Szentesített lokálpatriotizmus

Jozsó bácsi hetedik iksze

Itt Szentesen, 1932. szeptember 10-én látta meg a napvilágot Rébeli Szabó József, akit a szülôvárosában máig sokan Jozsónak becéznek. Csakhogy a hetven esztendônek immár természetes velejárója lett az ôsz férfiaknak kijáró megszólítás is. Jozsó bácsit, városunknak az újkori demokráciában elsô szabadon választott polgármesterét köszöntöm most nagy szeretettel.

Tisztelt Rébeli Szabó József!
Kedves Jozsó bácsi!

Ha valaki fellapozza a Szentesi Ki kicsoda 1996-ban kiadott kötetét, ezt találja Önrôl: vízilabdázó, edzô, polgármester, jogász.

Külön-külön is milliónyi gond és felelôsség (no meg számtalan emlék) hordozója, hát még, ha valaki egy személyben lehetett a megtestesítôje ezeknek, az egyenként is teljes embert kívánó feladatoknak. Ám aki Rébeli doktort ismeri, az elôtt nem kérdés: egy maximalista ember elôtt nincs legyôzhetetlen akadály. Ehhez pedig olyan családi indíttatás kell, amit egy szabómester édesapa és egy háztartásbeli édesanya fia a szülôi házból hoz magával. Szorgalmat, kitartást és egyenes jellemet.

Ezeket a szép emberi tulajdonságokat pedig, a vízilabda ugyanúgy fokozta Jozsó bácsiban, mint az egykori játékostársakban. És azzal, hogy a többségük edzôként ezt tovább is adta, megalapozták a póló vidéki fellegvárát Szentesen. Rébeli Szabó József sem kisebb fegyvertényt hajtott végre, mint nyolc év alatt a másodosztályból kinevelt egy olyan OB I-es csapatot, amely 1980-ban a Magyar Népköztársasági Kupában nem talált legyôzôre. Jozsó bácsi azonban nem csak a csapat, hanem az uszoda építésében is oroszlánrészt vállalt. Nem kis bravúr kellett hozzá, hogy pártonkívüliként 33 méteres medencéhez segítse hozzá a Kurca-parti várost—ráadásul, bár errôl nem szól a fáma, éppen kerek 30 éve...

Dr. Rébelit azonban sokáig nem errôl emlegették a szülôvárosában. Az, hogy a horgászegyesület elnökeként többen ismerték, az sem szegte a kedvét. Sôt, 1990-ben a rendszerváltást követô elsô demokratikus választáson független polgármesterként állt a helyhatóság élére. Az általa vezetett négyéves ciklus alatt megújultak az oktatási intézmények, két új tornaterem, továbbá zöldségpiac és repülôtér épült. Ebben az idôszakban szerezte meg a város két, jelentôs épületnek a tulajdonjogát. Az Esze Tamás laktanya az ipari park, míg a volt megyeháza más tervek valóra váltása elôtt nyitotta meg a lehetôség kapuját. A dr. Rébeli Szabó József vezette önkormányzat érdeme az egész város alapellátását biztosító intézményrendszer létrehozása és nem utolsó sorban a város polgári arculatának térhódítása is.

Ám a legnagyobb “húzása” mégiscsak az volt a rendszerváltás utáni elsô polgármesternek, hogy rákényszerítette az utódait a sportcsarnok megépítésére. Ez pedig egy valódi jogászra, és egy igazi lokálpatriótára vall!

Kedves Jozsó bácsi!

E jeles napon Szentes városának azon erôi nevében köszöntöm, akik nem feledték el, amit Ön ezért a településért tett. Kívánjuk, hogy kedves családja és a szeretett Tiszája sokáig tegyék még boldoggá az életét!

Ami egy kis szójátékkal élve: Szentesített, a javából!

Ôszinte tisztelettel:

Farkas Sándor

országgyûlési képviselô