<<< Vissza

A Szentesi Élet születésnapján
 35 éve jelent meg a városi lap

2003. április 25.

 
A sajtótörténeti munkákból tudjuk, hogy a vidéki lapkiadás az 1867. évi kiegyezés után indult általános fejlődésnek. Ez összefüggésben volt a sajtószabadság helyreállításával, a lapkiadás és nyomdászat szabad iparrá válásával, valamint a polgárosodás gyorsult ütemű előrehaladásával.

A kedvezőbbé vált feltételek megnövelték a vállalkozási kedvet. Ennek hatása igen hamar Szentesen is érzékelhetővé vált. Az első folyóirat-indítási kísérletet a város volt polgármesterének és országgyűlési képviselőjének, Oroszi Miklósnak a nevéhez fűződik, aki 1871 májusában folyóiratot indított Szentesi Füzetek címen. A lap a mutatványszám után megszűnt, a szentesiek mégsem maradtak újság nélkül.

Ez Cherrier János gyöngyösi nyomdásznak volt köszönhető, aki 1871 tavaszán megnyitotta könyvnyomdáját, könyvkereskedését és kölcsönkönyvtárát. A nyomda felszerelését hamarosan követte az első helyben előállított újság megjelenése Szentesi Lapok címen.

A Cherrier János kiadásában és Honthy László szerkesztésében megjelent 4 oldalas vegyes tartalmú hetilap első számát 1871. július 9-én vehették kézbe a szentesiek. A lap iránti érdeklődés a vártnál kisebbnek bizonyult, előfizetőinek száma alig érte el a 300-400 főt. Cherrier 1872. május végén egy újabb hetilapot indított Alföldi Figyelő címen, amely hamarosan magába olvasztotta a Szentesi Lapokat. Az érdeklődés hiánya miatt két hónap múlva ez az újság is megbukott. A kudarcok nem törték meg a nyomdatulajdonos vállalkozói kedvét. 1872. augusztus közepén megindította harmadik újságját, ezúttal Szentesi Lap címen. Új hetilapja szilárdnak bizonyult, hosszú időn át a város legjelentősebb sajtóorgánuma maradt.

Szentes lakói az elkövetkező nyolcvan évben megszokták, hogy a városnak van saját újságja, sőt újságjai, amelyek nem a nemzetközi helyzettel, az országos nagypolitikával foglalkoztak, hanem a szűkebb pátria dolgaival, a lakosságot közvetlenül érintő eseményekkel, problémákkal. Nehezen élték meg, hogy felsőbb rendeletek nyomására 1949-ben megszűntek a helyi újságok, beolvadva egyetlen megyei lapba, a Viharsarokba. A kor szelleme, a centralizált hatalmi- és irányítási rendszer jó ideig nem tűrte meg az önálló helyi kezdeményezéseket, a lokális érdekek megjelenítését.

Annál nagyobb eredménynek és sikernek könyvelhető el, hogy az 1960-as évek második felében - az országban legelsők között - Szentesen megérlelődött az elhatározás egy önálló városi lap indítására. A kezdeményezés és a megvalósítás kimunkálása Szabó Róbert újságíró, a Csongrád Megyei Hírlap szentesi tudósítójának nevéhez fűződik. A helyi tanácsi és pártvezetés támogatta az elképzelést, annál több küzdelemmel, huzavonával járt a megyei és miniszteriális szervek engedélyének megszerzése. Erről Szabó Róbert bizonyára sok érdekes részletet tudna elmesélni. A város lakói már csak az örömteli végeredményről értesülhettek, amikor 1968 áprilisában kézbe vehették az új lap, a Szentesi Élet első számát.

A mainál kisebb méretű, nyolc oldalas, havonta megjelenő újság kiadója a városi tanács, felelős szerkesztője pedig Szabó Róbert volt. Ő fogta össze és irányította a 11 fős szerkesztő bizottság munkáját, amelynek tagjai az induláskor: Báthori József, Bodnár István, Dóczi Gábor, Dóczi László, Hojcsi Pál, Pusztai János, Szatmári Imre, dr. Szabó Sándor, Tóth Ernő, Török János és Zöldi József. Az első számba Labádi Sándor városi párttitkár írt köszöntőt, amelyből érdemes kiemelni a következő, útravalónak szánt gondolatokat: "A lap kialakítóinak és szerkesztőinek a legnagyobb öröme, a közös munka sikere az lenne, ha városunk lakossága a saját vágyaira, szókimondására, elégedettségére és gondjaira ismerne ezeken a nyomtatott oldalakon. Bizonyos, hogy a városukat szerető szentesi emberek, pártfogásukba veszik ezt a lapot, mint az előrehaladás új hajtását...Legyen a lap legfőbb hivatása: őszintén, igaz hangon és baráti, segítő igyekezettel szóljon életünk dolgairól. Hiszen az élet problémáinak megoldásán és szebbé tételén munkálkodunk valamennyien! Kísérje lapunk útját az olvasók termékeny kritikája, elismerő véleménye, hogy a cikkek, írások tevékeny hétköznapjainkban kamatozzanak."

Az immár megsárgult első lapszámokban tallózva, visszatükröződik a kiadói és szerkesztői szándék: Szentesről és a szentesiekről írni, a szentesieknek. Törekvésekről, fejlesztési elképzelésekről, sikerekről, olykor kudarcokról, csalódásokról. Új létesítményekről, munkahelyekről, kollektívákról, egy-egy városrészről, az ott dolgozó és élő egyes emberekről. A város hírnevét öregbítő neves személyiségekről, kulturális- és sportsikerekről. Vagyis mindazon területekről és témákról, amelyek a szentesieket közvetlenül érintik. A valódi néplappá válást segítették a mindennapi életet bemutató, valamint az új létesítményeket, a városiasodást ábrázoló fotók, amelyeket kezdettől fogva az egyik lapalapító, a közelmúltban elhunyt nagytehetségű fotóművész, Szatmári Imre készített.

Az új lap beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Voltak buktatók, ellendrukkerek, átmeneti szüneteltetés, de mindezeket a Szentesi Élet átvészelte. Becsüljük meg, mert nem volt könnyű a születése, felneveltetése és életben tartása! A születésnap alkalmából mondjunk köszönetet mindazoknak, akik a lap megszületésénél bábáskodtak, megszilárdításában közreműködtek, s azoknak is, akik napjainkban - az igen nehéz körülmények ellenére - biztosítják tartalommal való megtöltését és pontos megjelenését. Tegyük ezt azért, mert a szentesi élet szegényebb, szürkébb lenne a Szentesi Élet nélkül.

Labádi Lajos


<<< Vissza