1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
November 25-26-án a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium szervezésében sor került a nemzeti sportvárosok találkozójára Tatán. A találkozót 2004-ben Szarvas városa fogja megrendezni.
November 28-án Békéscsabán 2 napos konferencia keretében az Alföld fejlesztésének aktuális kérdéseiről tárgyaltak.
November 28-30-án Budapesten "Magyarország bemutatkozik" idegenforgalmi kiállításon bemutatták a strandot és a gyógyászati lehetőségeket.
November 29-én a Sportcsarnokban küzdősport gálát szerveztek.
Megegyezés értelmében a csongrádi és szentesi kistérség a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácsban felváltva képviseli egymást.
December 4-én Csongrád megye bemutatkozott a Budapestre akkreditált külképviseletek gazdasági attaséi számára, amely bemutatón Szentes is részt vett.

December 6-án Szűcs Lajos alpolgármester úr részt vett a Magyar Olimpiai Bizottság ülésén, illetve a megye oktatási intézményeinek minőségpolitikai értekezletén.
Megtörtént a pályázatkészítők elismerése.
December 13-án rendezték meg a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők találkozóját.
Decemberben több karácsonyi megemlékezést, jótékonysági estet tartottak az idősek, a szegények és a hátrányos helyzetű gyermekek részére.
Idén is megrendezésre került az üzletek kirakatversenye. A versenyre sok jelentkezés érkezett, de voltak olyan üzletek, amelyek versenyen kívül is széppé, meghitté, ünnepivé rendezték kirakataikat. Felkérte Bányai Norbert diákpolgármestert, hogy a díjak átadásában nyújtson segítséget.

Csányiné dr. Bakró N. Vera:
"A karácsony a gyermekek ünnepe" kirakatverseny felhívásra számos nevezés érkezett, melyet egy Bizottság értékelt. A Bizottság tagja volt dr. Martonosi István, a KISOSZ országos társelnöke, Bőhm Sándor, a Szentesi Ipartestület elnöke, Móra József a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke, Bányai Norbert diákpolgármester és jómagam. Emléklappal jutalmazza a Bizottság az Éden Édességboltot, a Piramis Lakástextil és Bútoráruházat, a Vastüzép Kft.-t, a Kála Áruház Iparcikk Osztályát, valamint a belsőecseri Joker Vegyesboltot. A versenyben 3. helyezést ért el Vidovics Ferenc órásműhelye, 2. helyezett lett dr. Tóth Gyuláné Póló Butikja, 1. helyezést ért el Dancsóné Csák Zsuzsanna Szelence Virágboltja.

Szirbik Imre:
Gratulált a nyerteseknek. Megköszönte a résztvevőknek, illetve a versenyen kívüli üzletek tulajdonosainak, hogy közreműködtek a város szépítésében, meghitté tételében és az ünnepi hangulat megteremtésében.
December 18-án sajtóközleményben jelent meg az AKA Rt. január 1-jétől érvényes autópályadíja. A Csongrád Megyei Közgyűlés ülésén elhangzott, hogy a Dél-Alföld megkülönböztetetten hátrányos helyzetben van. A koncessziós szerződést 1994 májusában írták alá, amelynek folyománya az M5-ös Autópálya. A megyei közgyűlés úgy látta, hogy nem politikai támadással vagy védekezéssel kell a kérdésben állást foglalni. Felhatalmazta a közgyűlés elnökét és a városok polgármestereit, hogy a gazdasági miniszterrel és a kormányfővel folytassanak tárgyalásokat annak érdekében, hogy minél hamarabb biztosítsanak azonos feltételeket - hasonlóan a többi magyarországi autópálya díjakhoz - az M5-ös autópályán. Az AKA Rt. és a kormány között ellenérdekű felek tárgyalása folyik. A közgyűlés arra kérte a delegációt, hogy a februári közgyűlésig a tárgyalásokat folytassák le és "kézzel fogható" eredményről számoljanak be. Kérte a Képviselő-testületet, hatalmazza fel arra, hogy a megyei delegációban képviselje azt az álláspontot, hogy ezt a méltatlan helyzetet a lehető leghamarabb orvosolni lehessen, illetve tegyen meg mindent azért, hogy az eredményre vezessen.

Dr. Sipos Ferenc:
Véleménye szerint az AKA Rt. nem fogja olcsón eladni a koncessziós jogát. Azt szeretné tudni, hogy ki írta alá a szerződést a dél-alföldi polgármesterek tudta nélkül.

Móra József:
Emlékeztetésül elmondta, hogy az autópálya 1994 óta "boldogítja" a térségben élőket. Az elmúlt években nem merült fel ilyenfajta összefogás. Arról van szó, hogy az ország egy bérleti jogot szeretne visszavásárolni. Ebben az ügyben nemcsak a jelenlegi kormány a vétkes, hanem a korábbiak is.

Halmai László:
Megdöbbenve vette tudomásul, hogy a szentesi férfi vízilabda csapat óriási vereséget szenvedett. Megkérdezte, hogy az önkormányzat, mint a vízilabda fő szponzora, milyen lehetőséget lát arra, hogy ez a vesszőfutás véget érjen. Szentes a vízilabda sportjáról a leghíresebb, nem szeretnék megélni a kiesésüket.

Pap Imre:
Városunkban idén is több szervezet és magánszemély által megszervezésre került a szegények karácsonya, a rászorultak megsegítése. A Szociális és Egészségügyi Bizottság legutóbbi ülésén határozatban fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik a rendezvényeken, az adományok összegyűjtésében és a rászorultakhoz való eljuttatásában részt vettek.

Dr. Sipos Ferenc:
Visszautasította a Móra József képviselő úr felszólalásában elmondottakat.

