Húsz éve halt meg Veréb Imre

a zeneiskola egykori igazgatója

A Szegedi Konzervatóriumban szerzett zenetanári diplomát. Még mint hallgató 1958-ban került iskolánkhoz. Az akkori gyakorlatnak megfelelôen egyedül tanította mind a négy fafúvós hangszert. 1964-ben bízták meg, az akkor 28 éves fiatalembert az iskola vezetésével. A 13 fôs tantestületben az elsô legfontosabb feladatának tartotta a tanszakok felépítését. Fa és rézfúvós tanárokat hívott meg, majd létrehozta az iskola fúvószenekarát és vezette a vonószenekart. Az eredetileg úrikaszinónak épült, majd a MHSZ és I. kerületi pártbizottság által is használt épületet, fokozatos átépítésekkel, a hangszeres termek kialakításával tette alkalmassá a zeneoktatás számára. A zene területén nem tûrte az igénytelenséget. Az Országos Filharmóniával kiépített kapcsolata segítette abban, hogy a legjobb mûvészek meghívásával minden igényt kielégítô hangversenyélet alakulhatott ki városunkban. Az akkori magyar zenei élet legnagyobbjai léptek fel Szentesen, pl. a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Bartók Vonósnégyes. Ferencsik János az Operaház fôzeneigazgatója, Fischer Annie zongoramûvész, akinek felvételeit a világ legnagyobbjai között jelentették meg, Réti József a kiváló tenorista és sorolhatnám tovább. Jó érzékkel hívott meg fiatalokat. Kocsis Zoltán, Ránki Dezsô többször játszott a zeneiskola vagy a Tóth József Színházterem színpadán. Voltak évek, amikor egy szezonban három nagyzenekari és négy kamarahangverseny volt. A mai komolyzenei hangversenysorozat részben még ebbôl a kapcsolatból él. Kitûnô fagottos volt, részt vett a hangszer zeneiskolai tantervének kidolgozásában. 1981-ben lemondott igazgatói tisztségérôl. 1982 februárjában meghívták a Mûvelôdési Minisztérium Zenei osztályára elôadónak, sajnos a kérlelhetetlen kór még ebben az évben, 46. életévében magával ragadta. Emléke máih él azokban akik ismerték, szerették és tisztelték, iskolánk közel ötvenéves múltjában az általa vezetett tizenhét év anyagi és szellemi értelemben egyaránt az építkezés ideje volt.

Nagy János