4.) Polgármester jutalmazása

Szarvas Pál:

Az önálló indítvánnyal kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság javaslata.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:

Véleménye szerint minden költségvetés tárgyalásakor pánikhangulat keltése történik, miszerint veszteséges lesz az önkormányzat költségvetése. Ennek ellenére az elmúlt 3 év során mindig sikerült mínusz nélkül zárni az évet. Úgy gondolta, hogy ezért jutalmat senkinek sem kell adni.

Dr. Demeter Attila:

Úgy érezte, hogy 2001. évben a város fejlődése azáltal is megvalósult, hogy Szirbik Imre polgármester a várost irányította, vezette. Miért ne jutalmazzunk?

A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta azokat a szempontokat, amelyek alapján ezt a javaslatot a Képviselő-testület elé terjesztette. Ne kérdőjelezzék meg azt, hogy valaki megérdemli-e a jutalmat. Kérte a képviselőket, hogy méltányolják a polgármester Szentes érdekében végzett munkáját.

Szarvas Pál:

Szarvas Pál:

Kérte a képviselőket, aki az indítványt támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

188/2001. (XII.21.) KT
Tárgy: Szentes város Polgármesterének 2001.évi munkájának értékelése

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a polgármester Szentes város működőképességének fenntartásában és folyamatos fejlődése érdekében kiemelkedő munkát végzett, ezért 2002. évben Szirbik Imre polgármestert 3.800 eFt jutalomban részesíti, amelynek kifizetése két részletben történik. Az első részlet, 1.900 eFt kifizetése a 2002. január havi illetménnyel, a második részlet, 1.900 eFt kifizetése a 2002. június havi illetménnyel történik.

A határozatról értesítést kap:
1./ Pénzügyi Bizottság Elnöke – Helyben
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja


Szarvas Pál
alpolgármester


Visszajött a terembe: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő