek kérdése még megoldatlan, amelyre az új koncepcióban van utalás.

Boros Szilvia:
A Bizottságok által tett észrevételek alapján a következő kiegészítéseket tette.
A koncepció 13. oldalán szereplő "Szentes város épített környezete" c. részbe kerüljön beépítésre a Kiss Bálint Református Általános Iskola épületéről szóló leírás, a MÁV Motorgarázs, a Kajáni Iskola, a Damjanich laktanyában található I. Híd és Útépítő Dandár Múzeuma. A Csongrád Megye Építészeti Emlékei c. könyvben Horthy Házként nevesített Sportközpont épületét a továbbiakban Dózsa Házként szerepeltetik.
Az iskolák közreműködését kérte a város szobrairól szóló részletes leltár elkészítéséhez, amely szintén beépítésre kerül a koncepcióba.
A 30. oldalon lévő "Szentes turizmusfejlesztésének célkitűzései" c. részhez felvételre kerül a horgászkemping kialakítása, csónakkölcsönzés, illetve a kajáni iskola fejlesztési lehetősége.
A koncepció 32. oldalán a "Szentes turizmusfejlesztésének megvalósítása a prioritások mentén" c. fejezetben nagyobb hangsúlyt kap a infrastruktúra fejlesztése, a strandfürdő további fejlesztéséhez nélkülözhetetlen parkolók kialakítása, a kíséri Kurca szakasz partmenti rehabilitációja sétány kialakításával, az egységes turisztikai táblarendszer létesítése, kerékpárutak létesítése és a Széchenyi liget fásítása.
A sportlétesítmények leltárából kimaradt, hogy a városban bowling pálya épül.
A 42. oldalon szereplő "Promóció, marketingkommunikáció" c. fejezet célterületei közé felvételre kerül a testvériskolák külföldi kapcsolatai.
A 8. oldalon szereplő 451-es főutat 4401-es útra helyesbítette.
A 13. oldalon a tiszai strand részből kerüljön törlésre a "terepmotorosok" kifejezés, illetve a Széchenyi-emlékoszlopot Pataki János fafaragó készítette.
A 38. oldalon a Megyeháza költségvetését 800 millió Ft-ra kell javítani és kiegészíteni azzal, hogy 1999. április 20-án együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszéke és Szentes Város Önkormányzata, az évfolyamok számának ugrásszerű növekedése szükségessé teszi egy új konzultációs központ létrehozását, amely része a Megyeháza oktatási központtá alakításának.
A folyamatban lévő pályázatok nagymértékben elősegítik, hogy a koncepcióban megfogalmazott tervek megvalósuljanak. Készül a "Turisztikai fejlesztéseket megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok" c. pályázati kiírásra az 50 m-es medence felújításának, átalakításának engedélyezési tervéről szóló pályázat, illetve a parkerdőben wellness- és gyógyászati komplexum, valamint négy csillagos szálláshely engedélyezési tervének a pályázata. "Nemzetközi turisztikai fejlesztéseket megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok" c. pályázati kiírásra szeretnék benyújtani a fedett uszoda engedélyezésére irányuló pályázatot. Az uszoda fejlesztéseként "szauna kialakításáról", marketing kiadvány készítéséről, a karnevál támogatásáról szóló, valamint a Petőfi Szállóval kapcsolatban a "projekt előkészítő alapra" nyújtanak be pályázatot, melyeknek beadási határideje május 30.

Ollai Istvánné:
Elhangzott, hogy a Petőfi Szállóra is pályáznak. Tudomása szerint a Szálló még nem az önkormányzat tulajdona.

