<<< Vissza

Közgyógyellátás
Támogatások, segélyek (5.)

2004. március 19.

 
A gyógyszerárak folyamatos emelkedése miatt egyre nő a méltányossági közgyógyellátást igénylők száma. Hogyan juthatunk a támogatáshoz? Sorozatunk e részében erről beszélgetünk Lencséné Szalontai Máriával, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának vezetőjével.

- A szociális törvény értelmében az önkormányzat közgyógyellátásban részesíti azt a személyt, aki szociális helyzetéből kifolyólag gyógyszerköltségeit egyedül nem képes viselni. A méltányosságból kiadott igazolvánnyal az igénylő térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerek igénybevételére. Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultsága állapítható meg annak, aki szociálisan rászorult és igazolt gyógyszerköltsége havi jövedelmének tíz százalékát eléri vagy meghaladja.

- A szociális rászorultság az egy főre jutó jövedelemtől függ. Esetükben mennyiben határozták meg az összeget?

- Ezt a támogatást igényelheti az a családban élő, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 34 ezer 800 forintot, egyedül élők esetében pedig a nyugdíjminimum kétszeresét, amely jelenleg 46 ezer 400 forint. Természetesen az önkormányzat helyi rendelete lehetőséget biztosít arra, hogy akinek kimagaslóan nagy a gyógyszerköltsége, és a jövedelme valamennyivel meghaladja a fenti összeghatárokat, annak is meg lehet állapítani a közgyógyellátásra való jogosultságot.

- Mit kell csatolni a kérelemhez?

- A közgyógyellátás megállapítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell a család jövedelemigazolását, a gyógyszerköltségről szóló igazolást. Ezt úgy kell beszerezni, hogy az igénylő a háziorvosával, esetleg kezelőorvosával felíratja azokat a gyógyszereket, amelyeket havi rendszerességgel szednie kell, ezzel felkeresi a gyógyszertárat, ahol beárazzák azt, és a gyógyszertár által kiadott igazolást kell a kérelemhez csatolni.

- A támogatásra jogosult mikor kapja kézhez az erről szóló igazolványt?

- Ha a kérelmező jogosult a támogatás megállapítására, erről először egy határozatot küldünk a címére, majd néhány hét elteltével megkapja az úgynevezett közgyógyellátási igazolványt. Ennek az oka, hogy az igazolványt meg kell küldeni a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak, ahol ellenjegyzik. Fontos megjegyezni, hogy az igénylő már a határozattal jogosult felkeresni az orvost, hiszen a határozat már tartalmazza az igazolvány számát.

- Vannak olyan esetek, amikor nem kell sem a jövedelemről, sem pedig a gyógyszerköltségről szóló igazolást csatolni.

- Abban az esetben, amikor a közgyógyellátás alanyi jogon jár. Ilyenek: a rendszeres szociális segélyben részesülők, a hadigondozottak, a rokkantsági járadékban részesülők, I. vagy II. csoportú rokkantak, vagy aki tartósan beteg gyermek után emelt összegű családi pótlékban részesül. Ezekben az esetekben csak a jogosultság tényét kell igazolni, például a rokkantsági fok megállapításáról szóló határozat, tartósan beteg gyermek esetén kiadott igazolás.

Fontos megjegyezni még, hogy a méltányosságból kiadott közgyógyellátási igazolványok egy évig érvényesek, azokat évente meg kell újítani.


<<< Vissza