Szirbik Imre:
A szerződés titkos, csak néhány személy előtt ismert. Halmai László képviselő úr felvetésére elmondta, hogy az önkormányzat az Ifjúsági és Sportbizottság döntésének megfelelően az idei sporttámogatást a sportklubok részére eljuttatta, de szakmai kérdésekben nem tud és nem szokott beleavatkozni a sportklubok működésébe.
Kérte, hogy határozzanak arról, miszerint a Csongrád Megyei Közgyűlés delegációjának tagjaként a gazdasági miniszterrel és a kormányfővel folytatott tárgyalások során fejtse ki, hogy Szentes város lakossága az M5-ös autópálya által okozott hátrányokat, mint állampolgári megkülönböztetést tekinti. A szentesi lakosok szándéka és elvárása, hogy szeretne a Magyar Köztársaság minden más polgárával egyenrangú módon élni. A város partner abban, hogy az M5-ös autópálya használata a Szentes és környékbelieket a többi autópályához hasonló módon megillesse.
Kérte a képviselőket, aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

201/2003. (XII.19.) KT
Tárgy: Az M5-ös autópályával kapcsolatban a Csongrád Megyei Közgyűlés határozatának megerősítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szirbik Imre polgármestert, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés delegációjának tagjaként a gazdasági miniszterrel és a kormányfővel folytatott tárgyalások során fejtse ki, hogy Szentes város lakossága az M5-ös autópálya által okozott hátrányokat, mint állampolgári megkülönböztetést tekinti. A szentesi lakosok szándéka és elvárása, hogy szeretne a Magyar Köztársaság minden más polgárával egyenrangú módon élni.
A város partner abban, hogy az M5-ös autópálya használata a szentesieket és környékbelieket a többi autópályához hasonló módon megillesse.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város PolgármestereSzirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a szóbeli tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag tudomásul vette.

Szirbik Imre:
Kérte a megjelenteket, hogy egyperces néma felállással adózzanak dr. Lakos Sándor emlékére.


2.) Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a beszámolót 18 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

202/2003. (XII.19.) KT
Tárgy: A szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi munkájáról szóló beszámoló

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
1./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Szentes, Kiss B. u. 3.3.) 2003. évi költségvetési rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, az Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A rendeletmódosítás I. fejezete a központi költségvetésből a város számára átutalt pénzeszközök számviteli átvezetését tartalmazza, a II. fejezetben a korábbi testületi döntésekhez kapcsolódó módosítások szerepelnek, a III. fejezet az egyes önkormányzati intézmények többletbevételeit, pályázati forrásokból elnyert pénzeszközeit tartalmazza, a IV. fejezet a fejlesztési költségvetés módosításáról szól. Számos pályázat elbírálás alatt áll, ilyen például a lakáspályázat, amely a költségvetésben úgy szerepel, mint eredeti előirányzat változatlansága, de a várható hitel ennél jóval kisebb lesz, mert az önerőt idén nem kell biztosítani. Nyugodt szívvel jelentette ki, hogy a nulla környékén fognak zárni. Az év elején betervezett 7-8%-os forráshiány ellenére a fegyelmezett, következetes gazdálkodás, a többletbevételek és a takarékos gazdálkodás végső egyenlege azt mutatja, hogy hitellel nem terhelt, várhatóan a 2004. évre kötelezettségeket át nem vivő évzárás elé néznek.

Megérkezett az ülésre: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Dr. Dömsödi József:
A rendeletmódosítás 1.§-ában fejlesztési célú hitelként 111.301 eFt szerepel. Az összeg mire lett fordítva és az önkormányzat miből kívánja visszafizetni?

Dongó László:
A 28.114 eFt-os működési hitel felvétele miért vált szükségessé, és hogyan képzelik a visszafizetését?

Kálmán János:
Ha nem jön létre a nulszaldós költségvetés, az áthúzódó hitelekkel számolnak-e a jövő évi költségvetésben?

Dr. Gyenes Ágota:
Az előterjesztés 7. oldalán szerepel a szociális kiadások előirányzata. Kérte a részletes magyarázatot, mert biztos szeretne lenni abban, hogy ez nem a rászorultaktól való pénzelvonást jelenti.

Szirbik Imre:
Négy nappal vannak a költségvetési zárás előtt. A város bankszámlája jelenleg is pozitív egyenleget mutat. A 2003. év utolsó napjaiban pénzforgalmilag sem fejlesztési, sem működési hitel felvételére nem kerül sor. A városnak nincs felvett hitele. A költségvetés bevételi és kiadási végszáma hozza ki azt, ha a kiadás magasabb, mint a tervezhető bevétel, akkor azt számszakilag hitelfelvétellel lehet egyensúlyba hozni. 2004-ben akkor kerül sor a hitelfelvételre, ha a még el nem bírált pályázatok eredményesek lesznek, mert akkor a saját erő biztosítása átcsúszik a jövő évre. A működést illetően a novemberi ülésen döntöttek úgy, hogy a költségvetési hiányt 5%-nál magasabbra nem lehet tervezni. A bevételek és kiadások olyan valós tervezését tűzték ki célul 2004-re, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe ami a költségvetés egyensúlyát felborítja. Természetesen jövőre nem hitel nélküli évben gondolkodnak. A hitelképességet arra szeretnék megtartani, ha jogérvényesen pozitív döntéssel lezárul a Petőfi Szálló pere, akkor a felújításához az önkormányzat 100 mFt-os államkötvényben lévő tartalékát hitellel egészítsék ki.

Krajsóczki Sándorné:
Megfigyelhető, hogy az előterjesztés 1. oldalán a "központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzat" többségében szociális területet érint. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési törvényben meghatározott %-ban egészíti ki a kormányzat a helyi szociális kiadásokhoz felhasználható forintokat. A 2003. évi költségvetési törvény tervezetében év közben változás következett be, amelynek függvényében saját erő szabadult fel, és ennek az átvezetését javasolják most. Véleménye szerint az előterjesztés garantálja, hogy 2003-ban a szociális ellátás színvonalában visszaesés nem tapasztalható.

Megérkezett az ülésre: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Szirbik Imre:
Szeptemberben arra kértek valamennyi költségvetési intézményt, hogy 3% tartalékon gazdálkodjanak, ezt december 2-án fel lehetett szabadítani. A bérmegtakarítással rendelkező intézmények december 7-én jutalmat fizethettek, illetve valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő a 2004. január 31-ig esedékes 13 havi fizetését is megkapta.

