<<< Vissza

A kórházban
 Jelentősen javult a gazdasági helyzet

2003. november 7.

 
Szeptembertől új gazdasági igazgatója van a Szentesei Területi Kórháznak. Dr. Ábrahám Ágota szeptember 15-től látja el gazdasági irányítás feladatait. Ő és az orvosigazgató dr. Tóth Edit volt a vendége az október 16-ai rádiós fogadóórának.

Dr. Ábrahám Ágota márciustól mint szakértő már a szentesi kórházban tevékenykedik a Megyei Önkormányzat megbízásából. Korábban egyetemi oktatóként dolgozott, majd a Cityfund Kft-nél 50-60 kórház átvilágításában vett részt. Jelenleg is lehetősége van a tanításra, óraadóként oktat a szolnoki főiskolán.

Az újonnan megválasztott gazdasági igazgató a legfontosabb feladatnak az intézkedési terv végrehajtását tartja, amely biztosítja a kórház egyensúlyának helyreállítását. Ezzel párhuzamosan pedig egy olyan gazdasági szolgáltató szervezet kialakítását, ami a szakmával közösen meghozott döntések révén és megfelelő szabályozással hosszútávon biztosítja a kórház működését.

A minőségbiztosítás bevezetése halaszhatatlanná vált, a kórház megkezdte a felkészülést a minősítés megszerzése érdekében. A minőségbiztosítás feltételezi, hogy minden folyamatot szabályoznak és a munkavégzés során a szabályoknak megfelelően járnak el. Jelen állapot szerint sok folyamatot kell új keretek közé szorítani, szakmai és gazdasági területen egyaránt, a külső és belső feltételek, követelmények változása miatt a minőségbiztosítási feladatokat november 1-től Kiss Andrea döntés előkészítő osztályvezető, mint kontrolling igazgató látja el.

Dr. Ábrahám Ágota szerint a kórház pénzügyi helyzete jelentősen javult a május végi csúcsadósságokhoz képest. A kórháznak 90 napot meghaladó, határidőn túli szállítói számlája nincs, és ezzel megszűnt a kórház közvetlen fenyegetettsége. Az adósságtörlesztést segíti a kórház megnövekedett teljesítménye és a megyei önkormányzat pénzügyi támogatása is. A városi önkormányzat is részt vesz a kórház helyzetének rendezésében, például a kórház által gazdaságosan nem üzemeltethető üdülők átvételével.

A kórházban teljesítmény érdekeltségi rendszert vezettek be, így ebben a nehéz gazdasági helyzetben a kórház fedezeti pontja feletti teljesítmények egy bizonyos százalékát a magas teljesítményt nyújtó osztályok dolgozói premizálására, másik részét pedig az adósság törlesztésére fordítják.

A teljesítmény elvű finanszírozást az orvosok nehezen fogadták. Korábban minden kórház kapott egy bizonyos összeget és ezzel gazdálkodtak. A teljesítményelvűség azt jelenti, hogy egy beteget besorolnak egy bizonyos csoportba, amire egy adott összeget fizet az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár). Ha jól és mindent kódolnak, el tudják érni azt a bevételt , amivel a kórház fenntartható. Természetesen ezt a kódolást a jogi szabályok betartásával lehet csak elvégezni.

Az ÁNTSZ az egész országban vizsgálja a kórházak és az orvosi műtők helyzetét. Szentesen azt kifogásolták , hogy a klímaberendezések nem működnek a műtőkben. Az orvosigazgató elmondta: meg lehet úgy építeni egy műtőt, hogy az megfeleljen az ÁNTSZ előírásainak, egy régi műtőt átalakítani viszont már jóval nehezebb. Jelenleg a műtők előtere van lehűtve, onnan áramlik be a hideg levegő az operációs térbe. Ezt az ÁNTSZ még elfogadja.

Nagyon nagy munka, jelenleg is folyik a csongrádi belosztály beköltöztetésének az előkészítése, ami a teljes műszaki kapacitást leköti, mivel csak több lépcsőben valósítható meg.

A kórház kapacitásának megfelelő bevétel és a szigorú gazdasági rend megtartása természetesen a jövőben is fontos, így a kórház talpon tud maradni, és az adósságait is teljesen le tudja küzdeni.

Kruzslicz Anita


<<< Vissza