XLIII. évfolyam 22. szám

2011. június 10.

Városi státuszt kapott a kórház

A dr. Bugyi István kórházban továbbra is cél a megyei státusz. (A szerző felvétele.)A remélt megyei helyett csupán városi státuszt kapott a kormány által elfogadott Semmelweis-tervben a szentesi kórház. A fenntartó megyei önkormányzat szerint még nincs kőbe vésve a felosztás, ezért folytatják a lobbit és a fejlesztéseket. Baráth Lajos főigazgató viszont úgy fogalmazott, amíg nincs új műtőtömbünk, átmenetileg városi kórház maradna a szentesi.

2011. június 10.

Molnárné az igazgató

A Csongrád Megyei Közgyűlés nyári szünet előtti utolsó ülésén napirenden volt a Boros Sámuel Szakközépiskola igazgatói posztjának kérdése. Az oktatási intézmény 2007-től összevonva működött a Horváth Mihály Gimnáziummal, egészen 2010-ig. A tavalyi évtől megbízott vezetője volt az iskolának, Molnárné Tóth Györgyi személyében. A megbízott igazgatónőt a megyei közgyűlés május végi ülésén megválasztották, így ő irányítja a középfokú oktatási intézményt.

A Molnárné Tóth Györgyivel készített interjúnkat következő számunkban olvashatják.

2011. június 10.

Romba dőlt a zöldségpiac

Továbbra is átveszi a termelőktől az első osztályú uborkát a szentesi Délkertész, de csak roppant nyomott áron tudja eladni az áruházláncoknak a Németországban történtek miatt. A hasmenésjárvány okairól továbbra is találgatnak a német hatóságok, de az elsőként nyilvánosságra hozott, majd visszavont feltételezés – miszerint a spanyol uborka tehet a fertőzésről – romba döntötte az európai zöldségpiacot. Oroszország egyáltalán nem fogad az Európai Unióból származó primőr terméket, ezért óriási árukészletnek kell épp akkor vevőt találni, amikor a hazai szabadföldi és hidegfóliás zöldségtermesztés csúcsra jár. Ledó Ferenc, a Délkertész elnöke szerint most jól jönne egy kis borús, hűvös idő, mert az lassítaná az érést, és akkor nem dömpingszerűen jelennének meg a magyar zöldségek a piacon.

Az uborka eladását az is nehezíti, hogy a napokban Romániából is nagyobb tételek érkeztek Magyarországra. Hasonló a helyzet a paradicsommal is, amelynél a holland túlkínálat okoz gondokat. A németalföldiek ugyanis bizományba – vagyis ingyen – adják a paradicsomot az áruházláncoknak, csak hogy szabaduljanak a feleslegtől. A szentesi paprika eladhatósága valamelyest javult, de a krízis attól még fennáll.

Ledó Ferenc szerint épp az a probléma, hogy nem tudni, meddig tart a piaci bizonytalanság. Amíg nem találják meg a járvány valódi kiváltó okát, addig nehéz lesz viszszacsábítani a vevőket a zöldséges polcokhoz. Optimális esetben legalább egy hónap kell a fogyasztói bizalom visszaállásához. Valamelyest javíthatja a termelők hangulatát, hogy kedden az európai agrárminiszterek úgy döntöttek, az EU közös költségvetéséből a kieső árbevétel legalább 30 százalékát közvetlenül megtérítik azon zöldségtermelő gazdák, cégek számára, amelyek piaci veszteségeket szenvedtek el a németországi hasmenésjárvány nyomán visszaesett kereslet miatt. Első körben 210 millió eurót szánnak erre, de az összeg, és a kompenzáció mértéke is változhat később. A szakpolitikusok szerint a válság leginkább az uborka, a saláta és a paradicsom piacát érinti, de a kártérítés más termékekre, így a paprikára is vonatkozik majd.

Kép és szöveg:
B.D.

2011. június 10.

Pillanatok a kulturális kavalkádból

A fesztivál ráhangolódás a városhatárig értA hetedik alkalommal megrendezett testvérvárosok kulturális fesztiválján a különböző művészeti ágak és a sokszor egymással keveredő idegen szavak izgalmas találkozókat eredményeztek a műfajok és országok képviselői között. A már létező kapcsolatok megerősítésére és újonnan kialakuló barátságokra is lehetőséget kínált ez a három nap, amint azt jártunkban-keltünkben tapasztaltuk.

2011. június 10.

Iskolák a városközpontban

Az elemi népiskolák története Szentesen (III.)

