2009. február 6.

Vízilabda tagozat a gimnáziumban

A sport és az idegen nyelv lesz a hangsúlyos

A jövő vízipólós generációját nevelik majd az iskolában

A következő tanévtől sporttagozat indul a Horváth Mihály Gimnáziumban, létrehozására már meg is érkezett az engedély az intézmény fenntartójától, a Csongrád Megyei Önkormányzat támogatja a kezdeményezést. Igaz néhány évvel ezelőtt volt már ilyen irányú próbálkozás a középiskolában, de most egy sportágra specializálódna a tagozat, kizárólag a vízilabda és az úszás kerülne előtérbe a képzésben.

Még ősszel keresték meg a gimnázium igazgatónőjét a vízilabda szakosztály elnökségtől azzal az ötlettel, hogy a sportágra építve tagozatot kellene létrehozni az iskolában. - Az elképzelés alapja a vízilabda nagy helyi hagyományaiban gyökerezett, hiszen azt lehet mondani, hogy a megyében itt van a legnagyobb múltja ennek a sportnak. Minden családban legalább egy-két ember kötődik valamilyen módon a vízipólóhoz vagy az úszáshoz. Így körvonalazódott, hogy más sportágat nem vonnának be a képzésbe - tájékoztatta lapunkat H. Szabó Réka.

Az igazgatónő elmondta, hogy elképzeléseik szerint a tagozat nemcsak a szentesi és a környékbeli pólósokat fogadná, hanem országos beiskolázású lenne. Ilyen jellegű tagozat Magyarországon csak Budapesten van, a vidéket pedig Szentes fedné le. A határon túli egyesületekből is várják a sportolókat, akik elhelyezése a drámatagozatosokhoz hasonlóan megoldott a Terney Béla Kollégiumban, erről biztosította H. Szabó Rékát az intézmény vezetője, Kertész Ildikó. A sporttagozat azonban szeptembertől csak fél osztállyal, 18 fővel indulna, mivel az intézménynek nincs engedélye évfolyamonként hat osztály beindítására. Viszont ha a jelentkezők száma a keretet meghaladja, és úgy látják, hogy nagy az érdeklődés, akkor a 2010-11-es tanévtől már egész osztály beindításában gondolkodnának.

A vízilabda utánpótlását is elősegítő képzésben a testnevelés órák számát növelik meg drasztikus módon. Ez azt jelenti, hogy minden nap reggeli edzéssel a strandon kezdenének a diákok, tantervi keretben. Illetve lenne tornatermi testnevelés órájuk is. A gyakorlati képzés mellett azonban hangsúlyos lenne az elméleti oktatás is, melynek eredményeként a tanulók emelt vagy közép szinten testnevelésből is érettségizhetnének. - A másik fontos kérése az volt a vízilabda szakosztálynak, hogy a sport erősítése mellett a nyelvi képzésre is fektessünk hangsúlyt. Ennek tükrében a diákok heti hét nyelvórájuk lesz, az első nyelvet négy, a másodikat három órában tanulják. Ennek oka egyrészt az, hogy így a tanulók akár a 11. évfolyamban előrehozott nyelvi érettségit tehetnek vagy még a középiskolai éveik alatt nyelvvizsga bizonyítványhoz juthatnak, de a vízilabdások közül sokaknak külföldön is kell mérkőzniük. Azonban a többi tanuló számára nyitott lehetőségek is adottak számukra, ugyanúgy megkapnak minden segítséget a továbbtanuláshoz, hiszen ugyanolyan követelményrendszerben tanulnak, mint más tagozatba járó társaik - beszélt a tagozattal kapcsolatos terveikről az igazgatónő, aki elmondta, hogy nagy szerepe lesz az osztály beindításában a vízilabdás, testnevelés szakos tanár Torday Árpádnak. Ő az elméleti órákat tartaná a diákoknak és a tornatermi edzéseket is szívesen vállalja. Azonban annyira megemelkedik a testnevelés órák száma, hogy egy másik szaktanár foglalkoztatásában is gondolkodnia kell az intézménynek, de erre is van már elképzelés.

A sporttagozat működéséről - mellyel kapcsolatban a gimnázium együttműködési megállapodást köt a vízilabda szakosztállyal is, amiben lefektetik az egymással szemben támasztott elvárásokat - már tájékoztatták a ligeti sportuszodában a szülőket. Elmondták nekik, hogy az általános szabályok szerint február 20-ig lehet jelentkezni a vízilabdás osztályba. A felvételi kérelem elbírálásakor pedig az osztályzatok mellett fontos szempont az úszástudás, valamint a vízilabda ismerete és gyakorlása is.

Cseh-Lakos