A város iparának megteremtôi

Jubilált a Zsoldos

A ’92-es év iskolánk életében nemcsak a Zsoldos Ferenc név felvételét jelentette. Áttörtünk egy gátat, ami nem más, mint a szakmunkásképzés melletti régi vágy a tantestületben, hogy a szakközépiskolai képzést beindítsuk. Ez 1992-ben sikerült, ám azzal az iskola jellege is megváltozott. Dongó László igazgató szavait idézzük. Aki a napokban tartott jubileumi ünnepségen átfogó történelmi beszédében elmondta, nagyon sok figyelmeztetô jelzés érkezett akkoriban hozzájuk, a nagyüzemek (HÓDGÉP, Délép, CSOMIÉP) rendre szüntették meg a tanulóképzést.

– A tanulók képzômûhely nélkül maradtak volna, ha az iskola nem vállalja föl annak ódiumát. A megszûnô, átalakuló vállalatoktól bérelt tanmûhelyekben folytattuk a képzést. Az oktatók, a szakemberek rendelkezésre álltak, ugyanakkor már érezni lehetett, hogy a szakmai képzés iránt jelentôs csökkenés várható. Csökkentek a felvevôpiacok, elhelyezkedési problémák jelentek meg, amelyek már az 1990-es évek közepére halmozódtak. Mintegy másfél tucat szakma közül választhattak a tanulók –mondta az igazgató.

Az iskola életében igen fontos dátum 1998. Az évben – világbanki program keretében – két szakközépiskolai formához csatlakoztak, ezek: a kereskedelem marketing és a közlekedés szakmacsoport. Azzal jelentôs eszközállománnyal bôvült az iskola szertárrendszere, a pedagógusok külföldi továbbképzéseken vehettek részt, hozták a legújabb információkat, melyet sikeresen építettek be az oktatási-nevelési programjaikba.

Az ünnepség, amelyrôl e hasábokon említést teszünk az iskola névadásának tizedik évfordulója. Amikor is, ahogyan az igazgató említette, kiléptek abból a sorszámozott körbôl, amit még az ötvenes évek végén az ország körzetekre történô elosztása jelentett. Egy nemkívánatos örökségtôl szabadultak meg, függetlenül attól, hogy a hathárom névnek volt (egy) viszonylag kellemes csengése. (Az emlékezetes angol–magyar focimeccsre utalva.)

– Ez a tíz év jelentôs fejlôdést hozott, a korábbi 5–600 fôs tanulói létszámunk mintegy ötven-hatvan százalékkal emelkedett – folytatta az igazgató. – Iskolaépületet kaptunk a Tóth József utcában ’92-ben, de ez idôre minden rendelkezésre álló hely számunkra kevés. Az oktatás-nevelési programunk megvalósításában komoly hátrányokat szenvedünk amiatt, hogy reggeltôl estig kell tanítani. Nagyon sok a bejáró tanulónk, számukra olykor a közlekedés okoz problémákat fôleg estefelé, mára a középiskolai kollégium is megtelt. Igazi megoldást legalább egy plusz hat tanterem jelentene. Hogy át tudjunk térni a délelôtti foglalkoztatásra.

A nappali képzésben jelenleg huszonhat osztály 800 tanulója vesz részt. Szakközépiskolai, szakmunkás és ma már technikusképzés folyik az iskolában. Az idén egy három évfolyamos gimnáziumi képzést indítottak be, a nappali mellett esti, illetve kifutó szinten levelezô oktatást is végeznek. Ezzel ezer fölé emelkedett a tanulói létszám. Azon felül októberben indulnak a különbözô költségtérítéses tanfolyamok is. A szakmai választék mintegy két tucat. Ebbôl évente közel a fele jelenik meg a kínálatukban.

– A Zsoldos Ferenc név talán egy kicsit összetett. A hajdani téglagyár is ilyen nevet viselt: Zsoldos és fia. Innen adaptáltuk, tudni kell, hogy a két névadónk dr. Zsoldos Ferenc fôorvos (az ünnepségen ô is szólt a diákokhoz) nagyapja volt, illetve a dédapja. Ez méltó tiszteletadás a város iparának megteremtôje elôtt. A Zsoldos család életútja érettségi tételként is megjelenik a végzôsöknél – mondta Dongó László a jubileumi ünnepség kapcsán.

(lovas)