<<< Vissza

Teher alatt nő a pálma

2003. november 7.

 
A második világháború után jogtalanul elvették az egyháztól Szentes református iskoláját és csak sok - sok évvel később 1993 - ban kapta azt vissza az épületet az eklézsia, dr. Rébeli-Szabó József, akkori polgármester és az akkori képviselő-testület jóvoltából, egy új tornacsanokkal és új tantermekkel gazdagodva. Akkor, az 1993/94 -es tanévben egyházi iskolaként egy tizenhét fős keresztény osztállyal indult meg az oktatás a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. Az iskolába akkor 260 diák járt, és 90-en vettek részt a heti egy órás hitoktatásban. Mára ez a létszám igencsak megnőtt.

Jelenleg 17 osztályban majdnem négyszáz diák tanul és az egyik nyolcadik osztály kivételével mindannyian részesülnek heti két óra hitoktatásban.
Az intézmény eleinte komoly gondokkal küszködött. Bizonytalan volt a dolgozók helyzete és a fizetése is.

A nehézségek egészen 1995 -ig folytatódtak. Ekkor azonban változás következett be és az iskola sok területen erősödést, növekedést mutatott. Folyamatos fejlesztések következtek, melyek eredményeként az iskola külső és belső képe is megújult. Az intézményben avatták a város első informatikai laboratóriumát, ami azóta két sikeres pályázatnak köszönhetően hét millió Ft értékben huszonkét munkaállásos multimédiás centerré bővült.

Pályázati és alapítványi pénzekből lehetővé vált az iskolai könyvtár bővítése, a konyha korszerűsítése, a mindennapos testnevelési program megvalósítása és az erdei iskola is. Megépítették az udvari játszóteret és látványosan bővült az iskola eszközellátottsága is. Az összes alsós tanterem új bútorokat és modern táblákat kapott. Jelenleg pedig folyamatban van a felsős tantermek korszerűsítése is.

Sok pozitív változás történt az egyházi jelleg megerősítésében is. Csendesnapokat, családi vasárnapokat, napkezdő áhítatokat tartanak és kirándulásokat szerveznek. Az iskola egyre sikeresebben szerepel különböző tanulmányi és sportversenyeken, melyek következtében egyre feljebb lép a város iskoláinak rangsorában.

A református iskolákban másfajta tanítás folyik, mint az állami iskolákban. Az egyházi iskola attól lesz református , hogy a benne dolgozók és tanulók készek a folyamatos megújulásra. Soha nem állnak meg és mindig többet akarnak. Megtanítja arra gyerekeket, hogy az életben semmit sem adnak ingyen és az előrehaladásért meg kell dolgozniuk. Nagy kérdés, hogy ha egy sikerorientált világban az embert kudarcok érik hogyan reagál ezekre, és hogyan tudja kezelni ezeket. Az iskola megadja az erőt arra, hogy az ember ne adja fel és újra próbálkozzon.

A Magyarországi Református Egyház , Szentes város és az iskola címerében is látható a pálmafa, ami az örök küzdeni akarásra utal. Teher alatt nő a pálma - ez az intézmény jelmondata. Mint ahogyan az elvonuló vihar után a pálma is kiegyenesedik és tovább él, úgy maradt talpon ez az iskola is az elmúlt évek alatt. Átélte a vallásüldözést és a szabadságharcot, dacolt a világháborúkkal és a gazdasági nehézségekkel. De a Mindenható Isten gondviselésében bízva mindig újra talpra állt. Ez az Isten bölcs gondoskodásába vetett hit rejti magában a folyamatos fejlődés és előrelépés lehetőségét.

Október 29-én az iskola hálaadó istentiszteletet tartott az egyházi tulajdonba való visszakerülésének 10. évfordulója alkalmából. A meghívott vendégek és az érdeklődők teljesen megtöltötték Szent Anna templomot. Az istentiszteletet ugyanis a református templomban folyó felújítások miatt a katolikus templomban tartották, de ez senkinek nem jelentett problémát. Az ünnepségen részt vett dr. Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

Az istentiszteletet az iskola tanáraiból és diákjaiból álló énekkar műsora nyitotta meg. Köszöntést mondott Kovách Péter lelkipásztor , az Igazgatótanács elnöke és Veréb László plébános, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztora. Az igehirdetés után , melyet dr. Bölcskei Gusztáv mondott el ünnepi műsor következett. Karikó-Tóth Tibor beszédében utalt arra, hogy a névadó lelkipásztor , Kiss Bálint gazdag szellemi öröksége kötelezi őket, irányt jelöl és tartást ad a mindennapos tevékenységekhez. A több mint egy órás ünnepség befejezéseként dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr áldást kért a jelenlevőkre.

Kruzslicz Anita


<<< Vissza