2010. január 8.

Pisztolypárbaj a nagytőkei határban

Eldurvult közállapotok a XIX. század végén (II.)

Balogh János országgyűlési képviselőTasnády Antal polgármester eltávolításától sokan azt várták, hogy helyreáll a rend és nyugalom a város közigazgatásában. Nem ez történt, ugyanis Csongrád Vármegye Közigazgatási Bizottsága 1892. aug. 16-án megsemmisítette a szentesi közgyűlés Tasnády polgármesterrel szemben hozott fegyelmi határozatát, s visszahelyezte hivatalába. A város csupán annyi "kárpótlást" kapott, hogy a kialakult zavaros közéleti viszonyokért felelős dr. Zsilinszky Mihály főispán - a miniszterelnök felszólítására - szeptember 25-én benyújtotta lemondását. Csongrád vármegye új főispánjává ideiglenes jelleggel báró Tallián Béla volt Somogy vármegyei főispánt nevezték ki.

Az új főispán még el sem foglalhatta hivatalát, amikor újabb szentesi botrányokról számoltak be a helyi és az országos újságok. Történt, hogy a tisztségébe visszahelyezett Tasnády polgármester október 17-re összehívta a városi közgyűlést. Elnöki megnyitójában hetykén kijelentette, hogy őt ugyan egy év óta üldözi a közgyűlés egyik pártja, ő ennek ellenére szilárdan kitart. A provokatív szavakra Balogh János országgyűlési képviselő reagált. Kijelentette, hogy itt nem egy párt folytat harcot a "zsandár-polgármester" ellen, hanem Szentes város képviselő-testülete, mégpedig azért, mert csakis olyan embert tűr meg maga fölött, aki a többség bizalmával rendelkezik. A szóváltást követően felolvasták a Tasnádyt visszahelyező miniszteri rendeletet, majd pedig Burián Lajos h. polgármester jelentését, amelyből kiderült, hogy az alispán a közgyűlés megkerülésével utasította őt a polgármesteri hivatal átadására. Az alispán törvénysértő eljárása nagy felháborodást váltott ki. A vita során Sima Ferenc indítványozta, hogy a miniszteri rendeletet vegyék tudomásul, ellenben Csató Zsigmond alispán eljárását határozatilag ítéljék el, és ezt hozzák a megyegyűlés és a belügyminiszter tudomására. Az indítvány a vitának újabb lendületet adott. Már csak a szavazás volt hátra, amikor Tasnády polgármester bejelentette, hogy az indítványt nem bocsátja szavazásra, mivel a közgyűlésnek nincs joga a felettes hatóság eljárását bírálnia. Erre az addig visszatartott indulatok egycsapásra elszabadultak. A képviselők egymást túlkiabálva fejezték ki tiltakozásukat, kemény szavakkal szidalmazva a polgármestert. Tasnády heves csengőrázással próbálta a rendet helyreállítani, de eredménytelenül. Végül türelmét vesztve, az ülést 10 percre felfüggesztette. Kalapját fejére csapva távozni készült, amikor Balogh János elébe lépett és felszólította, hogy vegye le a kalapját, mondván: a közgyűlési teremben van, nem pedig az istállóban! Tasnády pimaszul azt válaszolta, hogy ő pedig úgy érzi magát, mintha csorda között volna. Erre Balogh heves mozdulattal leütötte fejéről a kalapot. A polgármester hívei ököllel fenyegetőztek, mire a Balogh körül tömörült képviselők kiszorították őket a teremből. Az incidens során Füsti Molnár Sándor árvaszéki ülnök sértő kifejezéseket vágott Balogh Jánoshoz, aki ezért párbajra hívta ki a szemtelenkedőt. Mivel a felizgatott kedélyek a terembe rendelt csendőrök látványától sem csillapultak, Tasnády polgármester a közgyűlést feloszlatta.

A Balogh és Füsti Molnár közötti párbajra másnap hajnalban került sor a nagytőkei állomás mellett. A Magyar Hírlap tudósítása szerint a felek pisztolypárbajban állapodtak meg, egyszeri golyóváltással, 25 lépésről. Mint kihívott fél, először Füsti Molnár lőtt. Bal mellén eltalálta Baloghot, aki olyan súlyosan megsérült, hogy már nem is tudott visszalőni. Az orvosok megállapították, hogy ha a gennyesedés és sebláz nagyobb mérvet ölt, a seb halálos lehet.

A párbaj kimenetelének híre városszerte óriási részvétet keltett; a szentesiek valóságos búcsújárást rendeztek Balogh házához. A sebesült egy héten át élet-halál között mozgott, míg végre a sebe gyógyulásnak indult. Még rágondolni is rossz, hogy Balogh János esetleges halála, milyen hatással lett volna az egyébként is felfordult szentesi közállapotokra. Szerencsére a krízis elmúlt, s a "város betege" a hónap végén elhagyhatta az ágyat.

Egy hónap elteltével (nov. 24-én) a városi közgyűlés - súlyos beszámítás alá eső kötelességsértés címén - ismét felfüggesztette hivatalából Tasnády Antal polgármestert, s elrendelte a fegyelmi eljárás megindítását. Közel félévi huzavona után végre sikerült eltávolítani Tasnádyt a város éléről. Az ellenségeskedés intenzitása némileg csökkent, de a régen óhajtott közéleti békesség majd csak 1902 után, dr. Mátéffy Ferenc polgármestersége idején állt helyre.

Labádi Lajos