<<< Vissza
A lakosok véleményét várják
Rendelet a többség akaratából
2003. január 31.

Régi jogszabály, a még 76-os rendelet átértékelését vitatta meg minapi ülésén a város képviselő-testülete. A téma előadója Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző, a közigazgatási osztály vezetője bevezetőjében elmondta, olyan ügyben kell majd dönteni, ami sok embert érint, a határozattal akaratlanul is érdekeket sérthetnek. Az osztályvezető asszony ez ügyben előzetesen kikérte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az Állategészségügyi Intézmény véleményét is.

Elhangzott, a rendelet alkotásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy nem csak a haszonállat tartásának megítélése ellentmondásos, hanem a kedvtelésből az udvarban, lakásban nevelt állatok ügye is sok esetben összetűzésekhez vezet. Nehéz egyeztetni az állattartók, az állatot nem tartók és az állatvédő szervezetek elképzeléseit. El kell gondolkodni azon, hogy a kedvtelésből tartott állatok jelentős pszichológiai, mentális segítséget adnak gyerekeknek, embereknek egyaránt, viszont egyre több az ijesztgetésre, félelemkeltés céljából tartott nagytestű, vad vagy vadított, lakásban nem tartható kutya. Dr. Demeter Attila képviselő szavaival élve, hogy tiszta környezetben éljünk, ahhoz hozzátartozik a jó állattartási rendelet.

Dr. Széchenyiné Csergő Judit hozzászólásában nehezményezte, hogy ha valaki többlakásos lakóépületben tart kutyát, ahhoz az egész ház lakóinak hozzájárulása kell. Általában a lakók 70-80 százaléka beleegyezik ugyan, de mindig akad néhány olyan ember, aki ellenzi azt. Az általa vezetett kutyamenhellyel kapcsolatban elmondta, a rájuk nehezedő teher komoly erőfeszítésekre készteti őket. Megoldást kell találni, hogy ne legyen a városban kóbor kutya. Vannak települések, föl is sorolt belőlük néhányat, ahol az önkormányzatok több millió forinttal támogatják az ilyen menhelyeket. Ők nem kívánnak milliókat, de a segítséget elvárják. A gyepmesteri telepen a régi, szűk ketrecek helyett már tágasabb és jobb körülmények között tartják az állatokat, kifutóval. A menhelyen lévő körülményeken kéne javítani.
Az aljegyzőasszony válaszából kitűnt, a tervezett rendelet megoldja az elhangzott kérdés első részét, hiszen többlakásos lakóépületben csak a közvetlen szomszédok beleegyezése szükséges ahhoz, hogy ott kutyát lehessen tartani. Ollai Istvánné azt sérelmezte, hogy 2005-től külterületen fóliában tilos családi szükségletet meghaladó számú állatot tartani. Ezzel nem értett egyet, mint mondta, Szentes mezőváros, az emberek itt mezőgazdasággal foglalkoznak, sokan állattartással. Nagyon sok család ebből él. Túl szigorúak nem lehetünk, jelentette ki a képviselőasszony. Szirbik Imre polgármester válaszából kitűnt, a rendelet azt mondaná ki, hogy Szentes város belterületén - kivéve Magyartés, Lapistó és Kajánújfalu területét - és Nagyhegy külterületén intenzív kertkultúrával művelt területén, a várost elkerülő 451. számú főúttal közvetlenül határos ingatlanok mentén, például a Tiszai strand közelében, tehát a meghatározott külterületi részeken fóliában 2005. január 1-jétől, épületben 2007. január 1-jétől tilos a családi szükségletet meghaladó számú állatot tartani. Amennyiben megalkotásra kerül a rendelet, az említett belterületen ilyen építményekre nem adható ki építési engedély.

A rendelettervezet kimondja, hogy a haszonállattartásból származó trágyát csak hézag- és szivárgásmentes, szilárd falazatú, fedéllel ellátott trágyatárolóban lehet tartani. A tárolónak legalább 90 nap alatt termelődő trágya elhelyezésére szolgáló nagyságúnak kell lennie. Felvetődött: egy ilyen nagy tároló megépítése költséges dolog. Na de, ha a tulajdonos tárolni is tudja azt az előírtak szerint, utána hova vigye? Ezt egyelőre a város nem tudja megoldani.
Móra József azt javasolta, hogy a kutyákat megkülönböztető azonosítóval kell ellátni, melyet állandó használatra, a kötelező védőoltáskor vehetnek át a tulajdonosok. A trágyával kapcsolatban elmondta, hogy az unióban a hígtrágya engedélyezett, annak honi megvalósítására hívta fel a figyelmet. Az talajerő-pótlására felhasználható, komposztáló.
Mivel a tervezet első olvasatként került a testület elé, az önkormányzat várja a lakosság véleményét az ügyben, hogy a város többségének akaratával megegyező rendelet jöhessen létre.

L. J.

<<< Vissza