<<< Vissza

Hol épül fel az emlékmű?
Félreértések az épülő kápolna körül

2006. február 24.

 
A Szentes-csongrádi Rotary Klub vendége volt Csete György építész. A rendezvényen természetesen szóba került a Lakos József Baráti Társaság által kezdeményezett emlékmű felállítása is. Az elhangzottakból kitűnt, hogy az építész a kápolnát nem a tervezett helyen kívánja létrehozni.

Mint utóbb kiderült, a városban többen is értetlenül állnak a kijelentéssel szemben. Az üggyel kapcsolatban dr. Kis-Tóth Tihamér a birkózók nevében juttatott el tiltakozó levelet szerkesztőségünkbe. Az írásból alábbiakban közlünk részleteket. Természetesen megkérdeztük Imre Károlyt, a Lakos József Baráti Társaság elnökét, mondja el, mi az igazság a kápolna felépítése körül.

A levél: "Tudomásunkra jutott, hogy az alkotók a szakhatóság által jóváhagyott Somogyi és Daru utca által határolt terület helyett a Petőfi Sándor Általános Iskola elé, az olimpiai tölgyfa mellé tervezik a 8 méter magas, téglákkal falazott kápolna (emlékmű) elhelyezését. Azzal az indokkal, hogy a tér és a környék lakói méltatlanok arra, hogy az emlékmű az említett helyen épülhessen fel.

Az olimpiai facsemetét, ami mára terebélyes fává nőtt 1937-ben Lőrincz Márton, az 1936-os berlini olimpia légsúlyú birkózó bajnoka helyezte el a Polgári Leányiskola (ma Petőfi Sándor Általános Iskola) elé. Hatvan évvel később dr. Hegedűs Csaba és Polyák Imre olimpiai-, világ- és Európa-bajnok birkózók (utóbbi a nemzet sportolója) az olimpia tölgyfától 12 lépésre egy tölgyfa-csemetét ültettek. A két tölgy mára jelkép és szimbólum lett. Jelképezik és szimbolizálják közel 70 éve a politikától mentes egyetemes értékeket és célokat kifejező és megtestesítő sport, az olimpia eszméjét.

Dr. Hegedűs Csaba a hatvanéves évforduló alkalmából rendezett ünnepségen többek között a következőket mondta: az olimpiákat a legnagyobb emberi megmozdulásnak vallja, mint a helytállás szimbólumát. Dr. Papp László és Lőrincz Márton azért hozta Szentesre a tölgyfát, hogy a későbbi generáció e fára tekintve érezzék és tudják, Erdélyből vagy Szentesről indulva meg lehet az egész világot hódítani, csak hinni kell benne.

Az olimpiai tölgyfák helye, az olimpiai eszme szentéje, amit háborítatlanul kell hagyni. A felállítandó emlékmű eszmeiségében, felfogásában, értékrendjében más, politikai irányultságú. A város lakóinak egy része igényli az emlékmű felállítását, amit tiszteletben kell tartani, ugyanez fordítva, a viszonyosság alapján is érvényes. Az emlékmű elhelyezése a tervezett helyen műszakilag és esztétikailag nem oldható meg. Az emlékművet a két olimpiai tölgyfa közé már helyszűke miatt sem lehet elhelyezni, ha csak az egyik olimpiai fát ki nem vágják, ami súlyos érdeksérelemmel jár. Az öreg olimpiai tölgyfa magas, terebélyes és szerteágazó ágai a két tölgyfa által határolt területet, az egész teret szinte befedi. Ezért sem az olimpiai tölgyfa, sem az emlékmű térhatása nem érvényesülhetne, egymás hatását kioltanák, mindkettő torzóvá válna. Ami ellentétes az eredeti célokkal és szándékokkal.

A város birkózói ellenzik és tiltakoznak az ellen, hogy az emlékművet az olimpiai tölgyfa mellé, az általános iskola elé helyezzék el."

Imre Károly, aki alapítványt is létrehozott a kápolna mielőbbi felépítéséhez, a felvetésekre a következőket válaszolta:

- Az emléktorony, vagy más nevén Szent György kápolna felállítására a Lakos József Baráti Társaság kapott engedélyt. Helye: a Somogyi Béla utca kereszteződése, a háromszögben. Soha nem volt szó arról, hogy ezt máshol építenénk föl. Az ezzel kapcsolatos híresztelések valószínű azért röppentek fel, hogy akadályozzák az építkezést.

- Mennyi pénz gyűlt öszsze eddig a nemes célra?


- Magánalapítványt hoztam létre, ami az emlékmű felépítését szolgálja. Sajnos eddig kevés pénz gyűlt öszsze, Szentesen gyakorlatilag a százezer forintot nem haladja meg, amit összeadtak az emberek. A Dunántúlról egy magánember milliós nagyságrendű pénzösszeget utalt át. Nagyon örülök, hogy meg tudjuk kezdeni az építkezést. Megköszönöm azoknak a szentesieknek, akik összeadták a százezer forintot. Remélem, hogy több is összejön majd. Jó lenne minél előbb elkezdeni az alapozást. Az a kis pénz, ami összegyűlt, talán elég lesz arra, hogy embermagasságban fölhúzzuk az épületet.

- Csete György építész hogyan reagált a fejleményekre?


- Beszéltem az építész úrral, szó szerint azt mondta: nagyon sajnálja a kijelentéseit. Azután levélben is elnézést kért a történtekért. Kijelenthetem, sem a Lakos József Baráti Társaság, sem az alapítvány nevében nem tárgyaltunk más helyszín miatt senkivel. Korábban a művész talán megkereshetett más személyeket is, de a társaságunk nem. Ide kaptuk az engedélyt, a Somogyi utcába.

Lovas József


<<< Vissza