<<< Vissza

Felmérés a fiatalokról, ahogyan ők látják magukat
Nézetek az ifjúságról (3.)

2005. augusztus 26.

 

Az önkormányzat áprilisi, majd (második olvasatban) júniusi ülésén tárgyalta és vitatta meg a város ifjúsági koncepcióját. Az anyag készítői kikérték az érintett szakmai- és civil szervezetek, valamint az egyházak véleményét. Sorozatunk harmadik részében a fiatalok véleményét tolmácsoljuk: hogyan látják ők helyzetüket?

Veresné Péter Judit által létrehozott Humán Háló Szolgáltató és Fejlesztő Betéti Társaság kapott az elmúlt évben a VE-GA Szövetségtől megbízást arra, hogy tájékozódó jellegű kutatást, illetve vizsgálatot végezzen el. Az alábbiakban ebből közlünk részleteket.

Mi jellemezte a szentesi tizenéves fiatalok problémavilágát 2004-ben? Elsősorban az iskolai problémák köre. A felmérés szerint azonban - különösen az elmúlt négy évben - jelentős változások történtek ezen a téren. A változások többségükben azt tükrözik, hogy a fiatalok is többet, céltudatosabban és jobban kívánnak tanulni. Elsősorban ennek hiányzó vagy problémás feltételeit kérik számon. Több vonatkozásban gondként jelenik meg a túlterhelés - gyakran testi, lelki túlterhelésként is. A kutatók szerint látványosan lecsökkentek a tanárokkal szembeni panaszok, amelyek 8-10 évvel ezelőtt uralták a tizenéves fiatalok iskolai problémavilágát. Lényegesen nőttek viszont a kortársakkal kapcsolatos problémák. Ezek hátterében a gyerekek elmagányosodása áll. Okaként - többféleképpen is - megfogalmazódik a "túlpörgés", a fáradtság.

A szabadidős sportolás elterjedésének köszönhetően megállt az életmódromlás, amely '98-ig a fiatalok közel 90 százalékát jellemezte. A dohányzás és az italozás mutatói azonban folyamatosan emelkednek. Növekedés látható a kábítószer fogyasztás terén is, azonban kisebb mértékben, elsősorban a "lágynak" nevezett kábítószerek fogyasztása kerül előtérbe.

A készülő gyermek és ifjúsági koncepciót számos beszélgetés, vita előzte meg, melyekbe a "szidökösök" mellett fiatal felnőtt segítők is bekapcsolódtak. Ebből kitűnt, a fiatalok tisztában vannak azzal, hogy a felnőttek között az önkormányzatban, a hivatalokban, az iskolákban és a civil életben kikre számíthatnak. A felnőttek jelentős része azonban a fiatalok véleménye szerint nem tudja megtalálni a helyes magatartási formát, viszonyt és hangot velük.

A lakáshelyzetet mérlegelve kiderült, hogy a fiatalok keveset tudnak a szentesi lakásügyekről, a lakáshoz jutási lehetőségekről, pedig 17-18 éves kortól már szívesen tájékozódnának ezen a területen is. Fontosnak tartanának minden évben megjelentetni egy áttekinthető kiadványt, ami tájékoztatást nyújt az elmúlt év tapasztalatairól és arról, hogy melyek a következő év lehetőségei.

A véleményalkotók szerint Szentes irigylésre méltó helyzetben van a közművelődési lehetőségek, intézmények terén. A lehetőségeket a fiatalok gyakran nem is használják ki igazán. Az összejáró, nonformális, baráti csoportokból, közösségekből van kevés, mint például az irodalmi vagy olvasói klubok, író és költő teaházak. Fontos, hogy legyen lehetőség előadni, nyilvánossághoz jutni. Hiányoznak az olvasótáborok is. A javaslatként elhangzott: e téren a jövőben nagyobb szerepet kell vállalniuk az oktatási intézményeknek.

Ami az iskola- és pályaválasztást, munkavállalást illeti, a fiatalok nem tudják, hogy Szentesen illetve szűkebb és tágabb térségében kire, mire nincs illetve van/lehet szükség. Minden év novemberében fontosnak tartanának közzé tenni egy, legalább kistérségi hatókörű kiadványt, ami segíthetné a jobb választást, továbbá praktikus tudnivalókat is közölhetne. Hasonlóképpen a nyári és az idénymunka lehetőségekről is.

A tanulmányból kitűnik, hogy Szentesen aránylag magas színvonalú az intézményes sportélet, amelynek a lehetőségeit az elmúlt években növekvő számban használják ki a gyerekek és a fiatalok. Sokan szeretnének azonban teljesen kötetlenül, saját maguk által szervezett formában úszni, futni, görkorcsolyázni, kerékpározni és kosárlabdázni, lehetőleg egy helyen, társas keretek között. Ezt jól megvalósíthatónak látják a később említésre kerülő Ifjúsági park területén.

Lényegesen nagyobb azonban azoknak az önszervező fiatal csoportoknak, baráti köröknek, közösségeknek és együtteseknek a száma, amelyeknek önmaguk közössége fontosabb, mint a - az egyébként ugyancsak fontos - tevékenységeik. Ehhez felnőtt segítséget (néha) igényelnének, de felnőtt irányítást, vezetést, ellenőrzést semmiképpen nem.

Szentesen nekik is vannak lehetőségeik, elsősorban a Városi Diák Pince és a Magyartési Tábor Központ. Igénylik ezek megtartását és fejlesztését.
Állandó probléma az, hogy nincs a tizenéveseknek saját szórakozóhelye. Ezen a területen a "Pepita Macska" az első sikeres próbálkozás. Az Alternatív Játszóházi Fórum és a SZIDÖK javasolta, hogy a Kurca két oldalán, a sportpályák és az ifjúsági ház körzetében Ifjúsági parkot alakítsanak ki.
A Dózsa Házban kapott végleges helyet a "Pepita Macska", a Kurca ugyanazon oldalán lenne (Olimpiai park) a görkorcsolya pálya, az egypalánkos kosárlabda pálya, a mászófal, valamint egy erdei futópálya, a másik oldalán áll az ifjúsági ház és a "Gödör". Ez az Ifjúsági park valóban a tizenévesek "saját" városi tere lehetne.

Itt említhetjük meg azt, hogy EU-s szabvány miatt Szentesen több tucat régi játszóteret kellett elbontani. Helyettük már megépült hat új, de fontos lenne továbbiakat építeni. Az új játszóterek kiváló lehetőséget nyújtanak a nyáron kallódó, úgynevezett kulcsos gyerekek foglalkozatására, játszótéri játszóházak tartására.

(folytatjuk)


<<< Vissza