A főtéri "Nagy Oskola"Kiss Bálint és Papp Lajos feljegyzéseinek köszönhetően, az egykori szentesi református iskolák helyét a XVII. század végétől nyomon tudjuk követni. A fiúk régi iskolája a mostani Városi Bíróság déli végénél, Nepomuki Szent János szobrának közelében, a Kurca-parton volt, az ősi templom és az uraság később épült tömlöcháza között. A tanintézet 1747-ig működött itt, mely idő alatt 29 iskolarektor tanított. 1747-ben a templomot, paplakot és iskolát legfelsőbb rendeletre át kellett adni a katolikusoknak. Az iskola elhelyezésére az 1700 körül épült volt városházát jelölték ki, amely nagyjából a mai református általános iskola telkén állt. Az 1748 őszén átvett épületek már ekkor "nagyrészt elavultak és elrongyolódottak voltak, az iskolába járó gyermekek számához képest kicsik és egészségtelenek" – írja Kiss Bálint. Az oktatás Mák János rektor vezetésével vette kezdetét.

2011. június 10.

Kurca: akkor és most

A résztvevők "megkoszorúzták" a KurcátElődeink miatt lett a Körös egykori élő ágából zsilipek közé szorított csatorna a Kurca. Sorsát egy, a 19. század derekán hozott helyi népgyűlési döntés pecsételte meg. Ez a beismerés is elhangzott azon a konferencián, amit az Együtt Szentesért Egyesület, az Atikö-vizig és a levéltár szervezett a múlt héten.

Az ifjúsági ház vetítőterme megtelt érdeklődőkkel, akiknek Nagy Géza, Labádi Lajos, ifj. Cseuz László és Korom Pál beszélt a városunkat átszelő folyócska történetéről és sajátosságairól. Megtudhattuk, hogy az 1800-as évek közepéig, vagyis a folyószabályozás előtt annyi vizet tudott szállítani a Kurca, mint a Körös. Csupán 3,5 méteres volt a vízszintingadozás, így nem véletlen, hogy tucatnyi vízimalom működött az egykori folyóág mentén, a Tiszán közlekedő hajók pedig képesek voltak bejönni a város alá. A mai strandnál, a Nagyörvénynél például 4-6 méter mély volt a víz. Korabeli dokumentumok azt is bizonyítják, hogy 1816 előtt is keresztezte fahíd a Kurcát a Bikaistállónál – a pontos leírás alapján akár újjá lehetne építeni a szerkezetet.

2011. június 10.

Erzsébet tér

Utcáink, tereink névadói (44.)

A város központjában található, a főtér szomszédságában. Területének egy részén korábban a régi városháza gazdasági épületei álltak, a katolikus templom felöli részét pedig Processió térnek nevezték (1866), mivel itt tartották a körmeneteket. 1886-ban felállították a Szentháromság szobrot (Jab-lonszky Vince budapesti szobrász alkotása), ezt követően a területet Szentháromság térként emlegették. Az 1906. évi városrendezéskor az Erzsébet tér elnevezést kapta. A névadó Wittelsbach Erzsébet Amália Eugénia, Miksa bajor herceg és Ludovika hercegné második lánya, aki a bajorországi Possen-hofenben született 1837. dec. 24-én. 1854-ben feleségül ment I. Ferenc József osztrák császárhoz. Kezdettől rokonszenvezett a magyarokkal. 1857-ben járt először Magyarországon, mely alkalommal kérésére az uralkodó általános amnesztiát hirdetett az 1848/49-es politikai foglyok számára. Ettől kezdve mind gyakrabban időzött gyermekeivel hazánkban, s megtanulta az igen nehéz magyar nyelvet is. S bár nem szívesen avatkozott a politikába, mégis sokat tett a király és a nemzet kibékítéséért, az 1867. évi politikai kiegyezés létrejöttéért. 1867. június 8-án a "nemzet rajongó ünneplése" mellett magyar királynévá koronázták. A népszerű királynét egy Luigi Luccheni nevű olasz anarchista 1898. szeptember 10-én Genfben meggyilkolta. A nemzeti gyászhoz Szentes népe őszinte megrendüléssel csatlakozott. Emlékének megőrzése érdekében a városi képviselő-testület "Erzsébet magyar királyné alapítvány" címen 10 000 koronás nevelési alapítványt alkotott, majd 1899-ben határozatot hozott az "Erzsébet-liget" létesítéséről a mai sportpálya területén. Ezzel egy időben a megye megfestette a királyné életnagyságú portréját. A mai Erzsébet tér kialakítása a környező középületek (bíróság, városháza, katolikus népiskola) felépülése után, 1914-ben fejeződött be. 1926-ban a tér közepén állították fel az első világháborúban elesett szentesi katonák emlékművét, Pásztor János alkotását. Ettől kezdve a parkot a helybeliek Hősök tereként is emlegették. 1948-ban hivatalosan is háttérbe szorult az Erzsébet tér elnevezés, ugyanis Köztársaság térre keresztelték át. A hagyományőrzés jegyében a csinos kert 1991-ben visszakapta eredeti nevét, vagyis az Erzsébet tér nevet.

Labádi Lajos

2011. június 10.

Starter Alapítvány

Aláírták a gazdaságélénkítő kezdeményezést

Vasárnap 11 fát ültettek Szentes és testvérvárosainak vezetői a Széchenyi ligetbenNyolc testvérvárosból mintegy 300 külföldi vendég érkezett a hétvégén Szentesre, hogy a kultúra jegyében együtt töltsenek néhány napot és egymás hagyományaival, szokásaival ismerkedjenek. A szombati programban többek között egyedi ételek kóstolása szerepelt. A sportuszoda kempingjében felállított ízek utcájának étlapján a finn halleves, a lengyel burgonyaleves fehér kolbásszal, a Romániából származó mics hús és a juhtúrós puliszka egyaránt szerepelt. Délelőtt azonban komolyabb téma, a gazdaságélénkítés volt a középpontban.

2011. június 10.

Szeptemberi fordulat

Tanárok, diákok, technikai dolgozók az iskolákban

Felvételünk a tavalyi városi évzáró ünnepségen készültA beiratkozások rendben lezajlottak, az előterjesztés időpontjáig a polgármesteri hivatal jegyzőjéhez fellebbezés nem érkezett, olvasható a képviselő-testület ülésére készült előterjesztésből. Az anyagból megtudhatjuk, hogy az önkormányzati fenntartású általános iskolákban hogyan alakultak az első osztályos beiratkozások, és mi a képviselő-testület álláspontja a szeptemberbe induló új tanévvel kapcsolatban.

A Deák Ferenc Általános Iskolába 16 gyermeket írattak be a szülők (ebből 3 SNI-s és 6 körzeten kívül). A további helyzet. Damjanich János Tagiskola: 15 (4-3), Klauzál Gábor Általános Iskola: 36 (1- 19), Koszta József Ál-talános Iskola: 60 (0-21), Koszta J. Derekegyházi Tagiskola 8 (1), Petőfi Sándor Általános Iskola: 16 (3- 5).

2011. június 10.

Rezidensek, fejlesztések

Több rezidens is megjelent azon a múlt heti nyílt napon, amelyet a Dr. Bugyi István Kórházban hirdettek meg. Az egészségügyi intézmény szakképzendő közalkalmazott orvosokat többek között a belgyógyászat, reumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, urológia, neurológia, oxyológia- és sürgősségi orvostan szakterületekre várják, összesen 23 álláshelyre. Több területen van jelentkező. A nyílt napon tájékoztatás hangzott el a pályázati feltételekkel és a benyújtási határidőkkel kapcsolatban is.

Fejlesztések is folyamatban vannak a kórházban. Várhatóan szeptemberben helyeznek üzembe a kardiológiai laborban egy 30 millió forintos ultrahangkészüléket, amely a betegek kiemelt ellátását szolgálja. A Dél-Alföldön egyedülálló módon Mesh minőségbiztosítási akkreditációval rendelkező intézményben folyamatban van a mozgásszervi rehabilitáció fejlesztésére vonatkozó pályázat, 1 millió 100 ezer eurós értékben. A Csongrád Megyei Közgyűlés legutóbbi ülésén döntött arról, hogy 50 millió forintos értékben nyújtson be pályázatot a DAOP-programban a kórház, a pszichiátriai rehabilitáció fejlesztésére – tudtuk meg dr. Baráth Lajos mb. főigazgatótól.

2011. június 10.

Pedagógusnap alkalmából

Múlt pénteken az ifjúsági házban az ünnepelteket előbb Lakatos Béla és Mészáros Gábor, a Lajtha zeneiskola művésztanárainak zongorajátéka, a Szent Erzsébet iskolából Mashaei Lili és Leila éneke (Nemes Éva igazgatónő zongorakíséretével), valamint a Szivárvány művészeti iskola növendéke, Ádám Kornél szavalata köszöntötte. Szirbik Imre polgármester szólt ezután a pedagógusokhoz. Köszönetet mondott a mindennapokban jellemző áldozatos munkájukért, de nem lehetett kikerülni a hét eleji döntést, a Petőfi és a Damjanich iskolákra vonatkozóan, mely sok pedagógust érzékenyen érintett. Lesz épület, ahol a csengő hosszú ideig nem fog megszólalni. Azért azonban, hogy esélyt adhassunk gyermekeinknek, fájdalmas lépéseket kellett tenni, fogalmazott. S mivel ezek a lépések közösek, arra kérte a polgármester a város pedagógusait és a gyermekekért elkötelezett polgárait, hogy legyünk úgy túl ezen a problémán, hogy minél többet adjunk azoknak, akikért a csengő szól. – Tudom, most csendesebb az ünnep, de őszinte, hangzott a polgármestertől. Jövőt akarunk építeni, esélyt akarunk adni a gyerekeknek, s ehhez meg kell teremteni az eszközöket is, s akik az esélyt adják, azoknak a perspektívát.

2011. június 10.

Tessék, csak tessék…

Közel ötven vásározó kínálta portékáit a rekkenő hőségben a Kossuth téren. A művelődési központ évtizedek óta június első vasárnapján rendezi meg a népi kirakodó vásárt. Az ország majd' minden szeglete képviselteti magát ilyen alkalmakkor, csakúgy, mint több városbeli árus. Megjelent Wolford Ilona iparművész a strucc-medalionjaival, Chemez Attila fafaragó, Kovács Ivánné népi bútorfestő, de kínálta gyöngy-fűzését Panka, alias Nyíri Dánielné is. A vásárban megfordult a város apraja-nagyja. Válogatni pedig lehetett sokféle szép portékából: körbejárva láttunk kézi véséssel készült gyerekjátékokat, sőt Nagy-Magyarországot ábrázoló tálat, cserépből kimunkált lakásdekorációkat, csuhé-szobrokat, de bádogból formált sasmadarat is.

2011. június 10.

Szó-képeket dedikált

Az ünnepi könyvhéten helybeli szerző új műve is szerepelt a kínálatban. Kruzslicz Pál Szentesi szó-képek című kötetét a helyszínen dedikálta a könyvtár mellett, illetve a népi vásárban.

A szerző olyan olvasóról is be tudott számolni, aki az előző nap megvásárolt könyvet még este egy szuszra elolvasta, s másnap örömmel újságolta Kruzslicznak, mennyire élvezte az írásokat. A szerző 40 év alatt a lapunkban publikált cikkeiből válogatott, több műfajban, az interjútól a jegyzetig, egyfajta folytatásaként Gyalogjáró szavak című kötetének. Egykori cikkeinek átolvasásakor jött rá, sok jó írás kimaradt abból a válogatásból. Ezúttal a Rádió Szentes mikrofonja előtt felolvasott jegyzeteit is megtalálja az olvasó, s fotók is illusztrálják a szövegeket.

Mellette Cseuz László is kínálta öt olimpiai útjáról szóló könyvét. Aki vett belőle, a kerékpáros jövő évi londoni útját támogatta.

D. J.

2011. június 10.

Nyári táborok a szünidőben

Június

Június 16–augusztus 12.: Nyári Napközis Tábor; helyszín: Klauzál iskola.

Június 20–24.: IC Ranch lovastábor (Csak megfelelő létszám esetén indítjuk!)
Információ: www.icranch.hu/pages/lovas-gyermektabor.htm; szervező: Istenes Csilla (30/995 66 55); icranch@icranch.hu

2011. június 10.

Földrajzból jeleskedtek

Prágában jártak: Cseh Lajos, Szemerédi Máté, Imre ÁdámKiváló eredményekről kaptunk hírt a Horváth Mihály Gimnáziumból. Azt eddig is tudtuk, hogy nem csak a drámaisok szereplésétől zeng gyakran a patinás épület, hanem… Például földrajz tantárgyban is rendkívüli sikereket értek el 2010/11-es tanévben a gyerekek. Cseh Lajos földrajz szakos tanár, egyben osztályfőnök is, három fiatalt említ sebtiben: Szemerédi Mátét és Imre Ádámot a 12.béből, valamint Márki Sándor nevét a 10.b osztályból. Büszkén mondja, hogy a két végzős tanulója, Szemerédi és Imre évek óta ott van minden nemzetközi földrajzversenyen, és ki is pécézték maguknak az 1-2. helyet. Tavalyelőtt másodi-kok, tavaly elsők, idén má-sodikok lettek. – A nemzetközi földrajzversenyt a Földgömb című folyóirat szervezi, Bonyhádon. A sikeres szerepléssel természetesen jutalom jár, tavaly vettem részt egy úgynevezett "vulkán-túrán" Olaszországban, a fiúk Spanyolországban jártak, előző évben pedig egy-egy nagy nyereménycsomagot kaptak jutalmul. Most Prágában voltunk kiránduláson.

2011. június 10.

Bohém betyárock

Talán tíz éve is van annak, hogy utoljára ültem rockzenei tehetségkutató verseny zsűrijében. Ha most lenne módom rá, minimum dobogós helyre rangsorolnám a Bohemian Betyarst, bármilyen erős mezőnyben. A reményteljes rock- (pontosabban: etno-ska-punk) zenekar nem először kerül a szentesi "zsűri" színe elé, holott lakóhelyük, Miskolc enyhén szólva nem tartozik a hozzánk közeli települések sorába.

Reményteljes, mondom, mert kellőképp elszánt és kitartó a társaság. Tudják, hogy befektetni is kell a sikerhez vezető út megtalálásáig, jó néhány "bukta" koncert bevállalása formájában, de célravezető lehet a közönség megvendégelése pálinkával is, amint azt az első szentesi bulijuk alkalmával tették. Az eredmény pedig lassan jön, de bizonytalanul - másnál!

2011. június 10.

Helyi fotós díja az aktfotó biennálén

Nagy István - Kör-akt (olajnyomat)A női testet ábrázoló akt népszerűsége elvitathatatlannak látszik, nem csupán a fotósok, de még a női zsűri előtt is. Ez nyilvánul meg a 16. Szentesi Aktfotó Biennálén is, a Tokácsli Galériában. A művelődési központ és fotókörének pályázatára idén 91 alkotó összesen 580 fotográfiával pályázott, melyből a zsűri 51 szerző 90 művét választotta ki a tárlatra.

2011. június 10.

Hazavihették a festményeket

Nem tudjuk, mennyire elterjedtek a kiállítászáró ceremóniák. Az biztos, megnyitókat sem mindig szokott övezni olyan érdeklődés, mint nemrég a Tokácsli Galériában egy záró eseményt. Nem szokványos módját választották Debre-czeny Zoltán festőművész kiállításának búcsúztatására. Mindenesetre egy kis játékra is alkalmat adott a formabontó esemény. A művész előbb végigsétált sokatmondó, a karikatúra erényeit felmutató képei előtt, és a hallgatóságnak bemutatta alkotásait. Megtudhattuk a 35 évesen magát festésre-rajzolásra rászánó Debreczeny Zoltántól, hogy 12 éve Kapolcson is alkot. Szűcs Lajos alpolgármesterrel is ott találkoztak, innen az ismeretség, s a barátság. Utóbbi jeléül az Ideológus című képét ajándékozta a városvezetőnek, aki "megnyitó beszédével" lezárta a tárlatot. De nem volt itt megállás, hiszen már az eseményre is azzal invitálták a közönséget, hogy a művész két festményét kisorsolják a jelenlévők között.

Így is történt, s ez is játékosan. A művész egy lányt kért fel, hogy a népszerű darts játék mintájára célba dobjon, s a táblára felírt telefonszámok közül egyet eltaláljon. A nyertest "megcsörgették". Emellett hagyományos, "kalapba nyúlós" sorsolást is tartottak.

D. J.

2011. június 10.

"Ezt Nyilasinak is elmesélem"

– Fantasztikus, amit itt összehoztatok, Laci – mondta búcsúzóul Mészöly Kálmán, egykori 61-szeres válogatott labdarúgó, volt szövetségi kapitány, mielőtt távozott volna a Pusztai László Sporttelepen nemrég megrendezett I. Családi Szabadidő és Futball-fesztiválról. Szőke Szikla arra is ígéretet tett, hogy Nyilasi Tibornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatójának is beszámol a Szentesen látottakról. A dicsérő szavak Né-methy Lászlónak, a HSZATÁK- Junior FC megbízott elnökének, és segítőinek szól-tak, akik valóban remekül szervezték meg a három

napos labdarúgóünnepet. Több, mint ezer fiatal és idősebb sportolót mozgattak meg a szervezők, az óvodás korúaktól a felnőtt korosztályig, péntektől vasárnapig. Pályára léptek hátrányos helyzetű fiatalok, sportoltak a szentesi óvodások, futballoztak az U7-es, U9-es és az U11-es korú labdarúgópalánták, de megmérkőztek felnőtt férfi és női csapatok is. A kiegészítő programok is nagy sikerrel zajlottak, hiszen volt ugrálóvár, lehetett quadozni, koncertet adott Hevesi Tamás, és eljött Mészöly Kálmán is. – Úgy érzem sikeres rendezvényen vagyunk túl – mondta Némethy László. – Talán valamivel több kiegészítő programra lett volna szükség, de jövőre ezen a téren is szeretnénk még jobban teljesíteni. Köszönöm segítőimnek, Prozlik Istvánnak és Kovács Lászlónak az áldozatos munkáját, de a Sportközpont vezetője, Tomcsányi Ferenc és a gyerekek szülei is sokat tettek azért, hogy minden résztvevő elégedetten térhetett haza Szentesről.

H. V.

2011. június 10.

Baksi idényzáró

Az idei szezon utolsó előtti mérkőzésén Bordányból hozott el egy pontot a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó-csapata. A Poszler – Németh, Vincze, Tihanyi, Komlósi, Halmos, Gránicz (Tolnai), Debreczeni, Bordács, Tóth, Juhász (Nagy) összeállítású Szentes az első félidő közepéig irányította a játékot, ekkor azonban a lesgyanús helyzetből kapura törő hazai csatár lábát Posz-ler elhúzta a büntetőterületen belül, a játékvezető pedig azonnal a tizenegyes-pontra mutatott. Az értékesített büntető, és a vezetés megnyugtatta a hazaiakat, több helyzetük is akadt, gólt mégis a Kinizsi szerzett, a félidő utolsó percében. A 44. percben Tihanyi buktatásáért megítélt újabb tizenegyest Németh Arnold értékesítette. – A kapott gól után sokat bizonytalankodtunk, még egy közvetett szabadrúgást is összehoztunk a saját kapunk előtt- mondta Bozóki Zoltán vezetőedző. - Fordulás után inkább a két tizenhatos között pattogott a labda, nekünk egy, a bordányiaknak két komolyabb lehetőségük volt, de nem éltek vele, így reálisnak mondható az 1-1-es végeredmény.

