2007. május 18.

Megemlékezés a postán

A szentesi székhelyű Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány és a Postások Szakmai Egyesületének Csongrád megyei tagcsoportja május 11-én megemlékezést tartott a szentesi 1. számú posta oktatótermében. A rendezvény keretein belül 1867. május 1-re emlékeztek. A 140 évvel ezelőtti dátum az önálló Magyar Királyi Posta létrejöttének, illetve az Osztrák Postától való elszakadásának és önálló magyar nemzeti közintézménnyé válásának időpontja.

A programon résztvevő, és a városunkban vendégeskedő kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola diákjai megtekintették az intézményben lévő postatörténeti kiállítást. Először megnézték az első terem 19. századi kisposta berendezéseit és felszereléseit, s a régi, de még ma is működőképes távbeszélő központot. Majd a második teremben megcsodálták a múlt század közepének és második felének jellegzetes néprádióit, telepes és katódcsöves vevőkészülékeit, az első magyar gyártmányú televíziók egyikét, valamint a lyukszalagos telex-gépet. Ezt követően részt vettek az ünnepi megemlékezésen, melyen Olajos Árpád a Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány felügyelő-bizottságának elnöke megnyitó szavaiban felelevenítette a posta kialakulásának történetét. Elmondta, hogy amióta az embernek gondolatai vannak, azóta keresi továbbadásának módját. Először füstjeleket használtak őseink, majd a honfoglalás után megjelentek a lovasfu-tárok, akiket néhány évszázad múlva felváltottak a menetrend szerint közlekedő postakocsik. A hálózat kialakítása azonban lassan haladt, s az uralkodók érdekei határozták meg a járatok és a bekapcsolt települések számát. Majd 1846-tól a vasúthoz kapcsolva elindultak a mozgóposták, melyek gyorsaságban és megbízhatóságban megelőzték a postakocsikat. Két évtized múlva pedig megalakult az önálló Magyar Királyi Posta, s a sas fejeseket a magyar címeres bélyegzők váltották fel, a postahivatalok homlokzatáról eltűntek az osztrák címerek, s a sárga-fekete postakocsikat már a piros-fehér-zöldre festett járművek pótolták. E mellett önálló magyar postahivatalok sora nyílt az országban. Később létrejött - először a fővárosban, majd több nagyvárosban is - a távbeszélő hálózat, tanyai levélgyűjtő állomások alakultak, általánossá vált a vonattal történő levélszállítás, s megjelentek a biciklis postások. 1925-től pedig sugározni kezdték a Magyar Rádió adását, s 1950-től átvették a hírlapok terjesztését is. Olajos Lajos nyitó előadása végén arra is felhívta a diákok figyelmét, hogy a postának évtizedekig jelentős szerepe volt a televízióadók működtetésében, s az előfizetési díjak beszedésében is.

Ezt követően a szakközépiskola tanulói az egyesület megújulásáról, valamint különböző pályázatokról kaptak információkat a szentesi posta, valamint a Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány és a Postások Szakmai Egyesületének vezetőitől, majd vetélkedőn mérték össze tudásukat és ismereteiket.

Cs. L.