<<< Vissza

Adó-info
Törőcsik Norbert rovata

2005. október 21.

 
Az evásoknak negyedévente kell vallani

Az egyszerűsített vállalkozói adót választó adózók az adóelőleget változatlanul negyedévente kötelesek teljesíteni, ezzel egyidejűleg azonban a befizetett adóelőlegről a jövőben külön bevallást kell majd benyújtaniuk. Az evás egyéni vállalkozó a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást havi bontásban, az adóév első három negyedévéről benyújtott adóelőlegre vonatkozó bevallásában, a negyedik negyedévre megállapított járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást az éves adóbevallás részeként vallja be.

Új adó- és járuléknyilvántartás

A nyár elején történt törvénymódosítás 2006. január 1-jei hatállyal bevezette az ún. egyéni adó- és járuléknyilvántartás rendszerét. Ennek értelmében a munkáltatók és a kifizetők az adó-, illetőleg a társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggésben havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton vagy gépi adathordozón kötelesek az adóhatóság felé egységes, és személyekre lebontott bevallást tenni. Az egyéni adó- és járuléknyilvántartás bevezetése valószínűsíthetően az adminisztrációs terhek növekedését jelenti.

Olvasói kérdés:
Magánszemély az ingatlan tulajdonosa és ráépítést engedélyez (műhely) egy gazdasági társaság részére. Az adott közigazgatási területen az önkormányzat építményadót vetett ki. Ki köteles bevallást benyújtani az építményről és ki fizesse azt, a gazdasági társaság fizetheti-e?
L. I.

Válasz:
Az építményadó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa tehát a műhely tulajdonosa, ha esetleg többen vannak, akkor a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, akkor a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult az adófizetésre kötelezett.

Ha a magánszemély a ráépített ingatlan tulajdonosa, akkor az adófizetésre a magánszemély a kötelezett, ha a gazdaági társaság a tulajdonos, akkor a tulajdon jog is a gazdasági társaságé. Ha a tulajdonjog vegyesen részben a magánszemélyé, részben a gazdasági társaságé, akkor a tulajdoni hányadaik arányában fizetik meg az adót, de természetesen ettől írásban kötött megállapodás eltérhetnek, ha azt az önkormányzati adóhatósághoz benyújtják. Az adókötelezettség a használatbavételi engedély kiadását követő év első napján keletkezik ezt akár a magánszemélynek akár a gazdasági társaságnak adják meg. Aki az adófizetésre kötelezett - tehát adóalany - az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság felé jeleznie kell tényt, és a szükséges adatokat az adó megállapításához. Lehetőség van az adótartozás átvállalására de a kezesség vállalásához, vagy az adótartozás átvállalásához az önkormányzati adóhatóság engedélye szükséges.

Törőcsik Norbert
mérlegképes könyvelő


06-(30)-680-48-17 vagy 06-(20)-321-57-50 telefonon vagy az info@otthonok.hu e-mail címen


<<< Vissza