<<< Vissza

A főtéri református bérház
A megyeháza "kistestvére"

2003. július 4.

 
Képünkön: A református bérház (Fotó: Vígh László)

A református nagyobb parókiával (ma Kiss B. u. 2.) szemben volt az ún. kisebb parochiális épület (ma Kiss B. u.1. sz.), amely 1764-ben, még a Harruckernek idején került az egyház tulajdonába. Ennek Főtér (ma Kossuth tér) felöli szomszédságában állt a kántorok lakháza. Kiss Bálint református esperes leírásából tudjuk, hogy a kis parókiát 1805-ben, a kántorházat 1799-ben és 1824-ben felújították. Évtizedekkel később, 1880-ban a presbitérium elhatározta, hogy az akkor már düledező kántorlak helyére egy díszes bérházat építtet, amely központi fekvésénél, a piactér közvetlen szomszédságánál fogva komoly jövedelmet biztosíthat az egyháznak. Makay Endre építészt, a megyeháza tervezőjét kérték fel a bérház terveinek és költségvetésének elkészítésére.

Makay 1881 végére teljesítette a megbízást, s nem tekinthető véletlennek, hogy az épülő klasszicista stílusú megyeházával stílusban harmonizáló épületet tervezett az egyház részére. Az építkezés azonban - elsősorban anyagi okok miatt - egyelőre nem kezdődött meg. 1884 tavaszán tértek vissza az ügyre, de ekkor már úgy módosítva az elképzelést, hogy a bérház mellé, a Templom köz (ma Kiss Bálint u.) felöli szárny folytatásaként új lelkészlak is épüljön (Kiss B. u. 1. sz.). A lelkészlak tervét és költségvetését Bárány József kőművesmester, az épületek kivitelezője készítette el, igazodva a Makay Endre által tervezett bérház (ma Kossuth tér 4. sz.) stílusához.

Az illetékes egyházi főhatóság 1885. május végén jóváhagyta a tervezett építkezést, s engedélyezte a szükséges kölcsönök (40.000 forint) felvételét. Az építkezés ténylegesen 1887 júniusában kezdődött meg, s 1888. augusztus végén fejeződött be. Említést érdemel, hogy Szentes város leszállított áron 604 ezer faltéglát és 72 ezer cserepet bocsátott az egyház rendelkezésére. A teljes költség 41.688 forintra rúgott, ebből a bérházra 27.509 forint, a lelkészlakra pedig 14.178 forint esett.

Az épület kettős funkciója máig megmaradt, noha alapos felújításra szorulna a 115 éves építmény. Bizakodnunk kell, hogy a közelmúltban új arculatot öltött Kossuth teret, belátható időn belül a megújult református nagytemplom, református bérház, megyeháza és Petőfi Szálló fogja övezni.

Labádi Lajos


<<< Vissza