<<< Vissza

Tűzoltóság költségei

2003. szeptember 26.

 
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság feladatellátásához a legszükségesebb anyagi forrásokat a központi költségvetés kötött előirányzatként biztosította. A személyi állomány részére a jogszabályokban előírt járandóságok kifizetéséhez fedezet részben a költségvetésben, részben pedig év közi intézkedésekkel rendelkezésre állt. Gondot a beszámolási időszakban az jelentette, hogy megnövekedett a hosszú ideig tartó betegség miatt távol levők száma, több volt a munkahelyi baleset, így a rokkantnyugdíjazások miatt létszámváltozás történt.

További problémákat okoz, hogy a járművek üzemképes állapotban tartása egyre költségesebb, és a tűzoltóság épületének állagmegóvására sem jut elegendő forrás. Elavultak a közművek, a gépjárművek elhelyezésére nincs megfelelő hely, ezáltal a meghibásodás gyakoribb, a cserére pedig anyagi eszközök hiányában nincs mód.
Támogatandó elképzelés a szertárépületben a muzeális tárgyakból állandó kiállítás megvalósítása, viszont az önkormányzat e cél anyagi ráfordításához keretet biztosítani nem tud. Ezért olyan módozatokat kell felkutatni, melyek segítségével külső forrásból a feladat megvalósítható - olvasható az önkormányzat 2003. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban.


<<< Vissza