2007. június 29.

Koszta marad a Kerepesi temetőben?

Egy lokálpatrióta kezdeményezést indított útjára év elején az Együtt Szentesért egyesület tagja, dr. Széchenyiné Csergő Judit: kerüljenek haza a városunkban letelepedett Koszta József festőművész földi maradványai a budapesti Kerepesi temetőből, és itt kapjanak méltó síremléket. Azonban nem rég úgy értesült, hogy a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elutasította a város kérelmét.

Pedig az ügy eleinte kedvező fogadtatásra talált. Az egyesület beadványa nyomán az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta, majd beadta a kérelmet a kegyeleti bizottsághoz. A közelmúltban kiderült, a bizottság, benne az elnökükkel, Boros Péter volt miniszterelnökkel egyhangúlag elutasította a beadványt, mondván: megfelelő helyen fekszik Koszta József, s csak némi adminisztrációs hiba folytán volt évekig méltatlan helyen, egy félreeső parcellában. Ezt a hibát azonban 2005-ben korrigálta a temető gondnoksága, akkor halottak napjára áthelyezték eredeti helyére, ahova mindenki abban a tudatban járt koszorúzni, hogy mindig is ott nyugodott a művész.

Kellemetlenül érintette a hír Csergő Juditot, aki két szempontot említ, amiért fontos lett volna, hogy a festő hazakerüljön. Egyrészt, az egész város összefogását lehetett tapasztalni: pénzbeli felajánlások formájában, a temetkezési szolgáltatás ingyenes közreműködésével, és egy kőfaragó mester gránittömb ajándékozásával segítette a nemes célt. Másrészt, a végrendeletben is olvashatjuk, hogy a művész annak fejében hagyta a városra a képeit, földjét, vagyonát, hogy a mindenkori polgármester és a lakók a sírjának megfelelően gondját viselik. Ezért gondolták azt, hogy meg kell adni Kosztának a végső kegyeletet. A tervezett díszsírhelyre, a feleségével együtt hantolták volna el, hogy szeretett városának földjében nyugodhasson. Csergő Judit abban bízik, ha van rá lehetőség, méltányosságot fog kérni az önkormányzat megfelelő dokumentumokkal alátámasztva. A már befizetett pénzadományokról azt mondja, azokat - ha véglegesen meghiúsul a terv - természetesen visszautaltatják a bankkal, mert csak erre a célra használhatják fel. Addig is, várják a bizottság hivatalos indoklását - mely még mindig nincs a kezükben -, s csak azután teszik meg a szükséges lépéseket.

Lantos Imre, a Tájak-Korok-Múzeumok egyesület helyi vezetője jól ismeri a festő életrajzát. Azt mondja, az erdélyi születésű művész azért telepedett le ebben az alföldi városban, mert a nyugalmat, a magányt szerette. Lantos nem érti a médiában megjelent indokot, amivel a fővárosi temetőben tartják Kosz-tát, hiszen hozzájuk semmilyen módon nem kötődik. Ez ügyben a Duna Televízióban elhangzott a kegyeleti bizottság titkárától, Fogarasi Katalintól: üres lenne a temető, ha mindenki hazavinné halottait. Más település emléket állíthat híres festőjének? - teszi fel a kérdést Lantos Imre, mint ahogy szerinte az is nehezen hihető, hogy nyilatkozatok szerint a temető egymilliót áldozott a síremlék rendbetételére.

(darók)