Halmai László:
A 8. oldalon a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között "egyéb szolgáltatások" címén 73.247 eFt szerepel, amellyel csökken a tervezett 360 mFt-os kiadás. Amennyiben 20%-kal lehetséges egy tervezett kiadási sort csökkenteni, akkor az megkérdőjelezi az alapköltségvetés komolyságát.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Véleménye szerint a költségvetés alul van tervezve. A 9. oldalon megállapítható az, hogy november hónapban közel 44 mFt helyi adó folyt be. Az előző évi tervezéskor is lehetett volna ekkora összeggel számolni. Megkérdőjelezhető az anyag megalapozottsága.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a költségvetési rendelet módosítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2003. (XII.31.) KT. rendelete

az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2003. (II.07.) KT. rendelet
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)4.) Az Innovációs Alap Kuratóriumának döntése (3/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Kálmán János:
A táblázatból kitűnik, hogy a felosztás között nagy az aránytalanság. A Klauzál Gábor Általános Iskola nyerte el az összes pályázati pénz 1/3-ad részét. A többi intézmény kevés vagy nem megfelelő pályázatot nyújtott be? Mi indokolta az elosztást?

Oltyán Lajos:
Minden évben lehetőség van arra, hogy az oktatási intézmények pedagógiai innovációs tevékenységekre pályázatot nyújtsanak be. Az idén a pályázó iskolák nem lépték túl a pályázható összeget, így minden olyan intézmény, amely pályázatot nyújtott be, megkapta az általa igényelt támogatást. A pályázati kiírásban nem volt feltétel, hogy hány pályázatot nyújthatnak be az intézmények.

Kiment a teremből: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Halmai László:
Kíváncsi azokra a pályázatokra, amelyek nem nyertek kedvező elbírálást. Véleménye szerint lehetetlen, hogy ugyanannyi pályázati összeget igényeltek, mint amennyi a rendelkezésre álló keret volt.

Oltyán Lajos:
"Kivétel erősíti a szabályt". A Képviselő-testület az összeget a költségvetés tárgyalásakor szavazta meg és az Innovációs Alap Kuratóriumának döntésére bízta. Hangsúlyozta, hogy az előterjesztés elfogadását a Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén senki sem kifogásolta.

Visszajött a terembe: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Szirbik Imre:
Nincs elutasított pályázat, és az intézményeknek az általuk megpályázott összeget ítélték oda.

Oltyán Lajos:
Igen, a pályázatot benyújtott intézmények a kért támogatást kapták.

Dr. Demeter Attila:
A Kuratórium valamely szervezetnek a vagyonkezelő szerve. Indítványozta, hogy a határozati javaslatot fogadják el és a vitát zárják le.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Értesülése szerint egy-egy intézmény csak egy pályázatot nyújthatott be. Javasolta, hogy a szünetben folytassanak tárgyalást és később térjenek vissza az előterjesztésre.

Oltyán Lajos:
A pályázati kiírást a Művelődési és Oktatási Bizottság jóváhagyta, amely nem tartalmazott arra utalást, hogy egy intézmény hány pályázatot nyújthat be. Felhívták az ifjúság neveléssel foglalkozó civil szervezetek figyelmét is a pályázási lehetőségre. Nem nyújtott be minden intézmény pályázatot.

Szűcs Lajos:
Felhívta az intézmények figyelmét, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a pályázási lehetőségeket. Segítséget nyújtott annak az intézményvezetőnek, aki kérdéssel fordult hozzá.

Halmai László:
Nem látták a pályázati kiírást. Kizárt, hogy a beérkezett pályázatok kért összege megfeleljen a pályázható összeggel. Felmerül a gyanú, hogy valaki információt szivárogtatott ki. Javasolta, hogy vizsgálják ki az ügyet. Ragaszkodik hozzá, hogy megtekinthessék a pályázati kiírás szövegét és javasolta, hogy döntés előtt vizsgálják meg az ügyet.

Oltyán Lajos:
Halmai László képviselő úr szavait becsületsértésnek is tekinthetné. A polgári oldal képviselői közül a Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén két fő is megszavazta a pályázati kiírás szövegét, illetve a Kuratórium tájékoztatása ellen sem emeltek kifogást. A képviselő úr a Művelődési és Oktatási Bizottságot, illetve az Innovációs Alap Kuratóriumát is hanyag kezeléssel vádolja, ezt illene bebizonyítania.

Szirbik Imre:
Felkértek egy szakmai bizottságot az alap kezelésére. A Bizottság a munkáját elvégezte, és több mindent mérlegeltek a döntés során. Úgy gondolta, ha valakinek kétsége támad, nézzen utána, de előre ne vádoljon senkit.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy vegyék le napirendről és nézzenek utána a pályázati kiírásnak. Furcsának tartotta, hogy az egyik intézmény 108 eFt-ot pályázott.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztés napirendről való levételét javasolja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Kuratórium döntését tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

203/2003. (XII.19.) KT
Tárgy: Az Innovációs Alap Kuratóriumának döntése

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az Innovációs Alap 2003. évi pályázatára hozott kuratóriumi döntést.

2.) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a melléklet szerinti innovációs támogatások következő költségvetési rendelet módosításán történő átvezetéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: a következő költségvetési rendelet módosítása

3.) A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a nem önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve a civil szervezetek részére a támogatási összegek kiutalásra kerüljenek.

Felelős: a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának vezetője
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája5.) A gazdálkodás 2004. évi átmeneti szabályai (4)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, az Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A Parlament december 15-én döntött az ország költségvetéséről. Ebben az évben költségvetési rendelet tervezetet összeállítani nem lehetett. A törvény szerint erre 2004. február 15-ig van lehetőség. Ahhoz, hogy az intézmények január 2-án is működni tudjanak a 2003. évi korrigált és a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés havi 1/12-ed része folyósítható. A fejlesztésre vonatkozóan új munka nem indítható addig, amíg a Képviselő-testület a végleges költségvetést meg nem alkotja.

