A MetalCom Zrt. tehetségsegítő munkássága

 

A Szentesről több, mint két évtizede indult, mára már a térség egyik meghatározó munkaadójává vált, mind tevékenységében, mind dolgozói létszámában folyamatos fejlődést mutató MetalCom Zrt a szentesi kistérség tehetséggondozást segítő tevékenységével régiónkban egyedül álló.

Tehetségtámogató tevékenysége a teljesség igénye nélkül:

Támogatja a szentesi, valamint a környékbeli településeken működő köznevelési intézmények tehetséggondozó munkáját az óvodától kezdve a középiskoláig, sőt bizonyos esetekben az innen elszármazott felsőoktatásban tanuló hallgatókat is. Ez a támogatás sok téren megnyilvánul, akár szegény családokból származó diákok versenyzési költségeinek a támogatásában, diákcsere kapcsolatok költségeinek a támogatásában, tanulmányi és sportversenyek szervezési és lebonyolítási költségeinek a támogatásában, valamint egy komplex természettudományos felsőoktatási felkészítő program, a szentesi Studium Generale program igen jelentős fenntartási költségeinek fő finanszírozó szerepének vállalásában, ami a program indulása óta több millió Ft támogatást jelet éves szinten.

A vállalat alapítója, a szentesi Bozó Zoltán valamint HR munkatársai tudomásom szerint eddig kivétel nélkül minden esetben biztosítottak támogatást az őket – indokoltan – megkereső köznevelési intézményeknek, illetőleg azok diákjainak.

Néhány konkrét példa: a Szentesi Koszta József Általános Iskola által szervezett Animációs rajz- és számítástechnikai verseny, valamint a térség oktatásában meghatározó Horváth Mihály Gimnázium által szervezett tanulmányi- és sportversenyek támogatása, a gimnázium sokasodó diákcsere kapcsolatainak rendszeres támogatása, előadók biztosítása a pályaorientációs napokra, a Studium Generale program anyagi alapjainak biztosítása. A támogatás a legtöbb esetben pénzbeli segítség volt, azonban számos esetben természetbeni juttatásként jött a várt segítség, sok esetben diákok szállítását, gépjármű igénybevételét, vagy éppen a bele való üzemanyagot biztosították, valamint sok esetben humán erőforrást biztosítottak például műszaki tervezői munkákhoz, pályázatelőkészítéshez, vagy akár a pályaorientációs napokon a felkért vállalatvezetők örömmel vállalták a diákoknak szóló előadások megtartását, természetesen díjmentesen.

Az a fajta előre tekintő szellemiség, amellyel a cégalapító Bozó Zoltán és munkatársai kivétel nélkül önzetlenül, minden lehetséges eszközzel, időt, pénzt, energiát nem kímélve elősegítik a helyi tehetséggondozó munkát és annak résztvevőit, a Szentes és Térsége Tehetségsegítő Tanács vezetőségének és tagjainak egyöntetű véleménye alapján minden kétséget kizáróan méltóvá teszi a Metalcom Zrt-t a Genius Loci díjra.

 

 

Szentes, 2018. február 19.

 

 

                                                                                                   Tóth Tamás József

                                                                                                    intézményvezető,

                                                                         a Szentes és Térsége Tehetségsegítő Tanács elnöke