<<< Vissza

Városi elismerések

2005. augusztus 26.

 
Államalapító Szent István királyunkra, és az új kenyérre emlékeztek augusztus 19-én a városházán. Hagyomány már, hogy ebből az alkalomból köszöntik azokat, akik huzamosabb időn keresztül kimagasló közszolgálati munkát végeztek. A közigazgatás, a közművelődés, a segítségnyújtás, a szociális ellátás, a katasztrófa-elhárítás, a kommunális ellátás területén dolgozók vehették át elismeréseiket.

A munkahelyi vezetők javaslata alapján Szirbik Imre polgármester adta át az elismeréseket. Beszédében kifejtette: a dolgozóknak nem esik nehezükre az együttérzés, a türelem, és oly módon képesek segíteni, hogy az nem megalázó vagy bántó. Igyekeznek a legtöbbet megtenni azért, hogy az ellátottak, legyenek ügyfelek, beteg emberek, rászorulók érezzék azt, hogy rájuk számíthatnak. Megköszönte az áldozatos munkát, a családtagjaiknak is, hogy a segítségükre voltak, mint mondta, a jó családi háttér nélkül nem várható el az a szorgalom, emberi tartás, melyet eddig tanúsítottak.

A huzamosabb időn keresztül kimagasló teljesítményért városi elismerésben részesültek: Bartha Józsefné irodavezető, Lajos István építéshatósági ügyintéző és Varga Lajosné szociálpolitikai ügyintéző (polgármesteri hivatal); Bónus Erika anyagbeszerző és Németh Györgyné kisegítő (Központi Gyermekélelmezési Konyha); Fejes Mihályné szobaasszony (sportközpont); Idovika Sándorné csoportvezető és Kálmán Pálné raktáros (Városellátó Intézmény); Janó Lászlóné bölcsődei gondozónő és Kisné Kánvási Zsuzsanna védőnő (Városi Intézmények Gazdasági Irodája); Kertész Ákos tanár (Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola); Kiss Zoltán technikus (Művelődési Központ); Kocsy János szociális gondozó (Hajléktalan Segítő Központ); Nagy Ivánné könyvtáros (Városi Könyvtár Kht.); Pólya István tűzoltó, szolgálatparancsnok-helyettes (tűzoltóság); Szabó Péter szakmai vezető (Gyermekjóléti Szolgálat); Tököli Gyöngyi gyógypedagógiai asszisztens (Gondozási Központ); Vágvölgyi Zoltán könyvtáros (Városi Gyermekkönyvtár). A képviselő-testület döntése alapján közéleti ifjúsági díjat kapott Korom Annamária egyetemi hallgató és Lantos Anita, a Boros Sámuel szakközépiskola diákja. Nyári Józsefné pedig a fogadással egybekötött ünnepségen vette át megbízólevelét a Terney Béla Középiskolai Kollégium igazgatói feladatainak ellátására.


<<< Vissza