Kálmán János:
Hogyan fogja érinteni az önkormányzatot a jövő évi fejlesztésekkel és beruházásokkal kapcsolatban az új áfa-törvény, amely 25% kötelezettséget ró az önkormányzatra?

Szirbik Imre:
Nehéz minden olyan teher, amely az önkormányzatra hárul. Próbálnak megoldást találni.
Kérte a képviselőket, aki a rendelet megalkotásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenébe elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2003. (XII.19.) KT rendelete

a 2004. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

(A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.6.) Tájékoztató a háziorvosi körzetek működésének tapasztalatairól (5)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.

Agócs Lászlóné:
Az érvényben lévő ÁNTSZ engedély szerint 2004. április 30-ig változatlanul működik az ügyeleti rendszer, de addig az önkormányzatnak meg kell kötni a 2003. évi XLIII. törvény és a 98/2003. (VII.15.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi ellátási szerződést, melynek előkészítése a Mentőszolgálattal már folyamatban van. 2003-tól hét gyógyszertár működik a városban. A Klauzál utcai orvosi rendelőben új rendelő kialakítására pályázati pénzt nyert az önkormányzat. A kivitelezői ajánlatok elbírálás alatt állnak. Nagytőke-Cserebökény-Magyartés területi orvosának, dr. Chomiak Waldemar szerződése 2003. december 31-ig szól. A helyettesítést 2004. január 1-jétől dr. Nagy Erzsébet vállalta el. A MEP és a szentesi ÁNTSZ állandó kapcsolatot tart. Az előterjesztésben szerepel, hogy több panasz is érkezett a háziorvosok működésével kapcsolatban. Kérte a lakosságot, hogy a panaszokat névvel és címmel ellátva, írásban juttassák el az önkormányzat vagy az ÁNTSZ felé, hogy a megfelelő segítséget meg tudják adni számukra. A 2003. évi XLIII. törvény a megyei önkormányzatok számára kötelezővé teszi az egészségügyi szakmai program megalkotását. Szentes szeretné elkészíteni az egészségmegőrző programot.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előterjesztés 3. oldalán szerepel, hogy a Klauzál utcai orvosi rendelő átalakítására kiírt pályázat eredménytelen volt. Azóta van-e újabb eredmény?

Dr. Gyenes Ágota:
Egy évvel ezelőtt, amikor létrehoztak kettő új háziorvosi körzetet, azon aggódtak, hogy megfelelő mennyiségű TAJ-kártyát ad-e le a lakosság. A 13. körzetben a legkisebb a betegforgalom. Kérdéses, hogy a távoli városrészekből elviszik-e a kertvárosi rendelőbe a kártyákat.

Törőcsik Zoltán:
A Vörösmarty utcai orvosi rendelő felújítása elmaradt. A lakás üresen áll, állaga romlik. Véleménye szerint saját erőből kellene a felújítást elvégezni.

Kiment a teremből: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Agócs Lászlóné:

A Klauzál utcai orvosi rendelő felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a kivitelezői ajánlatok elbírálás alatt állnak. A tárgyalásra a mai napon 13.30 órakor került sor, eredmény még nem született. A 13. sz. körzettel kapcsolatban nekik is aggodalmuk van. Dr. Pereczár Györgynek 1205 db, míg dr. Chomiak Waldemarnak 290 db kártyája van. Véleménye szerint január 1-jével változások várhatók a kártyaszámban.

Dr. Demeter Attila:
A bíráló bizottság ma folytatott tárgyalásokat a Klauzál utcai orvosi rendelő felújításával kapcsolatban. Eredmény nem született, a pályázatok közül kettő ajánlat volt megfelelő.

Visszajött a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Szűcs Lajos:
A Vörösmarty utcai lakást a kórházban dolgozó házaspár veszi igénybe addig, amíg Szentesen nem találnak lakást. Ez nem azt jelenti, hogy a felújításáról lemondtak volna.

Ollai Istvánné:
Mi lesz a VIII. számú orvosi körzettel? Ugye nem marad a körzet orvos nélkül?

Agócs Lászlóné:
A doktornő 2004. január 1-jével fog munkába állni. A beteg dönti el, hogy hova megy. Minden orvosnak van területi ellátási kötelezettsége. A számok a betegforgalmat jelentik.

Ollai Istvánné:
Az az orvos, aki 13 ezer beteget látott el, mi után kapja a pénzt?

Agócs Lászlóné:
A pénz területi ellátási kötelezettség, betegforgalom, kártyaszám és külterület után jár.

Dongó László:
Megjelent a sajtóban, hogy a szentesi kórház traumatológiai osztálya visszaminősítésre kerülhet. Kérte a polgármester urat, intézkedjen, hogy ez ne történjen meg.

Móra József:
Az előterjesztést nem találja megfelelőnek. Javasolta, hogy a határozati javaslatban fejezzék ki nagyrabecsülését azoknak, akik a város lakosságának egészségügyi állapotáról gondoskodnak, és kérjük, hogy a későbbiek folyamán is a legnagyobb gondossággal lássák el feladatukat.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem az állapotról kell gondoskodni, hanem a betegekről.

Dr. Sipos Ferenc:
Kérte azokat, akik a tárgyalásokat folytatják, hogy nagy körültekintéssel, a törvényi előírásoknak eleget téve próbáljanak olyan szerződést kötni és olyan ellátást biztosítani, ami a lehető legjobb. Javasolta, ha konkrét bejelentés érkezik a háziorvosok működésével kapcsolatban, azt vizsgálják ki.

Hornyik László:
Emlékezete szerint egy képviselő-testületi határozatban kikötötték, hogy a Vörösmarty utcai szolgálati lakást csak rendelőként fogják hasznosítani.

Szirbik Imre:
A 2003. évi céljellegű decentralizált alapok forrásának kimerülése miatt nem nyert a pályázat. Az orvos házaspár csak ideiglenesen, addig fog ott lakni, amíg nem találnak magunknak Szentesen lakást.

