8./ Kérdőíves vélemény-nyilvánítás eredménye a Villogó utcai piac kapcsán /7/

Szirbik Imre:
A visszaérkezett kérdőívek 2/3 része a maradás mellett, 1/3 része az áthelyezés mellett foglalt állást. Kérte, a Képviselő-testület a lakosság véleményét elfogadva mondja, ki, hogy a Villogó utcai piacot továbbra is jelenlegi helyén üzemelteti.

Szűcs Lajos:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogyan lehetne a piacot kulturáltabbá és színvonalasabbá tenni.

Móra József:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok bizottság az előterjesztés tudomásulvételét és a korábbi határozatok visszavonását javasolta. A következő bizottsági ülésre meghívják a Villogó utcai piac proMinens képviselőit, hogy a Városellátó Intézménnyel együttműködve vizsgálják meg a beruházások és fejlesztések lehetőségeit.

Halmai László:

Felhívhatják a Nagybani Zöldségpiac tulajdonosának figyelmét, hogy a Széchenyi terv támogatja a logisztikai szolgáltató központok kialakítását.

Szabó Péter:

Meglepte a szavazatok aránya. A véleményekben nem nyilvánult meg a korábban észlelt lakossági felháborodás. A kereskedők saját érdekeiket figyelembe véve próbálták a lakosságot befolyásolni.

Ollai Istvánné:

A lakosság fel volt háborodva a piac áthelyezésével kapcsolatban. A városban hallotta, hogy "a Képviselő-testület úgy is úgy dönt, ahogy akar". A kereskedők felajánlották segítségüket a piac felújításához. Kifogásolta, hogy nem mindenki kapott kérdőívet.

Szűcs Lajos:

"Nem első kézből szavaztak, ezért nem mondhatták volna, hogy azt csinál a Képviselő-testület, amit akar." A Képviselő-testület a lakosság véleményének figyelembevételével dönt a piac áthelyezéséről.

Szabó Péter:

A demagógia a demokrácia lejáratását jelenti. A lakosságban tudatosítani kellene, hogy a képviselők az ő érdekeiket képviselik.

Udvarhelyi Gyula

Kérte, hogy a Polgármester és a Városellátó Intézmény vezetője tegyen javaslatot - a költségvetési tartalék terhére - a piac korszerűsítésére, térburkolására, megvilágítására, parkolási lehetőségek kialakítására.

Baranyi Imre:

A lakosság véleményét a legkedvezőbb pénzügyi lehetőséggel tudták kikérni. A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felvállalta, hogy figyelemmel kíséri a piac fejlesztését, a parkolási gondok megvalósítását.

Dr. Dóczi Margit:

Örült, hogy kikérték a lakosság véleményét. A jövőben is indítványozni fogja a lakosság véleménynyilvánítását. Az FM Hivatal tájékoztatást kér a falugazdászok munkájáról. A képviselők érdeklődjenek választókerületükben, hogy a polgárok hogyan vélekednek a falugazdászok munkájáról. A falugazdász segítséget tud nyújtani a támogatások kérdésében.

Halmai László:

Nem elégedett a közvélemény-kutatás eredményével, mert a véleménynyilvánítás nem tükrözi az arányokat. Nem ért egyet dr. Dóczi Margit képviselővel, hogy több kérdésben közvélemény-kutatás figyelembevételével döntsenek. A képviselők a polgárokat képviselik.

Oltyán Lajos:

Figyelembe kell venni az 5499 szavazópolgárt véleményét. Sok ember nem foglalkozott a piaccal kapcsolatos kérdéssel.

Pap Imre:

Halmai László és néhány képviselő a novemberi ülésen jegyzőkönyvbe kérte felvenni, hogy ügydöntő népszavazást írjanak ki a kérdésben, mely 1,5-1,6 millió Ft-jába került volna az önkormányzatnak. Tiszteletben kell tartani a választópolgárok döntését.

Dr. Dóczi Margit:

A véleménynyilvánítás tisztességes eredményt tükröz.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki egyetért a lakossági közvélemény-kutatás eredményével, miszerint a Használtcikk piac továbbra is a Villogó utcában működjön, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

5/2001./I.26./KT
Tárgy: Kérdőíves vélemény-nyilvánítás eredménye a Villogó utcai piac kapcsán

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Villogó utcai piac kapcsán végzett lakossági közvélemény-kutatás eredményét tudomásul veszi és a heti használtcikk- és kirakodóvásárt, zöldség-gyümölcs nagypiacot továbbra is a Villogó utcában működteti.


A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Városellátó Intézmény
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Szirbik Imre:
A város lakossága felhatalmazta a képviselőket, hogy képviseljék őket és kérjék ki véleményüket. Megköszönte a képviselőknek, hogy a vitában korrektül vitatkoztak és a lakosságot képviselték. A Villogó utcai piac korszerűsítésével kapcsolatban megkeresi a kereskedőket.

Kiment a teremből: Törőcsik Zoltán képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő