<<< Vissza

Adó-info
Törőcsik Norbert rovata

2005. augusztus 26.

 
Felnőttképzésre befizetett díj igazolása

Olvasói kérdés:
A felnőttképzésre befizetett öszszegről kiállított igazolásnak milyen adatokat kell tartalmazni, hogy az adókedvezmény érvényesíthető legyen?
Z. I.

Ha ön adókedvezményt kíván érvényesíteni az szja törvény 36/A. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján, rendelkeznie kell a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény előírásai szerint akkreditált intézmény által kiállított igazolással.

Az igazolás 1. pontjának tartalmaznia kell:

- fel kell tüntetni az intézmény megnevezését,
- székhelyét,
- adószámát,
- az intézményi akkreditációt igazoló lajstromszámot.

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben felsorolt felsőoktatási intézményeknek nem kell kitölteniük az akkreditációs lajstromszámot.

Az igazolás 2. pontjának tartalmaznia kell a képzésben részt vevő magánszemély nevét és adóazonosító jelét.

Az igazolás olyan magánszemély részére adható ki, aki a képzésben a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési szerződés alapján vesz részt. Az igazoláson a képzésben részt vevő magánszemély neve helyett befizetőként lehet feltüntetni a magánszemély házastársát, szülőjét (vér szerinti, örökbefogadó, mostoha vagy nevelőszülőjét), nagyszülőjét, testvérét, de befizetőként csak egyetlen magánszemély neve szerepelhet az igazoláson, aki ezzel jogosulttá válik az adókedvezmény érvényesítésére.

Az szja törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a képzésben részt vevő magánszemély az adókedvezményt ne a képzési díj befizetésének évében, hanem a törvényben meghatározott időtartamon belül későbbi adóévben érvényesítse, de ezt a tényt az igazolást kiállító intézménynek az igazoláson szerepeltetnie kell.

Az adókedvezmény halasztott érvényesítésére kizárólag az a képzésben részt vevő magánszemély jogosult, aki erre vonatkozóan nyilatkozatot tett.
Halasztott igénybevétel esetén a képzésben részt vevő magánszemélynek azaz önnek az igazolás 7. pontjában magának kell nyilvántartania az egyes adóévekben részére kiállított igazolások alapján érvényesíthető adókedvezmény együttes összegét, valamint azt, hogy az adókedvezmény teljes összegéből az egyes adóévekben mekkora összeget vett már figyelembe.

A 6. pontban az adókedvezmény alapját kell igazolnia az intézménynek, amely a felnőttképzési szerződés alapján az adóévben fizetett képzési díj és vizsgadíj együttes összege lehet.

Az igazolás kiadásával egyidejűleg a befizetésről kiállított számlán vagy költségelszámolásra alkalmas más bizonylaton az igazolás kiadásának tényét fel kell tüntetni. Annak nincs törvényi akadálya, hogy a számla (bizonylat) és az igazolás kiadása időben elváljon egymástól, de az igazolás utólagos kiadása esetén is biztosítani kell, hogy az szja törvényben előírt feltétel megvalósuljon [az igazolás kiadásának ténye a számlán is feltüntetésre kerüljön].

Várjuk az ön kérdéseit is a rovatba a 06-(30)-680-48-17 vagy 06-(20)-321-57-50 telefonon vagy az info@otthonok.hu e-mail címen.

Törőcsik Norbert
mérlegképes könyvelő


<<< Vissza