<<< Vissza

Enyhítették az ínséget
Évfordulók - 2006

2006. június 2.

75 éve, 1931. június 4-én a szentesi kisgazda pártkörök közös értekezlete kimondta, hogy önálló jelöltet állítanak a közelgő országgyűlési választáson. Néhány nappal később megnevezték jelöltjüket is, Soós Sándor kisbirtokos, az Országos Gazdasági Liga elnöki tanácsának tagja személyében.

35 éve, 1971. június 4-én az Ünnepi Könyvhét színházi megnyitóján fellépett Juhász Ferenc Kossuth-díjas költő, Hubai Miklós drámaíró és Zelk Zoltán kétszeres Kossuth-díjas költő. A város vendége volt még Borsos Miklós szobrászművész.

95 éve, 1911. június 5-én a Szentesi Általános Népkör zászlószentelő ünnepséget tartott a kör Rákóczi tér 9. sz. alatti helyiségében (ma Fekete Bárány vendéglő).

80 éve, 1926. június 6-án a gimnázium dísztermében leleplezték Zolnay Károly egykori igazgatónak, a szentesi középiskolai oktatás megszervezőjének életnagyságú portréját, Zolnay Géza festőművész alkotását. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Négyesy László egyetemi tanár, irodalomtörténész, Szentes szülötte, Zolnay Károly volt tanítványa.

115 éve, 1891. június 8-án a megyei vezetés részéről tapasztalt sorozatos támadások miatt Sarkadi Nagy Mihály szentesi polgármester benyújtotta lemondását.

110 éve, 1896. június 8-án Csongrád vármegye díszbandériuma felvonulást tartott Budapesten az ezredéves évforduló alkalmából.

75 éve, 1931. június 6-án a Szentesi Függetlenségi és 48-as Kossuth Lajos Párt nyilvánosságra hozta, hogy dr. Rupert Rezsőt, a Kossuth Párt országos elnökét lépteti fel országgyűlési jelöltnek.

70 éve, 1936. június 8-án a városi közgyűlésen dr. Lakos István főjegyző, helyettes polgármester jelentést tett a rendkívül rossz 1935/36-os gazdasági évről, a bekövetkezett általános ínség és nyomor enyhítésére szervezett akciókról. Beszámolóját azzal az indítvánnyal zárta, hogy az ínség legyőzése érdekében tett fáradozásaiért a képviselő-testület nyilvánítsa ki háláját és köszönetét elsősorban a miniszterelnöknek és a vezetése alatt álló kormánynak, valamint a főispánnak és az alispánnak. A szociáldemokrata képviselők a köszönetnyilvánítást a kormány iránti bizalomnyilvánításnak fogták fel, ezért az indítvány ellen foglaltak állást. Heves szóváltás és vita után a többség megszavazta az indítványt.

190 éve, 1816. június 9-én Somogyvisontán született Szalai István (1816-1878) református lelkész, esperes, filozófiai író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, megyei és városi képviselő, aki 19 éven keresztül szolgált Szentesen.

75 éve, 1931. június 9-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete Bresztovszky Ede írót léptette fel országgyűlési képviselőjelöltjének.

Összeállította: Labádi Lajos


<<< Vissza