Szirbik Imre:
Az elmúlt napokban megérkezett a Legfelsőbb Bíróság értesítése arról, hogy az elfogultsági indítványt elutasította, tehát továbbra is az a Bírói Tanács fogja a Petőfi Szálló ügyét tárgyalni, amelyik a harmadik körben megkezdte. A pályázat benyújtása az ún. Európai Uniós pályázati alapoknak a felkészülési alapját jelenti, vagyis annak az ötletlistának az összeállítását, amelyet a kormányzat 2004-2006 között meg akar valósítani abban az esetben, ha a Nemzeti Fejlesztési Tervet az Európai Unió elfogadja. Ennek a lehetősége, hogy bizonyos fejlesztések esetén a pályázat ötletszakaszában nem kell kötelezően igazolni az ingatlan meglétét, csak az önkormányzat nyilatkozatát kell megküldeni arról, hogy megtette a lépéseket az ingatlan megszerzése érdekében. A pályázat előkészítő alap azt jelenti, hogy ún. Európai Uniós szakértőket bocsátanak azon projektek rendelkezésére, amelyeket befogadnak. A pályázat szakértői támogatást jelent arra vonatkozóan, hogy a projekt milyen módon kerüljön kialakításra ahhoz, hogy az az Európai Unió számára a pályázati alapok megnyílásakor 2004. május 1. után kész pályázatként benyújtható legyen.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság megelégedéssel tárgyalta az idegenforgalmi koncepciót, amely részletes, minden területre kiterjedő, pontosan elkészített előterjesztés. A Bizottság véleménye szerint jó lenne ezt a koncepciót megvalósítani és elérni azt, hogy Szentesre turisták érkezzenek. A vendéget nem csak ide kell "csalogatni", hanem gondoskodni is kell róluk. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nincsenek meg azok a személyi feltételek - különösen szezonális időszakban - hogy a jelenlegi idegenforgalommal foglalkozó szakemberek időt tudjanak arra szakítani, hogy a vendégeknek programot ajánljanak, városnézést eszközöljenek. Úgy gondolta, hogy a gyerekturizmus is fontos része kell, hogy legyen Szentes város idegenforgalmi koncepciójának. A környezeti nevelési koncepcióban elfogadott erdei iskola nem csupán oktatási intézmény, hanem a gyermek idegenforgalmat hivatott segíteni. Az erdei iskolának már országos hálózata van. Az Országos Módszertani Szakkönyvben négy iskola zöldiskolai programja szerepel, ebből az egyik szentesi, annak ellenére, hogy a városnak még nincs erdei iskolája.

Móra József:
Véleménye szerint az idegenforgalmi koncepció olyan lehetőséget teremt, amely a város marketingnek fontos része, vagyis el tudjuk adni városunk értékeit az ide érkező kíváncsi turistáknak. Az előterjesztés részletezi a Szentesen megtalálható gyengeségeket és erősségeket. Az idegenforgalmi referens információkban gazdag anyagot készített, ezért javasolta, hogy a határozatban ismerjék el az előterjesztő munkáját is.

Karikó Tóth Tibor:
Örömmel olvasta az idegenforgalmi koncepciót. Az 1997-ben leírt koncepcióban a fejlesztések döntő többsége megvalósult. A város akkor két nagy lehetőséget tűzött ki célul, az ipar és az idegenforgalom fejlesztését. Pár éve még tárgyalások sorozata folyt az ipari park körül, de most úgy érezte, hogy ismét az idegenforgalom került előtérbe. Ez mintha arra utalna, hogy a város ipartelepítési koncepciója csődöt mondott volna. Nem jött Szentesre egyetlen komolyabb cég sem, a munkanélküliség helyzete nem változott, és az ipar területén nincs a városnak kitörési lehetősége. A kialakításra kerülő tervek ne maradjanak légvárak. Az elmúlt 6 év alatt komolyabb szállásfejlesztésre nem került sor. Egyetlen nagyobb beruházás valósult meg, a strand fejlesztése, amely a jobboldali kormányzat által elindított Széchenyi Tervnek köszönhető. A koncepciót jól összeállított igényes munkának tartotta.

Kozák János (a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja):
Tavaly augusztusban közel 40 vízilabdacsapat érkezett a szentesi uszodába, hogy egy amatőr torna keretében megmérkőzzenek, amely megközelítőleg 500 fő idelátogató turistát jelentett. Közülük legalább 5 külföldi csapat volt. Az ide érkező csapatok a szállásért, étkezésért fizetnek, vásárolnak, szórakoznak. Úgy gondolta, hogy nincs Szentesen komoly idegenforgalmi látványosság, műemléki épület, illetve szórakozási lehetőség. Legnagyobb lehetősége a városnak a sportturisztika lenne. Véleménye szerint a jelenlegi körülmények nem felelnek meg a sportturisztikai célnak. Örvendetes, hogy a strand fejlesztésre került. Ha a város azt szeretné, hogy a sportturizmus a városba jöjjön akkor a koncepcióban leírt programoknak meg kell valósulniuk. Kell egy fedett uszoda, fejleszteni kell a szállodai férőhelyeket, kell kondicionáló terem és szauna is az uszodába. Hangsúlyozta, hogy a koncepció sportvonala nagyon fontos, mert ebben van az egyetlen reális esély.

Dr. Demeter Attila:
Véleménye szerint az előterjesztett anyag, több mint egy koncepció. A koncepcióban felsorolt hiányosságok nem csökkentik az előterjesztés minőségét. A 21. oldalon megjelenített "Szentes idegenforgalmának szervezeti működése" c. részben olvasható, hogy az idegenforgalmi koordinatív feladatokat egy idegenforgalmi referens látja el. Véleménye szerint a széles körű feladatok sikeres ellátása érdekében szükség lenne a létszámbővítésre. Az előterjesztő Szentes legszebb épületeinek siralmas állapotára hívja fel a figyelmet, de hangsúlyt kell fordítani a személyi feltételekre is, ha Szentesen idegenforgalmat szeretnénk. Köszönetet mondott az idegenforgalmi referensnek a jól elkészített munkáért, és elismerését fejezte ki, hogy a koncepcióban a veszélyekre is fel merte hívni a figyelmet.

