2010. február 26.

Amit emberkéz készít, annak lelke van

A könyv borítójaVelünk élő örökség - ez a címe a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által kiadott nagyon szép könyvnek. A rendkívül adatgazdag, tartalmas kiadvány nemcsak a hajdani kézművesiparnak és nevesebb művelőinek állít emléket, hanem bemutatja azokat a napjainkban is dolgozó idősebb és fiatalabb mestereket, iparművészeket, akik tevékenységükkel megakadályozzák egy-egy nagy múltú szakma kihalását, végleges eltűnését, írja előszavában Labádi Lajos levéltár-igazgató, aki nagy tisztelettel ajánlja az érdeklődők figyelmébe a közérthető nyelvezettel, jó stílusban megírt munkát.

- Iskolánknak mindig is fő profilja volt a hagyományok őrzése és továbbadása - mondja Keller Jánosné igazgató. - Ez benne van a pedagógiai programunkban, hitvallásunkban, és komoly tevékenységet és célt jelent a számunkra. Ennek kapcsán több ötletünk volt, és egyik alkalommal, amikor pályázatról, a kézművesház gondolatáról beszélgettünk Szirbik Imre polgármesterrel, akkor azt mondta, hogy próbáljunk egy olyan könyvet összehozni, amely Szentes és kistérségének még élő mestereit feltérképezi. Ez lehet alapja egy továbblépésnek, fejlődésnek. Akár egy pályázat alapjául is szolgálhat.

- És ezt Önök komolyan is vették.

- Így van. A polgármester támogatásáról biztosított bennünket, és az iskola gárdájával hozzáfogtunk a gyűjtőmunkához. Én már korábban is gyűjtöttem. Sokat számított az egészben Vecseri Ferenc fotós munkája. Minden helyszínre kiment, órákat töltve ott, gyönyörű és emberi fotókat készített. Úgy gondoltuk, egyrészt legyen egy portré, ami ütős, és legyenek műhelypillanatok, amit az utókornak bemutatunk. A fotós mindezeket nagyon jó ráérzéssel készítette el. A műből kisugárzik az ember. Fontos volt a kéz bemutatása, mert a kéz munkája mindig egyedi. És hogy a könyv formailag hogyan alakuljon ki, azt az ötletek sokasága adta. A nyomdai előkészítés Komlósi Dániel munkája, aki ugyan Budapesten él, de szentesi származású, és többszöri beszélgetés, összejövetel eredménye a szép könyv.

- Mégis mi az, ami motiválta önöket a könyv elkészítésében?

- Íródjon meg a szentesi kézművesség múltjának története, hogy jelen pillanatban mi él és működik, vagy él ugyan, de már nem működik itt, Szentesen és mi az, ami ránk, utódokra vár, hogy azt folytassuk. És főleg ránk vár, az iskolára, akik fölvállaltuk azt, hogy a kézműves-technikákkal komolyan foglalkozunk. Látva azt, hogy micsoda értékek vannak pusztulásra ítélve, mert nincs igazi felvásárlóerő rájuk! Nem szabad hagyni, hogy ezek elvesszenek.

- Segítőtársakat említett.

- Igen. Szeretném kiemelni Mód László munkáját, aki a levéltári és a múzeumi anyagból előkereste azokat a dokumentumokat, amelyeket már korábban gyűjtöttek és őriztek, de igazából ilyen egységes szerkezetbe foglalva nem jelent meg egyetlen kiadványban sem. Külön kiemelném a könyv előszavának íróját, Labádi Lajos személyét, aki nagy szeretettel ajánlotta a könyvet, elismerve az abban rejlő tartalmat. A könyv két nyelven jelenik meg, hiszen a határon túl is lehet ez ajándék, érték. Ezzel is tovább erősítjük ezeknek a hagyományoknak a fontosságát. Akik még segítségünkre voltak: fordításban Molnárné Tóth Györgyi és Sárréti Krisztina. A gyűjtőmunkában Kádár Barbara, Kádár Virág, Keller Rita és Sárréti Krisztina nevét említhetem.

- A könyvnek lesz folytatása?

- Szeretnénk folytatni. Bízunk abban, hogy a mesterség tovább él, hiszen nagyon sok olyan fiatal alkotó szerepel a könyvben, akik bizonyára a mesterségükből fognak megélni. Van is munkájuk. Csak a kovácsoltvas, vagy a tiffany készítőt említem. Bízom abban, hogy a kerámia és a fazekasság is még jobban tért hódít. Hiszen, amit emberkéz készít, annak lelke van.

(A könyv megvásárolható a Jövőnkért alapfokú iskolában, a Babilon könyvesboltban és az Irodaprofil Kft. papírboltjában.)

Lovas József

 

"Kézműves életművét őrizzük és továbbadjuk"

A Velünk élő örökség című könyvről beszélgetve Keller Jánosné említést tett a Szentesi fazekaskönyv című műről, amely a Tengertánc programmal valósulhatott meg. Mint mondta, a könyv kifejezetten a szentesi feketekerámiával foglalkozik. Címoldalán Bese László látható, aki a legkarizmatikusabb közöttük, és aki a nagy feketekerámiás ősöktől tanulhatott. Továbbadta tudását, tanítványai dolgoznak, oktatnak. A könyvnek DVD-melléklete is van, amely akár a tanítás segédeszközéül is szolgálhat, munkafázisokat, különböző praktikákat mutat be.

- Köszönöm mindenkinek, aki a munkában részt vett, hiszen az egy mérföldkő és csodálatos érték. Bese Laci bácsi már nem tudott részt venni a bemutatón, de a rá következő napon a kezébe tudtam adni mind a két könyvet, és amikor kinyitottam: könnybe lábadt a szeme. Azt a pillanatot nem fogom soha elfelejteni.