<<< Vissza

A boldog gyermekekért

2004. március 19.

 
A Felsőpárti Óvodai Munkáltató Körzetben sokoldalúan és szeretetteljes környezetben tölthetik el a gyerekek az óvodás éveiket. A körzet vezető óvónője Csatlós Péterné szerint ez a legjobb módszer arra, hogy a gyerekek harmonikus személyiséggé váljanak, és ne okozzon gondot nekik az iskolába való beilleszkedés.

- Várhatóan hány csoportot tudnak indítani a következő nevelési évben?

- A gyermeklétszámot figyelembe véve, szeptembertől három kiscsoportot tudunk fogadni a körzet három óvodájában. Egyet a ruhaüzemi, egyet a Rákóczi és egyet a Damjanich utcai óvodában. Ez utóbbiban vegyes csoportok is működnek, melyekbe háromtól hétéves korig együtt járhatnak a gyerekek. Különösen kedvelt ez a csoportforma a testvéreknek, hiszen családias légkörben lehetnek az óvodában, és így könnyebben beleszoknak az új környezetbe.

- Melyek azok a területek amelyekkel kiemelten foglalkoznak az óvónők a gyermekek nevelése során?

- Az óvodai nevelőmunkát helyi pedagógiai program keretén belül valósítjuk meg. A program címe: " Örömteli nevelés-boldog gyermek". A nevelésfilozófia lényege, hogy a gyermekeknek szeretetteljes, élményekben gazdag, pozitív pedagógia környezetet kell biztosítani azért, hogy harmonikus személyiséggé váljanak.

Természetesen olyan tevékenységi formákra van szükség, melyek által ezek megvalósulhatnak. A gyermekek egész napjukat, személyiségüket fejlesztő játékokkal tölthetik, naponta hallgatnak mesét, verset tanulnak és így megtanulhatják a tanulás örömét is, amely az iskolába kerüléskor nagy segítséget jelent a gyermeknek és a szülőnek is egyaránt. A gyerekek nálunk már korán tapasztalatokat szerezhetnek az egészséges életritmusról, életvitelről és a táplálkozásról. Ennek érdekében alternatív programokat is építettünk a nevelési programunkba. Az óvodáinkban vízhez szoktatásra és úszásra is van mód, valamint kiemelt szerepet kap a bábjáték és a néptáncoktatás is. A szülők kérésének megfelelően pedig hittanfoglalkozásokat is szervezünk.

- Mekkora volt az érdeklődés a nyílt napokon?

- Szerencsére nagyon sok szülő érdeklődött, és reménykedünk, hogy lesz annyi beíratott kisgyermek, hogy megfelelő számú csoportokat indíthassunk. Jelenleg tizenkét csoport működik a körzet óvodáiban és szeretnénk, hogy szeptembertől is legalább tíz-tizenkét csoportunk legyen. A gyerekekkel minden csoportban két pedagógus foglalkozik. Úgy gondoljuk ez a legoptimálisabb mód arra, hogy megfelelő feltételeket biztosítsunk a gyerekek nevelésére.

Kruzslicz Anita


<<< Vissza