Halmai László:
Szomorúan vette tudomásul, hogy Szentes külterületén orvoshiány alakult ki. Becsüljék meg az egészségügyben tevékenykedő orvosokat, ahhoz, hogy Szentes egészségügyi ellátása ne szenvedjen csorbát. Az orvoshiány várhatóan tovább fog nőni.

Törőcsik Zoltán:
A hékédi lakókörzet 50 éve ugyanazt a szolgáltatást veszi igénybe. Egyetértett azzal, hogy az orvos házaspár ideiglenesen használhatja a lakást. Szeretnék elérni, hogy a Vörösmarty utcai szolgálati lakás átalakítása minél hamarabb megtörténjen.

Móra József:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület fejezze ki elismerését és nagyrabecsülését Szentes lakosságának egészsége felett őrködő háziorvosoknak, munkájukhoz további sikereket kívánva.

Szirbik Imre:
Az egészségügy folytonos mozgásban van. Május 1-je után a törvény az orvosok foglalkoztatási munkavégzési idejét limitálja, ezért jóval több orvosra lesz szükség, hogy meg tudják oldani az ügyeleti rendszert is. A mentősökkel kialakított ügyeleti rendszer már országosan elterjedt technikává vált. A szentesi traumatológiai osztálya országosan elismert hírű. A teljes kórházi struktúrát illetően szakmai akkreditációs folyamat van napirenden, Ez azt jelenti, hogy valamennyi kórházi osztály akkreditációs listát kell, hogy kapjon, amelyet a szakmai kollégium hagy jóvá. Ez arról szól, hogy milyen beavatkozást végezhet az adott osztály és milyet nem. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a nagytőkei körzethez kapcsolódó két külterület háziorvosi ellátásával kapcsolatosan felmerülő probléma megoldásában a város 2004. januárjától havi 10 eFt üzemanyagköltséggel járul hozzá.
Kérte a képviselőket, aki a Móra József képviselő úr által elmondott határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

204/2003. (XII.19.) KT
Tárgy: Tájékoztató a háziorvosi körzetek működésének tapasztalatairól

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elismerését és nagyrabecsülését fejezi ki a Szentes lakosságának egészsége felett őrködő háziorvosoknak. Munkájukhoz további sikereket kíván.

A határozatról értesítést kap:
1./ Gyermek- és felnőtt háziorvosok - Szentes
2./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya7.) Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása (6)

Szirbik Imre:
A rendelet módosításával kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
2004. január 1-jétől lép érvénybe a környezetterhelési díj. A díjak 10-15-20%-kal emelkednek.

Szirbik Imre:
A változatok közötti eltérés abban van, hogy a környezetterhelési díjból adódó többlet általánosan a víz- és csatornahasználókat, vagy csak a csatornahasználókat, illetve kismértékben a vízhasználókat és nagymértékben a csatornahasználókat terhelje. Köszönetet mondott a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. valamennyi munkatársának, akik mindent megtesznek azért, hogy a szentesi lakosok és közületek vállára a lehető legkisebb teher kerüljön.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Dongó László:
A vízdíj emelésének hány %-ával járul hozzá a város a csatornázás beruházási költségéhez?

Kálmán János:
A víz- és csatornadíj emelés mértékében mennyit tesznek ki a megnövekedett energiaárak, hány %-os inflációs rátával számoltak?

Dr. Gyenes Ágota:
Mitől függ, hogy menni ökoadóval kell számolni a vízdíj képzésénél? Tudjuk-e valamivel csökkenteni az ökoadót?

Szirbik Imre:
Az előterjesztésben szerepel a 2003. évi várható és a 2004. évi tervezett összevetés. Az emelés 2%-ot tartalmaz a csatornázás beruházási költségeként. Amikor a Képviselő-testület 2002 nyarán megállapította a társulati hozzájárulások mértékét, akkor 3600-4000 ingatlantulajdonossal számoltak, akik ebben a rendszerben előtakarékosság formájában részt vesznek. Jelenleg 5033 szerződés van, és ennek a differenciának a részleges lefedését szolgálja a 2%.

Ferwagner Péter:
A villamosenergiánál 6-7% növekményt vettek figyelembe. A vízdíj megállapításához központi irányelveket kapnak. Az elmúlt évben egy képviselő-testületi döntés alapján a szentesi szennyvíztelepet a város tulajdonába vette, így a Kft. az önkormányzatnak bérleti díjat fizet, amely összeg a csatornafejlesztésből folyik be. 7 hónap bérleti díjat fizetnek, a tervezetben ennek a növekményével számoltak. Az alapítványi támogatás szintén a csatornahálózat fejlesztését jelenti. Az ökoadóval kapcsolatban elmondta, hogy a környezetterhelési feladatok közül a vízterhelés jelenti a Kft.-nek a terhet, amelynek végső összege 50 mFt-os nagyságrendű. 2004-ben ennek a 30%-a kerül bevezetésre, becslés szerint 15-20 mFt-ba kerül. A szentesi szennyvíztelep a megtisztított vizet a Tiszába bocsátja. Mivel nem desztillált vízről van szó, így az valamilyen szinten szennyez, a környezetet ilyen módon igénybe vesszük. A számítás koncentrációs és köbméter arányos. A különböző szennyező paramétereken meg van adva, hogy 1 kg vagy 1 t függvényében az éves mennyiségnek, koncentrációnak milyen szorzószáma kell, hogy kimunkálásra kerüljön.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Véleménye szerint nem a Képviselő-testületnek kell megbízni a Kft. könyvvizsgálóját.

Dr. Demeter Attila:
Az alapítónak kell a könyvvizsgálót megbízni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet tervezet A.) változatát javasolja elfogadásra, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2003. (XII.31.) KT rendelete

az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
14/1994. (IV.27.) KT rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.)