Oltyán Lajos:
Egyetértett Kozák János bizottsági tag sportturizmus fejlesztésére vonatkozó felszólalásával, mert tény, hogy a vízilabdának nagy mozgósító ereje van. A városi idegenvezetésnek van egy módszertani ajánlása, miszerint fentről megmutatni és utána részletesen bemutatni a várost. A Kossuth tér 5. sz. alatti épületre olyan körpanorámás terasz épült, amely egyedüli a dél-alföldön.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Megköszönte Kozák János hozzászólását, amellyel rávilágított az előterjesztés egyetlen hibájára, vagyis hiányzik belőle, mi élvez elsőbbséget. Véleménye szerint a Képviselő-testületnek meg kellene jelölni azt, amelyet kiemelten fontosnak tart, mert gyakorlatilag nincs ütemezése ennek a tervnek. A koncepció szép és információkban gazdag, de amíg az idegenforgalmi rendezvényeknek nincs vonzereje, addig a már működő lehetőségeket kell kihasználni.

Dr. Sipos Ferenc:
Hangsúlyozta, hogy szeretik és értékelik ezt a várost, de az, hogy egy idegen számára mi a vonzó egy sok szempontú kérdés. A sportturizmus már megvan, ne áldozzák fel, ne veszítsék el, rendkívül fontos prioritásként kellene kezelni.

Karikó Tóth Tibor:
Megdöbbenve olvasta a koncepcióban szereplő azon megjegyzést, amely az idegenforgalmi adó bevallásáról szól. A helyi szállást működtető vállalkozók bevallása alapján a kapacitás kihasználtsága a városban mindössze 10%-os. Elgondolkodtató, hogy a megfelelő szervnek lépnie kellene az adóbehajtás növelésének érdekében.

Halmai László:
"Ki sokat markol, keveset fog". Véleménye szerint a koncepció tartalmában sokrétű, de kell egy gerinc amire fel lehet építeni, és ez Szentesen egyértelműen a sportturizmus. A sportturizmus lelke pedig, hogy milyen minőségű sportot tudunk a városban létrehozni. A sportturizmusnak mindenek előtt elsőbbséget kell élveznie.

Kiment a teremből: Oltyán Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
Az idegenforgalmi adó szerinti kihasználtság és a becslés közötti nagy különbség az önkormányzat adórendeletéből következik. Az idegenforgalmi adó két nagy csoportot mentesít az adózás alól, a 18 éven aluliakat és a "munkavállalási célú szálláshely hasznosítás"-t mentesíti. Nem vitatta a sportturizmus mozgató erejét. Ma nyílt nap van a laktanyában és az ideérkező vendégek a város szeretetét élvezik. Francia diákok is vannak Szentesen, egy amerikai üzletembert is fogadott egy másik sportág kapcsán. Sok embert vonz a kultúra is. Véleménye szerint az egészségturizmus az, amely a város jövőjét jelentheti. Az egészség szélesebben értelmezett gondolat, amelynek része a sport, a rekreáció, a természet, amellyel rendelkezünk és része az, amelyet mérni nem lehet, pl. termálvíz, a szentesi ember vendégszeretete. Szeretnék a termálvizet hasznosítani, fejleszteni a horgászat és vadászat, illetve az aktív pihenés területét.
Megköszönte azoknak a munkáját, akik a koncepció előrevitelében elmondták véleményeiket és az elkészítésében részt vettek, és kérte a megvalósításhoz szükséges közreműködést.

Visszajött a terembe: Oltyán Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy mondjanak köszönetet a koncepció előkészítőjének a színvonalas munkájáért és a koncepciót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

51/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Szentes város idegenforgalmi koncepciója

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a város turisztikai adottságairól és fejlesztési lehetőségeiről szóló - Szentes város idegenforgalmi koncepcióját elfogadja, az abban foglalt célkitűzésekkel egyetért.

2.) A Képviselő-testület felkéri az idegenforgalmi referenst a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésére, és - a város pénzügyi lehetőségeihez mérten - az idegenforgalmi fejlesztést célzó pályázatok benyújtására a koncepció megvalósítása érdekében.

A Képviselő-testület felkéri Szentes Város Polgármesterét a program végrehajtására.

Felelős: Polgármester

3.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetet mond a koncepció elkészítőjének a részletes, minden területre kiterjedő, pontosan elkészített igényes munkájáért.

