<<< Vissza

Kossuth-díjasok

2003. április 25.

 
Németh Sándor "Szentesi számvetés" c. írásában a város történetét vázolta a Szabad Föld l986. július 11-i számában. Történés hűen. A harmadik hasábból idézem: "Háromszor is összeírtam, mert egyszerűen hihetetlennek
tartottam: három Kossuth-díjast és 12 állami díjast adott ez a város. Még mindig kétkedek, de Dóczi Gábor, a városi tanács elnöke megnyugtat a számolást illetően. Egy a bárányok nyelvén is értő juhász: Andrikó István, egy tízezreket gyógyító, sebésziskolát teremtő professzor: dr. Bugyi István, és a magyar parasztság életét a legmagasabb színvonalon megörökítő festőművész: Koszta József kapta meg az elsők között a legnagyobb kitüntetést."

Koszta József (1861-1949) festőművész: "Kossuth-díj ezüst fokozata. A magyar táj valóságát sajátos, összefogott formákkal, sötét és tüzes színekkel festi meg:" 1948. a Kossuth-díj ünnepélyes kiosztásának első éve. Banga János Munkás sori szél- és motorizált malmának festésekor láttam a művészt iskolás koromban, ma is csodálom festményeit.

Dr. Bugyi István (1898-1981) sebész, a Szentesi Megyei Kórház főorvosa. "Kossuth-díj ezüst fokozata 1949. A kórház újjáépítése, felszerelése és továbbfejlesztése terén kimagasló munkát végzett. Bekapcsolódott az egészségügyi szakoktatásba és az orvosok továbbképzésébe. Példát mutatott arra, hogyan lehet nehéz körülmények között vidéken a közegészség ügyét szolgálni. Munka Érdemrend 1962; Munka Érdemrend arany foka 1967, 1970; Felszabadulási Jubileumi Emlékérem 1970." A betegek gyógyítása éltette. Harmincezer műtétje után nyilatkozott a sajtóban. "Amikorra megtanulnám a mesterséget, le kell tennem a szikét." Családomból négyen is tapasztaltuk: jól és eredményesen használta a szikét.

Andrikó István (1906-1981) állattenyésztő, a Pankotai Törzsállattenyésztő Állomás dolgozója. " Kossuth-díj bronz fokozata 1954, az állami gazdaságok viszonylatában az ország legnagyobb létszámú juhászatának megszervezéséért. Magyar Munka Érdemrend arany fokozata 1952; Munka Érdemrend ezüst fokozata 1966."
Andrikó István - Pista bácsi - munkásságát a juhhodályok építésekor éveken át láttam. Lelkiismeretesen gondoskodott beosztottjairól. Lelkes István, Hlavács Pál és juhásztársainak bárányai a görög, olasz fogyasztókhoz eljutott. A szép nagy állatok mezőgazdasági vásárok első díját kapták. A juhok, bárányok - tizennéhány ezer - számáról a számadó juhászok tudhattak adatokat. A Pankotai ÁG eredményes juhászatát messze földön ismerték.
Balla János (1909) gazdasági vezető, a Felszabadulás TSZ elnöke. "Kossuth-díj bronz fokozata 1954, a termelőszövetkezet vezetésében, a termésátlag fokozásában, a szövetkezet gazdasági megerősítésében és a tagok részesedésének állandó növelésében kifejtett eredményes munkájáért. Szocialista Munkáért Érdemérem 1953: Felszabadulási Jubileumi Emlékérem 1970."

A Szabad Földben közölt névsorból kimaradt, Balla János. Meglepődtünk Borbás József kovácsszakemberrel, a szövetkezet alapító tagjával. Felkerestem ifj. Ballát, aki megmutatta az 1954. március 15-i oklevelet. Megállapodtunk: jegyzetem elküldöm a Csongrád Megyei Hírlapnak. Közölték: 1987. január 8-án. Az idézetekkel a kitüntetettek érdemeit indokolják, A szentesi Kossuth-díjasok tevékenységét ismerve legalább egy fokozattal magasabbat érdemeltek volna. Bugyi professzor úr és tanítványai országhatáron kívül is ismertek. Dr. Morva László (tanítvány) (1930) orvos, Tataháza körzeti főorvosa. "Állami Díj a baleseti sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás kiemelkedő megszervezéséért, a körzeti orvosi ellátás módszertanának tudományos igényű feldolgozásáért. 1980. Vöröskereszt Munkáért arany fokozat 1973; Kiváló Társadalmi Munkáért 1979."

A kitüntetésekre dr. Zsoldos Ferenc mosolyra késztetően reagált: "Dr Bugyi István emberpásztor, Andrikó István juhpásztor."

Kátai Ferenc


<<< Vissza