<<< Vissza

Társulások előnyben

2004. június 25.

 
Igent mondott a többcélú kistérségi társulásra a város önkormányzata. A képviselők rendkívüli testületi ülésen vitatták meg az arról szóló megállapodást. Az úgynevezett többcélú szervezeten belül is meghatározott feladatkörök ellátásában működnek együtt az önkormányzatok, ilyen az oktatás, az orvosi ügyelet megszervezése, a gyermekek átmeneti otthonának építése, magasabb színvonalú könyvtári szolgáltatás biztosítása. Szentes, Szegvár, Nagymágocs, Derekegyház, Árpádhalom, Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagytőke polgármesterei egyenlő szavazati joggal képviselik majd önkormányzataikat az új szervezetben, amennyiben a települések képviselői helyben rábólintanak a csatlakozásra.

Ennek keretében külön általános iskolai intézményi társulást hoznak létre Eperjes önkormányzatával - a község felső tagozatos diákjai a következő tanévben a Klauzál Gábor Általános Iskolában tanulnak -, valamint Nagytőke önkormányzatával, a községből a Deák Ferenc Általános Iskolába járnak a diákok. Határozatlan időre várhatóan hasonló megállapodás jön létre óvodai intézményi társulásról Eperjes község önkormányzatával, miszerint onnan 3 éves kortól kezdődően a Köztársaság utcai óvodában nevelik a kicsinyeket.

A kormány június 30-áig adott határidőt a társulások megalakítására. A negyvenhatezer lelket számláló kistérség számára - a támogatás mellett - azért is lehet előnyös az összefogás, mert az unió forrásai a regionális szerveződéseket a pályázatoknál előnyben részesítik.

Az önkormányzat a református egyházközséggel együttműködve még tavaly benyújtotta pályázatát a városközpont rehabilitációjára. A mintegy egymilliárd forintos Phare-pályázat - mely tartalmazta a főtéri református nagytemplom felújítását, az egyház által szorgalmazott idősek otthonának kialakítását, valamint a környező utcák és közterületek helyreállítását - nem nyert. A képviselő-testület rendkívüli ülésén egyhangú szavazással határoztak arról, hogy most a regionális fejlesztési operatív program irányító hatósága által meghirdetett felhívásra adnak be pályázatot. Ez azonban már nem tartalmazza a Kossuth utca forgalmi rendjével kapcsolatos korábbi elképzelést, illetve a Szent Miklós tér és környékének rendezését sem. A beruházás összege így mintegy 100 millió forinttal csökken.

Lapunkban is megírtuk, a Kisér városrészben és a település központi utcáiban már hivatalosan átvették a területet a kivitelezők. A képviselők döntöttek két további öblözet, a Somogyi Béla utca és környéke, valamint a felsőpárti utcák csatornaprogramjához szükséges pályázatok beadásáról is. Szirbik Imre polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, miszerint az illetékes szervek ezekre az öblözetekre is elfogadták a beruházáshoz szükséges dokumentációt. Mi több, a regionális fejlesztési tanácstól már ígéret is van a felsőpárti csatornaépítést anyagi támogatására. Mint megtudtuk, a környezetvédelmi és infrastruktúra operatív program keretében két minisztérium is meghirdette pályázatát. A rendkívüli ülésen arról döntöttek, hogy az önkormányzat ide is benyújtja pályázatát. Felvetődhet a kérdés: mi van akkor, ha ezzel is nyernek? Abban az esetben a Szentes számára kedvezőbb összeget fogadják el.

L. J.


<<< Vissza