<<< Vissza

Áldozatvállalással a jövőbe
Vita a költségvetési koncepcióról

2003. november 28.

 
A Polgári Összefogás frakciója aggódva nézett a 2004-es költségvetés koncepciójáról szóló vita elé. Elgondolásaikat sajtótájékoztató keretében ismertették. Elmondták, a 2003-as esztendő a város pénzügyi működésében sarkalatos év lesz, az első a település újkori életében, amikor nem sikerül kigazdálkodni a forráshiányt, így hitelfelvételre lesz szükség.

Számításaik szerint 40-50 millió forintra. Ezáltal elkezdődik a város eladósodása.

A 2004-es költségvetési koncepció a Fidesz Magyar Polgári Szövetség véleménye szerint az ideinél is sokkal kedvezőtlenebb. Úgy látják, hogy a szocialista kormány elhibázott gazdaságpolitikája súlyos válság felé sodorja Szentest is. Nő a feladatok és a lehetőségek között jelentkező feszültség. Kedvezőtlenül alakul a forráshiány mértéke. Elbocsátások, munkahelymegszűnések várhatók. A közintézmények normatív támogatása nem növekszik, sőt egyes esetekben csökken is. Úgy tartják, ilyen gátlástalan intézkedésre a rendszerváltás óta nem került még sor. Felháborítónak tartják, hogy a kormányzat saját gyengeségeit ismét az autósokra kívánja hárítani a súlyadó 20 százalékos emelésével. Minden környező országban olcsóbb a benzin és adótartama is.

A november 21-ei ülésen a jövő évi költségvetési koncepció tárgyalásakor Szirbik Imre polgármester elmondta: a 2004. évi költségvetést a pénzügyi egyensúly szempontjából önmagában kell felépíteni. Az intézményhálózat feladatai adottak, a város dinamikus fejlődését nem szeretnék feladni. A koncepció tartalmazza azokat a már sikeres, vagy éppen elbírálás alatt lévő pályázatokat, amelyek meghatározóak a település fejlődésének szempontjából. Minden település életében, így Szentesében is az álmok, a célok, a szükségletek meghaladják a teherbíró képességet.

A pályázatokhoz szükséges saját erő a hagyományos fejlesztési eszközökkel már nem teremthetőek meg. Az adóbetételek egy részét a működés finanszírozásából a fejlesztési finanszírozásba tesszük át. A működési költség ellentételezését meg kell oldani. A polgármester szerint két út áll az önkormányzat előtt: valahonnan bevételre tegyen szert. (Ezt megteheti lakossági adó, térítési díjak formájában, így azonban az infláció mértékénél jóval nagyobb összeggel kellene a lakosságot terhelni, ezt nem vállalnák fel.) A másik: a vagyon felélése, de ez sem jó megoldás. És meg lehet tenni azt, hogy széttárjuk a karunkat, másokra mutogatunk, és várunk.

- Összébb kell húzni magunkat, megpróbálunk áldozatot vállalni, megnézzük, hol tudunk pénzt megfogni úgy, hogy a feladatok ne sérüljenek - jelentette ki Szirbik Imre, mire Kálmán János megkérdezte: milyen formában történne az átcsoportosítás? Halmai László az iránt érdeklődött, hogy a koncepció készítésekor az egyes önkormányzati hatáskörből átadható feladatok számba lettek-e véve? Karikó-Tóth Tibor elmondta, a városban csökken a gyermeklétszám, ismeretes, hogy a közoktatásban alkalmazott normatívák nem emelkednek. Megkérdezte: ilyen helyzetben hogyan lehet fenntartani intézményeket úgy, hogy ne romoljon a színvonal?

Dr. Dömsödi József arra volt kíváncsi, miután a kormányfő a feladatok között az önkormányzatok tekintélyének helyreállítását is megjelölte, anyagi biztonság nélkül a polgármester hogyan látja ama tekintély helyreállítását.

Szirbik Imre ez utóbbira válaszolva elmondta: az önkormányzat tekintélyét az adja, hogy mennyire felelősen gondolkodik a város iránt. Mérlegel-e minden lehetőséget és feltételt, figyelemmel van-e a lakosság teherbíró képességére. Ha személyeskedésbe, politikai lózungokba bonyolódik, akkor leértékelődik a szerepe.

Dr. Gyenes Ágota, a lakásügyi bizottság elnöke üdvözölte a koncepcióban szereplő 68 szociális bérlakás építésének tervezetét, annál is inkább, mivel a sürgősségi listán jelenleg 58 család szerepel. A szociális helyzet függvényében további családokat tudnak a listára felvenni.

Karikó-Tóth Tibor megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy az elmúlt hét esztendőben egyik kormányzat sem gondolt olyat, hogy az oktatásra fordított normatívák összege ne emelkedjen. Az Európai Unióhoz csatlakozva ezt is megértük - jelentette ki a képviselő, majd még hozzáfűzte: a koncepcióban üdvözítőnek tartaná, ha végiggondolnák a parkolási lehetőségeket a belvárosban.

Dr. Rébeli Szabó Tamás, az ifjúsági és sportbizottság elnöke leszögezte, hogy jövőre kevesebb összeg jut sporttámogatásra is. Megjegyezte: a bankszféra örülhet, mert az önkormányzatok, ha tehetik, hitelt fognak felvenni és Magyarországon beköszönt a "bankállam".

Móra József
, a kereskedelmi, mezőgazdasági, idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának elnöke számokkal próbálta alátámasztani, hogy ha a jövő évre prognosztizált inflációs ráta 6 százalék marad, a városban a költségvetés összege az infláció mértékének háromszorosával növekszik, akkor nem kell félni 2004-től. A koncepcióban sok olyan gondolat megfogalmazódik, mely "kívánsághangverseny", ezt a képviselő-testületnek kell vezényelnie, hogy a város fejlődjön, az intézmények jól működjenek, és a város ne mondjon le olyan feladatról, amely a választópolgárok szempontjából hátrányt jelentenének.

Oltyán Lajos, a művelődési és oktatási bizottság elnöke elmondta, olyan pályázatok pozitív elbírálása történt meg, melyre a város már régóta vágyik. A pályázatok benyújtását mindannyian támogatták. A működési kiadás csökkentése nem kedvező feladat, a képviselőknek szembe kell nézni azzal, hogy lesznek olyan területek, melyek stagnálnak majd. A fejlesztés viszont mindannyiunk kívánsága szerint való.

Baranyi Imre, a városrendezési, -fejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kijelentette: a költségmegtakarítás mellett komoly fejlesztéseket lát. Véleménye szerint a koncepciónak pozitív a kicsengése, mert gondolatokat követel mindenkitől annak érdekében, hogy a feladatokat meg tudják valósítani. Szűcs Lajos alpolgármester elmondta, hogy idén a pályázati pénzekkel sok mindent meg tudott valósítani a város.

Figyelmeztetett: jövőre át kell gondolni a pályázatokat, amiatt, hogy az önrészt biztosítani kell. El kell dönteni az irányát is. Szirbik Imre a hitellel kapcsolatban kijelentette: a város első osztályú adós minősítéssel rendelkezik ugyan (a hitelfelvételi lehetőség felső határa 800 millió forint), ám tiltott dolognak tartja, hogy a működési kiadásokra hosszú távú hitelt vegyenek fel. Azt a település jövőjének figyelembevételével nem lehet megtenni.

A képviselő-testület a jövő évi költségvetési koncepciót módosításokkal elfogadta. A kitétel: a működési költségvetés hiánya az 5 százalékot (190 millió forint) nem haladhatja meg.

Lovas József


<<< Vissza