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

205/2003. (XII.19.) KT
Tárgy: A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. könyvvizsgálójának megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. könyvvizsgáló személyére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonosa, Fábiánné Demeter Éva egyéni vállalkozó könyvvizsgálót bízza meg a Kft. könyvvizsgálatával, az Ökonómia Kft.-vel kötött eredeti szerződés lejártáig, 2004. május 31-ig, változatlan feltételek mellett.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. - Szentes, Csongrádi út 3.
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája8.) Magyartés-Zalota természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról szóló rendelet módosítása (7)

Szirbik Imre:
A rendelet módosításával kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye. Az időközben megtörtént telekkönyvi módosítások kerülnek a rendeletben átvezetésre.

Zsohár Zsuzsanna:
A rendelet tervezet 1. sz. melléklet 2. oszlopában az "alrend jele" kifejezés helyett a "alrészlet jele" kifejezés kerüljön. Törlésre kerülnek az "alrend jele" oszlopában a nagybetűk, mert a hiteles tulajdoni lapokon már nem szerepelnek.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2003. (XII.31.) KT. rendelete

a Magyartés-Zalota természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról szóló
19/1996. (VI.21.) KT. rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.)9.) A Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása (8)

Szirbik Imre:
A rendelet módosításával kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Karikó Tóth Tibor:
Az előterjesztő jogszabályra hivatkozik. A 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet szerint a nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb területen pedig heti egy alkalommal kellene elszállítani a szemetet. Ez úgy értelmezhető, hogy a rendelet előírja, hogy a lakosságnak mikor kell szemetet termelni? Milyen bírsággal kellene sújtani azt, aki nem termel szemetet?

Dr. Gyenes Ágota:
Az EüM rendelet mit ért a kis- és nagyvárosias területen? Mi hova tartozunk?

Dongó László:
Szentesen honnan szállítják el heti két alkalommal a szemetet?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előterjesztő miben látja az alkotmányellenességet? Milyen egyéb alternatívákban gondolkoztak, hogy a 70 év körüli idős embereknek kedvezményt biztosítsanak?

Törőcsik Zoltán:
Készült-e felmérés arra vonatkozóan, hány fő idős ember él Szentesen társasházban?

Sipos Antal, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagja:
Megbüntetik azokat, ahonnan nem hordják el a szemetet?

Kiss Ferenc:
Az említett EüM rendelet előírja, hogy a szolgáltatónak milyen gyakran kell a szemetet elszállítania. Az EüM rendelet hivatkozik az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletre, amely szerint kell minősíteni egyes lakóterületeket kis- és nagyvárosiasnak, falusiasnak és egyéb jellegűnek. A város központi része nagyvárosias, a központi részhez csatlakozó területek kisvárosias jellegűek, illetve az egyéb területek falusias és kertvárosi besorolásúak.
A heti kétszeri szemétszállítás bizonyos társasházaknál fordul elő. Szeretnék bevezetni a heti kétszeri szemétszállítást azokon a helyeken, ahol ezt a rendelet előírja, azonban ennek jelentős anyagi követelményei vannak. Ehhez a hulladékgyűjtő konténerek egy részét le kellene cserélni, illetve át kellene szervezni a szemétszállítási ütemet. Az Alkotmánybíróság több határozata alapján nem lehet indokolatlanul különbséget tenni, hogy az ügyfél milyen lakásban él. Az AB több olyan önkormányzati rendeletet semmisített meg, amelyben diszkriminálták, hogy az ügyfél mekkora lakásban él. A rendelet jelenleg is tartalmazza, hogy a 70 év feletti egyedülállóknak nem kell fizetni a szemétszállításért, a 70 év feletti ketten élők számára 20% kedvezményt biztosítanak. Eddig nem készült olyan felmérés, amely kimutatná, hány 70 év feletti idős él társasházban. Sipos Antal kérdésére elmondta, hogy mindenhonnan elszállítják a szemetet, ahol igény mutatkozik rá.

Dr. Sztantics Csaba:
Karikó Tóth Tibor képviselőnek elmondta, hogy az alapjogszabályból kell kiindulni. A szemétszállítás kötelező közszolgáltatás. A kötelező közszolgáltatásról és a hulladékkezelésről szóló törvények kimondják, hogy az önkormányzatok számára a szemétgyűjtés kötelező közszolgáltatási tevékenység. Emellett a törvény leszögezi azt is, hogy igénybevétele kötelező. Az előterjesztő rendeletre való hivatkozása megalapozott.

Dongó László:
Felhívta a Városellátó Intézmény figyelmét, hogy a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola Rákóczi utcai tanműhelyében nem megfelelő a szeméttároló konténer. Kérte, hogy vonják ki a forgalomból és felújított konténer kerüljön kiszállításra.

Móra József:
A Városrendezési-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolja azzal, hogy érvényt kell szerezni a szemétszállítási díjhátralékok adók módjára történő behajtásának. Bevezették a kötelező szemétszállítást, de vannak olyan ingatlantulajdonosok, akik nem rendelkeznek edényzettel és nem fizetnek.

Móra József:
Azok, akik tisztességgel fizetik a díjat, a nemfizetők helyett is fizetnek. Véleménye szerint a Képviselő-testületnek kellene egy határozatot hozni, miszerint kötelezze a lakosokat a szemétszállítási díj megfizetésére. Az uniós csatlakozás kapcsán több környezetvédelmi jogszabály felülvizsgálatra kerül. A szentesi szemétlerakó fennmaradása jelenleg ideiglenes, megfelelő társulást kell létrehozni ahhoz, hogy uniós szemétlerakót tudjanak működtetni. A városnak a költségvetéséből kell előteremteni a pénzt a nemfizetők helyett.

Ollai Istvánné:
Mennyi a kintlévőség azok között, akik érvényes szerződéssel rendelkeznek?

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén is felmerült a kérdés, hogy az előterjesztő miért tartja alkotmánysértőnek a "zsákos" módszert. Kevesellte azt a magyarázatot, miszerint az Alkotmánybíróság több önkormányzati rendeletet semmisített meg. Az AB konkrét kérdésekben dönt. Az Alkotmány általános rendelkezéseinek 1. és 12. fejezetében foglalkozik azzal, hogy az állampolgároknak joga van az egészséghez és az egészséges környezethez. Ha valaki kevesebb szemetet termel és kevesebbet szennyezi a környezetet, akkor használná a "zsákos" rendszert. Véleménye szerint a rendelet nem ütközik jogszabályba és nem alkotmánysértő.

