<<< Vissza

Nyaralásra, eszközvásárlásra
Egy százalék

2004. október 29.

 
A szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazon magánszemélyeknek, akik 2002. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványukat támogatták. Az APEH által átutalt összeg 218.521 forint volt, melynek jelentős részét a tanulók tanulmányi kirándulásának támogatására, kisebb részét pedig az iskolai szakkörök működtetésére, illetve tanulmányi versenyek lebonyolítására használták fel. Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat. Tanulóink nevében is köszönjük.
Szobota Lászlóné, a kuratórium elnöke
*
A Szent László Lovas Sport Klub, Szentes, Szentlászló 5. (adószáma: 18454507-l-06) köszönetét fejezi ki azoknak, akik a 2002. évi személyi jövedelemadó 1 %-át a klub részére ajánlották fel. Ebből 2003. évben 123.300 forintot kaptunk, amelyet versenyrendezésre és eszközök vásárlására használtunk fel. Köszönjük és kérjük további támogatásukat.
*
Az adózó állampolgárok által a Rigó-Fészek Alapítvány javára juttatott 125.139 forintot 2004. évben a Rigó Alajos többcélú intézmény sajátos nevelési igényű tanulói, állami gondoskodásba vett neveltjei nyári táborozásának, illetve taneszközök beszerzésének finanszírozására fordítottuk. Tartalékba 139 forint került.
Az alapítvány kuratóriuma
*
A Rigó-Fészek Alapítvány kuratóriuma tisztelettel megköszöni minden támogatójának azt, hogy 2003. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át, azaz 155.959 forintot alapítványunk javára ajánlották fel. Az összeg felhasználásáról az alapítvány céljainak megfelelően a kuratóriumunk dönteni fog.
*
A Sérültellátás Korszerűsítéséért Alapítvány kuratóriuma megköszöni a lakosság által felajánlott SZJA 1 %-át, ami 2003. évben 285.015 forint volt. Az összeget a betegek jobb ellátásra fordítottuk.
Kuratórium
*
A Szülészet-Nőgyógyászati Műszerállomány Korszerűsítéséért Alapítvány kuratóriuma megköszöni a lakosság által felajánlott SZJA 1 %-át, ami a 2003. évben 487.567 forint volt. Az összeget a betegek jobb ellátására fordítottuk.
Kuratórium
*
A Szabadidős Sportklub hálásan köszöni mindazok segítségét, akik 2003. évi SZJA-juk 1 %-át számunkra ajánlották fel. Ezt az összeget 98.907 forintot teljes egészében a gyermekek számára rendezett különböző táboraink támogatására használtuk fel. Kérjük a kedves támogatókat és valamennyi barátunkat, hogy továbbra is segítsék célkitűzéseink megvalósítását. A klub elnöksége.
*
A Koszta Diákokért Alapítvány számlájára 2004. évben az 1 %-os felajánlásokból 614.539 forint érkezett. Köszönjük a felajánló szülőknek, kollégáknak, támogatóknak, mellyel hozzájárultak a diákjaink számára szervezett programok, rendezvények kiadásainak fedezéséhez, illetve az iskolai eszközfejlesztéshez. Köszönettel: az iskola diákjai, tanárai.
*
A Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni támogatóinak, az alapítvány javára felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-át. Az így befolyt 120.570 forinttal hozzájárultak a zeneiskola hangszervásárlásához és a legjobb tanulóinak jutalmazásához.
*
A szentesi Zenebarátok Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az egyesületnek ajánlották.
A befolyt 310.669 forintot az együttesek utaztatására és a Bárdos Lajos Vegyes Kar formaruháinak kiegészítésére fordították. Segítségüket köszönjük.


<<< Vissza