10./ Szentes, Kossuth tér 1. sz. alattiingatlan (volt Megyeháza) címzett pályázathoz hozzájárulás

Szarvas Pál:

Szarvas Pál:

A pályázathoz 10% saját erőt kell biztosítani.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

39/2002.(III.22.)KT
Tárgy: Szentes, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlan (volt Megyeháza) címzett pályázatához hozzájárulás

H A T Á R O Z A T

Szentes, Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a volt Megyeháza állagmegóvási munkáira irányuló címzett támogatás pályázatának lehetőségét és az alábbiak szerint dönt:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának2003. évi címzett támogatások pályázatára a Szentes, Kossuth tér 1. sz. alatti (volt Megyeháza) ingatlan vonatkozásában benyújtásra kerüljön.

2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2003., a 2004. és a 2005. évi költségvetésében a pályázati összeg 10%-át saját erőként biztosítja.
A 3 év alatt az önkormányzati saját erő összege maximum 65 millió Ft lehet, melynek ütemezése az elkészült dokumentációk költségvetése után lehetséges.

Határidő: 2002. április 25.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei Önkormányzat Szeged, Rákóczi tér
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja
4./ Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya

Visszaérkezett az ülésre: Horváth István képviselő
Kiment az ülésről: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő