2010. május 14.

Szakmai elismerés Petri professzornak

Imre József emlékérmet vett át

Imre József emlékéremmel tüntették ki a napokban több évtizedes munkásságáért a Dr. Bugyi István Kórház osztályvezető főorvosát, Prof. Dr. Petri Istvánt (képünkön), akit ez alkalomból munkatársai, valamint Szirbik Imre polgármester és Farkas Sándor országgyűlési képviselő is köszöntött az ünnepi főorvosi értekezleten. A SzTE általános orvosi karán alapított kitüntetést május 7-én a Szegedi Nyelőcső-napon adták át.

Minden intézmény és minden ember életében fontosak a mérföldkövek, melyeknél meg lehet, és meg is kell állni. Ilyenkor végig lehet gondolni a múltat, és tervezni lehet a jövőt. Ez számunkra egy ilyen nap, hiszen egy általunk nagyra becsült kolléga sikerét ünnepelhetjük - jelentette ki bevezetőjében dr. Baráth Lajos, majd így folytatta a főigazgató: Ugyan a kórház is kőből és mal-terből épült, de amikor fáj valakinek valamije, akkor meg tudja különböztetni, hogy melyik az az épület, ahová gyógyulni kell menni. Ezt viszont elsősorban azoknak a munkatársaknak a munkája alapján lehet elérni, akik erre méltók és több évtizeden keresztül felkészülve, hivatástudattal a gyógyításnak szentelik életüket. Amikor kórházunk névadó professzora meghatározta intelmét, hogy kötelességünk jót, s jól tenni, akkor ebbe azt is belefoglalta, hogy álljunk meg a fontos pillanatoknál.

Az emlékérem átvétele kapcsán tartott főorvosi értekezleten dr. Molnár Gábor felelevenítette azokat a számára is meghatározó éveket, melyekben Prof. Dr. Petri Istvántól fiatal orvosként ellesték azokat az apró fogásokat, trükköket, amelyet saját műtéteiknél is alkalmaznak.

- Főnökünk még a nehéz műtétek során is szívesen magyarázott, illetve kérdezgetett, valószínűleg azért, hogy tesztelje tudásunkat. Nem is mertünk készületlenül részt venni az operációkban - fogalmazott dr. Molnár Gábor. Szerinte a professzor által kidolgozott sebészeti technika az alapos elméleti ismeret, a finom, éles, szövetkímélő preparálás, a nyugalom, a műtét közbeni lelemény és a manuális tehetség egy sajátságos ötvözete. Mint mondta, az osztályvezető főorvos munkássága a szentesi sebészetet a szakma országos vérkeringésébe kapcsolta be, a haladó sebészeti technikákat a régióban elsők között vezette be.

Prof. Dr. Petri István munkásságát már nem első alkalommal ismerték el. Az 1943. február 3-án Szatmárnémetiben született, a Szegedi Orvostudományi Egyetemet 1967-ben summa cum laude végző, 1972-ben sebészeti szakvizsgát jeles eredménynyel tett sebész korábban Miniszteri Dicséretben, Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesült. 1994-ben Bugyi István Emlékérmet és az elmúlt években két alkalommal a "Szentesi Kórház kiváló orvosa" címet kapta meg.

A professzor 1971-ben került a szegedi klinika nyelőcső- és gyomorsebészetével foglalkozó munkacsoportjába, amelyet akkor dr. Imre József professzor vezetett, egészen haláláig. 1982-ben írta és védte meg kandidátusi értekezését, 1987-ben az egészségügyi miniszter címzetes egyetemi docensnek nevezte ki, 1993-ban Ph. D. fokozatot adományoztak neki. Munkássága alapján 2007-ben címzetes egyetemi tanári címet kapott.

1991-ben a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagjává választották, 1992-ben az egészségügyi miniszter a Magyar Sebész Kollégium tagjának nevezte ki, 1996 és 2004 között a kollégium választott tagja volt. Évek óta tagja az SZTE Általános Orvosi Karának államvizsgáztató, Ph. D. felvételi, Ph. D. bíráló és sebészi rezidensi felvételi bizottságainak. Tudományos munkássága döntően a nyelőcső- és gyomor sebészeti betegségeinek tanulmányozásával, leírásával kapcsolatos. 54 tudományos közleménye jelent meg. 1983-ban nevezték ki a kórház osztályvezető főorvosának. Munkatársai, tanítványai közül három osztályvezető sebész főorvosi kinevezést kapott nagy forgalmú sebészeti osztályokon. Prof. Dr. Petri István jelenleg is a Dr. Bugyi István Kórház Szakmai Vezető Testületének elnöke.