<<< Vissza

Az ajánlási ívek meghamisítása
Botrányos választás 1931-ben (III.)

2006. április 7.

 
Dr. Lázár Andor országgyűlési képviselő

Az ellenzéki pártok felháborodással vették tudomásul az ajánlási ívek vizsgálatának eredményét. Többen követelték a választási biztostól, hogy adja ki azok névsorát, akiket töröltek az egyes pártok ajánlási íveiből, hogy okirathamisítá-sért ismeretlen tettes ellen bűnvádi feljelentést tehessenek. (A törvény szerint ugyanis, ha egy név több párt listáján is szerepelt, akkor valamennyi listáról törölni kellett, mégha köztudott volt is, hogy az érintett személy az ellenpárt prominens vezetője.)

Fellépésük eredménytelennek bizonyult, ezért az ellenzéki pártok tanácskozásra gyűltek össze a további teendők megbeszélésére. Megállapították, hogy valósággal elvágták a lehetőségét is annak, hogy a választási küzdelemben ellenzéki jelölt is legyen Szentesen. A Független Kisgazdapárt részéről elmondták, hogy a Lázár-párt ajánlási íveire valósággal rávezették a választói névjegyzéket. Ezer és ezer hamis aláírás van az íveken, így történhetett meg, hogy jelöltjeiket már a küzdelem elején elbuktatták. Elmondták azt is, hogy értesüléseik szerint a kormánypárti ajánlási íveken olvashatók kisgazdapárti és szociáldemokrata párti vezető emberek nevei is, ami teljesen abszurd dolog. A tárgyalás eredményeként elhatározták, hogy feljelentést tesznek az ajánlási ívek meghamisítása tárgyában, noha jól tudták, hogy ez a lépésük nem jelenti a választási eljárás félbeszakítását. Bele kellett nyugodniok, hogy az ajánlási ívek eredménye alapján dr. Lázár Andor honvédelmi államtitkár Szentes város egyhangúan megválasztott képviselőjének tekinthető. (A rádió június 24-én reggel már dr. Lázár szentesi győzelméről harsogott, mint ellenjelölt nélküli, közakarattal megválasztott képviselőről!)

A nyilvánvaló hamisítás ügye nagy vihart kavart városszerte. Az Alföldi Újság - a helyi liberális polgári ellenzék lapja - közzétett egy számítást, mely rávilágított a visszaélés mértékére. Eszerint a kormánypárt színeiben induló Szentesi Polgári Párt jelöltjének ajánlási ívein volt 7907 aláírás, a három ellenzéki jelölt ívein pedig összesen 4190; ez 12 097 aláírás. A szentesi választójogosultak száma összesen 10 300. Hozzá kell venni, hogy ebből távol volt, meghalt, elköltözött stb... kb. 1200 fő, s megközelítően ugyanennyi tartózkodott az aláírástól, ezáltal legfeljebb 7800 név szerepelhetett volna az ajánlási íveken. Vagyis közel 4000 aláírás hamisított volt!

A választási csalás ellenére tudomásul kellett venni, hogy az ajánlási ívek eredménye alapján dr. Lázár Andor honvédelmi államtitkár Szentes város egyhangúan megválasztott képviselőjének tekinthető. Megjegyzendő, hogy ellenzéki részről utóbb megtámadták Lázár Andor mandátumát, de a közigazgatási bíróság alaki okokra hivatkozva elutasította az ezzel kapcsolatos - több mint 1500 aláírással ellátott - petíciós panaszt.

A választások kimenetele következtében kialakult feszült légkör még jó ideig éreztette hatását, több hónapon át meghatározta a megyei és a városi közgyűlések hangulatát is. Dr. Lázár Andor mentségére legyen mondva, hogy a korteshadjárat idején beígért huszárlaktanya építése valóban elkezdődött, és a legínségesebb időben kereseti lehetőséget biztosított számos munkanélküli kubikosnak és építőmunkásnak. Szinte biztosra vehető, hogy ő maga közvetlenül nem vett részt a fentebb leírt választási stikliben. Országgyűlési képviselőként, majd igazságügy-miniszterként is figyelemmel kísérte, segítette városunk boldogulását, amelynek 1933-ban egyhangú választással díszpolgárává vált. Bizonyára nagyobb becsben tartanánk személyét, ha nem a megismert körülmények között nyerte volna el a szentesi mandátumot.

Labádi Lajos


<<< Vissza