Karikó Tóth Tibor:
Úgy gondolta, hogy a Városellátó Intézménynek nem Alkotmánybíróságot kellene játszania, hanem végrehajtani a jogszabályt. Biztos abban, hogy nem a 70 év feletti idősekből kerülnek ki azok, akik nem fizetik be a szemétszállítási díjat. Az intézmény próbálja szigorúbban szankcionálni azokat, akik nem fizetnek és támogassa az időseket.

Kálmán János:
Javasolta, hogy ne tegyenek különbséget nyugdíjasok között és minden egyedülálló nyugdíjas emberre vonatkozzon a szemétszállítási díj mentesség.

Törőcsik Zoltán:
A Városellátó Intézmény a Képviselő-testület rendeletének a végrehajtója. Pénz kérdése, hogy az időseknek mekkora kedvezményt ad az önkormányzat. Javasolta, hogy azok fizessenek, akik termelnek szemetet. A zsákos módszert nem tudja támogatni.

Dr. Sztantics Csaba:
Javasolta, hogy Kálmán János képviselő úr javaslatáról ne döntsenek. Felhívta a figyelmet, hogy a Képviselő-testület sorozatosan nem tartja be a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait. A 17.§ (6) bekezdésében szerepel, hogy az előterjesztés módosítására vonatkozó javaslatot az ülés előtt 2 nappal kell benyújtani.
A jogszabály azt írja elő, hogy ilyenfajta módon a szilárd hulladékot nem lehetne gyűjteni. A Képviselő-testület már régen meghozta azt a döntést, amely a rendeletében is szerepel, hogy a 70 év feletti egyedülállóknak nem kell fizetni. Tehát az önkormányzat szociálisan nem érzéketlen az idősek felé, illetve lehetőség van a rászorulók szociális segély formájában való segítésére.

Dr. Sipos Ferenc:
Ügyrendi indítványként javasolta, hogy a rendeletmódosítást vegyék le napirendről.

Szirbik Imre:
Egyetértett az indítvánnyal. Javasolta, hogy függesszék fel a rendelet 10.§.-ának végrehajtását, hisz a legközelebbi ülés 2004. január végén van, de a rendelet 2004. január 1-jétől hatályos. Kérte a képviselőket, aki a Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló rendeletet visszaadja az előterjesztőnek átdolgozásra azzal, hogy a rendelet 10.§ végrehajtását a végleges döntésig felfüggeszti, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett (5 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

206/2003. (XII.19.) KT
Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló 2/1996. (I.26.) KT. rendelet 10.§-ának végrehajtását a végleges döntésig felfüggeszti és kéri az előterjesztőt az abban foglaltak felülvizsgálatára.

Határidő: 2004. januári képviselő-testületi ülés
Felelős: Városellátó Intézmény

A határozatról értesítést kap:
1./ Városellátó Intézmény - Szentes, Kossuth tér 6.10.) Testvérvárosi kapcsolat felvétele (9)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Szentesnek jelenleg 7 testvérvárosi kapcsolata van, azonban a klasszikus kelet-európai kapcsolat hiányzik. Mindenki büszke arra, hogy a lengyel-magyar barátság évszázados, Európában különleges viszony. Európában minden szomszédos ország háborúzott egymással, de Lengyelország és Magyarország sohasem. A két ország mindig számíthatott egymásra. Skierniewice Varsó és Lódz között elhelyezkedő 54 ezer lakosú, mezőgazdasági város, sok paraméterben hasonlít Szentesre. Lengyelországban kevés hévízzel rendelkező város van, de Közép-Lengyelország egyetlen hévíz bázisa Skierniewice városában található. A város vezetői tavasszal, az uniós népszavazáskor jártak Szentesen. A város részéről szeptemberben Törőcsik Zoltán képviselő úrral, a Jegyző úrral, illetve Chomiak Waldemar doktor úrral utaztak ki Lengyelországba. Jelezte, hogy Skierniewice városában már meghozták a döntést.

Dr. Dömsödi József:
A szándéknyilatkozat stilisztikai és magyar nyelvű lektorálása meg fog történni?

Szirbik Imre:
A mellékelt nyilatkozat egy nyers fordítás, de a tartalma megegyezik.

Ollai Istvánné:
Javasolta, hogy látogassák meg a testvérvárosokat. Törőcsik Zoltán képviselő úrnak volt egy olyan kijelentése, hogy kérni fogja a város vezetését, miszerint a képviselőknek szervezzék meg a testvérvárosokba való kirándulást.

Oltyán Lajos:
Az előző testvérvárosi kapcsolatok felvételekor a nyilatkozatokból hiányzott az iskolák közötti kapcsolat, illetve a diákcsere program, ezért örömmel vette, hogy ebben a nyilatkozatban már szerepel az iskolák közötti kapcsolat. Bízik abban, hogy az iskolák kihasználják a lehetőségeket.

Dr. Gyenes Ágota:
Javasolta, hogy a Skierniewice városi Képviselő-testület kapjon Szentes városról prospektust, hogy ne nekik se néhány mondat alapján kelljen dönteniük egy testvérvárosi kapcsolat felvételéről.

Szirbik Imre:
Aki szükségesnek tartja, a www.skierniewice.pl honlapon bővebb információt szerezhet a városról.

Karikó Tóth Tibor:
Az előterjesztésben szerepel, hogy a város kulturális fesztiválján ázsiai országok is képviseltetik magukat. Milyen ázsiai országokról van szó? Szerencsésebb lett volna bővebb információt kapni a városról.

Törőcsik Zoltán:
Szeptemberben volt szerencséjük ezen a fesztiválon részt venniük, amelyről videofelvételek is készültek. A fesztiválon megközelítően 10 ezer ember vett részt. Ismeretlenként barátsággal fogadtak bennünket. Skierniewice sportcsarnokát is megtekinthették.

