<<< Vissza

A forradalom hősei
Szentes díszpolgára: Horváth István

2004. október 29.

 
Képünkön: Szirbik Imre polgármester díszpolgári kitűntetést adott át Horváth István mérnök-közgaszdásznak.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltása évfordulójának alkalmából rendezett városi megemlékezés október 23-án ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a Kossuth téren. Majd a koszorúzás következett a református nagytemplom melletti kopjafánál. Az ünnepség a Kossuth téri események után a városháza dísztermében folytatódott.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 48., valamint a köztársaság kikiáltásának 15. évfordulóján Szirbik Imre polgármester köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. Elmondta: amikor az '56-osokra emlékezünk, akkor kötelezettségünk is van, hogy harcaikat békévé oldjuk, és egy igazságos, a szó emberi értelmében európai köztársaságot építsünk.

- Az országban nagyon sok helyen sírokhoz zarándokolnak ezekben a napokban. Nekünk szerencsénk van - jelentette ki a polgármester. - Szerencsénk amiatt, hogy elődeink 1956 vérzivataros napjaiban voltak olyan higgadtak és bölcsek a barikád mindkét oldalán itt, Szentesen, hogy le tudták fogni a fegyverért nyúló kezeket, meg tudták oldani azt, hogy szentesi ember szentesi ellen ne forduljon, s ezáltal nekünk lehetővé tették, hogy az emlékezés ne a sírokhoz való zarándoklást jelentse.

Az ünnepség szónoka, Szűcs Lajos alpolgármester beszédében az elbukott forradalomra emlékezve elmondta: minden ember másként éri azt meg. Kit hogyan sodort a forradalom, kit hogyan érintett meg, úgy dolgozta fel az eseményeket. Ahogy az emberek megjelentek az utcán, ahogy elkezdődött a harc, annyiféle forradalom volt a lelkekben. Ami eggyé kovácsolta lelkesedésüket, a cél volt: a nemzet függetlensége, semlegessége, s annyi megalázás, gyötrelem után az igazságosság. Ebben a harcban egyek voltak mindazok, akik segítették őket, a hírvivők, a hírhozók, a kenyeret, élelmet adók, a befogadók, a bújtatók, a sztrájkolók, a parancsot megtagadók, a gyerekek, akiknek kezét a fegyver súlya nyomasztotta, azok, akik éltük kockáztatásával mentették a sebesülteket. Ők mindannyian a forradalom hősei és győztesei voltak.

- E kettős évfordulón gondoljunk azokra, akik elvittek bennünket a mába, azokra, akik már nem lehetnek velünk, s azokra, akik velünk vannak - folytatta beszédét az alpolgármester. - 1956 nemcsak egy történelmi esemény, hanem világtörténelmi cselekedet is volt. Egy hatalmas nemzet mítoszát törte meg. Egy kis nemzet lelkes fiai próbálták újraformálni Európa történelmét. Legyen ez az ünnep olyan, amelyen mindannyian osztozni tudunk!

Az ünnepi beszéd után - a hagyományoknak megfelelően - Szirbik Imre polgármester kitüntetéseket adott át. A képviselő-testület döntése értelmében a város díszpolgára lett Horváth István mérnök-közgazdász, a Legrand Rt. volt vezérigazgatója. A "Szentes Városért" Emlékérmet Fári Istvánné tanár a pedagógiai munkásságáért, Ferwagner Péter ügyvezető igazgató a vízszolgáltatás fejlesztéséért, dr. Gombos Gyula főorvos a beteg emberek szolgálatáért, Tímár Ferenc mérnök-tanár Szentes informatikai rendszerének kiépítéséért, Gáspár Sándor színművész kiemelkedő alakításaiért és a Faur Zoltán elnök vezette Cigány Kisebbségi Önkormányzat az érdekképviseleti tevékenységéért vehetett át.

Az ünnepi műsorban közreműködött: Bárdos Lajos Vegyes Kar, Korponai Hajnalka gimnáziumi tanuló és Szentes Város Fúvószenekara. A kitüntetettekkel készült interjúkat következő számainkban közöljük.

L. J.


<<< Vissza