<<< Vissza

Segíteni a rászorultakon

2006. december 15.

Hornyik László (képünkön) '98 óta tagja a képviselő-testületnek. A 9-es számú egyéni választókerületben indult a Magyar Szocialista Párt támogatásával, s jutott be az önkormányzatba. Az októberi helyhatósági választásokat követően a szociális és egészségügyi bizottság elnökének választotta a testület.

A feladat nehéz, egyben megtisztelő, mondja. Elvállalta, hiszen maga is nagycsaládos, ötgyermekes apa, a felesége óvónő, így közelről ismerik, milyen a nagycsaládosok sorsa. Azt is tudja, hogy a körzetében aránylag szerényebb körülmények között élnek az emberek. Az ő érdeküket is képviseli az önkormányzatban.

- Régebb óta folytatok karitatív tevékenységet is - meséli. - Segítem a szervezetek munkáját, támogattam és ma is támogatom a különböző gyermekalapítványokat, tehát ez a feladat közel áll hozzám. A nehézsége miatt próbára tevő feladat, remélem sikerül megfelelnem a kívánalmaknak, a testület és a lakosság elvárásainak.

- Egyre több ember szegényedik el. Ezáltal az önök munkája nehezebbé válik, problematikusabb lett. Hogyan éri ezt meg képviselőként, bizottsági elnökként?

- A szociális és egészségügyi bizottság feladata, hogy figyelemmel kísérje és ellenőrizze a szociális és egészségügyi intézményhálózat működését. Szociális és egészségügyi ügyekben véleményezési jogával él, segíti az alkoholizmus és a kábítószer elleni küzdelmet, közreműködik az egészségügyi és szociálpolitikai feladatok kidolgozásában. Nagy mértékben támaszkodhatunk a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának munkatársaira, a segítségükre. Ugyanakkor mi is segítjük a munkájukat.

- Miként nyilvánul ez meg a döntéseikben?

- Meghatározó, széles intézményhálózata van a szentesi önkormányzatnak. A város olyan feladatokat is ellát, ami nincs kötelezően előírva a számára, hiszen régebb óta figyelemmel kíséri és segíti a szociális rászorultak, a nehéz életkörülmények között élő emberek sorsát. Éppen a héten, a pénteki testületi ülésen szó lesz arról, hogy pontosan ez a szféra az, ahol nem szeretnénk visszalépéseket tenni, ahol reményeink szerint továbbra is megmarad az a támogatási rendszer, ami eddig is volt, sőt minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy még jobban tudjuk segíteni a rászorultakat. Elgondolásunk, hogy növeljük a bölcsődei férőhelyek számát.

- Milyen a bizottság öszszetétele?

- A kilenctagú bizottságnak öt képviselő (Hornyik László, Antal Balázs Tibor, Geréné Dunaháti-Vas Márta, Ollai Istvánné, Pásztor Antal), és négy külső (Kiss Lászlóné, Krausz Jánosné, dr. Papp Zoltán, Szabó Zoltán Ferenc) tagja van. Már pártállásra nézve is sokszínű a grémium. De úgy vélem, nyitottak vagyunk egymás irányába, és tudunk együtt dolgozni. Ezt szeretnénk elérni az új testületben is.

Lovas József


<<< Vissza