12./ Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról való lemondás /11/

Szirbik Imre:

Dr. Imre Ernő:

Felolvasta az előterjesztés mellékletét képező levelet. A Kuratórium 2001. szeptember 28-i ülésén a kuratórium elnökének Móra Józsefet választották meg. Kérte a kuratóriumi döntés és a lemondás elfogadását.

Szirbik Imre:

Hiányozni fog dr. Imre Ernő fiatalos lendülete és bölcsessége. Megköszönte eddigi tevékenységét és bízik abban, hogy továbbra is segítséget fog nyújtani. A kuratórium tagjának Labádi Lajost, a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltárnak vezetőjét javasolja, aki a felkérést elfogadta.

Halmai László:

Jó egészséget kívánt dr. Imre Ernőnek.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat azon részével, melyben megköszönik dr. Imre Ernő munkáját, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.


Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Labádi Lajos kuratóriumi tagságával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az alapító okirat módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta (6 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

144/2001.(X:26.)KT
Tárgy: Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról való lemondás

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Imre Ernő nyugalmazott református lelkésznek a Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról való lemondását. Egyben megköszöni a közel 10 éven át folytatott lelkiismeretes munkáját a közalapítvány kuratóriumának élén.

A Képviselő-testület felkéri Labádi Lajost, a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltárának vezetőjét a Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumában való közreműködésre.

A Képviselő-testület a személyi változások következtében módosítja a Szentes Városért Közalapítvány alapító okiratát. Az alapító okirat (X. fejezetének harmadik „A kuratórium első tagjai" bekezdése az alábbiak szerint változik:
„A Kuratórium tagjai:
Bucsány György Szentes, Kisér u. 6.
Gidófalvy György Szentes, Ifjúsági stny. 10.
Labádi Lajos Szentes, Bocskai u. 6.
Móra József Szentes, Móricz Zs. u. 3/3.
Tabajdi György Szentes, Kossuth tér 5."

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítása ügyében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Dr. Imre Ernő Szentes, Darhos u. 5.
2.) Labádi Lajos Szentes, Bocskai u. 6.
3.) Szentes Város Polgármestere
4.) Csongrád Megyei Bíróság