A határozatról értesítést kap:

1./ Szentes város Polgármestere
2./ Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
3./ Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi Referense

3.) Szentes Város Önkormányzat 2002. évi gazdálkodásról szóló beszámolója

Független könyvvizsgálói jelentés (3/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, az Ifjúsági és Sport, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A 2002. évi gazdálkodás döntő hányada az előző Képviselő-testület időszakára esett. A 2002. évi költségvetés megalkotásakor is forráshiánnyal számoltak. Célul tűzték ki, hogy minden eszközzel, pályázattal éljenek, költségvetési odafigyeléssel ne kerüljön sor hitelfelvételre, illetve a költségvetés egyensúlyát őrizzék meg. Ezt sikerült elérni, a költségvetés egyensúlyát megőrizték, az önkormányzat intézményei működtek, a fejlesztési célkitűzéseket megtudták valósítani. Gondok mindig vannak, de elmondható, hogy eredményes évet zártak.

Karikó Tóth Tibor:
A beszámoló 9. oldalán olvasható, hogy a közterületek takarítását egy olyan úttisztító gépkocsi végzi, amelyet műhold követő rendszerrel szereltek fel és így a munkavégzés ellenőrzése számítógép segítségével történik. Indokolt volt-e, hogy egy úttisztító gépet ilyen rendszerrel szereljenek fel, és ez mekkora költséget jelent a városnak?

Varga Sándor:
A műhold követő rendszer 280 eFt-ba került, a beszerelés költsége pedig 3 hónap alatt megtérült.

Oltyán Lajos:
Véleménye szerint ez a beszámoló egy jelentős munkának, a 2002. évi költségvetésnek egy jól szerkesztett összefoglalója. Elismerését fejezte ki a gazdasági szakembereknek, az előterjesztőnek. A beszámolóban van egy kitekintés az általános iskolás és az óvodás korú népesség létszámcsökkenésére. Az óvodás létszámcsökkenés esetleges feszültségeket okozhat, az általános iskolás létszámcsökkenés pedig egy hatékonyabb iskolarendszer átgondolására sarkallhatja a gazdasági szakembereket. Az önkormányzatnak van olyan lehetősége, hogy az általános iskolai és óvodai létszámcsökkenésből adódó problémákat olyan formában oldja meg, illetve a lehetőségeket olyan formában használja ki, hogy tartalmilag fejlessze tovább akár az óvodai és általános iskolai oktatást.

Oltyán Lajos:
Az eddigi előterjesztések csak arról tudtak beszámolni, hogy az intézmények működése alapvetően biztosított, de szakmai fejlesztésre kevés pénzt tudott az önkormányzat fordítani. Próbáljanak meg azon gondolkozni, hogyan tudják ezt a lehetőséget a következőkben úgy kihasználni, hogy elsősorban az oktatás-nevelés korszerűsítését oldják meg.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A tavalyi esztendőben is szembesülni lehetett azzal, hogy a város pénzügyi lehetőségei szűkösek. A pénzügyi "szűkülés" mellett mindenki igyekezett szakmailag a legjobb teljesítményt nyújtani. A könyvvizsgálói jelentés alapján a Pénzügyi Bizottság megállapíthatta, hogy az év során az intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása szabályszerű volt. Kisebb hibák voltak, de azok korrigálásra kerültek. Viszonylag nagy költségvetési hiány kigazdálkodását kellett megoldani az intézménystruktúrának, amelyet sikeresen véghez vittek. Pályázati lehetőségekkel plusz forrásokhoz jutottak. Megköszönte azok munkáját, akik a beszámoló elkészítésében részt vettek, illetve akik az év folyamán az intézményekben gazdálkodtak.

Dr. Dömsödi József:
A beszámoló IX. számú táblázata részletezi, hogy milyen állami támogatáshoz és személyi jövedelem bevételhez jut az önkormányzat. A 2003. évre a tervezett összeg 74 mFt, míg 2002-ben 91 mFt, 2001-ben pedig 73 mFt volt. Miből adódik a 20 mFt-os csökkenés?

Dongó László:
A beszámoló 1/C. sz. mellékletében a pályázati források összesen rovatában az eredetileg előirányzott 519 mFt-tal szemben 82%-os teljesítés jelent meg, amely jónak tekinthető. Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal próbálja megerősíteni a pályázó csoportot és a következő év sikeresebb lehet.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A beszámoló 85. oldalán olvasható, hogy a Szentes-Liget Kft. névértéken 11.840 eFt, míg a könyv szerinti érték 8.880 eFt. Ebben az évben közel 5 mFt-ot fizetett az önkormányzat különböző tőke- és kamattörlesztésre. Álláspontja szerint újra át kellene vizsgálni a Kft. működését, mert nem hasznos, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonban fenntartson egy vendéglátó üzemet, és üzemeltetését bizonytalan feltételek mellett kiadja.