Halmai László:
Kérte azokat a képviselőket, akik testvérvárosi látogatáson vesznek részt, adjanak a többi képviselőnek írásbeli tájékoztatást. Javasolta, hogy a lengyel nyelvű szándéknyilatkozatot fogadják el.

Móra József:
A Képviselő-testület például azt sem tudja, hogy Sankt-Augustinban a pünkösdi tornán hány szentesi csapat vesz részt. Ezekről sem készül írásbeli tájékoztató, sőt arról sem, hogy Sankt-Augustinból az őszi labdarúgó tornára hány csapat érkezik.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Elvárható lenne, hogy igényesen, magyar nyelven legyen a szándéknyilatkozat megfogalmazva.

Szirik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a testvérvárosi kapcsolat felvételét támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

 

207/2003. (XII.19.) KT
Tárgy: Testvérvárosi kapcsolat felvétele - Skierniewice

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a lengyelországi Skierniewice várossal való partnerkapcsolat kiépítését és felhatalmazza Szentes város polgármesterét a szándéknyilatkozat, valamint az arra épülő együttműködési megállapodás aláírására.

A határozatról értesítést kap:
1./ Skierniewice város polgármestere
2./ Szentes város polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi referense11.) Szentes város bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója (10)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, az Ifjúsági és Sport, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Pap Imre:
A városban egyre több bűncselekmény történik. Az előterjesztésben lévő táblázatból az tűnik ki, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma szaporodott. "A rendőrségen kívüli szervezetek jelentősége a lakosság biztonságérzetének fokozása érdekében" című rész 1.) pontjánál a következő módosítást kéri: ".jelenlétet a közterületen, a külterületeken." Az előterjesztő szerint a közrend fenntartásában együttműködő szervezetek részére anyagi támogatásra is szükségük lenne. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a 2004. évi költségvetésben hagyjon jóvá 1 mFt-ot a koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtására. A pénzösszeg felhasználására a Védelmi Operatív Ellenőrző Bizottság tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek. Tudomása szerint Nagytőkén van körzeti megbízott, akinek a környék bejárására szüksége van üzemanyagra. Ahhoz, hogy a magyartési, cserebökényi, kajáni külterületen is jelen tudjon lenni valamekkora összeggel az 1 mFt-ból hozzá kellene járulni az üzemanyagköltségéhez.

Szűcs Lajos:
Pap Imre képviselő úr 5. oldalon tett kiegészítését előterjesztőként elfogadja.

Oltyán Lajos:
A rongálásokkal kapcsolatban szeptemberben született egy intézkedési terv, amely a nyáron történt események miatt került a Képviselő-testület elé. November végén tartottak egy olyan fórumot, ahol különböző témák szakértői vettek részt és egyes kérdésben fontos javaslatok születtek. A Védelmi Operatív Ellenőrző Bizottsághoz olyan feladatokat rendeltek, amelyeket kötelező megcsinálni. Nem tartja szükségesnek ehhez egy külön bizottság létrehozását. Javasolta, hogy a Képviselő-testület tartsa fenn a jogát, hogy adott esetben egy eseti bizottság létrehozásával vizsgáljanak meg bizonyos kérdéseket. Szeretné, ha a koncepcióban kihangsúlyoznák a kortárs segítők lehetőségeinek kihasználását. Találják meg a lehetőséget, hogy bevonásra kerüljön a város fiatalsága. A koncepció széles kört ölel fel. A koncepció gondolatával egyetért, de a VOEB létrehozását nem tartja szükségesnek.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Egyetértett azzal, hogy a Védelmi Operatív Ellenőrző Bizottság létrehozása szükségtelen, nem lesz jobb a helyzet. Véleménye szerint a koncepció 1-6. oldalig kellene elfogadni, a mellékletek nem fontosak.

Dr. Dömsödi József:
Meglepve olvasta, hogy a Védelmi Operatív Ellenőrző Bizottságba tagként szerepel. Mivel felkérést nem kapott, így nem vállalja a feladatot a Bizottságban.

Kálmán János:
Csatlakozott az előtte szólóhoz. Mivel vele sem történt egyeztetést, így nem kíván részt venni a Bizottság munkájában.

Szűcs Lajos:
Javasolta, hogy a 2. sz. melléklet címe "Feladatok" legyen. A 2. sz. melléklet 1.) pontját a következőképpen módosította: "Az önkormányzati testületnek fel kell állítani egy közbiztonságért és a közrend fenntartásáért, valamint az ifjúságvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős 9 tagú eseti Védelmi Operatív Ellenőrző Bizottságot (továbbiakban VOEB), melynek feladata esetenként megvizsgálni adott problémákat."
Véleménye szerint a további mellékletek is fontos részét képezik a koncepciónak. Elnézést kért az érintettektől a személyes felkérés hiánya miatt.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a koncepció 1-6. oldalát elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a koncepció 1. számú mellékletét elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a koncepció 2. számú mellékletét Szűcs Lajos alpolgármester javaslatával, illetve a nevek mellőzésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a koncepció 3. számú mellékletét elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 11 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki a koncepció 4. számú mellékletét elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a koncepció 5. számú mellékletét elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület az eseti bizottság számára az anyagi pénzeszközt tervezési előirányzatként 1 mFt-ban határozza meg. Az alap nagyságáról a végleges döntést a költségvetési rendelet megalkotásakor hozzák meg. Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.

208/2003. (XII.19.) KT
Tárgy: Szentes város bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület az eseti Védelmi Operatív Ellenőrző Bizottság részére anyagi pénzeszközt biztosít, amelyet tervezési előirányzatként 1 mFt-ban határoz meg. Az alap nagyságáról a végleges döntést a 2004. évi költségvetési rendelet megalkotásakor hozzák meg.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Rendőrkapitányság - Szentes
3./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - Szentes
4./ Polgárőrség - Szentes
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

Nagy Mihály - Dongó László
jegyzőkönyv-hitelesítő