A Kinizsi utolsó mérkőzését idegenben játssza, a csapat Baksra látogat. Csak érdekesség, hogy a Baks az elmúlt fordulóban Székkuta-son győzött nem mindennapi mérkőzésen 7-6 (!) arányban, ami egy izgalmasabb vízilabda-mérkőzés végeredményének is beillene. A mieinknél nem léphet pályára a Bordányban dulakodásért kiállított Debreczeni, Poszler és Nagy pénteken Németországba utazik az ifjúsági csapattal, játszhat viszont az eltiltását letöltő Páger. A Szentesi Kinizsi jelenleg a tízcsapatos felsőház hetedik helyén áll, 20 ponttal.

h.v.

2011. június 10.

A MetalCom sportnapján

Közel háromszázezres adomány a gyermekeknek

A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban és kör-nyékén rendezték meg múlt szombaton a MetalCom Zrt. jubileumi, 10 sportnapját, melyre a cég munkatársai és partnerei voltak hivatalosak. A vállalat felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt színes programokkal kedveskedett a hétvégi rendezvényen. A férfiak délelőtt 9 órától futballban mérhették össze tudásukat. A csapatokat nemcsak a MetalCom Zrt. munkatársai alkották, hanem különböző cégektől, illetve a polgármesteri hivatalból is jöttek mérkőzni, és baráti társaságok is neveztek. A fiataloknak és a kicsiknek a legkülönbözőbb játékokkal kedveskedtek a szervezők. Volt mászófal, ug-rálóvár, de a gyerekek gokartozhattak is a sportnapra kialakított pályán.

A vendégek tombolát is vásárolhattak, mellyel értékes ajándékot nyerhettek. A fődíj egy kerékpár volt. A tombolán 149 300 forint folyt be, az összeget a MetalCom Zrt. megduplázta, ígéretének megfelelően. Így 299 600 forint értékben vásárolnak adományt a Dr. Bugyi István Kórház gyermekosztályának. Az erről szóló emléklapot dr. Gyenes Ágota megbízott orvos-igazgató és dr. Tóth Edit osztályvezető főorvos vette át, a főorvosok a tombolahúzásban is segédkeztek.

2011. június 10.

Diák dzsúdós sikerek

Diákolimpia országos döntő, Baja május 21. Serdülő "B" korcsoport (1998/99-es születésűek) 5. Molnár Dávid (–48 kg) Deák F. ált. isk. Damjanich J. tagiskolája (testnevelő: Kovács Ildikó). Junior "B" korcsoport ( 1994/95/96) 5. Valkai Béla (–81 kg) Zsoldos szakközép, Virágos-Kiss Gabriella).

Diákolimpia országos döntő, Miskolc június 4. Diák "B" (2000) korcsoport 3. Molnár Laura (–36 kg) Deák F. ált. isk. Damjanich J. tagiskolája (Geréné Angéla).

Diák "C" (2001) korcsoport 5. Páli Dávid (–50 kg) Fábiánsebestyén, Arany János Ált. Isk. (Vargáné Lakos Eszter).

Kalydy Zoltán

2011. június 10.

Győzelmi esély a világkupán

Kedvező előjelekkel várhatja a június 11-én, szombaton sorra kerülő tíztánc világkupát László Csaba és Mikes Anna. Nem kérdés, hogy ők győzni szeretnének, ám hivatalosan is az esélyesek között említik a magyar bajnok párost.

Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő táncos eseménye, a 46. Savaria Nemzetközi Táncverseny keretében rendezik meg ezúttal a tíztánc világkupát. A Szilver TSE világ-és Európa-bajnoki 3. helyezett párosának esélyeiről a versenyt megelőző sajtótájékoztatón elhangzott: standard táncokban a mieink vezetik a tíztáncosok világranglistáját, s nyerhetik ezt az öt táncot. Latinban viszont az orosz Szimacsov-Klokotova kettősről mondható el ugyanez. A végső győzelemről valószínűleg az dönt majd, hogy a másik kategóriában melyikük nyújt jobb teljesítményt.

Lapunknak a Szilver párosának férfi tagja korábban kijelentette: számukra kizárólag az első hely az elfogadható a világkupán. S hogy az egyre jobban áhított nemzetközi elsőség most sikerülhet-e, Szat-mári-Nagy Szilvia is megerősíti: igen, ő is a dobogó tetején szeretné látni táncosait.

Az egyesület vezetője elmondta még: a hagyományos szombathelyi esemény a magas színvonalú latin vagy tíztánc kategóriában rendezett versenyekről híresült el, így az utóbbiban idehaza évek óta egyeduralkodó László Csaba korábbi partnereivel is rendszeres résztvevője volt a Savariának. Jól ismeri őt a közönség jelenlegi párjával, Mikes Annával is, hiszen éppen ezen a parketten szerezték első Európa-bajnoki bronzérmüket két éve. Megszokott környezetben tehát, s mint kiderült, telt házas buzdítástól kísérve szerepelhetnek a Szilver kiválóságai a Savarián, ahol nem érik be a "silver-medállal", vagyis az ezüsttel.