Krajsóczki Sándorné:
A IX. számú táblázat adataival kapcsolatban elmondta, hogy a 2001. és 2002. évi adatok tényadatok, a 2003. évi adatok pedig tervezettek. A tervezés specialitása, illetve a jogszabályok követése teszi indokolttá, hogy egyes állami támogatások az eredeti tervben nem szerepelhetnek, pl. központosított támogatások, amelyek különösen a szociális támogatások egy részét finanszírozza, vagyis a tervben nem vehető figyelembe, de rendelet módosítással bekerülnek a költségvetésbe. Dongó László által felvetettekre elmondta, hogy jogszabályi kötelezettség a költségvetési beszámoló táblaszerkezetét ilyen formában a Képviselő-testület elé terjeszteni. A 82,81%-os elnyert pályázati forrás azt jelenti, hogy pénzforgalomban teljesült, vagyis a bevétel befolyt. A pályázatok sikeresek voltak, de a pénzforgalmi teljesítése csak 2003. első hónapjaiban történt meg.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

52/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2002. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról, a normatív támogatás elszámolásáról, a 2002. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletét az alábbiak figyelembevételével alkotja meg:

1.) Megállapítja, hogy az Önkormányzat 2002. évi gazdálkodása rendkívül feszített volt, azonban a forráshiány és a likviditási gondok ellenére a kitűzött célok többsége megvalósult.

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati szinten a pénzforgalomból levezetett pénzmaradvány a fejlesztési körben a pályázati támogatások időbeli eltolódása miatt nem fedezi az intézményi körben keletkezett pénzmaradvány összegét, ezért annak korrekciója a 2003. évi költségvetés terhére indokolt.

3.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a 2002. évben keletkezett pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, ezért egyetért a pénzmaradvány felülvizsgálata során alkalmazott elvekkel és a rendelet 10. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá a 2002. évi pénzmaradvány összegét.

4.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat a normatív támogatások, valamint a központosított előirányzatok elszámolási kötelezettségét teljesítette és a 2002. évi zárszámadási rendelet elfogadásával eleget tett a jogszabályban előírt kötelezettségének.

A határozatról értesítést kap:

1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Osztályai - Helyben
3./ Önkormányzati Intézmények vezetői

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet megalkotásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2003. (V.09.) KT. számú rendelete

a 2003. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról

(A rendeletet az 1. sz. melléklet tartalmazza.)4.) Szentes város Polgármesterének 2002. évi munkájának értékelése

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy érintettség lévén a vitában és a szavazásban nem kíván részt venni. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az ülés vezetése a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester feladata, mivel az alpolgármester nincs jelen az ülésen, így az ülés vezetésére felkérte a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az ülést dr. Demeter Attila, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke vezesse, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Átadta az ülés vezetését dr. Demeter Attilának, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének.

Szirbik Imre
polgármester


Kiment a teremből: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Dr. Demeter Attila:
A Pénzügyi Bizottság javaslatot terjesztett elő a polgármester jutalmazását illetően, amely a bizottsági vélemények között szerepel.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Ilyen fontos döntésről miért most kell értesülni? Szerencsésnek tartotta volna, ha az előterjesztést nem az ülés előtt néhány perccel osztották volna ki.

Dr. Demeter Attila:

A Pénzügyi Bizottság ülésén merült fel a polgármester úr jutalmazása, amely a bizottsági vélemények között szerepel.

Halmai László:
A Pénzügyi Bizottság indokolása szerint Szirbik Imre polgármesternek az elmúlt évben jelentkező gazdasági nehézségek megoldásáért, a város jelentős fejlődése érdekében végzett munkájáért javasol jutalmat. Elismerését fejezte ki Szűcs Lajos alpolgármester munkájáért is. Véleménye szerint méltatlan lenne, ha az alpolgármester teljesítményét díjazás nélkül hagyná a Képviselő-testület. Valóban elgondolkodtató, hogy nem teljes évet dolgozott az alpolgármester, de a nehézségek az év végén jelentkeztek, amelynek megoldásához munkájával ő is hozzájárult. Módosító indítványként javasolta, hogy a Képviselő-testület a polgármesternek 2.600 eFt-ot, az alpolgármesternek pedig 1.360 eFt jutalmat szavazzon meg.

Baranyi Imre:
Örömmel vette Halmai László képviselő Szűcs Lajos alpolgármester munkájára tett elismerő szavait, de tolmácsolta az alpolgármester kérését, miszerint munkáját a féléves beszámoló kapcsán ismerjék el. Az alpolgármester úr biztos örülne Halmai László képviselőtársa dicséretének, de akkor is örült volna, ha alpolgármesterré választásakor támogatta volna szavazatával. A Képviselő-testület 2001. év végén állapított meg utoljára Szirbik Imre polgármesternek jutalmat. A jutalmat havi illetményének 12-szeres összegében javasolják megállapítani. Indokolásul elmondta, hogy a polgármester az elmúlt év gazdasági nehézségei ellenére nagyban hozzájárult a város jelentős fejlődéséhez.

Törőcsik Zoltán:
Soknak tartotta a közel 4 mFt-ot, de véleménye szerint nem lenne szükség ekkora összeg megszavazásához, ha a polgármester havi illetménye nem bruttó 330 eFt lenne. Unokaöccse egy budapesti cégnél havi 1 mFt-ot keres, amelyhez képest Szentes város polgármesterének fizetése igen alacsony. Javasolta, indítványozzák a törvény módosítását, hogy a polgármesteri illetmény megállapítása magasabb szorzóba kerüljön.

Dr. Demeter Attila:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László módosító indítványával, miszerint Szirbik Imre polgármester 2.600 eFt, Szűcs Lajos alpolgármester pedig 1.360 eFt jutalomban részesüljön szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Dr. Demeter Attila:
Kérte a képviselőket, aki az eredeti indítványt támogatja, miszerint Szirbik Imre polgármester 3.960 eFt jutalomban részesüljön, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

53/2003. (IV.25) KT
Tárgy: Szentes város Polgármesterének 2002. évi munkájának értékelése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a polgármester az elmúlt év gazdasági nehézségei ellenére jelentősen hozzájárult a város fejlődéséhez és kiemelkedő munkát végzett, ezért Szirbik Imre polgármestert - havi illetményének 12-szeres összegében - 3.960 eFt jutalomban részesíti.
A jutalom kifizetésének határideje: 2003. április 30.

A határozatról értesítést kap:

1./ Szirbik Imre polgármester
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

Kiment a teremből: Baranyi Imre
Füsti Molnár Lajos képviselő
Elment az ülésről: Geréné Dunahát-Vas Márta képviselő
Bejött a terembe: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Dr. Demeter Attila:
Átadta az ülés további vezetését Szirbik Imre polgármesternek.

Dr. Demeter Attila
a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke


5.) Beszámoló a Kíséri Óvodai Munkáltatói Körzet munkájáról (4)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Ollai Istvánné:
Elismerését fejezte ki a vezető óvónőnek és a kollektívának. Szeretné, ha továbbra is ilyen munkát folytatnának. Szeressék a gyerekeket, szülőket. Bertók Gyuláné vezető óvónőnek nyugdíjbavonulásához minden jót kívánt.

Visszajött a terembe: Füsti Molnár Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Dongó László:
Az óvoda pedagógiai programjában olvasható, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a hátrányokkal, részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatására. 1999-2002 között a létszám közel 10%-kal csökkent, de 4%-kal növekedett a logopédiai és beszédfejlesztésre szoruló gyermekek száma. Javasolta, hogy erősítsék meg az óvodákban a logopédiai szolgálatot, az általános iskolákban pedig a fejlesztő pedagógusok beállítását. A középiskolákba írni, olvasni, számolni nem tudó fiatalok kerülnek.

Visszajött a terembe: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma. 23 fő

Dr. Gyenes Ágota:
Gratulált az óvónők kifejtett munkájához. A beszámolóban olvasható, hogy a védőnők gyakran megjelennek az óvodákban és elvégzik a nagycsoportosok látásvizsgálatát. Felhívta a figyelmet, hogy már 3 éves korban el kell végezni az általános szemorvosi vizsgálatot.

Karikó Tóth Tibor:
A Művelődési és Oktatási Bizottság munkája során szóba került a Köztársaság Úti Óvodai Munkáltatói Körzet is. A Köztársaság úti és a Mátéffy utcai óvodában már többször történt betörés, amely komoly kárt okozott az intézményeknek. Javasolta az önkormányzatnak, hogy ütemezzék be a közintézmények riasztóval való felszerelését.

Szirbik Imre:
Megköszönte az óvoda kollektívájának a színvonalas munkát.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

54/2003. (IV. 25.) KT
Tárgy: Beszámoló a Kíséri Óvodai Munkáltatói Körzet munkájáról

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kíséri Óvodai Munkáltatói Körzet munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

2.) A Képviselő-testület elismerését fejezte ki az óvoda oktató-nevelő tevékenységéért és köszönetet mond Bertók Gyuláné vezető óvónő áldozatos, odaadó vezetői tevékenységéért.

A határozatról értesítést kap:

1./ Bertók Gyuláné vezető óvónő
2./ Kíséri Óvodai Munkáltatói Körzet
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája


Bertók Gyuláné:
Megköszönte Szirbik Imre polgármesternek és a Képviselő-testület tagjainak az elismerő szavakat.


6.) 2003. évi költségvetési rendelet módosítása (5)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, az Ifjúsági és Sport, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Visszautalt a zárszámadási vitában dr. Dömsödi József képviselő kérdésére, amely az állami támogatásokra vonatkozott. Az állami támogatások egy része úgy kerül az önkormányzathoz, hogy az ország költségvetésének végrehajtása kapcsán különféle címeken és ütemezéssel időnként az önkormányzatok forrásokhoz jutnak, amelyek végszáma a zárszámadáskor fogja megmutatni az állam és az önkormányzat pénzügyi viszonyát.

Krajsóczki Sándorné:
A rendelet módosítása a központi költségvetésből szociális területet érintő pótelőirányzatok átvezetésére, a városban eddig megtartott rendezvények nemzetközi kapcsolatokra tervezett előirányzatok átvezetésére, valamint a kuratóriumok részére a céltartalékban megtervezett keretnek az átvezetésére irányul. A következő képviselő-testületi ülésen hasonló módosításra lesz szükség azért, hogy az intézményeknél tervezett felújítási munkák elkezdődhessenek.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2003. (V.09.) KT. sz. rendelete

az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2003. (II.07.) KT. sz. rendelet
módosításáról

(A rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza.)
7.) A Szentesi Művelődési Központ igazgatójának megbízása (6)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kruzslicz Pált, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?

Kruzslicz Pál:
Hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye. A pályázat kiírására sor került, amely a Magyar Közlönyben is megjelent. Egyetlen pályázat érkezett. Az előterjesztéshez a szakértői nyilatkozat is csatolva van.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

55/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ igazgatójának megbízása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 9.§ /4/ bekezdésében biztosított jogkörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján Kruzslicz Pál-t

(lakás: Szentes, Somogyi B. u. 1/B.).
2003. június 1-től 2008. május 31-ig

megbízza a Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. alatti székhelyű Szentesi Művelődési Központ igazgatói teendőinek ellátásával.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A határozatról értesítést kap:

1./ Kruzslicz Pál Szentes, Somogyi B. u. 1/B.
2./ Szentesi Művelődési Központ
3./ Csongrád Megyei TÁH - 6721 Szeged, Széchenyi tér 9.
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája8.) A Helyi Birtokhasznosítási Bizottság egy tagjának megválasztása (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Nemzeti Földalapról szóló törvény előírja a helyi birtokhasznosítási bizottságok létrehozását, melynek feladata, hogy a Nemzeti Földalap számára visszakerülő földterületek hasznosítása felett felügyeletet gyakoroljon, illetve vitás kérdésekben állást foglaljon. A bizottság a tevékenysége során kerülhet olyan helyzetbe, hogy olyan földterületről kell dönteni, amely a város szempontjából városrendezést,- fejlesztést érinthet, ezért javasolta a bizottság tagjának Zsohár Zsuzsannát, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának vezetőjét.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

56/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: A helyi birtokhasznosítási bizottság egy tagjának megválasztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. tv. 4/A.§ /3/ bekezdés alapján a helyi birtokhasznosítási bizottságba Zsohár Zsuzsanna Mindszent, Szabadság u. 8. sz. alatti lakost, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának vezetőjét választja meg.

A határozatról értesítést kap:

1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Csongrád Megyei Területi Irodája
3./ Zsohár Zsuzsanna Mindszent, Szabadság u. 8.
9.) Díszpolgári Címet Előkészítő Bizottságba tagok megválasztása (7)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület a díszpolgári cím odaítélését megelőző eljárás lefolytatására előkészítő bizottságot hozott létre. A bizottságba történt elhalálozás, lemondás és költözés, így nem volt határozatképes. A bizottságnak jelenleg dr. Lóczi János és Fábján Sándor a tagja. Köztiszteletben álló szentesi személyeket kért fel a feladat ellátására.

