<<< Vissza

Vendéglő és gőzfürdő
135 éves ligeti épületek (I.)

2004. január 23.

 

A hangulatos sétányokkal szabdalt, számos faritkaságot tartalmazó 36 holdnyi Széchenyi-ligetet 1869-ben adták át a nagyközönségnek. Vonzóbbá tétele érdekében a városi tanács szükségesnek tartotta egy vendéglő és egy fürdőház építését, ezért megbízta Török János városi mérnököt a tervek és költségvetés elkészítésével. 1869 augusztusában a városi képviselő-testület jóváhagyta a terveket, s megszavazta az építkezés megkezdéséhez szükséges 10.000 forint kölcsön felvételét. A hónap végén meghirdették a nyilvános pályázatot, alig egy hetet biztosítva az ajánlatok megtételére.

Ennek ellenére szép számmal akadtak vállalkozók. A legkedvezőbb ajánlatot Szrenkányi Lajos kőműves mester, valamint Busch Gusztáv és Molnár József ácsmesterek tették, így ők nyerték el az építkezést. November végére mindkét épület kőműves és ácsmunkái szinte teljesen elkészültek, csak a zsindelyek felrakása volt hátra, de a tél beállta előtt az is befejeződött.

A munkálatok tehát rendkívül jó ütemben haladtak, csupán az okozott gondot, hogy az eredetileg betervezett 16 ezer forintnyi építési költség már a 20 ezer forint felé közeledett. Mire az épületek 1870 áprilisában teljesen elkészültek, a kiadások végösszege megközelítette a 22 ezer forintot.

Az "U" alaprajzú, klasszicizáló stílusú vendéglő épülete (a mai múzeum) a korabeli leírás szerint teljesen téglából épült, zsindelytetővel; nyugati hossza 22 öl, északi és déli hossza 10 öl, szélessége átlagosan 6 öl. A keleti oldalon a főépület előtt ( a két szárnyépület között ( egy 10 öl hosszú nyitott főfolyosó húzódott, amely 4 köroszlopon nyugodott, az oszlopok közei kereszt és fekvő ( faszínűre festett ( fakorláttal voltak ellátva. (1 öl = 1,9 méter.) A tornácos főbejárat a 8 ablakos nagy táncterembe vezetett. Az épület többi részében a vendégszobák, a bérlő lakrészei, valamint a különböző mellék- és kiszolgáló helyiségek kaptak helyet.

Az ugyancsak "U" alaprajzú, romantikus stílusú gőz- és kádfürdő épülete (ma Családsegítő Központ) valamivel szerényebb méretű; nyugati hossza 17 öl, a két szárny hossza 7 öl, szélessége átlagosan 3 öl. A főbejárat egy 9 kőoszlopon nyugvó tornácra vezetett, amelyeknek alsó közei be voltak építve, a felső közei pedig a mennyezetig üvegezettek voltak (a két szárnyoldalon 142, az arcvonalon 240 ablaktáblával). Innen nyíltak a fürdőhelyiségek: az egy- és kétszemélyes kádfürdők, a hideg és meleg tusolók, a gőzfürdő (közepén nagy ovális melegvizes medencével) és a gőzszoba (tölgyfa fekvőpadokkal). A kádfürdők 8 akós ovális fenyőfa fürdőkádakkal voltak felszerelve, amelyek feltöltése, valamint a zuhanyok működtetése a padláson elhelyezett 5 db 50 akós víztároló fakádakból történt. (1 akó = 54,3 liter.) A gőz és melegvíz ellátását egy 4 lóerős gőzgép végezte.

A városi tanács 1870. április elején hirdetményt tett közzé több fővárosi és vidéki újságban az épületek haszonbérbe adásáról. A legkedvezőbb ajánlatot a város közkedvelt vendéglőse, a lengyel származású Rambovszky József tette, aki három és fél évre bérbe vette a két épületet. A szerződés aláírását követően ( 1870. július 10-én ( sor került a fürdő és vendéglő ünnepélyes megnyitására.

Labádi Lajos


<<< Vissza