D. J.

2011. június 10.

Aranyeső a sulipóló bajnokságban

A Koszta-iskola mindkét csapata aranyérmet nyert szerdán SzolnokonHárom szentesi iskola hat korcsoportban képviseltette magát a sulipóló bajnokság országos döntőiben, amiket a héten rendeztek meg Kiskunfélegyházán, Szolnokon és Dunaújvárosban. A Koszta-iskola csapatai taroltak: 2 aranyat és egy ezüstöt szereztek.

Kedden Kiskunfélegyházán kezdődött a sulipóló bajnokság országos döntőinek sorozata. A Bács-Kiskun megyei városban – ahol nem rég utánpótlás-nevelő egyesületet alapítottak – először rendezték meg a legjobb korosztályos iskolai csapatok megmérettetését. A fiúk 3-as korcsoportjában (98-99-es születésűek) a két legerősebb vetélytárssal sorsolták össze a kosztásokat, akik hiába győzték le az egrieket, a végső győztes szombathelyiekkel nem bírtak, így elmaradt a címvédés. Sokkal jobban sikerült a bemutatkozás a lányok 2-es korcsoportjában (2000-es vagy későbbi születésűek), ahol Koszta-iskola csapata – Szécsi Alexandra, Sebők Zsófia, Tóth Fanni, Tóth Rozália, Bocskay Edit, Lantos Viktória, Gedai Csenge, Virágos Nóra, Szilágyi Anna, Czirbus Dorottya – ezüstérmet szerzett.

2011. június 10.

Judo ezüst

Az elmúlt hétvégén rendezték a cselgáncsozók diákolimpiáját Miskolcon, ahol a Petőfi DSE versenyzője Aradi Fanni (Kiss Bálint isk., fk.: Vincze László) a diák "A" korcsoportban 2. helyezést ért el. Edző: Tóth Béla.

2011. június 10.

Hőguta

A falu kovácsa oktatja az új inasát:
– Először kiveszem a patkót a kohóból, aztán ráteszem ide, az üllőre. Amikor megrázom a fejem, te ráütsz azzal a kalapáccsal.
Az inas így is tett. Azóta ő a falu kovácsa...

2011. június 10.

Százezreket lopott az álrendőr

Az utcán verte meg szerelmét egy férfi a Vásárhelyi úton. A május 31-én történt ütlegelésben a nő nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett, párja ellen garázdaság miatt a Szentesi Rendőrkapitányság indított büntetőeljárást.

60 ezer forint értékű kisgépeket és két kerékpárt loptak el a tolvajok az egyik Klapka utcai ingatlanból a hétvégén, míg a József Attila utcából szintén egy kerékpár tűnt el, ezt a bringát egyenesen a lakás hátsó teraszáról vitte el a tettes. A kerékpár 50 ezer forintot ért…

2011. június 10.

Rögbi bajnokság

Június 11-én, szombaton megkezdődnek a Magyar Rögbi Szövetség által kiírt Hetes Rögbi Nemzeti Bajnokság küzdelmei. Az első fordulónak Szentes ad otthont, ahol a déli régió csapatai mérhetik össze tudásukat.

Ezen a napon sporttörténelmet ír a Szentesi '91-esek Rögbi Klub csapata, ugyanis első mérkőzésüket játsszák a Szentesi Öregfiúk 14 órától, ellenfele a Kecskeméti Oldboys lesz a Pusztai László Sporttelepen.

2011. június 10.

Pünkösd

A Szentlélek kiáradását ünnepelik a keresztények a hétvégén. A pünkösd a sínai szövetség ünnepe, a Tóra adásának emlékünnepe volt a zsidóknál Jézus Krisztus korában, mely az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv tanúsága szerint új tartalommal telt meg. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Erre emlékezünk az ünnepen.

A pünkösd változó időpontban van, a Húsvét utáni ötvenedik napon tartják. Május 10. és június 13-a közé esik. Elnevezése is a görög pentékoszté szóból származik, melynek jelentése: 50. Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten át tart, de csak két nap nyilvános ünnep. A római katolikus egyházban a bérmálás szentségét pünkösd ünnepétől szokás kiszolgáltatni.

Magyarországon több népszokás is kötődik az ünnephez, melyek egy része a kereszténység előtt időkben gyökerezik. Az egyik legelterjedtebb hagyomány, hogy a május elsejére virradó éjszaka felállított májusfát ekkor bontják le.

2011. június 10.

