<<< Vissza

Újrakezdés évei a repülőknél
(1947-1948)

2004. augusztus 27.

 
Alig száradt meg a tinta a működési engedélyen, amikor lehetőség nyílt arra, hogy megyei szervezetté alakuljon az egyesület. Rövid idő alatt elkészül Csongrád vármegye Sportrepülő Egyesületének új alapszabálya, amit az átalakuló értekezleten Massányi Sándor főoktató ismertetett a megjelenteknek. A közgyűlés elfogadó igenje után az alispáni hivatal soron kívül terjesztette fel az új működési alaptörvényt a belügyminiszterhez jóváhagyásra. Az újjáformálódásról nem maradt fenn jegyzőkönyv csak közvetett adatokból sikerült megtudni, hogy megbízott parancsoknak dr. Kunszeri Bélát, vezetőoktatónak továbbra is Massányi Sándort, műszaki vezetőnek pedig Vass Mihályt választották. Tehették, mert a városi igazoló bizottság valamennyiőjük politikai múltját elfogadhatónak minősítette. Negyvennyolc februárjában megalakult az Országos Magyar Repülő Egyesület. Szentes, mint megyei város követte az országos példát és áprilisban létrehozta az OMRE Csongrád Megyei Csoportját. Vezetőjéül dr. Kunszeri Béla alispánt, adminisztratív vezetőnek Kürtösi Károlyt az MKP megyei titkárának helyettesét, műszaki ellenőrnek az Államépítészeti Hivatal vezetőjét Tavaszi Ferencet, pénztárosnak dr. Bánki Bélát jelölték és választotta meg a tagság. Még akkor és ott létrehívták az ideiglenes intéző bizottságot is. A jelenlévő országos vezetők ígéretet tettek a hangár befejezéséhez hiányzó 4 ezer forint előteremtésére, egy üzemképes csörlőautóra és a pilótaotthon építéséhez 150 ezer forint biztosítására.

Amint lehetett repülni megkezdte működését az egyesület, de üzemanyag gondok jelentkeztek. A BSZKRT repülőinek sem használható repülőtere, sem gépei nem voltak, de volt elegendő üzemanyaga. A repülőbaráti kapcsolat révén Szentesen repültek ők is mindaddig, amíg befejeződött náluk a helyreállítás. Így jól járt mindkét sportrepülő szervezet az együttműködéssel. (folytatjuk)

Pusztai János


<<< Vissza