Móra József:
Örült, hogy az előterjesztésre sor került, ugyanis az előző díszpolgári cím odaítélésekor méltatlan helyzet alakult ki. Az Előkészítő Bizottság csak 2-3 szavazattal tudta a Képviselő-testületet a döntésben segíteni. Ahhoz, hogy a Képviselő-testület nyugodt szívvel tudjon dönteni egy teljes értékű bizottságra van szükség. A határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplő személyeket egyben tegye fel szavazásra, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

57/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Városi kitüntetés odaítélését előkészítő bizottság tagjaira javaslat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/1992. (X.9.) KT. rendelet 4.§ /2/ bekezdése alapján a városi kitüntetések odaítélését előkészítő bizottság tagjának 2003. május 1-jével

Dr. Gyenes Ágota képviselő Szentes, Sáfrán M. u. 49.
Füsti Molnár Lajos képviselő Szentes, Sima F. u. 36.
Ferwagner Péterné dr. pedagógus Szentes, Veres P. u. 23.
Nagy János címzetes igazgató Szentes, Köztársaság út 7/1.

A határozatról értesítést kap:

1./ Az Előkészítő Bizottság tagjai
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája

Szirbik Imre:
Köszönetét fejezte ki a bizottság korábbi tagjainak az eddig végzett tevékenységükért, az új tagoknak pedig jó munkát kívánt.


10.) Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatására pályázat benyújtása (8)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az előző évben már döntöttek a hulladékhasznosítás kérdéséről. Azóta hulladékszállító járművet, új edényzetet szereztek be, illetve szelektív hulladékgyűjtő szigetek létrehozásához nyertek pályázati pénzt. A pályázat arról szól, hogy a Berki szemétlerakóban egy olyan komposztáló és válogató egység létesülne, amely a begyűjtött hulladékból hasznosításra dolgozná fel a visszahasznosítható hulladékelemeket. Az önerő egyik forrása a megközelítőleg 10 mFt-os várható hulladékszállítási bevétel. Közel 5 mFt-tal meg kellene emelni azt a 66 mFt-os beruházási hitelkeretet, amelyet a költségvetés beterjesztésekor az ezévi pályázatok önereje kapcsán elfogadtak. A határozati javaslat 2.) pontjában szereplő 15.000 eFt-ot indítványozta 15.172 eFt-ra módosítani.

Dr. Gyenes Ágota:
Hol van elhelyezve a három meglévő hulladékgyűjtő sziget?

Kiss Ferenc:
A szigetek jelenleg a telephelyen vannak, a napokban kapták meg a közterülethasználati engedélyt. A szigetek kihelyezésére május végén kerül sor a Klauzál u. 2. számú társasház mellett, a Kossuth u. 17. sz. alatti társasház előtt, illetve a Dózsa Gy. u. és Damjanich u. sarkán.

Karikó Tóth Tibor:
Javasolta, hogy vonják be az iskolákat is. Véleménye szerint a diákokat is hozzá kellene szoktatni a szelektív hulladékgyűjtéshez.

Dr. Sipos Ferenc:
Nem értett egyet a hulladékgyűjtő sziget Klauzál u. 2. sz. és a Kossuth u. 17. sz. társasház előtti elhelyezésével, ugyanis a két hely elég közel van egymáshoz. Mi az oka annak, hogy ilyen közel helyezik el a két szigetet?

Ollai Istvánné:
Kérte, hogy ne csak a központban és a felsőpárton helyezzenek el szelektív hulladékgyűjtő szigetet, hanem a kíséri városrészben is.

Szirbik Imre:
A szigetek elhelyezésének kiválasztása úgy történt, hogy a lakosság hogyan tudja kihasználni az edényzetet, a családi házaknál másként működik a hulladék szelektálása, mint a társasházaknál. Az iskolákban való szelektív szemétgyűjtés bevezetésével kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy nemcsak edényzet, hanem szemlélet kérdése is. Egyetértett azzal, hogy már az iskolában el lehetne kezdeni a gyerekeket hozzászoktatni a szelektív hulladékgyűjtésre, de nem biztos, hogy a diákok szelektálni fogják a kidobandó szemetet.

Halmai László:
A lakosság számára komoly problémát jelent, hogy hová dobják a veszélyes hulladékot, például a növényvédő szereket, a gyógyszereket, illetve akkumulátorokat, elemeket. Ha az önkormányzat szelektív hulladékgyűjtésre ösztönzi a lakosságot, akkor a veszélyes hulladék elhelyezésére alkalmas tárolóedényzetet is biztosítani kellene.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

58/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Javaslat a KvVM-BM 2003. évi, a "települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása" kiírásra benyújtandó pályázat támogatására

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes városban folytatott települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztésére benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szentes városban folytatott települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás fejlesztésére benyújtandó pályázatot és a 2003. évi költségvetésében biztosítja saját forrásként szükséges bruttó 15.172 eFt-ot.

2.) A saját erő forrásként a lakossági szemétszállítás többletbevételét, illetve beruházási hitelt jelöl meg maximum 15.172 eFt határig.

3.) Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására, és kéri, hogy a határidők figyelembe vételével a pályázat elkészítéséről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

A határozatról értesítést kap:

1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa az érintettek