Leendő orvosok, gyógyszerészek

A képen az Irinyi verseny országos döntőjének résztvevői láthatók: Márki Sándor, Cserháti Nóra, Tóth Tamás (felkészítő tanár).Kémia tantárgyból és környezetvédelemből is jók a Horváth Mihály Gimnázium diákjai. Hogy tanulnak és tudnak, azt a különböző versenyeken elért szép eredményeikkel is bizonyítják. Kezdjük mindjárt a Curie környezetvédelmi emlékversennyel. Az országos verseny területi megmérettetésekkel indul. Na már most a két megyét átfogó egyik területi központot Szentesen jelölték ki. A körzetvezető Tóth Tamás, a Horváth Mihály Gimnázium tanára Balogh Teréziával, a Koszta József Általános Iskola tanárával látja el a feladatot. - Együtt dolgozunk ilyen téren, mondja a felkészítő tanár, majd máris rátér az eredményekre. A 10.B osztályos diákok, Márki Sándor, Kiss Tamás és Sovány Csongor a területi döntőben második, míg az országos döntőben nyolcadik, a 11.B-s diákok, Juhász-Bóka Bernadett, Karikó-Tóth Anna és Keller Dávid a területi döntőt megnyerték, az országosban 6. helyezést értek el. Csapatban a 12. b-sek – Juhász-Bóka Antal, Szemerédi Máté és Imre Ádám – a területin második, míg az országos döntőn 10. helyezést értek el.

Kémia tantárgyban tulajdonképpen a nagyon jó, az országban második helyen emlegetett szegedi Radnóti Gimnázium diákjaival állnak versenyben évek óta. Az Irinyi János középiskolai kémia versenyen a 10. évfolyamos Márki Sándor első, Cserháti Nóra második lett, az országos döntőbe jutottak, Kiss Tamás a negyedik helyen végzett. A Miskolcon megrendezett országos döntőn Márki a hetedik, Cserháti a 15. helyet szerezte meg.

A Curie kémia emlékversenyen az 1–4. helyet elhozták Szegedről a Horváth Mihály Gimnázium diákjai. A területi döntőn a 9. évfolyamos Dobos László 3. míg a 10.B. osztályos tanulók, Márki Sándor első, Cserháti Nóra második, Kiss Tamás a harmadik lett, ezzel bejutottak az országos döntőbe. A 11. évfolyamos Keller Dávid második lett. A szolnoki országos döntőben több mint harminc diák közül Márki 2., Cserháti 6., míg Kiss Tamás a 15. helyen végzett.

– A felkészítés szakköri formában történik, a szabadidejüket használják fel a gyerekek. Gyakorolnak, kísérleteznek. Biológia-kémia szakosok, jól tanulnak, érdeklődők, többen sikeresen felvételiznek az orvosi karra. A tavalyi osztályomból négyen orvosira járnak, öt volt diákom kémia szakos, ők vegyészek lesznek. Többen gyógyszerésznek mennek. Ezek most úgynevezett sikerszakmák. Utóbbinál több álláshely van, mint ahányan végeznek. Az nagyon fontos, hogy a munkaerőpiacon el tudnak helyezkedni – mondja Tóth Tamás.

L. J.

2011. június 10.

Szentesi tűzzsonglőrök élőben a Viva TV-n

Lapunk megjelenése napján a Viva Comet gálán lép fel a szentesi Hestia tűz és fényzsonglőr csoport. Vezetőjüktől, Szűcs Györgytől megtudtuk, előzmény nélkül kapták e hét elején a felkérést, hogy a világhírű Edward Maya produkciója alatt feltüzeljék a Budapest Aréna közönségét. A zenei televízió díjátadó gálaműsora péntek este 8 órakor kezdődik, de a 3 tagú szentesi csapatnak már délután meg kell érkeznie a helyszínre, hogy próbálni is tudjanak az élő adás előtt. A szervezők azt kérték tőlük, többféle ruhát is vigyenek magukkal, hogy választani lehessen. Szűcs György elárulta, a neves előadó 10 percet fog kapni a színpadon, nekik is ennyi időt szán a Viva TV. A csoport korábban már szerepelt a Duna TV-ben, de most valóban országos ismertségre tehetnek szert, hiszen a fiatalok és a zenekedvelők országszerte követni fogják az élő közvetítést.

2011. június 10.

Körséta

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület 2010-ben indította el Szentesi Körséta címmel nagysikerű turisztikai programsorozatát. A szervezők az idén is késő őszig havonta hívják sétára az érdeklődőket. Június 18-án, szombaton 15 órakor Heinrich Böll Nobel-díjas író és a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola kapcsolatáról tudhatnak meg érdekességeket a jelenlévők. Az oktatási intézményben Bucsány György ny. pedagógus kalauzolja a látogatókat.

2011. június 10.

Előadás

Koszta József születésének 150. évfordulója alkalmából előadást szervez a művész nevét viselő múzeum. Posz-ler György: Koszta, az európai címmel június 16-án, csütörtökön 17.30-tól beszél a megyeházán.

2011. június 10.

Családi

Házasságot kötött: Bárány Róbert és Horváth Anikó, Varga István és Filó Tímea, Bátaszéki Péter és Szabó Anita.

Elhunyt: Tomcsányi Sándor, Patai István, Olajos Imre, Fekete Istvánné Horváth Julianna, Lencse Tibor, Kozma Mihály.