2008. május 30.

Kistérségi koordinátorok

Az ötlethez keresik a támogatást

Barát Endre és Matkócsik Pál

A hazai és uniós fejlesztések helyi támogatása érdekében - tanácsadói hálózatok integrálásával - a kormány a Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) felállítása mellett döntött. Ennek célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) megvalósítási szakaszában folyamatosan növekvő feladatok még hatékonyabb ellátása, az uniós fejlesztési források és a hazai területi alapú támogatások sikeres felhasználása.

Az új hálózat egyrészt támaszkodik a régiók intézményrendszerére, a helyi szaktudásra és tervekre, ugyanakkor a központi fejlesztési célkitűzések megvalósításában országos szinten egységes gyakorlatot követ. A hálózat központi irányító szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben működő Központi Fejlesztési Programiroda.

Szentesen március 17-én nyílt az Új Magyarország Információs Központ (UM PONT). Az iroda munkáját két koordinátor segíti. Mat-kócsik Pál már egy éve dolgozik a kistérségben. Az Európai és hazai forrásokra épülő ÚMFT és a minisztériumok pályázataival is foglalkozunk. A hálózati munkában az iparral, a turisztikával, az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat vállalta kiemelten.

- Alapfeladatunk a kistérség szereplőinek információhoz juttatása a folyamatban lévő pályázatokról - tájékoztat a koordinátor. - Feladatunk továbbá a megfelelő támogatás kiválasztása, szakmai támogatás nyújtása a kedvezményezetteknek a projektek kidolgozásában, megvalósításában, a források lehívásában. Irodánk ebbe a munkába bevonja a helyi önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket, társadalmi partnereket, szakmailag közreműködik a stratégiai tervek elkészítésében, illetve segíti a nemzetközi, hazai és kistérségi területfejlesztési források felkutatását. Partnerkapcsolatokat kezdeményezünk és támogatunk, hogy jobb elbíráláshoz jussanak a pályázatok.

- Hogyan léphetnek kapcsolatba az érdeklődők a hálózattal? Folyamatosan rendelkezésére állunk az érdeklődőknek. Munkánkat úgy szervezzük, hogy fogadónapot tartunk minden csütörtökön reggel 9-től délután 4-ig, pénteken 9-től 12 óráig. Más napokon a legjobb az, ha telefonon egyeztetünk (30/620 -1841), mondja Matkócsik. - Sok pályázati lehetőség van, amiről naprakész információkat tudunk adni, sok gyakorlati kérdés merülhet fel. Munkánkat úgy is jellemezhetném, hogy a jó ötletekhez keressük a megfelelő támogatást - teszi hozzá.

Barát Endre március 12. óta tagja az Új Magyarország Hálózatnak, végzettsége: szociológus. Elsősorban a társadalmi megújulás és a társadalmi infrastruktúra fejlesztés a területe. Korábban is a foglalkoztatás, felzárkóztatás-politika területén dolgozott, mint kutató és projektmegvalósító. Irodánkban információt küldünk a kiíróknak egyes pályázatok alakulásáról, mivel lehet, és min lenne célszerűbb változtatni, hogy minél eredményesebb, több és jobb projektek kerülhessenek ki a kistérségből - veszi át a szót. Információt adunk, leendő projektgazdáknak, pályázatíróknak és döntéshozóknak, pályázati lehetőségekről és a pályázáshoz szükséges szaktanácsokkal látjuk el őket. Fontos feladat, hogy a fejlesztésekről döntő testületeket is tájékoztassuk az Európai Uniós fejlesztési célokról és az egyes pályázati lehetőségekről és azok céljairól.

A fő feladata az Európai Uniós fejlesztéseknek az lenne, hogy a legelmaradottabb régiók felzárkózását segítsék. Szentes város mellett 3 nagyközség: Szegvár, Fábi-ánsebestyén, Nagymágocs, és 4 község: Derekegyház, Eperjes, Árpádhalom és Nagytőke tartozik a kistérséghez. Önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil szervezetek, kis-, és közép-vállalkozások pályázhatnak. Magánszemélyek inkább hazai forrásból meríthetnek. A kistérségben a községi önkormányzatokkal egyeztetve a helyi vidékfejlesztési iroda munkatársával közösen szerveznek fórumokat. Már dolgoznak az új, a 2009-2010-es akciótervek előkészítésén. Megtalálhatók a Kossuth tér 5. szám alatt, a Vállalkozási Központban.

(lovas)