<<< Vissza

Képviselők-választás előtt

2006. július 14.

Lapunk sorozatot indított, melyben bemutatjuk a szeptemberben leköszönő önkormányzati képviselőket. Két kérdésre vártuk válaszukat: egyrészt tervei közül mit sikerült megvalósítania az elmúlt négy évben, illetve tervezi-e az újabb megmérettetést az őszi képviselő-választáson, vagyis indul-e újra a mandátumáért.


Kurca-parti turizmus


A munkáspárti Pap Imre 2002-es képviselői indulását az MSZP és az SZDSZ úgy támogatta, hogy körzetében nem indított saját jelöltet.

A 12-es választókerület magába foglalja Magyartést, valamint a Kurca-Sárgaparti részt és a Felsőpárt északi utcáit.

- Magyartésen az ígéretekhez képest az eredmények szerényebbek - mondja a képviselő. - Siker, hogy a települést bekapcsoltuk a rendszeres szemétszállításba és a téli hó eltakarításba. Nagyon jól működik a tanyagondnoki szolgálat, ám ez nem az én érdemem.

Pap Imre fájó pontként említi azt, hogy a községben pénzhiány miatt nem tudták átalakítani a volt iskolát közösségi házzá. A klubkönyvtár állapota is tovább romlott, életveszélyessé vált.

- Többször interpelláltam a buszközlekedés miatt is. Kevés a járat és tanévben a buszok túlzsúfoltak. Megoldás az iskolabusz lehetne - mondja a képviselő.

A szennyvízelvezető csatorna a körzetében megépült, a lakosság itt is elégedett volt, a munkálatok után az utakat, helyenként a járdákat is újjá építették. Ugyancsak eredményként említi, hogy a Rákóczi utcán két járdasziget is épült a közeli iskolákba igyekvők védelmében. Elkészült a Dessewffy utcában a közvilágítás.

- Rendezett lett a Kurca partja is, ahová sokan járnak ki sétálni. Ezért is lenne jó turizmust építeni a csatornára, hiszen sokan jönnének horgászni, ha infrastrukturálisan tudná fogadni a város a vendégeket.

A falusi turizmus fellendítését fontosnak tartja, ezért is indul az őszi választásokon. Szorgalmazza a magyartési közlekedés javítását, valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendbetételét. A szociális bizottság elnökeként sok jó dologról számolhat be, átadták a gyermekek átmeneti otthonát, s két idősek otthona is készülőben van. Fontosnak tartaná azonban egy idősügyi koncepció elfogadását.


Ivóvíz és csatornázás


Az MSZP színeiben nyert képviselői mandátumot négy évvel ezelőtt Geréné Dunaháti-Vas Márta.

- Nagy körzet az enyém - mondja, mert a nagyhegyi városrészen kívül több külterület is tartozik ide: Veresegyház, Kajánújfalu, Cserebökény és Belső-Ecser.

A sikerek között első helyen említi a tanyagondnoki hálózat megszervezését, aminek beindításához a pályázatot a Családsegítő Központ nyerte meg. A külterületen fedett buszvárókat építettek, több dülő és kövesutat újra aszfaltoztak, és járdaszakaszokat újítottak fel. A veresegyháziaknak a 2 évvel ezelőtti a jégveréskor gyorssegélyt tudott intézni.

- Belső-Ecserben jelenleg is folyik a villamosítás, ami azért jelentős, mert a házig teljesen ingyenes a kiépítés - mondja a képviselő-asszony. Kajánújfaluban a hiányzó közvilágítást pótolták, a gyerekek futball-kapukat kaptak a pályára. Azt is megszerveztem, hogy a lomtalanítási akcióba kapcsolják be a városhatáron kívül élőket is.

Körzetének másik része a Nagyhegyi városrész, ahová egyre többen költöznek ki a város zajából.

- Ezért is fontos a vezetékes ivóvíz eljuttatása és a csatornázás. Az előbbi már félig sikerült, a Kispaté dülőn már csapból folyik a víz, az utóbbi várhatóan az ősszel indul el. Szeretném, ha a vezetékes ivóvíz-program is folytatódna.

Több kisebb beruházás is volt, a képviselő sorolja: a kunszentmártoni út mellé sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki, megtisztították a Nagyhegy-széli úton az erdőt, és 300 fát telepítettek, a 409. sz. zugban kiépítették a közvilágítást.

De vannak még tervei. Ezért is indul újra a mandátumért.

- Szeretném, ha elkészülne Nagyhegy rendezési terve, ha az utcáknak neve lenne és újraszámoznánk a házakat, kiépíteni a gázvezetéket a Garázs dülőn és a nem aszfaltos utcákat szilárd burkolattal ellátni.


Lakossági segítséggel


Csernus Lukács László három párt összefogásának eredményeként jutott be a képviselő-testületbe. Indulását az SZDSZ, az MSZP és a Munkáspárt támogatta.

- Minden kezdet nehéz, ez nálam is így volt. Hiányzott az a tapasztalat, ami a többieknek már megvolt - emlékszik vissza.

A Berekháti városrész és Lapistó a körzete, s mint fogalmazott, nem ígért semmit, de mindent megpróbált, hogy segíthessen.

A sikerek között elsőként említi, hogy több éves küzdelem után rendeződni látszik a Schweidel utcában élők problémája.

- A kis utcát ugyanis nagy teherautók is használták, ami különösen nyáron nagy zajjal és porral jár, ez elviselhetetlen az ott élők számára. Most ígéret van arra, hogy szeptember végéig megépül az utca kiváltására alkalmas út. Sikerült a Hétvezér és a Juhász Gyula utca kereszteződésében a szemétlerakót megszüntetni.

A városi csatornázási programot a képviselő is nagy örömmel említi.

- Nagyon szépen rendbe tették az építési területet, a lakosság elégedett volt. Ahol nem, ott szóltak, s kijavították a hibákat. Azt is elértem, hogy a Vásárhelyi úton most már rendszeresen nyírják a füvet, a Téglagyári úton a felhordott sarat takarítják le a városellátó dolgozói.

- Itt gondot okoz az, hogy az Erőtakarmánygyárnál a teherautók sokszor járatják a motort, ez a közelben lakókat nagyon zavarja. Szeretnék ide megoldást találni. Csak úgy, mint Lapistón, ahol megépült a fedett buszváró, de hiányzik még a buszkiálló pormentesítése.

Szeretné még azt is elérni, hogy a Vásárhelyi úton, a boltnál is legyen szelektív hulladékgyűjtő, fontos lenne a csapadék elvezető árkok kitisztítása és sok helyen a járdák felújítása. Úgy érzi, előző négy éves munkáját még a következő években is folytatnia kell, ezért indul az őszi választásokon.


<<< Vissza