<<< Vissza

Köszöntés a "MEZGÉ"-ben
Dr. Hrabovszki Pál 75 éves

2003. szeptember 26.

 
Meghitt, bensőséges ünnepségen köszöntötték kollégái a szentesi Bartha János Kertészeti Szakképző nyugalmazott igazgatóját 75. születésnapján.

Dr. Hrabovszki Pál Békéscsabán, 1928. szeptember 10-én született. Elemi és középiskolai tanulmányainak végeztével az Agrártudományi Egyetem állattenyésztési szakán 1953-ban nyerte oklevelét. (Idén aranydiplomáját vette át.) Ezt követően - néhány évi mezőgazdasági gyakorlatszerzés után - 1957-ben az Agrártudományi Egyetem tanárképző intézetében gazdasági tanári képesítést szerzett. Előbb a gyulai Kertészeti Technikum majd a szabadkígyósi Mezőgazdasági Technikum tanára. A szentesi Mezőgazdasági Technikum igazgatójává 1967-ben nevezték ki.

Huszonkét éven át állt az iskola élén. Az intézmény eddigi történetében a leghosszabb ideig látta el az igazgatói feladatokat.

Munkásságának kézzelfogható eredménye az iskola folyamatos fejlesztése, miközben az oktatás profilja több ízben is változott. A mezőgazdasági technikumból kertészeti szakmunkásképzővé lett, majd az oktatás szakközépiskolai képzéssel szélesedett. A képzés tárgyi feltételeit is fokozatosan gyarapította. Az iskolaépület új épületszárnnyal bővült. Az önállóságát vesztett tangazdaság helyébe az iskola tulajdonába került a D-oldali gyakorlókert. A tanulók gyakorlati oktatásához szükséges létesítmények (oktatótermek, fűtött növényház és fólia) alapjait itt ő teremtette meg.

Iskolafejlesztési munkájának legjelentősebb tette a tornaterem megépítése. A szentesi vállalatok és termelőszövetkezetek támogatásával, azok építőbrigádjainak társadalmi munkájával létesült tornaterem másfél évtizede szolgálja az iskola tanulóinak testi nevelését.

Integráló személyiségével, optimizmusával, derűs mosolyával nyugodt munkahelyi légkört teremtett, mely nélkülözhetetlen feltétele az eredményes oktató-nevelő munkának.

Nyugdíjas éveit szülővárosában, Békéscsabán éli. A minapi, családias hangulatú összejövetlen munkatársai szívélyes köszöntéssel ünnepelték volt igazgatójukat.

(-)


<<< Vissza