18.) Termál Üdülőházak felújítása pályázat (17)

Szirbik Imre:

Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Orbán István:

Nem támogatja az üdülőházak felújítását. Jobban szeretné, ha korszerűbb dologra fordítódna ez a pénz.

Dr. Demeter Attila:

Szirbik Imre:

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

122/2001. (IX.07.) KT
Tárgy: Termál Üdülőházak felújítására pályázat benyújtása

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város turisztikailag legfrekventáltabb területén lévő, a turistáknak hosszabb tartózkodási lehetősége nyújtó, a helyi és állami bevételeket gyarapító üdülőházak fejlesztését támogatja, ennek érdekében önerőt és állami támogatást kíván fordítani a szentesi termál uszoda központi helyén elhelyezkedő kő- és faházak modernizálására, ezen belül felújítási munkálatokra és a későbbiekben új faházak építésére.

I. A fejlesztés
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Gazdasági Minisztériumhoz (SZT-TU-DAL-3 jelű dél-alföldi kiemelt turisztikai termékek támogatása pályázatot) és lehetőség szerint egyéb kiírókhoz a tervezett üdülőházak-fejlesztés minél nagyobb állami és egyéb támogatása érdekében.

II. Nyilatkozat a fejlesztés ÁRT-ben és RRT-ben elfoglalt helyéről
Az Önkormányzat a tulajdonában álló, természeti és környezeti szempontból védett Széchenyi Liget szomszédságában, a strandfürdő területén végrehajtandó felújításokkal kapcsolatban kijelenti:
Az Önkormányzat az elfogadott termál üdülőházak fejlesztéséről akként nyilatkozik az illetékes szervek felé, hogy a szentesi strandfürdő területén az Általános Rendezési Tervével és a Részletes Rendezési Tervével összhangban, a meglévő települési környezethez illeszkedően hajtja végre 10 db üdülőház felújítását, majd működteti azokat. A fejlesztés megfelel a hatályos rendezési tervbe foglalt előírásoknak és meghatározásoknak.III. Saját forrás
A Képviselő-testület vállalja, hogy 10 db üdülőház hozzávetőlegesen 10 millió forintos bekerülési költségének 50%-át, azaz 5 millió Ft-ot önerőként 2001. évi költségvetésében vagyonhasznosítási többletbevételből (gázközmű-vagyon) biztosít.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja az üdülőházak modernizálását, azzal, hogy ahhoz – az elnyert összeg ismeretében – módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a Gazdasági Minisztériumhoz.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati díjat határidőben befizeti.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1.) Gazdasági Minisztérium – Budapest
2.) Szentes Város Polgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4.) Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya