<<< Vissza

Velem mindig történik valami

2004. január 16.

 
A Film Napja alkalmából, a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola média órájának vendége dr. Szín Imre grafológus volt. Találkozásunk mottójául Karinthy gondolatát választottuk: "A mozgóképpel legalább olyan döntő és új korszak kezdődött az emberi kultúra történetében, mint amilyen a betűvel hatezer évvel ezelőtt...

Az órán az interjúkészítést gyakoroltuk. Alább néhány érdekes kérdést és az azokra adott választ közöljük.

Bubori Kitti: - Ha az emberi kommunikáció történetét nyomon követjük, tapasztalhatjuk, hogy a társadalom átalakulásával az információ cseréjének folyamata is átalakul. A számítógép korában felmerülhet-e az írásbeliség háttérbe szorulása?

Dr. Szín: - Mint kérdés felmerülhet, de amint az írásbeliség megjelenése nem váltotta fel a beszédet, úgy az audiovizuális média sem váltja fel az írást, úgy gondolom.

Berényi Anna: - Tehát a grafológia tudományára szükségünk lesz ezután is. Tudomány a grafológia? Nekem kicsit olyan, mint a tenyérjóslás.

Dr. Szín: - A grafológia tudomány, nem tévesztendő össze a tenyérjóslással és egyéb okkult "tudománnyal". A lényege, hogy az agyunk kiadja a parancsot, amit a kezünk végrehajt, s hogy hogyan írunk, akarati úton nem befolyásolható. A tudomány hetven százaléka pszichológia, illetve pszichiátria.

Bojtor Boglárka: - Mióta foglalkozik íráselemzéssel?

Dr. Szín: - 1995-ben kezdtem tanulni, 97-ben szereztem meg a grafológusi oklevelet. Azóta gyakorló grafológus vagyok. Jelenleg képzem magam igazságügyi írásszakértővé.

Ragács Alex: - Ebből doktorált?

Dr. Szín: - Nem, jogi doktorátussal rendelkezem.

Lázár Viktor: - Ha szeretném a barátom jellemét az írása alapján megismerni, tetszik nekem segíteni?

Dr. Szín: - Nem, ezt az etikai kódexünk egyértelműen tiltja. Csak a barátod beleegyezésével van erre lehetőség.

Átlagos esetben ez úgy működik, hogy az ügyfél telefonon megkeres, és küld a címemre egy lehetőleg A/4-es méretű írásmintát. Ezen alapvető információként fel kell tüntetni: az illető nemét, életkorát, iskolai végzettségét, hogy jobb- vagy bal kezes, szemüveget visel-e. Ez a minimális tájékoztatás szükséges számomra egy komplett személyiséganalízis elkészítéséhez.

Kátai József: - A párválasztásánál használta az ismereteit?

Dr. Szín: - Akkor még nem folytattam ilyen jellegű tanulmányokat, de a későbbiek folyamán készítettem elemzést házasság előtt álló pár közös kérésére. Kaptam egy-egy írásmintát, melyből megállapításaimat kölcsönösen ismertettem a felekkel.

Földesi József: - Szerintem ez bizalmatlanság!

Dr. Szín: - Ellenkezőleg! Ez a legnagyobb bizalom a társsal szemben, hiszen hatszemközt kitárulkozik valaki a legőszintébben.

Bánfi Csaba: - Használja a rendőrség az ön tudását, ha hamisítási ügyben nyomoznak?

Dr. Szín: - Igen, remélem sor kerül erre is, amint megszereztem az erre felhatalmazó jogosítványt.

Ragács Alex: - S ha az illető analfabéta?

Dr. Szín: - Rajzból, illetve szignóból is lehet következtetni. Az analfabéta is tud tenni három keresztet. Ebben az esetben is legalább kettő "aláírás" szükséges az összehasonlításhoz. Ugyanígy elemezzük a szignókat is. Az írás ugyanis nem örökölt, hanem tanult készség. Egy később begyakorolt mozdulatsorról van szó.

Bubori Kitti: - Meg lehet ebből élni?

Dr. Szín: - Hű, de anyagiasak vagytok! Az országban maximum tíz ember tud ebből megélni, a grafológia nekem is csak hobbim. Három év az alapképzés, ezt öt év gyakorlati időnek kell következnie, amit egyéves igazságügyi írásszakértői képzés követ, majd a kamarai tagság.

Interjúnk után dr. Szín Imre az írás megjelenítéséről és kialakulásáról tartott előadást.

Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola
Média szak, I. évfolyam


<<< Vissza